Alarmstyringsløsning fra Dräger

Du overvåker og gir behandling til høyakuttpasienter med enheter som genererer en lang rekke medisinske alarmer. Noen medisinske enhetsalarmer krever handling og personlig intervensjon, mens andre bare er for informasjon – de gjør deg oppmerksom på tilstander som kan eskaleres og senere kreve respons ved sengeposten.

Kliniske alarmer kan representere betraktelige utfordringer i arbeidsflyten. Ved å utvikle effektive metoder og bruke dokumenterte teknologier i alarmstyring genererer man mange fordeler. Når du er klar for å utforske muligheter som kan øke effektiviteten, redusere kostnader, forbedre pasientsikkerheten og tilfredsheten med omsorgsgivere, og samtidig opprettholde de høyeste standarder innen omsorg, da kan vi hjelpe deg.

Gjenkjenne utfordringene

I en travel akuttpleieavdeling med flere pasienter er det vanlig med et stort volum av akustiske alarmer. Signaler kan være overlappende og konkurrere om oppmerksomheten fra omsorgsgivere. Etter hvert som det blir flere medisinske enheter med kliniske alarmer, og flere pasienter som kobles til dem, vil utfordringen med alarmstyring bli mer komplisert.

Alarmstyring - Utfordringer med alarmstyring – hyppigere og mer høylytt
Alarmstyring - Utfordringer med alarmstyring – alarmer man går glipp av
Alarmstyring - Utfordringer med alarmstyring – måle, optimalisere, tilegne

Klinisk alarmstyring

Det er ønskelig med et alarmvarslingssystem som holder hele omsorgsteamet sammenkoblet og oppmerksom på indirekte endringer i pasientresultater, samt informert om foregående og pågående klinisk intervensjon.

Ett av de mest fordelaktige tidspunktene å vurdere alarmresponsstrategi på, er når du skifter ut pasientovervåkningssystemet. Planleggingsfasen består vanligvis av en vurdering av arbeidsflyt og IT-landskapet for å optimalisere effektiviteten til disse nye ressursene.


Alarmstyringsløsningen fra Dräger har alt du trenger for:

• Alarmovervåkning og -rapportering for å samle inn og dele kjerneinformasjon
• Konsulentekspertise for arbeidsflyt for å vurdere krav
• Planutvikling for alarmstyring for å imøtekomme Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet (National Patient Safety Goal – NPSG) 06.01.01
• Planimplementering for å endre måten mennesker takler alarmer på

Alarmstyring - Alarmstyringsløsning – forfine strategien din
Alarmstyring - Alarmstyringsløsning – mekanismer for endring

Seks trinn til suksess

Trinn til suksess med alarmstyring – trinn 1

Sett sammen et team

Sett opp en komité for alarmstyring for å identifisere behov, utrede løsninger og sette sammen en handlingsplan.

Trinn til suksess med alarmstyring – trinn 2

Initier og valider

Vurder din nåværende strategi og diskuter hva som ikke fungerer og hva som kan forbedres, på en objektiv måte. Ha alltid målene dine i tankene.

Trinn til suksess med alarmstyring – trinn 3

Samle inn og analyser

Se på dataene. Klargjør dem i et format som lar deg sammenligne pasienter, sengeposter, oppgaver til sykepleiere og alarmdetaljer.

Trinn til suksess med alarmstyring – trinn 4

Design

Utvikle en omfattende plan over kortsiktige og langsiktige taktikker, som vil inkludere ny arbeidsflyt, ønskede teknologier, anbefalte leverandører, budsjetter og prosjekttidslinjer.

Trinn til suksess med alarmstyring – trinn 5

Redskap

Forbered dem som påvirkes av endringene, slik at de får størst mulig utbytte av de nye arbeidsflytene og teknologiene. Utnytt opplæringsprogrammer som tilbys av leverandører og profesjonelle organisasjoner.

Trinn til suksess med alarmstyring – trinn 6

Kontroller tilkoblingen

Gjennomgå rapporter og data regelmessig. Spør deg selv om strategien fungerer. Det viktigste trinnet er å implementere en ny strategi, men det er kun en begynnelse. Forbedring er en vedvarende prosess.

Være kjent med anbefalte fremgangsmåter

Når du skal gjennomføre et initiativ som gjelder klinisk alarmstyring, ta kontakt med de som har erfaring. Disse organisasjonene kan tilby forskning, materialer og verktøy som vil styrke dine fremskritt og gjøre at tiltakene dine blir en suksess.

alarm-management-best-practice-01

ECRIs ressurssenter for alarmsikkerhet

alarm-management-best-practice-02

Klinisk alarmstyring og integrasjonsprogram

Webinarer om alarmstyring

Alarmovervåkning – vet du hva nummeret ditt er?

Du kan ikke sette sammen en plan som forbedrer alarmstyring og imøtekommer NPSG, med mindre du vet hvor du skal begynne. Lær anbefalte fremgangsmåter for å formulere en metode for datainnsamling og -analyse for en vellykket overvåkning. Etabler et solid fundament for alarmstyringsplanen din.

Alarmtretthet og NPSG 06.01.01

Lær hvordan du kan gjøre deg klar for å imøtekomme NSPGs ytelseselementer og etablere et solid fundament som imøtekommer målene for 2016. Fra den nyutdannede til den erfarne administratoren: Alle sykepleiere spiller en viktig rolle i å skape et miljø som forhindrer alarmrelaterte pasientskader og dødsfall.

Arbeidsflyt − hype eller virkelighet?

En samarbeidende arbeidsflyt kan bli til virkelighet. Forskning understøtter samarbeid på tvers av grupper og gir større tilfredshet på arbeidsplassen. Sluttresultatet er forbedret pasientutfall, forbedret pasientopplevelse og effektivitet i inter/intra-avdelingens prosesser.

Ressurser om alarmstyring

alarm-management-avera
Kasusstudie av Avera Heart Hospital

Lær hvordan Dräger hjalp Avera Heart Hospital med å redusere det gjennomsnittlige antall alarmer pr. sengepost / pr. dag med 30 prosent.

Les nå

alarm-management-brochure
Brosjyre om alarmstyringsløsninger

Alarmtretthet har en såpass stor innvirkning på pasientsikkerhet og klinisk effektivitet at felleskommisjonens Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet (NPSG 06.01.01) har pålagt at sykehus etablerer retningslinjer og prosedyrer for å håndtere kliniske alarmer. Alarmstyringsløsningen fra Dräger kan hjelpe deg med å imøtekomme NPSG, støtte pasientsikkerhet og øke effektivitet blant de ansatte.

Les nå

Hvordan kan daglig leder bidra til å bekjempe alarmtretthet?
Hvordan kan daglig leder bidra i å bekjempe alarmtretthet?

Lothar Thielen, direktør og daglig leder hos Dräger i Nord-Amerika, forklarer hvordan lederskap på toppnivå er avgjørende i deres støtte av alarmstyringsinitiativer, i en artikkel fra Health System Management.

Les nå

Toppleverandører og Dräger jobber sammen for deg

Ved å inngå partnerskap med de fremste teknologileverandørene har vi muligheten til å tilby en rekke målbare alternativer som passer inn med både din kliniske arbeidsflyt og IT-bedriftsstrategi. Våre sterke relasjoner sikrer systemkompatibilitet med maksimal pålitelighet. I samarbeid med teknologipartnerne våre kan vi hos Dräger utvikle en alarmstyringsløsning for arbeidsplassen din og for måten du arbeider på.

Internasjonale standarder for alarmstyring

Velg en alarmstyringsløsning som tilfredsstiller de kliniske, administrative og rapporteringsmessige kravene i din region. Gjør deg kjent med standardene som regulerer produsentene av alarmstyringsteknologier. Dette vil hjelpe deg med å evaluere alternativene.

IEC 80001

Internasjonal standard IEC 80001

Den tekniske rapporten IEC TR 80001-2-5:2014(E) gir anbefalinger om integrering, responskommunikasjon og omadressering av alarmtilstander fra én eller flere kilder, for å garantere sikkerhet og effektivitet.

IEC 60601

Internasjonal standard IEC 60601

Disse standardene dekker grunnleggende sikkerhet og nødvendig ytelse for medisinsk elektrisk utstyr og medisinske elektriske systemer: IEC 60601-1 Medical Electrical Equipment – general requirements for basic safety and essential performance; IEC 60601-1-8 guidance for alarm distribution systems.

alarm-management-ihe-pcd

Internasjonal standard IHE-PCD

IHE-PCD (Integrating the Healthcare Enterprise – Patient Care Device (integrering av helsevesenforetak – pasientomsorgsenhet)) har skapt et teknisk rammeverk for brukseksempler som består av spesialprofiler, samt spesifikasjoner for kliniske alarmer og interoperabilitet mellom systemer.

alarm-management-mdd

Direktiv for medisinske enheter (MDD)

Den europeiske unions direktiv 93/42/EEC (også kjent som direktiv for medisinske enheter) omtaler de grunnleggende kravene som produsenter og importører må overholde for å kunne ta i bruk CE-merket og lovlig markedsføre eller selge utstyret sitt i EU.

ECRI har publisert listen over 10 viktigste farene ved helseteknologi årlig siden 2010. Alarmfarer har vært på alle listene siden 2010, og har stått øverst på listen flere ganger.

  

Kontakt oss

contact-us-hospital-us-16-9.jpg

Dräger Norge AS

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Postboks 6318 Etterstad, 0604 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00