Lungebeskyttende ventilasjon av barn under generell anestesi - pediatric-anesthesia-16-6-D-12375-2018.jpg

Lungebeskyttende ventilasjon av barn under generell anestesi

Sikkerhet ved barneanestesi

Dødssfall relatert til barneanestesi er i dag estimert til 1:30 000, sammenlignet med 1:250 000 hos voksne. Tallene beviser at det fortsatt er behov for forbedring av rutiner rundt ventilering av barn under generell anestesi.

I dag finnes det lite informasjon om ventilasjonspraksis til barn under operasjoner, noe som kan føre til at respiratorinnstillinger hovedsakelig baserer seg på personlig erfaring1

På denne siden drøfter vi hvilke hensyn som bør tas under ventilasjon av barn og nyfødte og gir deg ytterligere innsikt i temaet.

Lungebeskyttende ventilasjon av nyfødte og barn under generell anestesi

De særegne utfordringene knyttet til anestesi på nyfødte, spedbarn og små barn gjenspeiles i den høyere perioperative dødeligheten hos barnepasienter sammenlignet med voksne. Forekomsten av intraoperativ hjertestans er 1:10 000, og omtrent en tredjedel av disse barnedødsfallene skyldes respiratoriske årsaker. Fallgruvene og risikoen hos små barn og nyfødte ble nylig fremhevet i APRICOT-studien, der totalt 31 000 anestesiprosedyrer hos 30 000 barn behandlet i 261 sentre i 33 europeiske land ble analysert.

Ventilering av barn: Hva er viktig å huske på?

I følge APRICOT-studien lider 5,2 % av alle barnekirurgipasienter av alvorlige anestesirelaterte komplikasjoner. Av disse utgjør respiratoriske komplikasjoner en betydelig prosentandel. Det er derfor viktig å ta hensyn til ulike tilstander som korte oksygendesaturasjonstider (apnétoleranse), høy luftveismotstand, eksisterende sykdommer og mer. Det kan også være behov for å tilpasse ventilasjonsparametere som tidalvolumer, inspirasjonstrykk og PEEP.

Unngå fallgruver under ventilasjon

Feil plassering av tuben

Tuben kan være plassert for lavt i luftveiene. Luftveiene til små barn er bare ca. 2 cm lange før bifurkasjon, og derfor er det høy risiko for å kun ventilere en av lungene. En sjelden gang er et rør plassert for høyt og da kan det gli ut. Riktig tubeplassering bør valideres gjennom røntgen, spesielt ved langvarige intubasjoner.

Oksygenmetning

Oksygenmetning bør måles pre- og postduktal på grunn av risikoen for høyre til venstre shunting hos nyfødte med vedvarende Ductus arteriosus.

Dødrom

Du bør redusere dødrom distalt til Y-stykket så mye som mulig. Hos små barn skal HME-filteret plasseres nært anestesiapparatet, ikke pasienten. Vær også kritisk til behovet for tilleggsutstyr, som forlengelsesslange og lignende.

Pasientvekt

Dødrom er høyaktuelt dersom pasientens kroppsvekt er under 25 kg. Et menneske har anatomisk dødrom på 2-3 ml per kg kroppsvekt. Et barn på for eksempel 30 kg har derfor dødrom på 60 ml. Med et systemoppsett distalt for Y-stykket kan samme mengde dødrom legges til, med risiko for hyperkapni eller utilstrekkelig Vt/luftveistrykk for å oppnå tilstrekkelig minuttventilasjon.

Brosjyre om forbedringsbehov ved ventilasjon av barn

Ventilasjon av barn på operasjonssalen

Lær mer om ventilasjon av barn i vår brosjyre. Brosjyren er basert på både litteratur og klinisk erfaring.

Last ned brosjyre

Flere anbefalte nedlastninger

Unngå disse fallgruvene i barneanestesi
Unngå disse fallgruvene i barneanestesi (kort versjon)
Teknologisk innsikt: Ventilasjon av barn
Infografikk: Fakta om ventilasjon av barn

Your Specialist in Acute Care: En presentasjon av neonatal ventilasjon og anestesi

Barnesykehuset Amsterdamer Straße i Köln er en av de ledende barneklinikkene i Tyskland. Sykehuset har anestesileger som veileder de minste pasientene trygt gjennom farlige operasjoner. Se videoen og få et innblikk i hvordan vi støtter denne innsatsen gjennom moderne ventilasjon, som gjør at små pustevolumer og karbondioksidmengder kan måles sikkert og nøyaktig.

Støtte til de minste pasientene og resten av familien

Hva foregår under anestesi? Våre morsomme og barnevennlige nettbøker lærer barna hva de kan forvente når de skal opereres – og gjør dem mer forberedt og mindre redde. Vi anbefaler at barna leser bøkene sammen med foreldrene. Bøkene er på engelsk.

Operation Dreamland online book

Operation Dreamland

Tim goes under anaesthesia: Five-year-old Tim has broken his leg – and now he has to undergo surgery. (Suitable for children aged 3 and up.)

Mission Sleepwell online book

Mission Sleepwell

Max travels to the dream world of anaesthesia: Ten-year-old Max fell off his skateboard and needs surgery. (Suitable for children ages 6 and up.)

Newsletter icon

Abonner på vårt nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Dräger og få aktuell informasjon om nye produkter, events og kunnskap relatert til ditt arbeidsområde.

Meld deg på

Relaterte produkter

Dräger Perseus® A500

Dräger Perseus® A500

Dräger SmartPilot® View

Dräger SmartPilot® View

Dräger Atlan® A350/A350 XL

Dräger Atlan® A350/A350 XL

Produktdetaljer

Kontakt oss

contact-us-hospital-us-16-9.jpg

Dräger Norge AS

Innspurten 9, 0663 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00

Kilder

1 Kneyber MC, Intraoperative mechanical ventilation for the paediatric patient, Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2015 Sep;29(3):371-9