Nyhet! Dräger Ambia® - Ambia-Keyvisual-stage-16-6.jpg

Nyhet! Dräger Ambia®

Mer informasjon

Optimaliser den kliniske arbeidsplassen med vår nye uttakssentral - Dräger Ambia®

Uttakssentraler spiller en viktig rolle i forhold til å opprettholde effektiv arbeidsflyt, sikkerhet og infeksjonsforebygging på sykehuset. Takmonterte uttakssentraler frigjør gulvplass og legger til rette for at apparater og tilbehør kan organiseres på en ryddig og strukturert måte. Med våre uttaksentraler kan du skape en fleksibel og ergonomisk arbeidsplass tilpasset avdelingens behov. 

Når vi designer nye arbeidsplasser kartlegger vi først individuelle krav og skreddersyr deretter en løsning tilpasset sykehusets behov. Helbredende design, infeksjonsforebygging og ergonomi er alle viktige faktorer i planleggingen.

Lær mer om våre uttakssentraler og vår tilnærming til hvordan den kliniske arbeidsplassen bør utformes.

Skreddersydde arbeidsplasser

Skreddersydde arbeidsplasser

Hvordan skaper man en arbeidsplass som bidrar til god arbeidsflyt og økt effektivitet? Viktige faktorer som må vurderes er blant annet individuelle krav, romforhold og avdelingens mål. Se hvordan vår spesialist, David Biddell, designer skreddersydde arbeidsplasser ved hjelp av 3D-verktøy og prototyping.

Ekspertintervju: Beste praksis
Expert-Interview-Best-Practice-Customization-for-Hospitals-9-11-PDF-11038.JPG

Den svenske arkitekten Henrik Magnusson har lang erfaring med sykehusutviklingsprosjekter. Her deler han sine erfaringer om beslutningsprosessen og hvordan helsepersonell, planleggere og leverandører sammen kan skape et best mulig resultat.

Helbredende miljø

Helbredende design kan bidra til bedre resultater og gi mer fornøyde ansatte. På akuttavdelingene er det spesielt viktig å ha et miljø som bidrar til raskere helbredelse av pasientene og som skaper en god atmosfære for personalet. Støy, lys og fargedesign, tilgang til pasientens hode og enkel tilgang til det medisinske utstyret er alle viktige faktorer ved utforming av nye arbeidsplasser. Se hvordan våre nye uttakssentraler støtter opp under dette.

Hvordan skape et helbredende miljø?
Expert-Interview-Brand-9-11-PDF-11040.JPG

Barneanestesilege Robert Brand fra Childrens Hospital Auf der Bult i Hannover forklarer hvorfor det er viktig å se sykehusmiljøet fra barnets perspektiv, og hvordan dette påvirker design og utforming.  

Ekspertintervju - miljøets betydning for helse og helbredelse
Expert-Interview-Theissen-Helling-9-11-PDF-11296.JPG

Mena Theißen-Helling er arkitekt og jobber som forsker ved Det tekniske universitetet i Berlin. Hun er spesielt opptatt av hvordan arkitektur og design påvirker helse og helbredelse. Mena tror at betydningen av et helbredende miljø vil bli enda viktigere i årene som kommer.

Ergonomi på arbeidsplassen

En ergonomisk arbeidsplass kan bidra til en bedre og mer effektiv arbeidsflyt. Ved design av nye arbeidsplasser vil vi først analysere den kliniske arbeidsflyten, og deretter utforme en arbeidsplass som understøtter og bidrar til å optimalisere disse prosessene.

Hør Silvio Soriano, vår designspesialist i Sveits, fortelle hvordan våre nye uttakssentraler kan bidra til bedre ergonomi.

Ekspertintervju: Ergonomiens betydning
Expert-Interview-Held-Ergonomics-9-11-PDF-11039.JPG

Prof. Dr. Jürgen Held, spesialist i medisinsk ergonomi, forteller om utfordringer og fordeler ved å bringe det ergonomiske perspektivet inn i designprosessen.

Infeksjonsforebygging

Sykehusets smittevernkonsept må hensynstas for å sikre at man designer arbeidsplasser som understøtter sykehusets IPC-prosedyrer. Vi har fokus på å skape ryddige arbeidsplasser som er enkle å rengjøre. Vår IPC-spesialist, Stefan Thal, viser hvordan vår tilnærming kan bidra til å redusere risikoen for HAIer.

Ekspertintervju: Smittevern
Expert-Interview-Cattini-9-11-PDF-11297.JPG

Koronapandemien brakte en ny dimensjon av risiko inn på sykehusene. Pat Cattini, er visedirektør og hovedsykepleier for infeksjonsforebygging og kontroll ved Royal Marsden NHS Foundation Trust i London, Storbritannia. Her forteller hun hvordan de jobber med infeksjonsforebygging på sykehuset, og hvilke utfordringer de møter.

Våre løsninger

Les mer om våre løsninger og tjenester.

Ambia-Product-WPI-3-2D-26017-2020.jpg

Nyhet: Ambia®

Vårt nye armsystem som kan benyttes på intensiv, neonatal, operasjonssal og andre akuttavdelinger. Kommer som både horisontal og vertikal modell, og i flere ulike størrelser. Utviklet med fokus på kundetilpassede løsninger, helbredende miljø, ergonomi og redusert risiko for sykehusinfeksjoner.

draeger-ponta-ceiling-beam-system-3-2-MT-466-2008.jpg

Ponta®

Bomsystem som kan benyttes på intensiv, oppvåkning og neonatal. Kommer i flere ulike lengder som kan kombineres etter behov. Kan benyttes sammen med Ambia vertikal eller horisontal modell. Ponta har integrerte lysalternativer med både RGB- og cirkadisk lys som tilleggsutstyr.

care-centered-workplaces-nurse-3-2-D-12383-2018.jpg

Utforming av arbeidsplasser

En godt utformet arbeidsplass legger til rette for en effektiv arbeidsflyt, bedre kliniske resultater og mer fornøyde pasienter og personale.

Kontakt oss

contact-us-hospital-us-16-9.jpg

Dräger Norge AS

Innspurten, 0663 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00

Merknad

Merk at ikke alle produkter, funksjoner og tjenester er tilgjengelig i alle land.

Nevnte varemerker er kun registrert i enkelte land og ikke nødvendigvis i alle land hvor dette materialet er publisert.

For mer detaljert informasjon om status; gå til www.draeger.com/trademarks.