Stasjonære gassdetektorer - Draeger, gassdetektorer, gassdetektor propan

Stasjonære gassdetektorer

Se produkter

Når er det behov for gassdetektorer, flammedetektorer og kontrollsystemer?


Gasslekkasjer er en av hovedårsakene til forgiftning, brann og eksplosjoner, og derfor er det viktig å ta dette på alvor ved å bruke riktig utstyr. Gassdetektorer spiller en viktig rolle i å beskytte mennesker og eiendom mot farlige situsjoner, og bør brukes bestandig dersom vi kan bli utsatt for farlige gasser. . Ved å oppdage potensielt skadelige gasser og damp så tidlig som mulig, bidrar disse systemene til å forhindre alvorlige situasjoner som forgiftning, brann og eksplosjoner. T

Gassdeteksjonssystemer brukes overalt hvor vi kan forvente en giftig eller eksplosiv gass eller damp hvor liv og eiendom kan komme til skade ved forgiftning eller eksplosjon. Gasslekkasjer er en av hovedårsakene til forgiftning, brann og eksplosjoner. For å unngå alvorlige ulykker er det avgjørende at lekkasjene oppdages så tidlig som mulig. Våre gassdetektorer overvåker områder og utløser en alarm ved lekkasje. 


Flammedetektor

Flame-detection-icon-4-3-v2.png

Flammedetektorer oppdager flammer og ikke gass. Flammedetektorer er optiske detektorer basert på UV, UV/IR, 3IR, Mulit IR og optisk bildebehandlingsteknologi for deteksjon av flammer fra utilsiktede hendelser i et anleggsmiljø. Detektorene har et konisk synsfelt og kan detektere flammer opptil en avstand på 60 meter, avhengig av det materialet som skaper flammen. Flammedetektorer brukes ofte i kombinasjon med forskjellige gassdetektorteknologier for raske alarmer ved gasslekkasjer og flammedeteksjon.

Gasskamera

gas-camera-detection-4-3.png

Gasskameraet er basert på en optisk bildebehandlingsteknologi hvor et stort anleggsområde kan overvåkes for umiddelbar deteksjon av gasslekkasjer. I likhet med ultrasonisk gasslekkasjedeteksjon (UGLD), trenger ikke denne teknologien fysisk kontakt med gassen for rask deteksjon. Gasskamerat visualisere et live videobilde av området som overvåkes, kommer metangass inn i synsfeltet aktiveres øyeblikkelig gassalarmen som en tradisjonell punktgass eller linjegassdetektor.

Linjedetektor

open-path-gas-detection-icon-4-3.png

Linjegassdetektorer består av to fysiske enheter, en senderenhet og en mottakerenhet. Denne teknologien benytter en ufarlig og usynlig infrarød stråle som sendes fra sender til mottaker og alle brennbare hydrokarboner som diffunderer inn i strålen blir detektert i løpet av mindre enn 2 sekunder. Linjegassdetektorer er godt egnet for utendørs installasjoner hvor effektiv gassdeteksjon kan oppnås i en avstand på opptil 200 meter mellom sender og mottaker.

Punktdetektor

Point-gas-detection-fgds-icon-4-3.png

Punktgassdetektorer detekterer gass på det punktet detektoren er montert, noe som betyr at gassen må fysisk komme i kontakt med detektoren for å kunne måles. Punktgassdetektorer benyttes i de fleste innendørs og utendørs applikasjoner, og er tilgjengelige for både brennbare og giftige gasser. Dräger leverer både kablede og trådløse punktgassdetektorer for å kunne tilby den mest kostnadseffektive installasjonen.

Ultrasonisk gassdetektor (UGLD)

ultrasonic-gas-leak-detection-fgds-icon.png

UGLD er baser på akustisk teknologi som lytter til den hvesende lyden (ultralyd) fra komprimert gass når den lekker. Denne teknologien vil oppdage lekkasjer av komprimert gass ekstremt raskt fordi UGLD ikke trenger å vente på at gassen skal komme fra lekkasjen til detektoren, den vil oppdage gass i det øyeblikket den lekker og utløser umiddelbart en alarm når gasslekkasjen oppstår. Denne teknologien er spesielt godt egnet i utendørs installasjoner der den oppdager gasslekkasjer opptil 20 meter fra gasslekkasjepunktet, der konvensjonell punktgassdeteksjon kan ha problemer på grunn vind, hvor vindretning kan endres samt gasskyen kan fortynnes før den når detektoren.

Gassdetektorer

Draeger, gassdetektorer, gassdetektor propan

Gassdetektorer (eksplosive gasser)

Draeger, gassdetektorer, gassdetektor propan

Gassdetektorer (giftgasser & oksygen)

Dräger sensor

Sensorer

Draeger, gassdetektorer, gassdetektor propan

Flammedetektorer

Draeger, gassdetektorer, gassdetektor propan

Trådløse gassdetektorer

Dräger kontrollsystem

Kontrollsystemer

Fixed gas decectors solution engineering planning

Stasjonær gassdeteksjon

Pålitelige gassdeteksjonssystemer beskytter dine ansatte mot livstruende situasjoner. Les mer om hvordan våre løsninger kan hjelpe med dette.

Newsletter icon

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert ved å abonnere på vårt nyhetsbrev. Motta informasjon om produktnyheter, kampanjer, aktuelle temaer, arrangementer og mye mer.

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS

Innspurten 9, 0663 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00