Få maksimalt ut av det medisinske utstyret med Hospital Data Analytics

Data er en verdifull ressurs - men utnytter du potensialet fullt ut? 

Våre dataanalyseløsninger hjelper deg med å:

  • synliggjøre viktig informasjon som kan bidra til å optimalisere arbeidsflyt og redusere kostnader.
  • få mest mulig ut av det medisinske utstyret.
  • gjøre data om til handlingsrettet innsikt.
Hospital Data Analytics og Dräger Connect
Hospital-Data-Analytics-Brochure-Preview-9-11-dmc-100870.jpg

Lær mer om våre analyseløsninger for perioperativ behandling, intensivbehandling og flåtestyring.

Utnytt potensialet som ligger i data fra det medisinske utstyret

Med våre dataanalyseløsninger får du enkel tilgang til relevante data fra det medisinske utstyret. Dataene gir viktig innsikt som kan brukes for å støtte personalet og forbedre resultater.

OR-Companion-image-4-3.jpg

Dräger OR Companion

Sjekk live-statusen til operasjonsstuene og legg tilrette for effektiv styring av operasjonsavdelingen med OR Companion. Ved å oppgradere løsningen med Self-Test Tracker kan arbeidsflyten  effektiviseres og anestesiapparatenens oppetid maksimeres.

Produktdetaljer

gas-consumption-monitor-image-4-3.jpg

Gas Consumption Analytics

Reduser forbruket av anestesimidler med Gas Consumption Analytics. Applikasjonen viser anestesiapparatenes bruk av anestesimidler og gir innsikt i forbruk, effektivitet og kostnader.

Produktdetaljer

alarm-history-analytics-data-driven-solutions-4-3-D-5603-2022.jpg

Alarm History Analytics

Alarm History Analytics gir innsikt i alarmer fra tilkoblede Infinity-pasientmonitorer på en akuttavdeling.

Produktdetaljer

draeger-device-utilization-analytics-digital-services-4-3-D-5525-2022.jpg

Device Utilization Analytics

Device Utilazion Analytics samler all relevant informasjon om bruken av Dräger-apparatene på ett sted.

Produktdetaljer

Dräger Connect: alle våre applikasjoner samlet på et sted

Med Dräger Connect får du sikker tilgang til alle våre dataanalyseløsninger - når som helst, hvor som helst.

de_de_connect-solutions-3-2.jpg

Dräger Connect: en plattform, mange muligheter.

Vil du vite mer om Dräger Connect? Kontakt oss gjerne for en demo.

Kontakt oss

contact-us-hospital-us-16-9.jpg

Dräger Norge AS

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Postboks 6318 Etterstad, 0604 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00