Utviklingsfremmende miljø for premature barn - Utviklingsfremmende miljø for premature barn | Dräger

Utviklingsfremmende miljø for premature barn

Kontakt oss

Utviklingsfremmende miljø for premature barn

Intensivavdelinger for premature babyer er stressende miljøer - for foreldre, leger, omsorgspersoner og for babyene selv. Støy, sterkt lys, medisinske undersøkelser og tidlig fysisk separasjon fra moren gjør livet vanskelig for premature babyer. Stress er stressende og fratar barnet energien som trengs for nevral utvikling og vekst. Derfor er det av største betydning å redusere disse stressfaktorene til et absolutt minimum. Utstyr som genererer lave nivåer av støy og lys, samt et bra design av rommet kan hjelpe.

Nurse places hands on baby’s head and hand in the NICU

Hva er et utviklingsfremmende miljø?

Eksterne stimuli har sterk innvirkning på hjernens utvikling og dermed også den emosjonelle modenheten til premature babyer. Holistisk pleie bør føre til at premature babyer på en intensivavdeling for neonatal kan fullføre sin avbrutte intrauterine utvikling med så lite skade som mulig. Konseptet utviklingsfremmende omsorg innebærer at man reduserer eksterne stressfaktorer og samtidig fremmer fysiologiske stimuli. Mer spesifikt innebærer et utviklingsstøttende miljø:

  • Redusere støynivået (spesielt høye frekvenser) som pasienter utsettes for
  • Tilpasse lysforholdene så mye som mulig etter barnets behov og dets utvikling av en søvnrytme
  • Unngå eller i det minste redusere smerte
  • Involvere foreldrene i hele den daglige rutinen
  • Tilpasse hvert aspekt av pasientomsorgen individuelt til barnets fysiologiske og emosjonelle behov så vel som til foreldrenes behov.
Nurse considers appropriate setttings for device in the NICU

Hvorfor er et utviklingsfremmende miljø viktig?

Et stort problem er at hjernen fortsatt ikke er fullt utviklet fordi de fleste hjernefunksjoner ikke utvikler seg før i løpet av siste trimester. Normalt foregår denne utviklingen i livmoren, men hos mange premature babyer må hjernens struktur og dermed også atferden modnes under påvirkning av eksterne stimuli på intensivavdelingen. Konsekvensene av forstyrrelsene i denne tidlige livsfasen blir ofte ikke synlige før senere. En grunn er at spesielt frontallappen, som er ansvarlig for evnen til å lære og konsentrere, modnes senere. Studier har vist at hvis utviklingen av hjernen som normalt oppstår i livmoren forstyrres av for tidlig fødsel, kan dette føre til motoriske svekkelser.

Parents with their premature baby in the NICU

Familiesentrert miljø

Fokuset er på et familiesentrert miljø - en tilnærming som betyr at foreldrene ikke er "i veien", men i stedet blir sett på som viktige og likeverdige parter når det gjelder å skape best mulig forhold for barnet. Selv om dette konseptet nå er kjent og anbefalt, er det fortsatt ikke implementert på alle sykehus. Gjennomføringen varierer også fra land til land avhengig av helsevesenets utviklingsnivå og den lokale kulturen. I Japan, for eksempel, har det bare nylig blitt normen for foreldre å samhandle med sine premature babyer ved å synge eller lese for dem - til nå var det vanlig at familiemedlemmer ikke samhandlet med barna sine.

NYHET! Dräger Babyroo

babyroo

Babyroo er en åpen, konfigurerbar kuvøse med den nyeste teknologien innen termoregulering. Kuvøsen stabiliserer spedbarnets kroppstemperatur og sørger for en jevn varmefordeling, selv når sengen er vippet.

Relaterte temaer

Ljusets inverkan på prematura barn

Hvordan lys påvirker premature barn

Ljud på neonatalavdelningarna

Lyd på neonatalavdelingen

jaundice-treatment-stage-3-2-d-3713-2016.jpg

Gulsottbehandling

Neonatal infektionsprevention

Infeksjonsforebygging og -kontroll

Kontakt oss

contact-us-hospital-us-16-9.jpg

Dräger Norge AS

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Postboks 6318 Etterstad, 0604 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00