Løsninger for alarmhåndtering

Noen kliniske alarmer krever umiddelbar intervensjon, andre skal kun gjøre deg oppmerksom på tilstander hos pasienten som kan eskalere.

Utfordringer med alarmer

På en travel akuttavdeling med flere pasienter er det vanlig med mange alarmer. Alarmsignalene kan være overlappende og konkurrere om oppmerksomheten til pleierene. Etterhvert som det blir mer utstyr med alarmer, og flere pasienter som kobles til dem, vil utfordringene med alarmstyring bli mer komplisert.

Alarmstyring - Utfordringer med alarmstyring – hyppigere og mer høylytt
Alarmstyring - Utfordringer med alarmstyring – alarmer man går glipp av
Alarmstyring - Utfordringer med alarmstyring – måle, optimalisere, tilegne

Klinisk alarmstyring

Ett av de beste tidspunktene å vurdere alarmresponsstrategi på, er når pasientovervåkningssystemet skal byttes ut. Planleggingsfasen består vanligvis av en vurdering av arbeidsflyten og IT-landskapet.


Alarmstyring fra Dräger hjelper deg med:

• overvåkning og rapportering av alarmer for innsamling av viktig informasjon.
• utvikling av planer for alarmstyring for å imøtekomme Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet (National Patient Safety Goal – NPSG) 06.01.01.
• implementere planer for alarmhåndtering for å endre hvordan mennesker håndterer alarmer.

Alarmstyring - Alarmstyringsløsning – forfine strategien din
Alarmstyring - Alarmstyringsløsning – mekanismer for endring

Seks trinn til suksess

Trinn til suksess med alarmstyring – trinn 1

Sett sammen et team for alarmstyring

Sett sammen et team for å identifisere behov, se på ulike løsninger og utarbeide en handlingsplan.

Trinn til suksess med alarmstyring – trinn 2

Initier og valider

Vurder nåværende strategi og diskuter hva som ikke fungerer og hva som kan forbedres. Ha alltid målet i fokus.

Trinn til suksess med alarmstyring – trinn 3

Samle inn og analyser data

Se på dataene. Organiser de i et format som lar deg sammenligne pasienter, sengeposter, arbeidsoppgaver og  alarmdetaljer.

Trinn til suksess med alarmstyring – trinn 4

Design

Sett opp en plan over kortsiktige og langsiktige tiltak, som inkluderer ny arbeidsflyt, ønsket teknologi, anbefalte leverandører, budsjetter og tidslinjer for prosjektet.

Trinn til suksess med alarmstyring – trinn 5

Verktøy

Forbered de ansatte som blir påvirket av endringene, så de får størst mulig utbytte av den nye arbeidsflyten og teknologien. Benytt deg av de opplæringsprogrammene som tilbys av leverandøren. 

Trinn til suksess med alarmstyring – trinn 6

Oppfølging

Gjennomgå rapporter og data regelmessig. Spør deg selv om strategien fungerer. Det viktigste steget er å implementere en ny strategi, men det er kun en begynnelse. Forbedring er en vedvarende prosess.

Gjør deg kjent med anbefalte metoder

Når du skal gjennomføre et initiativ som gjelder klinisk alarmstyring, ta kontakt med de som har erfaring for å sikre et best mulig resultat.

alarm-management-best-practice-01

ECRIs ressurssenter for alarmsikkerhet

alarm-management-best-practice-02

Klinisk alarmstyring og integrasjonsprogram

Webinar om alarmstyring

Alarmovervåkning

Du kan ikke sette sammen en plan som forbedrer alarmstyring og imøtekommer NPSG, med mindre du vet hvor du skal begynne. Lær anbefalte fremgangsmåter for å formulere en metode for datainnsamling og dataanalyse for en vellykket alarmsstyringsplan.

Alarmtretthet og NPSG 06.01.01

Lær hvordan du kan gjøre deg klar for å imøtekomme NSPGs ytelseselementer og etablere et solid fundament som imøtekommer målene for 2016. Fra den nyutdannede til den erfarne administratoren: alle sykepleiere spiller en viktig rolle i å skape et miljø som forhindrer alarmrelaterte pasientskader og dødsfall.

Arbeidsflyt og samarbeid på tvers

Forskning understøtter at samarbeid på tvers av grupper gir større tilfredshet på arbeidsplassen. På et sykehus kan dette bidra til et bedre utfall for pasienten, forbedret pasientopplevelse og mer effektive prosesser.

Lær mer om alarmstyring

Kasusstudie av Avera Heart Hospital
alarm-management-avera

Se hvordan Dräger hjalp Avera Heart Hospital med å redusere gjennomsnittlig antall alarmer pr. sengepost / pr. dag med 30 prosent.

Brosjyre om løsninger for alarmstyring
alarm-management-brochure

Alarmtretthet har en såpass stor innvirkning på pasientsikkerhet og klinisk effektivitet at felleskommisjonens Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet (NPSG 06.01.01) har pålagt at sykehus etablerer retningslinjer og prosedyrer for å håndtere kliniske alarmer. Alarmstyringsløsningen fra Dräger kan hjelpe deg med å imøtekomme NPSG og disse utfordringene.

Hvordan kan daglig leder bidra i å bekjempe alarmtretthet?
Hvordan kan daglig leder bidra til å bekjempe alarmtretthet?

Lothar Thielen, direktør og daglig leder i Dräger, Nord-Amerika, forklarer ledelsens betydning i en artikkel fra Health System Management.

Samarbeid mellom Dräger og andre leverandører

Ved å inngå partnerskap med de fremste teknologileverandørene har vi mulighet til å tilby ulike alternativer som passer sykehusets kliniske arbeidsflyt og IT-strategi. I samarbeid med våre partnerne kan vi utvikle en alarmstyringsløsning som sikrer systemkompatibilitet med maksimal pålitelighet. 

Internasjonale standarder for alarmstyring

Velg en alarmstyringsløsning som tilfredsstiller de kliniske, administrative og rapporteringsmessige kravene i ditt land. Gjør deg kjent med standardene som regulerer produsentene av alarmstyringsteknologi. Dette vil hjelpe deg med å evaluere de ulike alternativene.

IEC 80001

Internasjonal standard IEC 80001

Den tekniske rapporten IEC TR 80001-2-5:2014(E) gir anbefalinger om integrering, responskommunikasjon og omadressering av alarmtilstander fra én eller flere kilder.

IEC 60601

Internasjonal standard IEC 60601

Disse standardene dekker grunnleggende sikkerhet og nødvendig ytelse for medisinsk elektrisk utstyr og medisinske elektriske systemer: IEC 60601-1 Medical Electrical Equipment – general requirements for basic safety and essential performance; IEC 60601-1-8 guidance for alarm distribution systems.

alarm-management-ihe-pcd

Internasjonal standard IHE-PCD

IHE-PCD (Integrating the Healthcare Enterprise – Patient Care Device (integrering av helsevesenforetak – pasientomsorgsenhet)) har skapt et teknisk rammeverk for brukseksempler som består av spesialprofiler, samt spesifikasjoner for kliniske alarmer og interoperabilitet mellom systemer.

alarm-management-mdd

Direktiv for medisinske enheter (MDD)

Den europeiske unions direktiv 93/42/EEC (også kjent som direktiv for medisinske enheter) omtaler de grunnleggende kravene som produsenter og importører må overholde for å kunne ta i bruk CE-merket og lovlig markedsføre eller selge utstyret sitt i EU.

ECRI publiserer årlig en liste over de 10 viktigste farene knyttet til helseteknologi. Alarmer har vært på listen helt siden starten i 2010 og har stått øverst flere ganger.

  

Løsninger for alarmhåndtering

Pasientalarmer gjør at helsepersonell kan reagere i tide, noe som er viktig for å gi best mulig omsorg til pasienter på intensivavdelinger. Når det blir for mange pasientalarmer oppstår det ulike utfordringer som må håndteres systematisk for å unngå negative hendelser. En intensivavdeling med mye støy kan føre til at pasienter og pleiepersonell utvikler stress. Intensivavdelinger har målt støynivåer på over 45 dBA, noe som er høyere enn 35 dBA anbefalt av WHO1. I en intensivseng kan det oppstå opptil 350 alarmer per dag, hvorav opptil 95 % er klinisk irrelevante2. Dette kan føre til alarmtretthet hos helsepersonellet, noe som kan føre til at de blir ufølsomme for alarmer.

Systematisk håndtering av pasientalarmer

Effektiv alarmhåndtering gjør det mulig å systematisk redusere unødvendig støy for pasienter og helsepersonell. Dräger kan hjelpe deg med kunnskap, systemer og løsninger for dette. Lær mer om systematisk håndtering av pasientalarmer, så pasienter og helsepersonell kan får mer ro og mindre forstyrrelser.

Challenges-Clinical-Alarms-Infographic-DMC-104206-9-11.jpg

Infografikken viser hvorfor du behøver en strategi for alarmhåndtering og hvordan du kan bruke den.

alarm.jpg

Infografikken viser hvordan du kan skape en systematisk alarmhåndtering.

Løsninger for alarmhåndtering

Connectivity-in-intensive-care-alarm-management-3-2-D-30093-2020.jpg

Rett alarm till rett person

For å håndtere kritiske pasientalarmer på en sikker måte, samarbeider vi med Ascom om en integrert løsning for alarmdistribusjon. Ved å sende alarmer fra Dräger-utstyr direkte til de ansvarlige pleierne gjør vi det mulig å handle raskt i kritiske situasjoner.

ascom-logo-4-3.jpg

Alarmdistribusjon: vår løsning sammen med Ascom

Sammen med Ascom skaper vi et integrert system med Dräger sitt utstyr.

Läs mer

Brosjyre om alarmhåntering

Last ned brosjyren og les mer om våre integrerte løsninger for alarmhåndtering.

Ladda ner

Alarm-Analysis-3-2-D-6707-2022.JPG

Kontinuerlig informasjon om alarmsituasjonen

Med Alarm History Analytics får du kontinuerlig informasjon fra dine pasientalarmer. Løsningen gir en tilpasset analyse av de alarmer som kommer fra dine Infinity® pasientmonitorer. Identifiser årsakene til alarmene og overvåk resultatene på instrumentpanelet. 

Service-Scene-3-2-D-45269-2021.JPG

Strategi for å minske undødige alarmer

Dräger kan hjelpe deg med å samle inn og analysere alarmdata fra intensivavdelingen. Vi hjelper deg med å minske antall alarmer gjennom å implementere strategier som forbedrer prosessene for alarmhåndtering.

Internasjonale standarder for alarmhåndtering

Velg en alarmhåndteringsløsning som oppfyller kravene i ditt land. Når du vet hvilke standarder som regulerer produsentene av alarmhåndteringsteknologi, kan du lettere vurdere de ulike alternativene.

International standard IEC 60601

IEC 60601-1-8:2006/AMD2:2020

Disse standardene dekker grunnleggende sikkerhet og vesentlig ytelse for elektrisk medisinsk utstyr og medisinsk utstyrssystemer: IEC 60601-1 Elektrisk utstyr for medisinsk bruk - Generelle krav til sikkerhet og essensiell ytelse IEC 60601-1-8 Supplerende standard for alarmsystemer.

International standard IEC 80001

IEC/TR 80001-2-5:2014

Den tekniske rapporten IEC TR 80001-2-5:2014(E) inneholder anbefalinger for integrasjon, responskommunikasjon og omdirigering av alarmtilstander fra en eller flere kilder for å sikre sikkerhet og effektivitet.

International standard ihe pcd

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) - Devices Domain

IHE-PCD (Integrating the Healthcare Enterprise – Patient Care Device) er et teknisk rammeverk av brukstilfeller med definerte profiler, inkludert spesifikasjoner for kliniske alarmer og systeminteroperabilitet.

Relaterte emner

medical-blog-article-sdc-3-2-D-3502-2019.jpg

Interoperabilitet for medisinsk teknisk utstyr

connected-technologies-in-intensive-care-3-2-D-24155-2020.jpg

ISO/IEEE 11073-SDC

cybersecurity-shield-logo-3-2.jpg

Cybersikkerhet innen helse- og omsorgstjenesten

Kontakt oss

contact-us-hospital-us-16-9.jpg

Dräger Norge AS

Innspurten 9, 0663 Oslo


+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00