Eksponering for H2S - Eksponering for Hydrogensulfid (H2S)

Eksponering for H2S

Se produkter og løsninger

Eksponering for Hydrogensulfid (H2S) i industrien

Hydrogensulfid (H2S) en konstant fare for arbeidere og redningsmannskap innenfor olje- og gassindustrien, enten det er på et greenfield eller brownfield, under feltutforskning, utvikling eller nedstenging av et felt. Eksponering for H2S kan også forekomme innen kjemisk industri, tung- og metallindustrien samt tremasse- og papirindustrien. 

Dräger har lang erfaring med måling og overvåkning av H2S. Vi hjelper deg med å finne den beste løsningen og tilbyr både service og vedlikehold samt kurs og opplæring. 

Hydrogensulfid (H2S)

Hydrogensulfid er en svært giftig gass som kan oppstå under rutinearbeid på de fleste arbeidsplasser innen olje- eller gassindustrien. Hendelser med høye konsentrasjoner av H2S kan føre til alvorlige negative helseeffekter og i verste tilfelle, død. Det er viktig å forstå risikoene og implikasjonene med H2S og hvordan man kan beskytte seg.

e-book H2S exposure

Kunnskap om H2S kan redde liv

Hydrogensulfid (H2S) er en giftig gass som kan oppstå under rutinearbeid. Vår veiledning hjelper deg med å vurdere potensielt farlige situasjoner.

Last ned

Hydrogen sulfide

Hydrogensulfid (H2S): en svært eksplosiv og giftig gass

Hydrogensulfid, H2S, er giftig selv ved lave konsentrasjoner og det er derfor viktig å oppdage gassen tidlig. H2S er enklere å oppdage ved svært lave konsentrasjoner. Lukten minner da om råtne egg. Dødelige konsentrasjoner av H2S kan ikke oppdages ved lukt. Lekkasjer kan føre til alvorlige negative helseeffekter, noe som gjør det viktig med god kunnskap om H2S.

Hva gjør H2S-eksponering med menneskekroppen?

0-20 ppm

Lavt nivå: H2S eksponering 0-20 ppm

H2S kan luktes opptil 0,13 ppm. Ved høyere konsentrasjoner begrenses luktesansen og man kan oppleve nese- og halsirritasjon, hodepine, tretthet, mage- og tarmforstyrrelser, tap av matlyst med mer. Langvarig eksponering kan forårsake bronkitt og lungebetennelse. 

21-99 ppm

Middels nivå: H2S eksponering 21-99 ppm

På disse nivåene må åndedrettsvern og vernebriller brukes! Arbeidere vil oppleve en sterk og ubehagelig, men ikke utålelig lukt. Hvis nivået stiger, blir lukten veldig søt. Langvarig eksponering på dette nivået kan føre til kvalme og oppkast, svimmelhet og alvorlig øyeskade.

100-1000 ppm

Høyt nivå: H2S eksponering 100-1000 ppm

På disse nivåene er grenseverdiene for "Umiddelbart farlig for liv eller helse (IDLH)" overskredet. Konsekvensene er umiddelbar irritasjon av øyne og luftveier. I løpet av få minutter lammes luktesansen og etterfølges av bevisstløshet, som igjen kan føre til død.

infographic: H2S in the oil and gas industry

H2S i olje- og gassindustrien

Vår infografikk viser hva som skjer med kroppen når H2S nivåene stiger.

Last ned

Dräger VOICE -  database for farlige stoffer

Grenseverdier for H2S - Dräger VOICE

Få oversikt over grenseverdier, fakta og kjemisk informasjon samt egnede H2S-detektorer og verneutstyr i vår database for farlige stoffer.

Les mer

Måling og deteksjon av H2S

Hydrogensulfid (H2S) er en av de hyppigst forekommende farlige stoffene i olje- og gassindustrien. H2S er fargeløs og tyngre enn luft, noe som gjør at den legger seg langs bakken, kjellere eller nedgravinger. Det er viktig med kontinuerlig overvåkning av område og arbeidere. Vi tilbyr både stasjonære og bærbare gassmålere for detektering av (H2S) .

Stasjonære gassdetektorer

polytron-8100-3-2-d-52604-2012.jpg

Dräger Polytron® 8100 EC

Gassdetektor for deteksjon av opptil 140 ulike giftgasser og oksygen. SIL-godkjent (inkl. IEC) 4-20mA og HART-kommunikasjon. Gassdetektoren kan leveres med Modbus og Fieldsbus som tilbehør.

polytron-6100-ec-wl-3-2-D-4653-2019.jpg

Dräger Polytron® 6100 EC WL

Trådløs gassdetektor for måling av giftgasser samt oksygen. Kan måle opptil 140 forskjellige gasser. Bruker ISA 100 trådløst nettverk. SIL2-godkjent. Kostnadseffektiv. Batterilevetid opptil 24 måneder.

polytron-7000-ST-3812-2003.jpg

Dräger Polytron® 7000

Gassdetektor for deteksjon av mer enn 100 giftige gasser samt oksygen. Sensoren kan enkelt skiftes ut til ønsket gass. SIL 2-godkjent. HART-kommunikasjon, samt sensordiagnostikk og datalogger.

Bærbar gassmåling

x-am-8000-D-24011-2020-3-2.jpg

Dräger X-am® 8000

Kompakt gassmåler med innebygd pumpe til måling av opptil syv giftige og brennbare gasser, damp og oksygen på èn og samme tid. Lett og enkel utskiftning mellom pumpefunksjon til diffusjonsfunksjon.

2800 gas_3_2.jpg

Dräger X-am® 2800

Dräger X-am® 2800 gassmåler måler opptil fire gasser samtidig og er utstyrt med en spesielt støtsikker CatEx-sensor. Med Dräger Gas Detection Connect får du dataoverføring i sanntid og full flåtestyring.

pac-6500-D-4985-2017-3-2.jpg

Dräger Pac® 6000

1 gassmåler for personlig deteksjon av O2, CO, H2S eller SO2. Enkel å montere med klips eller ring på baksiden av instrumentet, samt enkel å betjene og bære.  

academy-other-3-2.jpg

Grunnleggende H2S kurs

Kurset skal gjøre deltakeren kjent med farene med hydrogensulfid (H2S) og hvordan man kan beskytte seg. Kurset er en kombinasjon av teori og praktiske øvelser.

Verneutstyr ved arbeid med H2S

For å sikre at man er tilstrekkelig beskyttet mot H2S bør man bruke egnet åndedrettsvern.

Beskyttelse mot H2S - selv ved ekstremt høye konsentrasjoner

I denne videoen kan du lære mer om de alvorlige konsekvensene med H2S-eksponering og hvordan du kan beskytte arbeidere.

Pusteluftutstyr for beskyttelse mot H2S

Dräger PSS® AirBoss

Dräger PSS® AirBoss

Dräger PAS® Micro

Dräger PAS® Micro

Dräger PAS® Colt

Dräger PAS® Colt

Fluktutstyr ved arbeid med H2S

Ved H2S eksponering er det ingen tid å miste, hvert sekund teller. Valg av åndedrettsvern og riktig bruk er avgjørende for å beskytte og redde liv. For å velge den best egnede fluktmasken, må potensiell H2S-eksponering og alvorlighetsgrad vurderes. Lokale standarder og retningslinjer må også hensyntas.

Fluktutstyr egnet for H2S

Dräger Saver PP

Dräger Saver PP

Dräger Oxy® 3000/6000 MK II
End of Sales

Dräger Oxy® 3000/6000 MK II

Aktuelle temaer

all-about-carcinogenic-substances-Cancer-cells-3-2-DL-11318-2016.jpg

Måling av kreftfremkallende stoffer

benzene-3-2.jpg

Måling av benzen

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS

Innspurten 9, 0663 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00-16:00