Sensorer til stasjonær gassdeteksjon - Dräger sensor - sensor gassdetektor, stasjonær gassdeteksjon

Sensorer til stasjonær gassdeteksjon

Se produkter

Sensorer til stasjonær gassdeteksjon

Deteksjon av brennbare, giftige gasser, oksygen og damper er avgjørende for sikkerheten til befolkningen og eiendom. Infrarøde, katalytiske og elektrokjemiske EC DrägerSensors® beregnet på Drägers stasjonære gassdetektorer, designet for kontinuerlig overvåking med lang levetid, rask responstid og høy målenøyaktighet.


Sensorer

Draeger Sensor EC Electrochemical Sensors

Electrochemical DrägerSensor®

Dräger utvikler og produserer sensorer som sikrer best mulig tilpassning mellom sensorer og gassdetektorer. Temperaturkompanserende sensor - pålitelige målinger uavhengig av forandring i temperatur. Lang sensorlevetid.

Draeger Catalytic Bead DraegerSensors

Catalytic Bead DrägerSensor®

Dräger utvikler og produserer sensorer som sikrer best mulig tilpassning mellom sensorer og gassdetektorer. Detekterer brennbaregasser og damper samt hydrogen. Finnes fem ulike katalytiske sensorer fra Dräger.

Relaterte produkter

worker-checks-draeger-polytron-3000-fixed-gas-detector-on-industrial-plant-3-2-fixed-gas-detection-polytron-chemical-plant-t

Gassdetektor (giftgass & oksygen)

Dräger kontrollsystem

Kontrollsystem

Trådløs gassdetektor, gassmåling, gassdetektor, gassmåler

Trådløs gassdetektor

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Postboks 6318 Etterstad, 0604 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00