Deteksjon av gass med Dräger-rør

Dräger-rør er designet for måling i både relativt korte tidsperioder, men også for langsiktige målinger. En kortere måling kan vare fra 10 sekunder til 15 minutter (STEL), mens de lengre målingene kan vare opptil 8 timer (TWA), avhengig av hvilket rør du velger. Mulige bruksområder for måling med Dräger-rør er evaluering av gasskonsentrasjoner på arbeidsplassen, måling av miljøgifter i brukerens pusteområde, undersøkelse av lukkede rom (f.eks. kornsiloer, kjemiske tanker, avløp etc.) før entring.

Dräger X-act® 7000 - gassmåler, gassmåling, bærbar gassmåler

Dräger X-act® 7000

Et innovativt analyseinstrument som består av Dräger MicroTubes og en optisk analyseenhet, som gjør det mulig å gjennomføre nøyaktig måling av gasser i det lave ppb-området. Du kan måle gasser som for eksempel kvikksølv og benzen på stedet og unngå dyre og tidkrevende laboratorieanalyser. Den er enkel å bruke; aktiver Dräger MicroTube, start målingen og få testresultatet på displayet.

Mer informasjon

Dräger-Tubes® - Gassdeteksjonsrør, gassmåler, gassmåling, bærbar gassmåler

Dräger-Tubes®

Egen utvikling og produksjon av Drägerrør® hos Dräger i Lübeck. Stort utvalg av Drägerrør® til her-og-nå-målinger. Enkel og pålitelig metode. Drägerrør® til enhver type oppgave. Lave investeringskostnader

Mer informasjon

Dräger Accuro® - Gassdeteksjonsrør, gassmåler, gassmåling, bærbar gassmåler

Dräger Accuro®

Allsidig håndpumpe til bruk med Drägerrør®. Krever ingen kalibrering. Betjenes enkelt med en hånd. Brukes i kombinasjon med Drägerrør® og kan brukes til måling av mer enn 500 gasser. Enkel å vedlikeholde

Mer informasjon

Aerotest Simultan® - Gassdeteksjonsrør, gassmåler, gassmåling, bærbar gassmåler

Aerotest Simultan®

Samtidig måling av flere stoffer i trykkluft og andre komprimerende gasser. Brukes med Drägerrør®. Variant for medisinsk luft tilgjengelig. Raske målinger. Enkel analys. Enkel analyse

Mer informasjon

Dräger X-act 5000® - Gassdeteksjonsrør, gassmåler, gassmåling, bærbar gassmåler

Dräger X-act 5000®

Menystyrt og fleksibel automatisk pumpe til korttidsrør og aktiverte karbonrør. Innebygd strekkodeskanner til Drägerrør®. ATEX-godkjent. Enkel i bruk – en pumpe til mange oppgaver. Automatisk registrering av nødvendige antall pumpeslag. Kan brukes i eksplosiv atmosfære.

Mer informasjon

Dräger Flow Check - gassmåler, gassmåling, bærbar gassmåler

Dräger Flow Check

Allsidig røykutvikler. Gir tydelig, kald hvit røyk. Røyken er avstemt etter luftens tetthet. Kan brukes til å oppdage lekkasjer og utettheter, samt hjelpe til med plasseringen av gassensorer. Selv de minste luftbevegelser synliggjøres

Mer informasjon

Relaterte produkter

4 gassmåler, flergassmåler, gassmåler, gassmåling, bærbar gassmåler

1-7 gassmåler

1 gassmåler, en gassmåler, gassmåler, gassmåling, bærbar gassmåler

1 gassmåler

Test og kalibrering, gassmåler, gassmåling, bærbar gassmåler

Test og kalibrering

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS - Sikkerhet

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Postboks 6318 Etterstad, 0604 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00