Gassmålere for måling av flere gasser - gassmåler, 4 gassmåler.jpg

Gassmålere for måling av flere gasser

Se produkter

Gassmålere for måling av flere gasser samtidig

Hvis flere farlige stoffer (eksplosive gasser, lavt oksygeninnhold og giftige gasser) forekommer på arbeidsplassen samtidig, bør en gassmålere som har evnen til å detektere flere gasser samtidig benyttes. Gassmålere som kan måle fra 1-7 ulike gasser støtter flere forskjellige målemetoder takket være muligheten for å kombinere infrarøde, katalytiske, PID og elektrokjemiske sensorer i en gassmåler. Gassmåleren overvåker omgivelsesluften kontinuerlig og genererer en alarm (visuelt, akustisk og gjennom vibrasjoner) hvis gasskonsentrasjonen overstiger en forhåndsinnstilt alarmgrense. Dette gjør at brukerne umiddelbart kan reagere og handle umiddelbart på farer hvis ulykker inntreffer i løpet av arbeidsdagen.

Nyhet! Dräger X-am® 2800 gassmåler!

Dräger X-am® 2800 gassmåler måler opptil fire gasser samtidig og er utstyrt med en spesielt støtsikker CatEx-sensor. Med Dräger Gas Detection Connect får du dataoverføring i sanntid og full flåtestyring.

x-am-2800-3-2.jpg

Fordeler med Dräger X-am® 2800:

  • Dataoverføring i sanntid med Dräger Gas Detection Connect
  • CatEx SR (Shock Resistant): Måler brennbare gasser og damper
  • Valgfritt: XXS O2 PR sensor (0-30 Vol% motstandsdyktig mot forurensning)
  • Robust design: IP 68 klassifisering, tåler vann og støv, falltest > 2m
  • Produsentgaranti 4 år (for deksel og elektronikk)
  • Stort og intuitivt display 
  • Store knapper, kan betjenes med hansker
  • Intuitive alarmer
x-am-2800-D-3411-2022-4-3.png

Dräger X-am® 2800

Dräger X-am® 2800 måler opptil fire gasser og er utstyrt med en støtsikker CatEx-sensor. Med Dräger Gas Detection Connect-programvaren får du live dataoverføring og full flåtestyring. X-am® 2800 er designet for personlig overvåking og tilbyr høy sikkerhet til lave eierkostnader. 

Mer informasjon

PI-image-x-am-2800-3-2.jpg

Last ned produktinformasjon

Les mer om Dräger X-am® 2800.

Se fordelene med Dräger X-am® 2800

Gas Detection Connect

gdc-Gas-Detection-Connect-X-Dock-Station-4-3-D-36246-2021.jpg

Dräger Gas Detection Connect

Med vår nye skybaserte tjeneste, Gas Detection Connect (GDC), kan gassmålere og andre instrumenter kobles sammen til ett smart system. Gas Detection Connect gjør det mulig å monitorere nøyaktig hvilke gasser og konsentrasjoner hver enkelt arbeider utsettes for. Ved å overvåke området og alle gassmålere i sanntid kan du øke sikkerheten og handle raskere i nødsituasjoner.

Les mer

Gassmålere

Draeger X-am 8000

Dräger X-am® 8000

Kompakt gassmåler med innebygd pumpe til måling av opptil syv giftige og brennbare gasser, damp og oksygen på èn og samme tid. Stort fargedisplay med innebygd zoom-funksjon, samt nytt D-light. Kompatibel med Dräger X-dock. Lett og enkel utskiftning mellom pumpefunksjon til diffusjonsfunksjon. Intuitivt og innovativt signaldesign og praktiske assistentfunksjoner bidrar til maksimal sikkerhet under hele prosessen. Lave kostnader ved bumptest og kalibrering.

Produktdetaljer

Draeger X-pid 9000-9500

Dräger X-pid® 9500

Bærbar gasskromatograf for deteksjon av benzen og andre kreftfremkallende stoffer. Gjennomfør sikre og nøyaktige målinger effektivt. Korte testtider og resultat med laboratoriekvalitet. Store fordeler og kostnadsbesparelser. Opptil 90% tidsbesparinger og høy kvalitet på resultatene. Brukervennlig.

Dräger X-act® 7000

Dräger X-act® 7000

Et innovativt analyseinstrument som består av Dräger MicroTubes og en optisk analyseenhet, som gjør det mulig å gjennomføre nøyaktig måling av gasser i det lave ppb-området. Du kan måle gasser som for eksempel kvikksølv og benzen på stedet og unngå dyre og tidkrevende laboratorieanalyser. Den er enkel å bruke; aktiver Dräger MicroTube, start målingen og få testresultatet på displayet.

Draeger X-am 5600

Dräger X-am® 5600

Deteksjon av opptil seks forskjellige gasser samtidig. Kombinasjon av mer enn 30 sensorer. Detektering av Ex og CO2-gasser ved bruk av IR-sensorer. 3 års garanti på instrumentet og opptil 5 år på sensorer (CO, O2, H2S samt IR-sensorer). Kompatibel med Dräger X-zone og X-dock. Fleksibelt 1-6 gassmåler. Konfingureres etter behov. Detekterer et bredt utvalg av giftige og brennbare gasser og damp, samt O2. Lave gjennomsnittlig årlige kostnader. 

Produktdetaljer

Draeger X-am 5000

Dräger X-am® 5000

Detektering av opptil 5 forskjellige gasser samtidig. Kombinasjon av mer enn 30 forskjellige gasser 3 års garanti på instrumentet og opptil 5 år på sensorer (CO, O2 samt H2S). Kompatibel med Dräger X-zone og X-dock. Fleksibelt 1-5 gassmåler. Konfingureres etter behov. Detekterer et bredt spekter av giftige og brennbare gasser og damp, samt O2. Lave gjennomsnittlig årlige kostnader.

Produktdetaljer

Draeger X-am 2500

Dräger X-am® 2500

Personlig 1-4 gassmåler til deteksjon av brennbare gasser, samt CO, O2, H2S, NO2 eller SO2. 3 års garanti på instrumentet, samt standard sensorer (CO, O2, H2S, samt Ex-sensor). Kompatibel med Dräger X-dock. Større fleksibilitet i forhold til standard 4-gassmålere. Lave gjennomsnittlige årlige kostnader. X-docks lave gassforbruk og korte testtid sikrer lave kostnader ved bumptest og kalibrering.

Produktdetaljer

Draeger X-am Pump

Dräger X-am® Pump

Liten, enkel og robust Atex Zone 0, samt IP67-godkjent pumpe til X-am 2500, 5000 og 5600-serien. Automatisk aktivering av pumpe samt aktivering av lekkasjetest-guide. Innebygd oppladbart batteri. Sikker entring i lukkede rom. Pumpen aktiveres automatisk når instrumentet starter samt guider brukeren til å utføre riktig lekkasjetest. Opptil 15 dagers brukstid ved 8 målinger om dagen, mellom hver oppladning.

Draeger X-zone 5500

Dräger X-zone® 5500

Fleksibel og trådløs løsning til områdeovervåkning av opptil seks gasser. Tilbyr modbus-kommunikasjon til styreenhet eller visualiseringsskjerm, samt alarmsignal via relékontakt. Oppladbart batteri. Batterilevetid opptil 120 timer. I kombinasjon med X-am 5000, enkel og mobil overvåkning av opptil 6 gasser. Videresender data til kontrollenhet/sentral via modbus, eller alarmsignal til X-zone.

Relaterte produkter

worker-wears-portable-draeger-pac-5500-gas-monitor-3-2-d-1312-2009kk_comp

1 gassmåler

Draeger-tubes-combo-3-2.jpg

Dräger-rør

Test- och kalibreringsstation

Test og kalibrering

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Postboks 6318 Etterstad, 0604 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00