Stasjonær gassdeteksjon - Draeger, stasjonær gassdeteksjon, gasslekkasje, rådgivning

Stasjonær gassdeteksjon

Kontakt oss

Gassdeteksjon tilpasset dine behov

I alle industrielle applikasjoner, hvor industrigasser og damper utgjør en potensiell fare – må personer, miljø og anleggsutstyr beskyttes av et pålitelig gassdeteksjonssystem. Et hvert industrianlegg er unikt og krever god planlegging for å sikre at stasjonære gass- og flammedetektorer fungerer så effektivt som mulig. Vi arbeider tett med våre kunder for å veilede gjennom hele prosessen - fra konsultasjon gjennom design, realisering og implementering for å oppnå den beste løsningen tilpasset kundens behov.

Sikker og problemfri gassdetekjon 24 timer i døgnet, 365 dager i året

Dräger er en pålitelig partner med anerkjente gode produkter, profesjonell rådgivning basert på bred erfaring som oppfyller alle kriterier for en vellykket implementering. Fra første kontakt til overlevering av et system, tilfredsstiller vi dine behov - funksjonelle, modulære og skalerbare kablede og trådløse gassdeteksjonssystemer.

Draeger, stasjonær gassdeteksjon, gasslekkasje, rådgivning

Skreddersydde løsninger for industrielle applikasjoner

Enhver bransje og industriell applikasjon har egne krav og utfordringer opp mot lover og forskrifter. Et flamme- og gassdeteksjonssystem tilpasset ditt anlegg passer nødvendigvis ikke et annet sted. Derfor leverer ikke Dräger standardiserte løsninger for gassdeteksjonssystemer, men vi starter med å identifisere dine utfordringer og krav og basert på våre eksperters erfaringer og kunnskaper skreddersyr vi et pålitelig flamme- og gassdeteksjonssystem.

Draeger, stasjonær gassdeteksjon, gasslekkasje, rådgivning

Trådløs gassdeteksjon

Med våre trådløse gassdetektorer får du en totalløsning til ditt prosjektet hvor vi tar hensyn til sikkerhet, økonomi og fleksibilitet. Du slipper å legge kabler til detektorene og kan enkelt skifte ut og legge til nye gassdetektorer alt etter behov. Dräger er med deg i hele prosessen fra engineering, til realising og implementering.
Les mer om våre løsninger for trådløs gassdeteksjon, bruksområder og kundecaser.

Draeger, stasjonær gassdeteksjon, gasslekkasje, rådgivning

Gas Sampling Systems

Dräger har spesialisert seg på å bygge skreddersydde Gas Sampling System løsning for overvåking og dokumentasjon av brennbare og giftige gasser og damper i områder der det ikke er praktisk og økonomisk å plassere gassdetektorer. I mer enn 30 år har vi utviklet og designet gassdeteksjonsløsninger i nært samarbeide med våre kunder for et bredt spekter av applikasjoner innen blant annet olje og gass, petrokjemisk, raffinering, bryggerier og renseanlegg.

Konsultasjon og rådgivning

Dräger arbeider tett med våre kunder for å kunne ivareta de ulike krav til design av et pålitelig gassdeteksjonssystem:
• Diskutere plassering av gassdetektor, alarm og systemkomponenter
• Valg av riktig utstyr
• Anbefaler system spesifikasjon og integrering

Vi tilbyr veiledning når det gjelder produkter og tjenester som ivaretar prosjektets krav til teknologi, kvalitet, pris og levering.

Relaterte produkter

Worker checks Dräger Polytron 3000 fixed gas detector on industrial plant

Stasjonær gassdetektor

Industrial worker checks Dräger X-am 3500 portable gas detector screen

Bærbar gassmåler

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS

Innspurten 9, 0663 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00