Pasientmonitorering og IT - Dräger, Pasientmonitorering, pasientovervåking og IT

Pasientmonitorering og IT

Kontakt oss

Pasientmonitorering og IT

Hos Dräger forstår vi at dagens dynamiske helsemiljø krever løsninger som øker klinisk verdi, samtidig som det er kostnadseffektivt. Derfor tilbyr vi produkter og programvare som bidrar til en effektiv arbeidsflyt på tvers av avdelinger. Våre systemer for pasientmonitorering hjelper deg med å lage integrerte, økonomiske og produktive arbeidsprosesser. Gjennom systemene våre har du tilgang til all informasjon direkte og kan handle deretter, unngå feil og spare verdifull tid når du tar vare på pasientene dine.

Pasientmonitorer

Infinity® Acute Care System - Pasientmonitorering fra Dräger

Infinity® Acute Care System

Aktiver overvåkingsparametere etter behov, og koble Mpod og Mcable målemoduler til Infinity M540. Infinity Medical Cockpit viser overvåkede vitale tegn sammen med data fra nettverksapplikasjoner og sykehussystemer. Du kan integrere en respirator fra Dräger for å se respiratorisk informasjon og hemodynamiske data på samme medisinske cockpit. Bruk systemets analyseverktøy for å behandle integrerte data når du vurderer effekten av terapier og medisiner. Få tilgang til 96 timers trender gjennom Medical Cockpit, og inntil 72 timer på Infinity M540.

Mer informasjon

Infinity® M540 - Pasientmonitorering fra Dräger

Infinity® M540

Bruk den som en frittstående skjerm eller som vitale tegn motor av Infinity Acute Care. Skalerbar funksjonalitet tillater monitoren å følge en pasient over hele monitoreringsforløpet. Støtter kontinuerlig overvåking uten avbrudd under pasienttransport. Kompakt størrelse gjør M540 til en god seng, er transportvennlig og et godt valg av arbeidsstasjon.

Mer informasjon

Vista SC 120 spotcheck - Pasientmonitorering fra Dräger

Vista SC 120 Spotcheck

Reduser personalets arbeidsbelastning med et brukervennlig og intuitivt brukergrensesnitt. Vista 120 SC er designet for spotcheck-kontroller og kontinuerlig overvåking av vitale tegn.

Mer informasjon

Vista 120 Portfolio - Pasientmonitorering fra Dräger

Vista 120 Portfolio

Konstruert for å møte dine kliniske behov og holde deg innenfor budsjettet ditt. Kjernesett med viktige parametere - 3/5 avled EKG, SpO2, NIBP, respirasjon og dobbelt temp. Hurtige tilgangstaster og forenklede menyer legger opp de dataene du trenger ved fingertuppene. Bruk skjermen med en komplementær Dräger-enhet, for en fullt integrert arbeidsstasjon.

Mer informasjon

Infinity® CentralStation - Pasientmonitorering fra Dräger

Infinity® CentralStation

Omfattende, sanntids- og tilbakevendende pasientdata for forbedret klinisk beslutningsstøtte. Viser sanntidskurver, parametere og alarmstatus fra så mange som 64 Infinity sengemonitorer og telemetrienheter. VentCentral-opsjonen integrerer hemodynamiske vitale data med verdier fra integrerte ventilatorer og anestesi-maskiner. Støtter opptil 120 timer med hendelser of "full disclosure" og opptil 120 timer grafisk og numeriske trender. Støtter 12-avled EKG analyser, ST-segmentanalyse og evnen til å generere et bredt utvalg av kurverapporter.

Mer informasjon

Fremtidens pasientovervåking med SDC

Dräger sin visjon for fremtiden er akuttavdelinger der medisinsk tekniske produkter er koblet til et felles system, der de samhandler med hverandre og gir muligheter for nye kliniske applikasjoner i et trygt og beskyttet miljø.

SDC er en nettbasert arkitektur som muliggjør interoperabilitet mellom medisinsk tekniske produkter og kan danne grunnlaget for datautveksling mellom pasientrelaterte enheter, kliniske systemer og informasjonssystemer. SDC er ryggraden i vår visjon om behandlingsassistanse og sykehusautomatisering. Standarden gir mulighet for åpen tilkobling, høy datasikkerhet og toveiskommunikasjon mellom enhetene, slik at potensialet for interoperabilitet kan utnyttes fullt ut - nær pasienten, på avdelinger og på hele sykehuset.

Hvordan fungerer SDC?

I 2019 publiserte ISO / IEEE en ny internasjonal standard for “Service Oriented Device Connectivity” (SDC). Standarden, som er utviklet av det tyske OR.NET, en non-profit organisasjon i samarbeid med representanter fra helsetjenesten, universiteter og medisinsk teknologisk industri. Det gir en ny dimensjon til eksisterende IHE- og HL7-basert datautveksling.

Arkitekturen til IEEE 11073 SDC-standardfamilien er optimalisert for de avanserte kravene i akuttavdelinger som Operasjon, Intensiv og Neonatal Intensiv avdelinger. Det muliggjør integrering av relevante enheter, applikasjoner og sykehusets IT-system. Den nettbaserte arkitekturen gir en pålitelig toveis datautveksling, som kan omfatte fjernkontroll av medisinsk teknisk utstyr.

Nettverkskravene for SDC er minimale. SDC-kommunikasjonsprotokollen kan implementeres i sykehusenes eksisterende IT-infrastruktur uten ytterligere investeringer, med et minimalt arbeid. Systemet er meget skalerbart og støtter SDC-kompatible enheter fra en rekke produsenter.

Nedlastinger

SDC, Dräger, sykehus
SDC whitepaper

Last ned

SDC, Dräger, sykehus, IEEE standard
Informasjonsbrosjyre: SDC An IEEE Standard: Service-oriented Device Connectivity

Last ned

Dräger connected technologies, sykehus
Infografikk: Improving Acute Care with Connected Technologies

Last ned

Kontakt oss

contact-us-hospital-us-16-9.jpg

Dräger Norge AS

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Postboks 6318 Etterstad, 0604 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00