Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr - Tilkoblet medisinsk utstyr som deler data

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr

Kontakt

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr

75 % av det medisinske utstyret rundt en sengepost på intensiv er ikke integrert i sykehusets informasjonssystem. Dette fører blant annet til ufullstendig journalføring[1] 

87 % av leger oppgir administrative oppgaver som hovedkilden til økt jobbrelatert stress.[2] I det amerikanske helsevesenet alene, kunne man spart 35 milliarder dollar hvert år ved å redusere antallet uønskede hendelser, unngå overflødige tester, redusere bruk av manuell dokumentasjon og forkorte liggetiden.[1]

Lær mer om interoperabilitet mellom medisinsk utstyr

Eksemplene under viser hvilke muligheter som ligger i interoperabilitet mellom det medisinske utstyret på sykehuset.  Interoperabilitet er evnen til å dele tolkbare data på en sømløs, automatisk og sikker måte mellom enheter og systemer innenfor et informasjonsteknologinettverk, på en standardisert måte uten tekniske restriksjoner.[3],[4],[5]

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr kan bidra til å forbedre pasientsikkerheten ved at feil reduseres og effektiviteten økes. 

Connected-technologies-infographic-9-11.jpg

Les mer om hvordan "Internet of things" kan bidra til å forebygge feil og øke effektiviteten på sykehuset.

Vår visjon

Sammenkoblet teknologi spiller en viktig rolle i forhold til å forbedre resultater og øke effektiviteten på sykehuset. Vi ser for oss en fremtid der medisinsk utstyr er koblet sammen som systemer hvor de samhandler ved å aktivere nye kliniske applikasjoner i et sikkert miljø.

Se videoen for å lære mer om vår visjon om sammenkobling av medisinsk utstyr.

Hva vi kan hjelpe deg med

Alarmstyring

Reduser stress og alarmtretthet og øk effektiviteteten på tvers av arbeidsstasjoner.

Lær mer

Cybersikkerhet

Sørger for at sensitive pasientopplysninger beskyttes.

Lær mer

Hospital Data Analytics

Bidrar til å øke effektiviteten og forbedre resultater ved å muliggjøre databasert beslutningstaking 

Lær mer

ISO/IEEE 11073-SDC

Lær mer om hvordan man kan bruke ISO/IEEE 11073-SDC for en sikker og dynamisk interoperabilitet mellom medisinsk utstyr.

Lær mer

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr på intensiv

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr kan bistå helsearbeidere med å forebygge medisinske feil og potensielt alvorlig ineffektivitet.[6] Som din spesialist innen akuttpleie kombinerer vi løsninger, tjenester og ekspertise for å kunne tilby integrerte systemløsninger.

Lær mer om hvordan vi ønsker å bidra til å forbedre akuttpleie med sammenkoblet teknologi.

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr - Connectivity-in-intensive-care-3-2-D-30091-2020.jpg
Er du forberedt på de fremtidige utfordringene innen intensivbehandling?

Sveip til høyre for å lære mer om vår tilnærming til interoperabilitet mellom medisinske utstyr.

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr - Connectivity-in-intensive-care-remote-care-3-2-D-30092-2020.jpg
Har du kun tilgang til pasientdata ved sengeposten?

Hold deg oppdatert på pasientstatusen ved hjelp av fjernstyring.

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr - Connectivity-in-intensive-care-data-integration-3-2-D-30096-2020.jpg
Er pasientsikkerheten truet på grunn av en økende mengde administrative oppgaver?

Frigjør mer tid til pasienten med dataintegrert elektronisk dokumentasjon.

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr - Connectivity-in-intensive-care-alarm-management-3-2-D-30093-2020.jpg
Håndterer du alarmene på riktig måte?

Reduser stressnivået og hold pasientene trygge med alarmstyringsstrategier

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr - Connectivity-in-intensive-care-assisted-therapies-3-2-D-30094-2020.jpg
Kan du tilpasse behandlingsstrategiene dine individuelt?

Øk pasientsikkerheten samtidig som du effektiviserer arbeidsflyten med assistert behandling

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr - Connectivity-in-intensive-care-data-analytics-3-2-D-30097-2020.jpg
Vet du det samme som det medisinske utstyret og pasientmonitorene?

Hospital Data Analytics hjelper deg med å ta riktig beslutning, raskere.

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr - Connectivity-in-intensive-care-cybersecurity-3-2-D-18705-2020.jpg
Er du bekymret for uautoriserte tilganger til pasientdata?

Cybersikkerhet beskytter sensitive data og er vår høyeste prioritet.

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr - Connectivity-in-intensive-care-digital-services-3-2-D-18704-2020.jpg
Digitale løsninger

Hold systemytelsen på et høyt nivå med digitale løsninger.

Lær mer om våre løsninger for sammenkoblet teknologi

Drive-Medical-Device-Interoperability-in-Intensive-Care-3-2.jpg

Se hvordan medisinske systemer og IT-løsninger fra Dräger gjør det mulig å drifte medisinsk utstyr interoperativt på intensiv.

Medical-device-interoperability-in-intensive-care-3-2-title-9109950.JPG

Lær mer om hvordan medisinske systemer og IT-løsninger fra Dräger gjør det mulig å administrere interoperabilitet mellom det medisinske utstyret på intensiv.

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr - perioperativ behandling

Vi ser for oss at interoperabilitet mellom medisinske enheter vil forbedre pleieomsorgen. Som din spesialist innen akuttpleie kombinerer vi løsninger, tjenester og ekspertise for å levere integrerte systemløsninger i og rundt operasjonssalen.

Lær mer om vår fremgangsmåte.

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr - Connectivity-in-perioperative-care-3-2-D-18701-2020_RGB.jpg
Er du forberedt på fremtidige utfordringer innen perioperativ behandling?

Sveip til høyre for å lære mer om vår tilnærming til interoperabilitet mellom medisinsk utstyr.

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr - Connectivity-in-perioperative-care-assisted-therapies-3-2-D-18702-2020.jpg
Får du størst mulig utbytte av kliniske data i og rundt operasjonssalen?

Få størst mulig utbytte av data i tilnærmet sanntid med assistert behandling

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr - Connectivity-in-perioperative-care-data-integration-3-2-D-18703-2020_RGB.jpg
Ønsker du å bruke mer tid på pasientene og mindre tid på administrative oppgaver?

Data kan eksporteres elektronisk i et HL7-format til sykehusets informasjonssystemer

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr - Connectivity-in-perioperative-care-hospital-data-analytics-3-2-D-18709-2020_RGB.jpg
Ønsker du å redusere miljøforurensning samtidig som du sparer penger?

Dra nytte av Hospital Data Analytics for å redusere gassforbruket til anestesi

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr - Connectivity-in-intensive-care-cybersecurity-3-2-D-18705-2020.jpg
Er du bekymret for uautorisert tilgang til pasientdata?

Cybersikkerhet er vår høyeste prioritet for å beskytte sensitive data.

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr - Connectivity-in-perioperative-care-digital-services-3-2-D-30116-2020.jpg
Er du interessert i å maksimalisere oppetiden i operasjonssalen?

Vedlikehold enheter og fjernkontroller enhetsstatus med Tilkoblet vedlikehold

Lær mer om våre løsninger for sammenkoblet teknologi.

Drive-Medical-Device-Interoperability-in-Perioperative-Care-3-2.jpg

Se hvordan kliniske og IT-relaterte løsninger fra Dräger gjør det mulig for deg å administrere interoperabilitet mellom medisinsk utstyr på operasjonssalen.

Medical-Device-Interoperability-in-Perioperative-Care-3-2-br-9107544.jpg

Lær mer om hvordan kliniske systemer og IT-løsninger fra Dräger gjør det mulig å administrere interoperabilitet mellom det medisinske utstyret på perioperativ avdeling.

Lær mer om våre integrerte systemløsninger

Mobile-Patient-Watch-3-2-D-6442-2018.JPG

Mobile Patient Watch:

Oppnå tilgang til data fra pasientens overvåknings- og behandlingsapparat på Infinity®-nettverket ved å bruke standard nettlesere. Se overvåkningskurver og åndedrettsdata i tilnærmet sanntid på en mobiltelefon eller en datamaskin.

clinical-assistance-package-3-2.jpg

Clinical Assistance Package:

Clinical Assistance Package (CAP) er utviklet for å øke effektiviteten og redusere feil innen anestesi ved hjelp av interoperabilitet.

Alarm-History-Analytics-3-2-D-21843-2020.jpg

Alarm History Analytics:

Alarm History Analytics gir innsikt i alarmer fra tilkoblede Infinity®-pasientmonitorer i et akuttmiljø og gjør det mulig å optimalisere effektiviteten innen alarmstyring.

Gas-Consumption-Analytics-3-2-D-21844-2020.JPG

Gas Consumption Analytics:

Reduser forbruket av anestesigass med Gas Consumption Analytics. Applikasjonen hjelper deg med å få klinisk og økonomisk innsikt i anestesiapparatenes forbruk.

draeger-smartpilot-view-3-2-d-19709-2015

SmartPilot® View:

SmartPilot® View tilbyr innovativ, topp moderne modelleringsteknologi og et omfattende visualiseringskonsept som viser anestesinivåer.

Infinity-Acute-Care-System-3-2-D-28328-2017.jpg

Infinity® Acute Care System:

Med Infinity®-Acute Care System får du tilgang til pasientinformasjon og analyseverktøy på stedet.

Infinity-Central-Station-Wide-3-2-D-10185-201.JPG

Infinity® CentralStation Wide:

Få tilgang til et stort utvalg kliniske data i sanntid og retrospektivt på medisinsk utstyr som bruker Infinity® CentralStation Wide-grensesnittet. 

infinity-gateway-suite-3-2.jpg

Infinity® Gateway Suite:

Få størst mulig utbytte av dine kliniske informasjonssystemer ved å integrere data fra ditt Dräger-utstyr med laboratorieutfall, oppføringer i elektroniske pasientjournaler og kliniske informasjonssystemer på tvers av avdelinger.

Infinity-M300-3-2-D-19731-2009.jpg

Infinity® M300+

Infinity® M300+ tilbyr kontinuerlig overvåkning av telemetripasienter via sykehusets Wi-Fi-nettverk. Motta visuelle og hørbare alarmer for å bli varslet om endringer i pasientens tilstand, samtidig som pasientbevegelighet understøttes.

perseus-a500-anesthesia-machines-3-2-D-90970-2013.jpg

Perseus® A500:

Enestående respiratorteknologi møter siste nytt innen ergonomi og systemintegrering i én innovativ anestesimaskin.

Atlan-300-3-2-D-12642-2018.jpg

Atlan® A300 / A300 XL:

De kliniske funksjonene og den dokumenterte ventilasjonskvaliteten gjør Atlan til den ideelle anestesiarbeidsstasjonen for alle typer av pasienter og kirurgiske prosedyrer.

Atlan-350-3-2-D-12837-2018.jpg

Atlan® A350 / A350 XL:

De kliniske funksjonene og den dokumenterte ventilasjonskvaliteteten gjør Atlan til den ideelle anestesiapparatet for alle typer av pasienter og kirurgiske prosedyrer.

Ventilation-Evita-V-800-3-2-D-5758-2018-V800-PC-AC-Neo.jpg

Evita® V800:

Evita® V800 kombinerer høyytelsesventilasjon med et intuitivt design som muliggjør rask og effektiv betjening.

evita-v-600-3-2-d-5742-2018.jpg

Evita® V600:

Evita® V600 kombinerer høyytelsesventilasjon med et intuitivt design som muliggjør rask og effektiv betjening.

savina-300-select-3-2-d-12295-2016.jpg

Savina® 300 Select:

Dräger Savina® 300 Select kombinerer uavhengigheten og kraften til et turbindrevent ventilasjonssystem med sofistikerte ventilasjonsmodi. 

draeger-pulmovista-500-3-2-3-d-25283-2009

PulmoVista® 500

Med PulmoVista® 500 kan du visualisere den regionale luftdistribusjonen inni lungene – ikke-invasivt, i sanntid og ved sengeposten.

Kontakt oss

contact-us-hospital-us-16-9.jpg

Dräger Norge AS

Innspurten 9, 0663 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00

Referanser

  1. West Health institute (2013). The value of medical device interoperability: Improving patient care with more than $30 billion in annual health care savings.
  2. Bodenheimer, T. & Sinsky, C. (2014). From Triple to Quadruple Aim: Care of the Patient Requires Care of the Provider. Annals of Family Medicine, 12(6). S.573-576.
  3. Pronovost P.; Johns M. M. E.; Palmer S.; Bono R. C.; Fridsma D. B.; Gettinger A.; Goldman J.; Johnson W.; Karney M.; Samitt C.; Sriram R. D.; Zenooz A. & Wang Y. C. (2018). Procuring Interoperability: Achieving High-Quality, Connected, and Person-Centered Care. Washington, DC: National Academy of Medicine.
  4. Taylor, K.; Steedman, M.; Sanghera, A. & Thaxter, M. (2018). Medtech and the Internet of Medical Things. How connected medical devices are transforming healthcare. Deloitte Centre for Health Solutions.
  5. Beyerer, J. (2013). visIT Interoperabilität. Karlsruhe: Fraunhofer IOSB. 
  6. Sayrafian, K.; Stanford, V. & Garguilo, J. (2011). Medical Device Interoperability.