Kontrollsystemer for stasjonær gassdeteksjon

I alle industrielle applikasjoner, der industrigasser og damper utgjør en potensiell fare, må personer, miljø og arbeidsplass beskyttes av et pålitelig kontrollsystem for gass. Dräger’s gassdeteksjons kontrollere overvåker, gi raskt og pålitelig informasjon i fareområder der giftige eller brennbare gasser kan være til stede.

Kontrollsystemer

Default Image

Dräger REGARD® 3000

Dräger REGARD® 3000 er en 2/4 kanals kontrollsystem med innebygget alarmlampe og sirene. Komplett kontrollenhet levert i eget kabinett. REGARD® 3000 bygger på samme arkitektur som Dräger REGARD® 7000. 4-20 mA kanalkort med HART kommunikasjon.

Produktdetaljer

Draeger REGARD 7000

Dräger REGARD® 7000

SIL 2-godkjent hardware og software. System med opptil 1536 logiske kanaler. Konfigurasjon av kanaler går raskere og sikrere via remotetilgang til detektor (via HART). Komplekse alarmer tilpasser spesifikke alarmkrav. Reduserer falske alarmer via systemarkitektur.

Produktdetaljer

Draeger REGARD 3900

Dräger REGARD® 3900 Series

Kontrollsystem for opptil 16 gassdetektorer. Fleksible installasjonsmuligheter, samt mulighet for å tilkoble Drägers RVP 3900 visualiseringsplanel til sentral overvåkning og evaluering av alarmer. Sikrer høy grad av pålitelighet og sikkerhet. Mulighet for SIL 2-godkjennelse. Tilbys som veggmontert kontrollenhet eller til montering på DIN skinne (REGARD 3910) for installasjon i skap.

Produktdetaljer

Draeger REGARD 2400 and REGARD 2410

Dräger REGARD® 2400 and REGARD® 2410

Kontrollenhet til opptil fire gassdetektorer. Fleksible installasjonsmuligheter, samt mulig å tilkoble Drägers RVP 2400 visualiseringspanel for sentral overvåkning og evaluering av alarmer. Digital kommunikasjon til Scada-system via RS 485 interface. Tilbys som veggmontert kontrollenhet eller til montering på DIN skinne for installasjon i skap.  

Produktdetaljer

Draeger RVP 3900

Dräger RVP 3900 Visualization panel

Visualisering av Dräger REGARD kontrollenheter. Berøringsskjerm til visualisering av gasskonsentrasjoner, alarmer, status og feil på opptil 99 gassdetektorer. Mulighet for datalogger, Modbus, samt nettilgang. Tilbyr en rekke egenskaper alt etter behov.

Draeger RVP 7000

Dräger RVP 7000

Visualisering av Dräger REGARD® 7000 kontrollenhet. Berøringsskjerm til visualisering av gasskonsentrasjoner, alarmer, status, feil på opptil 99 gassdetektorer. Mulighet for datalogger, Modbus, samt nettilgang. Tilbyr en rekke egenskaper alt etter behov.

Draeger-RVP-2400-Visualization-Panels-4-3-ST-8534-2007.jpg

Dräger RVP 2400 Visualization panel

Sentral visualisering av Dräger REGARD® 2400 kontrollenheter. Berøringsskjerm til visualisering av gasskonsentrasjoner, alarmer og status. Mulighet for datalogger, Modbus, samt nettilgang. Tilbyr en rekke egenskaper alt etter behov.

Relaterte produkter

Dräger PIR 7000 - gassdetektor, stasjonær gassdetektor, gassmåler, gassmåling, stasjonær gassmåling, eksplosive gasser

Gassdetektor (eksplosive gasser)

Dräger Polytron 7000 - gassdetektor, stasjonær gassdetektor, gassmåler, gassmåling, stasjonær gassmåling, giftgass og oksygen

Gassdetektor (giftgasser og oksygen)

Dräger flammedetektor - gassdetektor, stasjonær gassdetektor, gassmåler, gassmåling, stasjonær gassmåling, flammedetektor

Flammedetektor

Dräger trådløs gassdetektor, stasjonær gassdetektor, gassmåler, gassmåling, stasjonær gassmåling, trådløs

Trådløs gassdetektor

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Postboks 6318 Etterstad, 0604 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00