Nyhet fra Dräger – bli kjent med vår nye kuvøse, Babyroo!

Vår nye kuvøse Babyroo er en åpen, konfigurerbar kuvøse, med topp moderne termoreguleringsegenskaper. Kuvøsen er lett å betjene og har funksjonalitet som støtter opp under resusciteringsprosedyrer og familiefokusert omsorg.

Hvorfor "Babyroo"?

Vårt mål er å gi barnet en best mulig start på livet og et trygt sted å utvikle seg - omtrent som en kengurumamma, derav navnet «Babyroo».

Tilpass kuvøsen etter behov

Babyroo har flere konfigurasjonsmuligheter og kan tilpasses etter behov, enten den skal brukes på fødestuen, på nyfødt intensiv eller ved interntransport.

Babyroo Fødestue

Klar til å stabilisere det nyfødte barnet umiddelbart etter fødsel

Når barnet melder sin ankomst må alt utstyr være tilgjengelig og klart til bruk. Babyroo har funksjonalitet som støtter opp under resuscitering og familiefokusert omsorg. Resusciteringsmodulen har oppsett for sug, for assistert ventilasjon med ventilasjonsbag, T-piece og den unike funksjonen AutoBreath® . Kuvøsen er utstyrt med APGAR-timer og stoppeklokke. 

Babyroo er enkel å betjene, noe som er kritisk i hektiske situasjoner. Med sine glatte overflater og få deler er den enkel å rengjøre, noe som gjør at kuvøsen raskt kan klargjøres for neste pasient.

Babyroo Produktdetaljer

Vår strålevarmer gir en kontinuerlig, jevn varme til hele madrassoverflaten, samtidig som den minimerer varmeeksponering til pleieren.

Babyroo Produktdetaljer

Den valgfrie gelmadrassen kan i tillegg varme babyen nedenfra.

Babyroo Produktdetaljer

For hjelp til akutt respirasjonsstøtte og suging kan en valgfri resusciteringsmodul  med AutoBreath® og gassblander integreres.

Konfigurering av Babyroo ved forflytning på sykehuset

Smidig forflytning av den nyfødte

Flytting av nyfødte, og spesielt premature, er alltid forbundet med risiko. Det er derfor viktig å legge til rette for en smidig og effektiv transport. Vår nye kuvøse med tilbehør kan bidra til dette.

Babyroo kommer med en kuvøsehette og en oppvarmet gelmadrass som minimerer varmetapet for barnet. 

Babyroo

Dersom det er behov for respirasjonsstøtte kan kuvøsen kobles sammen med vår neonatal respirator. Kuvøsen kan også kobles til vår transportmonitor for pasientovervåkning.

Babyroo

Tilrettelagt for kengurumetoden

Babyroo gir deg nødvendig tilgang til babyen i den daglige omsorgen, i akuttsituasjoner og under prosedyrer. Kuvøsen er også utstyrt for å gi barnet det termisk nøytrale miljøet som de har behov for på nyfødt intensiv. Babyroo støtter familieintegrasjon med funksjonalitet som Kengurumodus, noe som bidrar til å knytte bånd mellom barnet og foreldrene.  

Babyroo Produktdetaljer

Vår SoftBed-madrass er komfortabel og tar hensyn til nyfødtes sensitive og umodne hud.

Babyroo Produktdetaljer

Minimal håndtering av barnet takket være integrert vekt og røntgenskuff.

Stabil temperatur til enhver tid

Et viktig mål er å redusere hypotermi og forhindre kuldestress, både rett etter fødsel og gjennom hele pasientforløpet. Ved å redusere dette stresset kan man støtte opp under barnets utvikling. Babyroo hjelper deg med å overvåke og opprettholde det nyfødtes barnets temperatur innenfor normale nivåer. Den jevne varmefordelingen beskytter barnet mot kulde- og varmestress, selv når sengen er vippet.

Funksjonalitet for respirasjonsstøtte som krever minimalt med oppsett

Gjenopplivning av nyfødte innebærer en risiko for utilstrekkelig eller overdreven ventilasjon av babyens skjøre lunger. Dette er et også en kritisk periode når det gjelder å redusere dødelighet og sykdom. Babyroo har funksjonalitet for respirasjonsstøtte som krever minimalt med oppsett, noe som hjelper pleieren med å følge standariserte protokoller og oppfylle retningslinjer for gjenopplivning.

Kan tilpasses individuelle behov

Babyroo kan tilpasses etter individuelle behov med høydejustering, sengetilt og skjermindikator. Disse funksjonene gjør det enklere for pleieren å konsekvent følge protokoller for mating og behandling.

Støtter effektiv arbeidsflyt

Babyroo gir deg nødvendig tilgang til det nyfødte barnet i den daglige omsorgen, i akuttsituasjoner og under operasjoner på føde- og operasjonsstuen. Kuvøsen er utstyrt for å gi barnet det utviklingfremmende miljøet de trenger på nyfødt intensiv. Babyroo kommer med forhåndskonfigurerte skjermer basert på de ulike bruksmiljøene: fødestue og nyfødt intensiv.

Beskytter det nyfødte barnet mot negative stimuli

Utstyret på fødestuen skal bidra til å fremme barnets utvikling og forenkle arbeidsprosesser. Babyroo kommer med integrert vekt og røntgenskuff, noe som reduserer behovet for flytting av barnet.

Portrait-Dr-Tobias-Trips-1-1.jpg
«De forhåndskonfigurerte skjermene for ulike bruksområder og scenarier er svært nyttige. Det gjelder både skjermen for fødestuen med APGAR-timer og stoppeklokke samt familieskjermen som er tilpasset foreldrene. Det er enkelt å bytte mellom ulike visninger, parametere og trender."

Dr. Tobias Trips

Leder for pediatrisk avdeling ved sykehuset i Kufstein i Østerrike

Draeger: I simuleringssenteret: Hva og hvem er opplært? Hvor ser de tilbakevendende feil eller utfordringer som ofte oppstår på en fødestue?

Dr. Trips: Ideelt sett har hele teamet som er involvert i omsorg for nyfødte, blitt opplært i simuleringssenteret: Det gjelder barneleger og sykepleiere, men også jordmødre, barselpleiere og gynekologer. En stor utfordring er at prosessene er veldig standardiserte og strukturerte, men på den annen side må mange ting skje raskt og samtidig. Det er derfor viktig at eksisterende teknologi støtter opp om prosessene ved å gi en best mulig oversikt. På denne måten kan tydelig og effektiv kommunikasjon mellom teamene mestres i simuleringsbaserte opplæringsøvelser

Draeger: En kritisk fødsel nærmer seg: Hva er viktig nå? Hvordan kan teknologi hjelpe deg med å forenkle arbeidsflyten?

Dr. Trips: For profesjonell mestring av en kritisk situasjon som omsorgen for en svært liten prematur baby, er det viktig med gode forberedelser. Teamet bør ha diskutert rollefordeling og mulige scenarier på forhånd. Arbeidsplassen må kontrolleres, og det nødvendige utstyret må være tilgjengelig. En arbeidsplass som er oversiktlig og ryddig, letter arbeidsprosessene enormt. Dette inkluderer f.eks. en APGAR-timer med en skjerm som er tilstrekkelig stor, og en tydelig utformet betjening av pustestøttemodulen slik at de innstilte parameterne kan fanges opp enkelt og intuitivt. Ensartede betjeningskonsepter med et lignende design – som med Babylog, Babyleo og Babyroo – er også en stor fordel. Det er også viktig at utstyret raskt kan kontrolleres. Før en fødsel må enheten stå klar til å kunne brukes raskt, og den skal også kunne klargjøres raskt.

Draeger: Hvordan var overgangen til den nye Babyroo TN300? Hvor mye opplæring trengte dere?

Dr. Trips: Vi var allerede kjent med driften av et T-Piece-system fra Resuscitaire og andre enheter slik som Perivent (Neo-Puff). Den nye utformingen av operasjonen med de logisk plasserte kontrollene og «klokken 12-posisjonen» gjør byttet til Babyroo veldig intuitivt og sikkert.

Draeger: I hvilken grad støtter Babyroo deg i dine arbeidsprosesser og rutiner? Har noen av praksisene dine endret seg?

Dr. Trips: Det store og tydelige displayet samsvarer med betjeningsfilosofien til Dräger-enhetene, og gir en god oversikt og intuitiv betjening. Dette gjør prosessene våre enklere og bidrar til å forhindre mulige driftsfeil. Med andre ord fører det til et høyere nivå av pasientsikkerhet.

De forhåndskonfigurerte skjermene for ulike applikasjoner og scenarier – fra skjermen for fødestuen med APGAR-timer og stoppeklokke til familieskjermen, som virker mer innbydende for foreldre, er også veldig nyttige. Disse skjermene lar oss raskt bytte mellom visninger, parametere og trender, og hjelper oss til å gjøre rutinene våre lettere. Vi kan utføre mange prosedyrer direkte på enheten. Spesielt godt liker jeg den integrerte vekten og den integrerte røntgenskuffen. Dette gjør at vi unngår å utsette nyfødte for unødvendig stress ved å flytte dem eller bytte sensorer. En annen nyttig funksjon er «oppvarmings»-modusen. Dette muliggjør rask og kontrollert oppvarming av enheten, som dermed støtter oss i forberedelsestiden. Og la oss ikke glemme: Klargjøring av Babyroo er også veldig enkelt, da bare noen få deler trenger å demonteres og rengjøres.

Draeger: Babyroo fra ditt ståsted i én setning: Hvor fornøyd er du med den nye Babyroo TN300 og dens funksjoner?

Dr. Trips: Babyroo er en moderne, åpen behandlingsenhet som muliggjør intuitiv pasientbehandling, mens det uniforme driftskonseptet til Dräger-apparatfamilien øker pasientsikkerheten.

Ønsker du å lære mer om neonatal omsorg og pleie?

Varmeregulering på NFI

Termoregulering på nyfødt intensiv

Utviklingsomsorg på NFI

Utviklingstøttende pleie på nyfødt intensiv

Kontakt oss

contact-us-hospital-us-16-9.jpg

Dräger Norge AS

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Postboks 6318 Etterstad, 0604 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00