Flammedetektor

Kontinuerlig flammedeteksjon er avgjørende for en trygg arbeidsplass i områder med brennbare gasser og damper. Flammedetektorer benytter avansert infrarød (IR), UVIR, Multi IR og visuell flamme CCTV teknologi bygget inn i robuste SS316  kapslinger, designet for kontinuerlig overvåking med lang levetid og rask responstid.

Hva er en flammedetektor?

Flame-detection-icon-4-3-v2.png

Flammedetektorer oppdager flammer og ikke gass. Flammedetektorer er optiske detektorer basert på UV, UV/IR, 3IR, Mulit IR og optisk bildebehandlingsteknologi for deteksjon av flammer fra utilsiktede hendelser i et anleggsmiljø. Detektorene har et konisk synsfelt og kan detektere flammer opptil en avstand på 60 meter, avhengig av det materialet som skaper flammen. Flammedetektorer brukes ofte i kombinasjon med forskjellige gassdetektorteknologier for raske alarmer ved gasslekkasjer og flammedeteksjon.

Flammedetektorer

Default

Dräger Flame 1500 (IR3)

Dräger Flame 1000-serien detekterer flammer fra hydrokarbonbasert drivstoff, hydrogen, ammoniakk og andre organiske stoffer ved hjelp av infrarød- og UV-teknologi. Immun mot falske alarmer. Kombinerer pålitelige resultater med robust design og enkel betjening. SIL 2-godkjent hardware og software. Enkel statusindikasjon med tre-farget LED som er synlig på forsiden av detektoren.

Produktdetaljer

Draeger Flame 3000

Dräger Flame 3000

Dräger Flame 3000 er en bildebasert eksplosjonssikker flammedetektor. Dette visuelle flammedeteksjonssystemet bruker digital bildebehandling og avanserte algoritmer for å behandle og tolke flammekarakteristikker. Dette prinsippet gir et utvidet synsfelt og færre falske alarmer.

Produktdetaljer

Draeger Flame 5000

Dräger Flame 5000

Bildebasert flammedetektor med innebygd CCTV til behandling av videobilder i farger. Flammedetektorens synsfelt kan via videosignal overføres til et overordnet kontrollsystem. Ved hjelp av algoritmer skiller flammedetektorsystemet mellom falske alarmer og reell brann. Sikrer høy grad av pålitelighet. SIL 2-godkjent

Produktdetaljer

Relaterte produkter

Dräger kontrollsystem

Kontrollsystem

Dräger PIR 7000 - gassdetektor, gassmåler, gassmåling, stasjonær gassmåling, stasjonær gassmåler

Gassdetektor (eksplosive gasser)

Dräger trådløs gassdetektor

Trådløs gassdetektor

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Postboks 6318 Etterstad, 0604 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00