FTS-8000-16-6-D-22379-2015.jpg

Dräger brannsimulator - trening i realistiske omgivelser

Dräger brannsimulator ble levert Heim Brannvesen høsten 2020. Her benyttes en 40 fots isolert kontainer som utelukkende bruker gass som fyringskilde. Øvelsesscenarioer inkluderer overtenning, sofabrann, kjøkkenbrann og brann i søppelbøtte.

Reidulf-3-2.jpg

Intervju med Heim brannvesen

Hvilke utfordringer hadde dere med den tidligere løsningen?
Den tidligere løsningen var etablert på et industriområde med 3 containere som var sammensatt i vinkel med 2 etasjer. Bedriften som den var etablert ved hadde behov for lagringsplass og containeren ble etter hvert innpakket med diverse løsmasser fra bedriften. Containeren var oppvarmet med paller/trevirke, sprit og litt diesel. Anlegget var heller ikke godkjent mtp utslipp av slokkevann. Anlegget var plassert ca 6 km fra brannstasjonen.
HMS: Alt utstyr som ble brukt ble veldig skittent og det var et omfattende arbeide med rengjøring etter hver øvelse. Utstyr som ble brukt hadde stor slitasje pga nedsoting og i noen tilfeller for høy temperatur, vanskelig å regulere temperaturen.

Hvorfor valgte dere en gassfyrt treningsløsning?
Valg av gassfyrt løsning ble gjort med tanke på HMS og brukervennlighet, gassfyrt løsning er sikrere, mindre for og etterarbeid, mindre slitasje på klær og utstyr. Muligheten for å regulere temperatur/ intensitet på øvelsene. Brannvesenet kan i større grad tilby private og offentlige aktører kurs og opplæring. Aktuelt for andre bedrifter, helsepersonell, industrivern og ansatte i virksomheter med krav om brannøvelser gjennom internkontrollforskriften.

Ser dere noen forbedringer i forhold til gjennomføring av øvelser med containeren?
Mindre for og etterarbeid, containeren er plassert vegg i vegg med brannstasjonen. Tilgjengelig 24/7, øver når det passer oss, lite eller ingen utslipp til miljøet. Gir oss gode muligheter for varme øvelser utover kravene i dimensjoneringsforskriften.

Vil dere anbefale denne løsningen for andre brannvesen i Norge?
Løsningen kan absolutt anbefales. Mulighet for større samarbeid mellom brannvesen i geografisk nærhet. Gassfyrt container må sees i sammenheng med en større løsning med tilknytning til areal for søk og redningsøvelser. I HMS sammenheng er dette en genial løsning, rent og sikkert i bruk.

Reidulf Myren
Brannsjef
Heim kommune

Dräger brannsimulator

I denne reportasjen fra NRK kan du se brannvesenet i Heim kommune fortelle om den nye brannsimulatoren fra Dräger.

Newsletter icon

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert ved å abonnere på vårt nyhetsbrev. Motta informasjon om produktnyheter, kampanjer, aktuelle temaer, arrangementer og mye mer.

draeger-fts-8000-realbrandausbildung-16-6-D-22379-2015.jpg

Brannsimulator

Med brannsimulator fra Dräger kan du gjennomføre realistiske overtenninger i trygge og miljøvennlige omgivelser. Ren forbrenning betyr ingen skadelig røyk eller sot som også resulterer til minimalt behov for rens og vask av røykdykkerutstyr.

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS - Sikkerhet

Innspurten 9, 0663 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00