Versjon 2021

Informasjonen på Drägers nettsider er basert på følgende bruksbetingelser. I visse tilfeller kan disse betingelsene endres eller erstattes av andre erklæringer eller betingelser. Ved å logge deg på, eller i tilfeller der det ikke er nødvendig med personlig pålogging, og ved å gå inn på og bruke Drägers hjemmesider anerkjenner og godtar du den juridiske informasjonen som er gyldig på brukstidspunktet.


Opphavs- og eiendomsrett
Dräger-nettsider og Dräger Newsletters, utforming av disse, tekster, bilder, grafiske elementer, databaser, animasjonsfiler og nedlastinger av hvilket som helst slag (heretter kalt "Dräger-innhold") er beskyttet av opphavsrett. Dräger-innhold eller deler av slikt innhold må ikke kopieres, endres, lastes ned eller brukes på noen andre nettsider. Dräger forbeholder seg alle rettigheter, især opphavsrett, konkurranse- og eiendomsrettslige krav som skyldes ulovlig bruk av Dräger-innhold eller deler derav, samt det registrerte varemerket.


Innhold
Dräger-innhold er kun ment som informasjon. Alle meddelelser, anbefalinger og annet innhold skal utelukkende brukes til informasjon eller reklameformål og er ikke på noen måte bindende. Produktbeskrivelsene er ikke på noen måte ment å erstatte nøye gjennomlesing av brukerveiledningene. All informasjon, spesielt brukerveiledningene, er ikke-bindende. Kunnskapen som finnes i rapportene kan stadig endres som et resultat av forskning og utvikling. Forfatterne har vært svært nøye med å sørge for at den oppgitte informasjonen, spesielt når det gjelder bruksområder og funksjon, er basert på den nyeste informasjonen som var tilgjengelig da rapportene ble skrevet. Dette innebærer på ingen måte at du fritas for forpliktelsen til å ta ansvar for dine egne beslutninger.

Dräger påtar seg ikke noe ansvar for fullstendigheten og riktigheten av informasjonen i Dräger-innholdet, med mindre Dräger klart har uttrykt sin hensikt om å gå god for slikt innhold. Dräger forbeholder seg retten til når som helst og uten forhåndsvarsel å endre eller oppdatere informasjonen i Dräger-innholdet. Dette gjelder også forbedringer og/eller endringer av produktbeskrivelsene.

Dräger-innhold inneholder ingen garanti for egenskaper, eller noen som helst annen form for garanti.

Dräger er ansvarlig for tredjepartsinnhold i henhold til relevante lovbestemmelser. I den grad en lenke gir tilgang til en tredjeparts nettside, gjør Dräger oppmerksom på at vi ikke har noen som helst innflytelse på og ikke noe som helst ansvar for innholdet eller strukturen på slike nettsider som opprettholdes av tredjepart, og vi gjør heller ikke krav på noen eiendomsrett til slikt innhold. Dette omfatter overholdelse av retningslinjene for personvern på tredjeparters nettsider.


Sikkerhet og tilgang
Det er ditt ansvar å sikre at programmene du bruker til å få tilgang til Dräger-innhold, er fri for virus. Ved å gå inn på Dräger-innhold og enhver nettside det er lenket til, er du klar over og aksepterer risikoen som følger av offentlig tilgang og muligheten for uautorisert tredjeparts innflytelse på innholdet. Dräger skal ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes at slik risiko oppstår ved bruk av Dräger-innhold, eller en hvilken som helst nettside det er koblet til, med mindre Dräger er direkte ansvarlig for slik risiko og det at den oppstår. Spesielt er ikke Dräger ansvarlig for avbrudd eller tap av programmer eller andre data i IT-systemer.

Dräger tilstreber å opprettholde Dräger-nettsidene for å muliggjøre fortsatt bruk og tilgang. Dräger skal imidlertid ikke holdes ansvarlig for slik begrenset bruk eller tilgang av noen som helst grunn eller i noen som helst tidsperiode. Spesielt forbeholder Dräger seg retten til når som helst å lukke Dräger-nettsidene uten forhåndsvarsel.


Gjeldende lovverk og diverse
Tysk lov skal være gjeldende for alle juridiske aspekter i forbindelse med, og som oppstår på grunn av, bruken av Dräger-innhold.

I utgangspunktet tilbyr Dräger bare innenlands levering eller henting for sine sluttkunder.

Spørsmål om denne juridiske informasjonen kan sendes på e-post til info@draeger.com. Vi svarer gjerne på spørsmål du måtte ha i så henseende.