Grunnleggende H2S kurs (NOGCSH2SNO)

Kurset skal gjøre deltakeren kjent med farene med hydrogensulfid (H₂S) og hvordan beskytte seg mot denne gassen på best mulig måte. Kurset er en kombinasjon av teori og praktiske øvelser. Anbefalt repetisjonskurs hvert andre år. Opplæringen er utført etter OPITO standard.

Kurslengde: 4 timer.

Sted: Hos Dräger eller kunde.

Målgruppe: Personell som er, eller kan være, utsatt for ett arbeidsmiljø der H₂S gass kan forekomme.

Forkunnskaper: Ingen. 

Innhold:

 • Alarmtiltak
 • Definisjoner; PPM, TWA, Takverdi
 • Hvordan detektere H₂S
 • H₂S egenskaper
 • Fysiologiske effekter av eksponering
 • Typer åndedrettsvern; Fluktmasker og luftforsynt åndedrettsvern med overtrykk
 • Bruk av bærbare gassmålere
 • Forskrift om tiltaks og grenseverdier
 • Praktiske øvelser
 • Avsluttende prøve
Calendar-4-3.png

Kurskalender

Vi tilbyr en rekke kurs gjennom hele året og har kursfasiliteter i Stavanger, Skien og Oslo. Vi kan også arrangere kurs hos kunden på forespørsel.

Kurskalender

Sertifiseringer

aftercare-icon-4-3

Dräger Norge AS har følgende sertifiseringer:

 • ISO 9001 Styringssystem for kvalitet
 • ISO 14001 Styringssystem for miljø
 • OHSAS 18001 Styringssystem for arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Achilles JQS Kvalifisering for olje og gassindustri

Kursbetingelser

request-form-icon-4-3

Vilkår for avbestilling / endring av kursplass fra vår kurskalender:

Pris per deltaker vises i kurskalenderen vår.

 • Avbestilling mellom 4-2 uker før kurset: Belastes 25% av kursavgiften.
 • Avbestilling mellom 2-1 uker før kurset: Belastes 50% av kursavgiften.
 • Avbestilling mindre enn 1 uke før kurset: Belastes 75% av kursavgiften.
 • Avbestilling samme dag eller manglende oppmøte: Belastes 100% av kursavgiften.
 • Endring av kursdeltakelse (kursdeltaker eller kursdato) mindre enn 2 uker før kurset: Belastes et gebyr på 100 euro.
 • Dräger forbeholder seg retten til å kansellere kurs med for få deltakere påmeldt.


Vilkår for avbestilling / endring av tidspunkt for bedriftsinterne kurs hos Dräger/kunde**:

Kontakt Dräger Academy Nordics for priser og betingelser for bedriftsinterne kurs.

** Forespørsel: Vær oppmerksom på at forespørsler om kurs hos kunde må bestilles minst 3 måneder i forveien.

** Reisekostnader: Vær oppmerksom på at eventuelle tilleggskostnader som påløper ved frakt av utstyr, samt reise og opphold for instruktøren for kurset hos kunden vil bli lagt til. Dokumenterte utgifter + 10% av reisekostnadene.

Ofte stilte spørsmål

Academy-faq-4-3png.png

Her får du svar på ofte stilte spørsmål angående kursbeviset ditt.

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS

Innspurten 9, 0663 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00