Nasze zasady biznesu i postępowania - Uścisk dłoni

Nasze zasady biznesu i postępowania

W naszych zasadach biznesu i postępowania (kodeks postępowania) opisujemy nasze wartości i obowiązki

  • jako członków społeczeństwa,
  • jako partnerów biznesowych oraz
  • dotyczących miejsca pracy

Wartości te zdefiniowaliśmy w naszych podręcznikach dla pracowników oraz dla kadry kierowniczej w formie kodeksu postępowania.

Każda osoba w firmie Dräger - od pracownika, przez kierownika, aż po członka zarządu - musi znać nasze zasady biznesu i postępowania oraz stosować je do określania swoich działań, jak również podejmowania decyzji.

Nasze zasady biznesu i postępowania - Stefan Dräger

"Od ponad 130 lat Dräger jest synonimem "Techniki dla Życia". Ochrona, podtrzymywanie i ratowanie życia jest kluczowym elementem naszego DNA. Nasi klienci każdego dnia walczą o ratowanie życia innych. Wiedza ta jest nie tylko źródłem motywacji do naszej pracy, ale także standardem, który sami sobie stawiamy.

Mamy jasno określone zasady prowadzenia biznesu i postępowania. Nasze produkty mogą spełnić swoje obietnice tylko wtedy, gdy my i nasi partnerzy biznesowi będziemy przestrzegać tych zasad. Ważne jest, abyśmy traktowali naszych klientów, współpracowników, dostawców i partnerów handlowych z najwyższym stopniem profesjonalizmu i niezawodności - każdego dnia. Każdy z nas jest odpowiedzialny za ochronę i poprawę wizerunku firmy Dräger na całym świecie.

Od naszych pracowników i partnerów oczekujemy absolutnej uczciwości w działaniu oraz poszanowania ludzi i przepisów wszystkich krajów, w których prowadzimy działalność.

Żaden kodeks postępowania nigdy nie będzie w stanie uwzględnić wszystkich problemów i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Kodeks postępowania powinien zachęcać nas do zadawania pytań, poruszania problemów i opierania naszego zachowania na naszych podstawowych wartościach. Jeśli coś jest niezgodne z naszymi wartościami, obowiązkiem każdego z nas jest zadawanie pytań i pomoc w znalezieniu rozwiązania.

Musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za uczynienie życia każdego z nas choć odrobinę lepszym. Czyny mówią głośniej niż słowa. Zasady biznesu i postępowania stanowią dla mnie i dla moich kolegów z kadry kierowniczej podstawę naszego codziennego działania i część naszego systemu wartości.

Cieszę się, że są Państwo zainteresowani poznaniem naszych zasad prowadzenia działalności i postępowania."

Stefan Dräger

Zaangażowanie społeczne w firmie Dräger

Nasza odpowiedzialność jako członków społeczeństwa

Jako firma rodzinna wiemy, jak ważne jest branie odpowiedzialności zarówno za przyszłość, jak i za to, co dzieje się tu i teraz. Możemy trwać tylko w zdrowym i produktywnym środowisku.

Ważne jest, abyśmy wpływali na to środowisko traktując ludzi sprawiedliwie i zapewniając przestrzeganie praw człowieka w całym łańcuchu dostaw. Ochrona środowiska zawsze stanowiła kluczowy element naszej działalności. Przestrzeganie zasad i przepisów oraz ostrożne obchodzenie się z zasobami zawsze było dla priorytetem. Przyczyniamy się do zdrowia i bezpieczeństwa społeczeństwa globalnego dzięki naszym bezpiecznym i niezawodnym produktom, ale także dzięki naszemu zaangażowaniu społecznemu.

Traktujemy wszystkich z szacunkiem - prawa człowieka

Przestrzeganie praw człowieka jest kluczowym elementem naszej społecznej odpowiedzialności biznesu. Wykazujemy zero tolerancji w przypadku pracy dzieci lub pracy przymusowej, jak również wszelkich form współczesnego niewolnictwa lub pracy opierającej się na handlu ludźmi. Dotyczy to w takim samym stopniu naszych własnych firm, jak i naszych kontrahentów oraz elementów łańcuchów dostaw. Nie tolerujemy zachowań związanych z groźbami, ani żadnych form przemocy wobec pracowników w miejscu pracy. Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy będą traktować swoich współpracowników i partnerów biznesowych w sposób uprzejmy, sprawiedliwy i z szacunkiem.

Absolutnie nie akceptujemy nietolerancji - ważna jest różnorodność i równe szanse

Postrzegamy różnorodność jako szansę i nieoceniony atut. Zróżnicowani pracownicy pomagają nam osiągać lepsze wyniki. Pomaga nam to spojrzeć na sprawy z różnych perspektyw i zintegrować te nowe perspektywy z naszymi działaniami. Dlatego też dążymy do osiągnięcia różnorodności i równych szans we wszystkich aspektach naszej działalności. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest zwalczanie i zapobieganie dyskryminacji. Wykazujemy zero tolerancji dla dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, religię, ideologię, wiek, niepełnosprawność lub tożsamość seksualną.

Utrzymujemy środowisko, w którym warto żyć - ochrona środowiska

Nasza technologia chroni ludzi i środowisko. Ochrona środowiska jest więc nie tylko naszym obowiązkiem, ale także szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki produktom przyjaznym dla środowiska i oszczędzaniu zasobów. Z tego względu dbamy o to, aby nasze codzienne działania we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa chroniły środowisko, a nie szkodziły mu. Jesteśmy zaangażowani w realizację celów ONZ na rzecz klimatu. Zasoby traktujemy odpowiedzialnie i systematycznie pracujemy nad zmniejszeniem naszego śladu węglowego. Co więcej, produkty i usługi Dräger pomagają naszym klientom na całym świecie sprostać ich odpowiedzialności za ludzi i środowisko.

W kwestii naszych produktów nie ma kompromisów - jakość

Ludzie powierzają produktom Dräger swoją najcenniejszą własność: swoje życie. W związku z tym muszą zawsze ufać naszym produktom i ich jakości. Przestrzeganie wszystkich wymogów prawnych i regulacyjnych jest dla nas czymś oczywistym. Spełniamy najwyższe standardy jakości przez cały cykl życia produktu. Nasi pracownicy dbają o to, aby zadowolenie klienta było najważniejsze na wszystkich etapach, począwszy od projektowania, poprzez produkcję i zaopatrzenie, aż po sprzedaż i serwis. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby nasze produkty były łatwe w użyciu i czyniły pracę naszych klientów bezpieczniejszą i bardziej wydajną. Klienci mogą liczyć na bezpieczeństwo i niezawodność naszych produktów nawet po latach intensywnego użytkowania w ekstremalnych warunkach.

Jesteśmy tam dla innych - zaangażowanie społeczne

Naszą misją jest uczynienie życia odrobinę lepszym każdego dnia - także wykraczając poza zakresnaszej technologii. Dlatego też angażujemy się głównie w projekty społeczne i inicjatywy edukacyjne, wnosząc swój wkład poprzez darowizny rzeczowe i finansowe. W szczególności nasze produkty medyczne i bezpieczeństwa dają możliwość niesienia pomocy ludziom w potrzebie, zmniejszania cierpienia i ułatwiania pracy ratownikom. Co więcej, nasi pracownicy wspierają nasze wysiłki również poprzez własne zaangażowanie społeczne. Darowizny są przekazywane wyłącznie po przejściu przez przejrzysty proces zatwierdzania i są realizowane niezależnie od decyzji zakupowych i działalności handlowej firmy Dräger. Dzięki temu unikamy wszelkich podejrzeń o korupcję lub konflikt interesów.

Informujemy otwarcie i szczerze - odpowiedzialna komunikacja

Ważne jest, abyśmy cieszyli się zaufaniem naszych pracowników i partnerów biznesowych, a także opinii publicznej. Dlatego też zawsze komunikujemy się szczerze i otwarcie. Oświadczenia muszą być zawsze zgodne z prawdą, prawidłowe i obiektywnie możliwe do udowodnienia, a także zawsze zgodne z normami prawnymi i etycznymi. Zasadniczo materiały komunikacyjne muszą zawsze uwzględniać aspekty kulturowe i kontekst rynku docelowego. Ponadto nie naruszamy praw innych osób ani konkurencji, a w szczególności dbamy o to, aby nie naruszać żadnych znaków towarowych ani praw autorskich.

Dążymy do dialogu politycznego - reprezentacja polityczna

Jesteśmy przekonani o znaczeniu aktywnego dialogu z decydentami politycznymi oraz przedstawicielami świata ekonomii, nauki i badań oraz społeczeństwa obywatelskiego. Reprezentujemy nasze interesy i służymy naszą wiedzą w starannie dobranych grupach roboczych, komitetach ministerialnych, przedstawicielstwach dyplomatycznych, instytucjach rządowych i finansowych, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych, zapewniając przy tym przejrzystość i neutralność przez cały czas. Angażujemy się w dialog zamiast finansować organizacje polityczne czy kampanie wyborcze.

Partnerzy biznesowi w firmie Dräger

Nasza odpowiedzialność jako partnerów biznesowych

Dla naszych partnerów biznesowych wybór Dräger oznacza wybór firmy, na której można polegać. "Technika dla Życia" to coś więcej niż tylko motto. To symbol większej odpowiedzialności, jaką bierzemy na siebie każdego dnia. To zaufanie, nie tylko do naszych produktów ale także do naszego postępowania w biznesie, nie może być traktowane jako coś gwarantowanego. Na opinię musimy zapracować - działając w sposób uczciwy, sprawiedliwy, transparentny i zrównoważony.

Nasze działania opierają się nie tylko na obowiązujących przepisach prawa i regulacjach, ale są również zgodne z naszymi wewnętrznymi wymaganiami, które odzwierciedlają standardy, jakie sobie wyznaczamy oraz nasze wartości korporacyjne.

Przyjrzyjmy się następującym zasadom, które wynikają z naszej odpowiedzialności jako partnera biznesowego:

Nie zdobywamy przewag nieuczciwie - korzyści w postaci prezentów, zaproszeń i innych benefitów

Prezenty, odpowiednia gościnność i zaproszenia na ważne wydarzenia są normalnym elementem działalności biznesowej i nie muszą prowadzić do korupcji. Nasze instrukcje zawierają jednak jasno określone zasady, które zapobiegają nawet pozorom wywierania niewłaściwego wpływu. To jest standard, który wyznaczyliśmy również sami sobie. Transparentność jest absolutnie niezbędna, podobnie jak takie aspekty jak stosowność, częstotliwość i terminowość. Zasady te zapewniają, że nie powodujemy zawstydzenia osób, z którymi prowadzimy interesy, ani nie stawiamy ich lub siebie w nieprzyjemnej sytuacji. Musimy zwrócić szczególną uwagę na urzędników publicznych, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie cennej integralności sektora publicznego i podlegają jeszcze bardziej rygorystycznym wymogom. Jednocześnie nigdy nie reagujemy na wezwania do zapłaty za preferencyjne traktowanie i nie pozwalamy się szantażować.

Oddzielamy interesy prywatne od zawodowych - radzenie sobie z konfliktem interesów

Nasze prywatne interesy są zawsze obecne. Nie możemy uniknąć każdego konfliktu interesów, ale możemy z nim sobie poradzić.

Szanujemy życie prywatne naszych pracowników. Jednak sytuacje, w których prywatne interesy przeważają nad interesami firmy, mogą zaszkodzić zarówno firmie Dräger, jak i naszym pracownikom. Dlatego też oczekujemy od każdego pracownika proaktywnego i transparentnego podejścia do potencjalnych konfliktów interesów. Jest to jedyny sposób na rozwiązanie takich sytuacji w interesie firmy Dräger.

Prowadzimy naszą działalność w sposób uczciwy - zapobieganie korupcji

Wykazujemy zero tolerancji dla korupcji, zarówno w firmie Dräger, jak i w przypadku stron trzecich. Działamy w sposób transparentny i zapewniamy, że korupcja jest tłumiona w zarodku, gdy tylko pojawią się jej pierwsze oznaki.

Dzięki naszej "Technice dla Życia" chronimy ludzi i całe społeczeństwo. Korupcja przynosi korzyści tylko nielicznym, którzy myślą wyłącznie o sobie.

Wierzymy w nasze kompetencje i jakość, jak również w konkurencyjność naszych produktów i usług. Korupcja prowadzi do niewłaściwego podejmowania decyzji, zależności i utraty kontroli.

Myślimy w sposób zrównoważony i wielopokoleniowy. Korupcja szkodzi nam zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Podważa to zaufanie naszych partnerów biznesowych i rujnuje naszą reputację.

Ufamy zasadzie wydajności - wolnej i uczciwej konkurencji

Ufamy naszym produktom i usługom oraz naszej zdolności do innowacji, dlatego też prowadzimy naszą działalność w oparciu o talent, wysiłek i osiągnięcia w ramach wolnego i uczciwego środowiska konkurencyjnego. 

Korzystamy również z zalet, jakie daje nam możliwość konkurowania, dlatego zachowujemy ostrożność we wszelkich kontaktach z potencjalnymi konkurentami - czy to bezpośrednich, czy za pośrednictwem stron trzecich. Ostrożnie i dyskretnie wykorzystujemy naszą silną pozycję rynkową i zapewniamy naszej strukturze sprzedaży niezbędne pole manewru.

Konkurencja sprzyja innowacjom i ostatecznie przynosi korzyści tym, którzy potrzebują innowacyjnej "Techniki dla Życia."

Starannie dobieramy naszych partnerów biznesowych - pracujemy wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi

Sposób, w jaki prowadzimy interesy z naszymi partnerami biznesowymi jest symbolem firmy Dräger. Cenimy fakt, że nasi partnerzy przestrzegają tych samych standardów co my. Dbamy o utrzymanie naszej dobrej reputacji, a uczciwość naszych partnerów biznesowych jest dla nas równie ważna. Stabilne i produktywne relacje, czy to w sprzedaży, czy w zaopatrzeniu mają kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu.

Nasze relacje biznesowe opierają się na obiektywnych decyzjach. Dla nas liczą się takie kryteria jak cena, jakość, niezawodność, stabilność finansowa, zdolność do innowacji i zrównoważony rozwój. Obejmuje to przestrzeganie prawnych i etycznych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Wykorzystujemy konkurencyjność i nasze umiejętności negocjacyjne, aby osiągnąć dla firmy Dräger najlepszy możliwy stosunek ceny do wydajności. Ponadto dbamy o to, aby towary dostarczane przez naszych partnerów biznesowych spełniały wszystkie obowiązujące wymogi dotyczące materiałów i ich pochodzenia, takie jak na przykład minerały konfliktowe.

Nie pozwalamy, aby wpływ na nas miały finansowe lub osobiste interesy poszczególnych osób. Z najwyższą starannością dobieramy naszych partnerów biznesowych, dbając o to, aby umowy były jasno określone i zawarte w formie pisemnej. Podejście takie pozwala nam zwalczać ryzyko wykorzystywania doradców lub brokerów do ukrywania płatności z tytułu korupcji lub stwarzania pozorów "dżentelmeńskich umów".

Wypełniamy wszystkie nasze zobowiązania w zakresie handlu towarami i płacenia zobowiązań - cła, kontrola eksportu, podatki.

Sprzedajemy lub eksportujemy towary tylko jeśli zezwalają nam na to przepisy eksportowe. Wymóg ten spełniamy poprzez staranne zdefiniowanie procedur wewnętrznych. Uważnie śledzimy rozwój sytuacji na świecie i polityczne reakcje na zmiany. W tym przypadku koncentrujemy się na wspieraniu naszej działalności dla korzyści naszych klientów.

Spełniamy wszystkie wymogi prawne w zakresie handlu międzynarodowego i naszych zobowiązań dotyczących towarów i podatków. Płacimy wszystkie niezbędne cła importowe i w pełni stosujemy się do zakazów i ograniczeń importowych oraz eksportowych. Zobowiązania te są regularnie weryfikowane.

Jako firma międzynarodowa przestrzegamy przepisów podatkowych wszystkich krajów, w których prowadzimy działalność. Dzięki temu mamy pewność, że możemy przyczynić się do finansowania infrastruktury i wydatków rządowych w tych krajach.

Zapobiegamy praniu pieniędzy - zapobieganie praniu pieniędzy

Dbamy o to, aby zapobiegać otrzymywaniu lub dokonywaniu jakichkolwiek płatności w celu prania pieniędzy pochodzących ze źródeł kryminalnych. Identyfikujemy podejrzane transakcje i oceniamy ich legalność. Jeśli to konieczne, zatrzymujemy takie płatności i zgłaszamy je władzom.

Publikujemy wiarygodne dane - księgowość i sprawozdawczość finansowa

Rejestrujemy wszystkie transakcje biznesowe w sposób prawidłowy, pełny i zgodny z odpowiednimi przepisami, wymogami i standardami. Raporty okresowe sporządzane są zgodnie z odpowiednimi krajowymi i międzynarodowymi zasadami rachunkowości. Niezwłoczne publikowanie dokładnych informacji finansowych wzmacnia zaufanie, jakim darzą firmę Dräger inwestorzy, partnerzy biznesowi i rynki finansowe.

W odpowiednim czasie dostarczamy rynkom kapitałowym i opinii publicznej precyzyjnych informacji. Dotyczy to zarówno naszych regularnych sprawozdań w ramach raportu rocznego, rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdań kwartalnych, jak i doraźnych powiadomień.

Odpowiedzialnie postępujemy z potencjalnymi informacjami poufnymi - wykorzystywanie informacji poufnych

Wykorzystywanie informacji poufnych, podobnie jak ich ujawnianie, jest niezgodne z prawem. Wykorzystujemy jedynie informacje potencjalnie poufne dotyczące firmy Dräger i jej instrumentów finansowych, wyłącznie na potrzeby działalności firmy Dräger, w sytuacji ścisłej potrzeby ich poznania. Nie przekazujemy tych informacji dalej, ani wewnętrznie, ani zewnętrznie - w tym również członkom rodziny. Poza tym nie wydajemy żadnych rekomendacji w oparciu o ewentualne informacje poufne.

Informacje poufne publikujemy natychmiast i prawidłowo, w formie powiadomień ad hoc. Dzięki temu istnieją równe szanse dla wszystkich, co pomaga zapewnić prawidłową wycenę na rynku kapitałowym, zapobiec nadużyciom na rynku oraz wzmocnić zaufanie inwestorów i partnerów biznesowych do firmy Dräger.

Możemy otwarcie mówić o tych informacjach, gdy zostaną już opublikowane.

Odpowiedzialność w miejscu pracy

Nasza odpowiedzialność w miejscu pracy

Wszyscy ponosimy ogromną odpowiedzialność w miejscu pracy. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za własne zdrowie i bezpieczeństwo, ale także za zdrowie i bezpieczeństwo naszych kolegów. Szczególnej ochrony wymagają również dane dotyczące pracowników i klientów, wiedzy specjalistycznej firmy Dräger oraz naszych systemów IT. Poniższe sekcje opisują, w jaki sposób możemy zapewnić, że firma Dräger i jej pracownicy są dobrze chronieni.

Chronimy życie - bezpieczeństwo i higiena pracy

Zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich naszych pracowników jest sprawą bliską naszemu sercu. Wierzymy, że każdemu wypadkowi przy pracy można zapobiec. W firmie Dräger jesteśmy zobowiązani do kształtowania naszych miejsc pracy w taki sposób, aby oferowały one bezpieczne i zdrowe warunki. Jednak samo to nie wystarczy: jedynym sposobem, w jaki wszyscy możemy przyczynić się do stworzenia bezpiecznego otoczenia, jest zachowanie uwagi i bycie wzorem do naśladowania. Dążymy do uświadomienia tego sposobu myślenia każdemu z naszych pracowników i wspólnie z nimi pracujemy nad wprowadzaniem ulepszeń. Troszczymy się o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników w sposób wykraczający poza działania przewidziane prawem, oferując środki zapobiegawcze, aby promować zdrowy styl życia.

Chronimy dane i informacje - ochrona danych i bezpieczeństwo informacji

Dräger oznacza uczciwość i niezawodność produktów i pracowników. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Poufność, uczciwość i dostępność znajdują się na pierwszym planie naszych działań i są kluczem do naszego sukcesu jako firmy.

Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującym prawem. Wdrażamy odpowiednią ochronę danych i informacji, stosownie do ich krytycznego znaczenia. Zachowujemy poufność danych urzędowych i rejestracyjnych oraz wdrażamy specjalne środki ochrony przed sabotażem w zakresie wszelkich działań istotnych dla bezpieczeństwa narodowego.

Dbamy o nasze systemy IT i dane - cyberbezpieczeństwo

Życie bez technologii informacyjnej (IT) w firmie Dräger jest właściwie niewyobrażalne. Korzystamy z IT w sposób rozważny, aby ograniczyć ryzyko, które może obejmować zakłócenia w przetwarzaniu danych przez szkodliwe programy (wirusy), utratę danych w wyniku błędów programistycznych lub nadużycia danych przez osoby trzecie.

Wiemy, że musimy chronić nasze dane i systemy informatyczne przed nieuprawnionym dostępem, utratą danych i manipulacją. Jednak wiemy też, że nieszyfrowany transfer danych i klikanie w nieznane linki nie jest sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa naszych zasobów IT.

Jako pracownicy firmy Dräger jesteśmy zaznajomieni z obowiązującymi ramami bezpieczeństwa IT i trzymamy się tych zasad i regulacji.

Chronimy nasze zasoby - ochrona majątku firmy

Aktywa firmy, takie jak narzędzia, maszyny, pojazdy i własność intelektualna należą do firmy Dräger. Majątek ten został nam powierzony w celu wykonywania naszej codziennej pracy. Traktujemy je jako cenne zasoby, z których korzystamy ostrożnie i oszczędnie podczas wykonywania naszych zadań i obowiązków dla firmy Dräger. Chcielibyśmy zmaksymalizować wykorzystanie tych aktywów i wyeliminować straty, marnotrawstwo lub niepotrzebne zużycie. Sprawdzamy, czy musimy chronić pomysły lub wyniki naszej pracy jako własność intelektualną i zachować poufność w niezbędnym zakresie. Ważne jest, abyśmy chronili majątek naszej firmy przed nieuprawnionym, w tym również prywatnym, wykorzystaniem.

Pomagamy w wyjaśnianiu - współpraca podczas postępowań

Gdyby firma Dräger kiedykolwiek była przedmiotem oficjalnego dochodzenia, sprostamy naszej odpowiedzialności i będziemy dążyć do nawiązania dialogu opartego na współpracy. Każdy z nas zapewnia swój własny wkład.

W przypadku wewnętrznych dochodzeń lub audytów bardzo ważne jest, abyśmy zidentyfikowali potencjalne słabe punkty, co pozwoli nam posuwać się naprzód. 

Staramy się uczyć na błędach i ograniczać do absolutnego minimum straty finansowe i szkody dla reputacji. w rezultacie każdy z nas musi w pełni współpracować z kolegami prowadzącymi wewnętrzne dochodzenia lub audyty.

Pracujemy razem na równych prawach - współdecydowanie

Kolejnym kluczowym aspektem kultury korporacyjnej w firmie Dräger jest współpraca w dobrej wierze z przedstawicielami pracowników. Kładziemy fundamenty pod efektywną współpracę poprzez utrzymanie otwartego i ciągłego dialogu opartego na wzajemnym szacunku i uznaniu alternatywnych stanowisk. Takie podejście jest jedynym sposobem na znalezienie rozwiązań trudnych sytuacji, które służą interesom firmy i jednocześnie uwzględniają potrzeby naszych pracowników.

Pomoc i kontakt

Pomoc i kontakt

Czasami łatwiej jest powiedzieć coś właściwego niż to zrobić. Jeśli kiedykolwiek znajdziemy się w sytuacji, w której nie będziemy pewni, co robić dalej, trzeba poprosić kogoś o radę lub pomoc. Nigdy nie jesteśmy sami w takich sytuacjach. W firmie Dräger istnieje wiele sposobów, które pomagają nam w podjęciu właściwej decyzji.

Nasi menedżerowie są zawsze pierwszymi osobami, do których możemy się zwrócić, jeśli mamy jakieś pytania lub wątpliwości. Oprócz tego możemy skontaktować się z działami wewnętrznymi, takimi jak dział kadr, przedstawicielami pracowników lub odpowiednim działem specjalistycznym.

Dodatkowo każdy może skontaktować się w sposób całkowicie poufny z Biurem Zgodności Korporacji, lokalnym Specjalistą ds. Zgodności lub pod adresem compliance@draeger.com.

Zabierz głos. Zależy nam na tym. Nie tolerujemy działań odwetowych.

Zadawanie pytań oraz jasna i otwarta komunikacja na temat słabych punktów lub potencjalnych problemów pomaga firmie Dräger i nam samym. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy zaangażowali się w naszą kulturę przekazywania informacji. Nasz system informowania o nieprawidłowościach obejmuje również Dräger Integrity Channel, z którego możemy korzystać, gdy bezpośredni kontakt wydaje się nieodpowiedni. Jest on czynny 24 / 7 i można z niego korzystać również anonimowo.

Stosujemy politykę zerowej tolerancji wobec dyskryminacji pracowników, którzy działając w dobrej wierze, zgłaszają potencjalne wykroczenia, udzielają informacji lub pomagają w dochodzeniach wewnętrznych. Chronimy naszych informatorów, tak samo jak chronimy interesy osób, których dotyczyły informacje.

Czytaj dalej

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania firmy Dräger

Zasady handlowe i reguły postępowania

Pobierz teraz

Kodeks postępowania firmy Dräger

Dla Partnerów Biznesowych

Pobierz teraz

Powiązane strony

Compliance

Zasady zgodności

Zrównoważony rozwój

Nasze rozumienie zrównoważonego rozwoju

Skontaktuj się z nami

Koperta

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

+49 451 882 0

Jesteśmy dostępni 24 /7.