Gasskontrollør (AGT) (NOGCSAG1NO)

Kurset skal gjøre deltakeren i stand til foreta nødvendige målinger på steder hvor det kan være fare for eksplosive eller giftige gasser eller damper. Kurset gir grunnkompetanse for gasskontrolløren som skal utstede arbeidssertifikat før entring i lukkede rom og varmt arbeid.

Målgruppe: Kurset gir grunnkompetanse for gasskontrolløren som skal utstede arbeidssertifikat før entring i lukkede rom og varmt arbeid.

Forkunnskaper: Deltakeren bør inneha grunnleggende kunnskap om bruk av bærbare gassmålere og ha benyttet disse i sitt arbeid.

Innhold:

 • Gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Arbeidstilsynet, Ptil, Norsk olje og gass, SfS
 • Lukkede rom
 • Brennbare og giftige gasser
 • Farer knyttet til oksygen
 • Personlig verneutstyr og andedrettsvern
 • Gassteori
 • Bærbare gassmålere
 • Prosedyrer for gasstesting og purging
 • Praktiske øvelser og skriftlig prøve

Sertifiseringer, kurskalender og bilder

Calendar-4-3.png

Kurskalender

Vi kan tilby en rekke kurs gjennom hele året og har kursfasiliteter i Stavanger, Bergen, Skien og Oslo. Vi kan også arrangere kurs hos kunden på forespørsel.

Gå til kurskalender

Sertifiseringer og kursbetingelser

Sertifiseringer:

 • Dräger Safety Norge AS har følgende sertifiseringer:
 • ISO 9001 Styringssystem for kvalitet
 • ISO 14001 Styringssystem for miljø
 • OHSAS 18001 Styringssystem for arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Achilles JQS Kvalifisering for olje og gassindustri


Vilkår for avbestilling / endring av kursplass fra vår kurskalender:

Pris per deltaker vises i kurskalenderen vår.

 • Avbestilling mellom 4-2 uker før kurset: Belastes 25% av kursavgiften.
 • Avbestilling mellom 2-1 uker før kurset: Belastes 50% av kursavgiften.
 • Avbestilling mindre enn 1 uke før kurset: Belastes 75% av kursavgiften.
 • Avbestilling samme dag eller manglende oppmøte: Belastes 100% av kursavgiften.
 • Endring av kursdeltakelse (kursdeltaker eller kursdato) mindre enn 2 uker før kurset: Belastes et gebyr på 100 euro.
 • Dräger forbeholder seg retten til å kansellere kurs med for få deltakere påmeldt.


Vilkår for avbestilling / endring av tidspunkt for bedriftsinterne kurs hos Dräger/kunde**:

Kontakt Dräger Academy Nordics for priser og betingelser for bedriftsinterne kurs.

** Forespørsel: Vær oppmerksom på at forespørsler om kurs hos kunde må bestilles minst 3 måneder i forveien.

** Reisekostnader: Vær oppmerksom på at eventuelle tilleggskostnader som påløper ved frakt av utstyr, samt reise og opphold for instruktøren for kurset hos kunden vil bli lagt til. Dokumenterte utgifter + 10% av reisekostnadene.

Academy-faq-9-11.jpg
Ofte stilte spørsmål

Her får du svar på ofte stilte spørsmål angående kursbeviset ditt.

Last ned

Bilder

Her finner du bilder fra tidligere kurs. 

academy1_3_2.jpg
academy2_3_2.jpg
academy3_3_2.jpg
academy4_3_2.jpg
academy5_3_2.jpg
academy6_3_2.jpg
academy7_3_2.jpg
academy8_3_2.jpg

Kontakt oss

Contact us Safety

Dräger Norge AS - Sikkerhet

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Postboks 6318 Etterstad, 0604 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00