Zasady zgodności - Compliance

Zasady zgodności

Skontaktuj się z nami

W firmie Dräger kierujemy się ideą „Technika dla Życia”. Takie zobowiązanie jest wiarygodne tylko wtedy, gdy kierownictwo oraz wszyscy nasi pracownicy i partnerzy biznesowi w każdym kraju, w którym działamy przestrzegają obowiązujących przepisów prawa. Nasze produkty i usługi mogą spełnić swoje obietnice tylko wtedy, gdy wraz z naszymi partnerami biznesowymi będziemy również przestrzegać naszych zasad prowadzenie działalności i postępowania oraz przestrzegać najwyższych możliwych standardów profesjonalizmu i uczciwości. 

Stefan Dräger, Prezes Zarządu

„Moi koledzy z Zarządu i ja chcielibyśmy być wzorem do naśladowania w zakresie rozumienia zgodności jako ciągłej, nieograniczonej odpowiedzialności. W naszym codziennym postępowaniu ważne jest, abyśmy w kontaktach z naszymi klientami, kolegami, dostawcami i partnerami handlowymi zachowywali najwyższy stopień profesjonalizmu i wiarygodności. Każdy z nas jest odpowiedzialny za zachowanie dobrego wizerunku firmy Dräger na całym świecie i jego ewentualną poprawę. Oczekujemy od naszych pracowników i partnerów biznesowych absolutnej uczciwości, poszanowania ludzi i prawa we wszystkich krajach, w których działamy, oraz poczucia, że firma Dräger reprezentuje jakość i wartości zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości.” 

Stefan Dräger, Prezes Zarządu

Zarządzanie zgodnością w firmie Dräger

Firma Dräger wdrożyła System Zarządzania Zgodnością (CMS), który jest na bieżąco rozwijany. Wewnętrzne ramy zgodności obejmują wspólne standardy dla systemów zarządzania zgodnością oparte na trzech filarach: prewencji, wykrywaniu i reagowaniu. Odpowiedzialność za te trzy filary spoczywa na wszystkich - kierownictwie i pracownikach. Za pomocą narzędzi Systemu Zarządzania Zgodnością chcemy ograniczyć ryzyko naruszenia przepisów dotyczących korupcji, prawa antymonopolowego i prawa karnego gospodarczego (nadużyć finansowych), a także ograniczyć ryzyko niewłaściwego rozwiązywania ewentualnych konfliktów interesów i szybko je rozpoznać, aby móc wyeliminować na wczesnym etapie. Chcemy wspierać pracowników firmy Dräger na całym świecie w tym staraniu podczas ich codziennej pracy.

Więcej informacji dotyczących naszego Systemu Zarządzania Zgodnością można znaleźć w raporcie o zrównoważonym rozwoju oraz w raporcie rocznym. Inne zagadnienia dotyczące zgodności, takie jak np. kontrola celna i eksportowa, podatki, zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i ochrona danych, są obsługiwane przez inne funkcje Grupy.

Zabierz głos! Zależy nam na tym. W firmie Dräger ważna jest dla nas w tym względzie jedna rzecz - otwarte radzenie sobie ze słabościami i błędami pozwala nam wcześnie rozpoznać, gdzie możemy podjąć odpowiednie kroki i gdzie być może będziemy musieli przetestować wewnętrzne procesy firmy.  

„Nie odwracamy wzroku. Jesteśmy zaangażowani w rozwiązywanie problemów i znajdowanie rozwiązań!" – zapewnia Stefan Dräger. Pomóż nam rozpoznać na wczesnym etapie wszelkie potencjalne szkody dla wizerunku i zasobów firmy Dräger i zapobiegać im zgłaszając swoje wątpliwości.

Twoje wątpliwości zawsze będziemy traktować jako poufne. Ponadto, nie tolerujemy żadnych działań odwetowych wobec osób sygnalizujących nieprawidłowości, które w sposób odpowiedzialny i w dobrej wierze informują nas o potencjalnych naruszeniach zasad zgodności. Prowadząc dochodzenie w zgłoszonej sprawie, pamiętamy także o interesach strony, której ona dotyczy.


Nasze zasady biznesu i postępowania

Wskazówki i porady

Podstawą skutecznej polityki zgodności są wiarygodne, bezpieczne kanały komunikacji dla pracowników i partnerów biznesowych, a także dla wszystkich innych interesariuszy. Najbardziej efektywna zgodność działa tylko wtedy, gdy każdy jest świadomy swojej indywidualnej odpowiedzialności za uczciwe postępowanie.

Nasze zasady biznesu i postępowania

W naszych zasadach biznesu i postępowania (kodeks postępowania) opisujemy nasze wartości i obowiązki jako członków społeczeństwa, partnerów biznesowych oraz dotyczących miejsca pracy. Wartości te zdefiniowaliśmy w naszych podręcznikach dla pracowników oraz dla kadry kierowniczej w formie kodeksu postępowania. Każda osoba w firmie Dräger - od pracownika, przez kierownika, aż po członka zarządu - musi znać nasze zasady biznesu i postępowania oraz stosować je do określania swoich działań, jak również podejmowania decyzji.

Kodeks postępowania firmy Dräger

Kodeks postępowania

zasady handlowe i reguły postępowania

Pobierz teraz

Kodeks postępowania firmy Dräger

Kodeks postępowania

dla Partnerów Biznesowych

Pobierz teraz

Nasza kultura przekazywania informacji

Zapraszamy do pobrania plakatów dotyczących naszej kampanii "Zabierz głos".

Integrity plakat 1

Rozmowa o możliwych błędach i słabościach nie zawsze jest łatwa ale musimy jej sprostać. Wymaga ona od nas odwagi przy wskazywaniu możliwych naruszeń Zasad prowadzenia działalności i postępowania firmy Dräger lub obowiązujących przepisów prawa.

Integrity plakat 2

Nikt nie wie lepiej od Ciebie, co dzieje się w Twoim otoczeniu. Właśnie dlatego Dräger potrzebuje swoich pracowników. To, że zawsze coś robiono w dany sposób nie oznacza, że dzisiaj nadal jest on właściwy.

Integrity plakat 3

Wszystko zależy od Ciebie! Nieważne, jak trudna może Ci się wydawać dana sytuacja. Powinieneś zgłosić każde możliwe naruszenie Zasad prowadzenia działalności i postępowania firmy Dräger lub obowiązujących przepisów prawa.

Integrity plakat 4

Dräger chce się uczyć na własnych błędach, ponieważ jest to również element właściwych zasad zgodności. Aby zapewnić, że zgłaszane informacje trafiają we właściwe miejsce, firma Dräger oferuje bezpieczne i niezawodne opcje raportowania.

Integrity plakat 5

Jeśli podejrzewasz wykroczenie, jesteśmy tu aby Ci pomóc. Jeśli zauważysz potencjalne naruszenie Zasad prowadzenia działalności i postępowania firmy Dräger lub obowiązujących przepisów prawa, prosimy o skontaktowanie się z nami. Wybierz sposób, który najbardziej Ci odpowiada.

Dräger Integrity Channel

Dräger Integrity Channel to internetowy system zgłaszania naruszeń w zakresie uczciwości. Jest on dostępny online dla pracowników firmy Dräger, naszych partnerów biznesowych i wszystkich innych osób - wszędzie i przez całą dobę. Można za jego pomocą zgłaszać wątpliwości dotyczące potencjalnych naruszeń Zasad prowadzenia działalności i postępowania firmy Dräger, wewnętrznych wytycznych firmy czy obowiązujących przepisów prawa albo uzyskiwać porady w takich sprawach.

Aby uniemożliwić śledzenie prób uzyskania dostępu do systemu informowania o nieprawidłowościach, w tym miejscu nie ma linku do strony, a jedynie jej adres.

https://www.bkms-system.net/DRAEGER

Proszę skopiować ten link w całości do paska adresowego swojej przeglądarki.

Na stronie głównej umieszczone są informacje na temat naszego postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami.

Więcej informacji na temat podstawowej zasady i funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach można znaleźć na stronie internetowej Business Keeper GmbH, Niemcy.

Chcielibyśmy nawiązać z Państwem osobisty kontakt

Dla pracowników firmy Dräger pierwszym punktem kontaktowym powinien być zawsze przełożony.

Klientów, partnerów handlowych, dostawców lub innych interesariuszy firmy Dräger prosimy o kontakt z właściwą osobą w naszej firmie. Jeśli nie mają Państwo bezpośredniego kontaktu w naszej firmie, mogą Państwo również podzielić się swoimi pytaniami i wątpliwościami bezpośrednio z Biurem Zgodności Korporacji. Wystarczy wysłać wiadomość na adres mailowy: compliance@draeger.com

Jesteśmy świadomi, że mogą zaistnieć sytuacje, w których bezpośredni, otwarty dialog wydaje się niewłaściwy lub w których wolą Państwo pozostać anonimowi. Dlatego zapewniamy Państwu inne możliwości zgłaszania obaw dotyczących potencjalnych naruszeń zgodności - zarówno we własnym imieniu, jak i anonimowo - poprzez Dräger Integrity Channel.

Inne tematy

Zrównoważony rozwój w firmie Dräger

Zrównoważony rozwój

Skontaktuj się z nami

Koperta

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

+49 451 882 0

Jesteśmy dostępni 24 /7.