Sensor til bærbar gassmåling - Dräger sensor

Sensor til bærbar gassmåling

Kontakt oss

Dräger Sensor® - sensor til bærbar gassmåler

Sensoren er kjernen til enhver gassmåler. Sensoren er avgjørende for å bestemme kvaliteten på målingene, dvs. å kunne oppdage gassen så raskt som mulig med størst mulig nøyaktighet, og dermed grunnleggende for brukerens sikkerhet. Utvikling og produksjon av sensorer er en del av Drägers kjernekompetanse, og vi tilbyr ulike sensorer til ulike formål; infrarøde, katalytiske, PID og elektrokjemiske sensorer.

xxs-sensors-3-2-D-7212-2019.jpg

DrägerSensor XXS

Sensorene oppdager mange ulike gasser og damper. De er pålitelige og stabile på lang sikt, og reduserer dermed driftskostnadene. Vi har utviklet miniatyr elektrokjemiske sensorer spesielt for Dräger Pac®, X-am® 1/2/5 og X-am® 8000-generasjonen.

Mer informasjon

DrägerSensor XS - sensor for bærbar gassmåler, gassmåling

DrägerSensor XS

DrägerSensor brukes til å oppdage mange ulike gasser og damper. Vi utvikler og produserer DrägerSensors selv. Lang levetid og lave driftskostnader

Mer informasjon

Dräger Infrarød sensor - sensor for bærbar gassmåler, gassmåling

Dräger Infrarød Sensor

Dräger infrarøde sensorer gir best mulig måleresultater og påvirkes ikke av sensorgift. Lang levetid, få oppfølgingskostnader. Dräger infrarøde sensorer kan også brukes til å utføre Ex- og CO2-målinger

Mer informasjon

Dräger Katalytisk Ex-Sensorer - sensor for bærbar gassmåler, gassmåling

Dräger Katalytisk Ex-Sensor

Høy produktkvalitet, lave driftskostnader. Rask responstid for tidlig varsling av gass. Takket være DrägerSensor CatEx PR-teknologi er våre sensorer resistente mot forgiftning og spesielt stabil på lang sikt

Mer informasjon

PID sensorer - sensor for bærbar gassmåler, gassmåling

Dräger PID sensor

PID-sensorer er det ideelle valget for å oppdage lave konsentrasjoner av flyktige organiske forbindelser. En PID (fotojoniseringsdetektor) brukes til å måle grupper med farlige stoffer, men kan også justeres for å måle enkeltstoffer.

Mer informasjon

Relaterte produkter

4 gassmåler, flergassmåler, gassmåler, gassmåling, bærbar gassmåler

1-7 gassmåler

1 gassmåler, en gassmåler, gassmåler, gassmåling, bærbar gassmåler

1 gassmåler

Draeger-tubes-combo-3-2.jpg

Dräger-rør

Test og kalibrering, gassmåler, gassmåling, bærbar gassmåler

Test og kalibrering

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS - Sikkerhet

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Postboks 6318 Etterstad, 0604 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00