Gassdetektorer for eksplosive gasser - Stasjonær gassmåler, stasjonær gassdeteksjon

Gassdetektorer for eksplosive gasser

Se produkter

Stasjonære gassdetektorer for eksplosive gasser

Kontinuerlig overvåking av brennbare gasser og damper er avgjørende for en trygg arbeidsplass. Eksplosjonssikre gassdetektorer basert på  infrarød (IR) og katalytisk teknologi for kontinuerlig overvåking av brennbare gasser og damper. Detektorer i rustfrie stål SS 316L og kompositt kapslinger, bygget for de tøffeste industrimiljøer, inkludert offshore installasjoner. Les mer om de ulike type detektorene ved å klikke på tittelen nedenfor.

Punktdetektorer

Point-gas-detection-fgds-icon-4-3.png

Hva er en punktdetektor?

Punktgassdetektorer detekterer gass på det punktet detektoren er montert, noe som betyr at gassen må fysisk komme i kontakt med detektoren for å kunne måles. Punktgassdetektorer benyttes i de fleste innendørs og utendørs applikasjoner, og er tilgjengelige for både brennbare og giftige gasser. Dräger leverer både kablede og trådløse punktgassdetektorer for å kunne tilby den mest kostnadseffektive installasjonen.

Dräger PIR 7000

Dräger PIR 7000

Infrarød gassdetektor for deteksjon av eksplosive hydrokarboner. SIL 2-godkjent hardware og software sikrer høy grad av pålitelighet og sikkerhet. Tilbehør inkluderer bl.a. remotetilgang ved hjelp av RAB 7000, duct og rørmonteringssett, HART-kommunikasjon, statusindikator m.m.

Produktdetaljer

GasSecure GS01

GasSecure GS01

Trådløs infrarød hydrokarbon gassdetektor. Bruker ISA 100 trådløst nettverk. Batterilevetid opptil 24 måneder. SIL 2-godkjent hardware og software i henhold til IEC 61508. Kan gi opptil 60-80% kostnadsbesparelser grunnet redusert behov for kabelinstallering og redusert behov for dokumentasjon.

Dräger Polytron® 8700 IR

Dräger Polytron® 8700 IR

Stasjonær IR gassdetektor med innebygd grafisk LCD-display til deteksjon av eksplosive hydrokarbongasser. SIL 2-godkjent hardware og software i henhold til IEC 61508. Sikrer høy grad av pålitelighet og sikkerhet. Tilbehør som bl.a innebygde reléer, HART-kommunikasjon, sensordiagnostikk og datalogger samt mulig for remoteinstallasjon.

Dräger Polytron® 5700 IR

Dräger Polytron® 5700 IR

Stasjonær IR gassdetektor med innebygd LCD-display til deteksjon av eksplosive hydrokarbongasser. Kan leveres med innebygde reléer. Detektoren kan remoteinstalleres i en avstand opptil 30 meter fra displayet.

Produktdetaljer

Dräger PIR 3000

Dräger PIR 3000

Infrarød gassdetektor for deteksjon av eksplosive hydrokarbongasser. IR-teknologi sikrer høy grad av pålitelighet og sikkerhet. Enkel kalibrering og konfigurering i Ex-område.

Dräger Polytron® 8200 CAT

Dräger Polytron® 8200 CAT

Stasjonær katalytisk gassdetektor med innebygd LCD-display for deteksjon av organiske og uorganiske eksplosive gasser inkl. hydrogen. Sensor kan remoteinstalleres i en avstand opptil 30 meter fra displayet. SIL 2-godkjent hardware og software i henhold til IEC 61508. 4-20mA og HART-kommunikasjon.

Produktdetaljer

Dräger PEX 3000

Dräger PEX 3000

Katalytisk gassdetektor for kontinuerlig detektering av eksplosive gasser inkl. hydrogen. Katalytisk deteksjonsprinsipp sikrer høy grad av pålitelighet og sikkerhet. Tilgang til display og tastatur for kalibrering og vedlikehold. Kan enkelt kalibreres ved hjelp av bare en person.

Produktdetaljer

Dräger VarioGard® 2300 IR

Dräger VarioGard® 2300 IR

Gassdeteksjonssystem som kan forbinde opptil 100 gassdetektorer ved hjelp av busskommunikasjon. Til deteksjon av giftige og brannfarlige gasser. Fleksibel og kostnadseffektiv installasjon. VVP 1000 10” berøringsskjerm til visualisering av målt verdi og datalogging. Designet for bruk på sykehus, bryggerier, parkeringsanlegg og laboratorier.

Dräger PointGard 3200

Dräger PointGard 3200

Gassdeteksjonssystem for måling av brennbare gasser eller damper i omgivelsesluft. Det robuste og kompakte hylsteret med beskyttelsesklasse IP66 rommer alt nødvendig alarmutstyr.

Dräger PointGard 3700

Dräger PointGard 3700

Gassdeteksjonssystem for måling av brennbare gasser eller damper i omgivelsesluft. . Det robuste og kompakte hylsteret med beskyttelsesklasse IP66 rommer alt nødvendig alarmutstyr. 

Ultrasonisk gassdetektor (UGLD)

ultrasonic-gas-leak-detection-fgds-icon.png

Hva er en ultrasonisk gassdetektor?

UGLD er baser på akustisk teknologi som lytter til den hvesende lyden (ultralyd) fra komprimert gass når den lekker. Denne teknologien vil oppdage lekkasjer av komprimert gass ekstremt raskt fordi UGLD ikke trenger å vente på at gassen skal komme fra lekkasjen til detektoren, den vil oppdage gass i det øyeblikket den lekker og utløser umiddelbart en alarm når gasslekkasjen oppstår. Denne teknologien er spesielt godt egnet i utendørs installasjoner der den oppdager gasslekkasjer opptil 20 meter fra gasslekkasjepunktet, der konvensjonell punktgassdeteksjon kan ha problemer på grunn vind, hvor vindretning kan endres samt gasskyen kan fortynnes før den når detektoren.

Dräger Polytron® 8900 UGLD

Dräger Polytron® 8900 UGLD

Polytron 8900 UGLD er en akustisk gasslekkasjedetektor for deteksjon av giftige og brennbare gasser. Detektoren benytter en ultrasonisk mikrofonsensor med en 120 graders sirkulær deteksjonsvinkel. Sensoren har et måleområde 0 - 100% tilsvarende 56 til 115 dBA, ferdig kalibrert og klar til bruk. Leveres i eksplosjonssikker Ex d 316L rustfritt stål. Kommuniserer analog 3-leder 4-20mA / HART-utgang.

Gasskamera

gas-camera-detection-4-3.png

Hva er et gasskamera?

Gasskameraet er basert på en optisk bildebehandlingsteknologi hvor et stort anleggsområde kan overvåkes for umiddelbar deteksjon av gasslekkasjer. I likhet med ultrasonisk gasslekkasjedeteksjon (UGLD), trenger ikke denne teknologien fysisk kontakt med gassen for rask deteksjon. Gasskamerat visualisere et live videobilde av området som overvåkes, kommer metangass inn i synsfeltet aktiveres øyeblikkelig gassalarmen som en tradisjonell punktgass eller linjegassdetektor.  

MetCam Gas Camera

MetCam Gas Camera

MetCam er et optisk gasskamera for kontinuerlig overvåking av store områder for mulige metan og naturgass lekkasjer. Det synliggjør lekkasje punkt og størrelsen på lekkasjene. Kameraet kan detektere små utslipp ned til 60 gram metan pr time, ypperlig for tidlig deteksjon av lekkasjer. Leveres i eksplosjonssikkert Ex d 316L rustfri stål og kommuniserer analog 3-leder 4-20mA / HART og visualisering vha ONVIF protokoll.

Linjedetektor

open-path-gas-detection-icon-4-3.png

Hva er en linjedetektor?

Linjegassdetektorer består av to fysiske enheter, en senderenhet og en mottakerenhet. Denne teknologien benytter en ufarlig og usynlig infrarød stråle som sendes fra sender til mottaker og alle brennbare hydrokarboner som diffunderer inn i strålen blir detektert i løpet av mindre enn 2 sekunder. Linjegassdetektorer er godt egnet for utendørs installasjoner hvor effektiv gassdeteksjon kan oppnås i en avstand på opptil 200 meter mellom sender og mottaker.

Dräger Pulsar 7000 Series

Dräger Pulsar 7000 Series

En IR-linjegassdetektor for deteksjon av en lang rekke hydrokarbongasser og damp. Deteksjonsområde: 4 - 60 m, 30 - 200 m, 100 - 200 m, duct: 1 - 8 m. Ekstremt kort responstid. Status LED’er er innebygd i både senderen og mottakeren. Commissioning kan gjøres av en person. Pålitelig selv ved regn, snø eller tåke.

Relaterte produkter

Dräger kontrollsystem

Kontrollsystem

Teaser_Card_Box_Sensor.jpg

Sensor

Dräger flammedetektor

Flammedetektor

Dräger trådløs gassdetektor

Trådløs gassdetektor

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS

Innspurten 9, 0663 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00