FTS-8000-16-6-D-22379-2015.jpg

Dräger brannsimulator - trening i realistiske omgivelser

Dräger brannsimulator ble levert Brannvesenet Midt IKS høsten 2016. Her benyttes en 40 fots isolert kontainer som utelukkende bruker gass som fyringskilde. Øvelsesscenarioer inkluderer overtenning, sofabrann, kjøkkenbrann og brann i gassflasker. Her er det også inkludert lydanlegg for å simulere f eks. knakende tak, barneskrik etc.

Arnstein-3-2.jpg

Intervju med Brannvesenet Midt IKS

Hvilke utfordringer hadde dere med den tidligere løsningen?
Den gamle løsningen som ble brukt her på Steinkjer, gikk ut på å fyre bål i en stålkontainer. For å få til mest mulig varme og røyk, var det nok ikke bare rent treverk som ble benyttet. Resultatet av dette var at vi ble eksponert for en mengde ukjente gasser og en varmepåvirkning som på det verste kunne ødelegge klær, hjelmer og sambandsutstyr.

Hvorfor valgte dere en gassfyrt treningsløsning?
Brannvesenet Midt IKS ble kjent med Dräger sin gassfyrte øvingskontainer på en messe i Tyskland, der ble det gjennomført demonstrasjoner som viste hvor realistisk og helsemessig bra dette var i forhold til den utdaterte løsning vi var vant med. 

Ser dere noen forbedringer i forhold til gjennomføring av øvelser med containeren?
Den største forskjellen i tillegg til alt som angår HMS, er hvor enkel den er i bruk. Det kreves minimalt med planlegging og forarbeid, og det tar bare noe få minutter fra man ankommer øvingsfeltet, til man er i gang med øvelsen, og det samme kan sies om tidsforbruket etter på, da mannskap som øver ikke er forurenset og kontaineren enkelt kan slås av.

Vil dere anbefale denne løsningen for andre brannvesen i Norge?
Vil uten tvil anbefale denne løsning, da man ved å øve under slike kontrollerte former vil få redusert helsemessig risiko, redusert tidsbruk og at det er mulig å gjennomføre øvelser for andre brukergrupper en brannmannskaper.

Arnstein Kvelstad
Rådgiver plan og logostikk
Brannvesenet Midt IKS

Newsletter icon

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert ved å abonnere på vårt nyhetsbrev. Motta informasjon om produktnyheter, kampanjer, aktuelle temaer, arrangementer og mye mer.

draeger-fts-8000-realbrandausbildung-16-6-D-22379-2015.jpg

Brannsimulator

Med brannsimulator fra Dräger kan du gjennomføre realistiske overtenninger i trygge og miljøvennlige omgivelser. Ren forbrenning betyr ingen skadelig røyk eller sot som også resulterer til minimalt behov for rens og vask av røykdykkerutstyr.

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS - Sikkerhet

Innspurten 9, 0663 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00