Zasady zgodności - draeger-compliance-2022-16-6.jpg

Zasady zgodności

Zaufanie – Transparencja – Integralność – Ochrona – Wiarygodność

Dräger to „Technika dla Życia”. Oto nasza obietnica: szanujemy ludzi i prawa wszystkich krajów, traktujemy się sprawiedliwie i przestrzegamy najwyższych możliwych standardów integralności i profesjonalizmu. Naszym podstawowym celem jest podejmowanie wszelkich możliwych działań w celu zapobiegania ryzyku, które mogłoby zagrozić zaufaniu, jakim obdarzają nas nasi klienci, akcjonariusze, partnerzy biznesowi i opinia publiczna. Tylko wtedy, gdy wszyscy (nasi pracownicy, ale także nasi partnerzy biznesowi) będą przestrzegać naszego Kodeksu postępowania, nasze produkty i usługi również będą spełniać tę obietnicę.

System zarządzania zgodnością

Zgodność oznacza znacznie więcej niż tylko przestrzeganie zasad. Zgodność jest podstawą wszystkiego, co robimy. Nasz system zarządzania zgodnością (CMS) w zakresie przeciwdziałania korupcji, prawa antymonopolowego, zapobiegania oszustwom i radzenia sobie z potencjalnymi konfliktami interesów jest podzielony na trzy obszary.

✋ Zapobieganie

np. zarządzanie ryzykiem braku zgodności, nasz Kodeks postępowania oraz szkolenia i doradztwo dla pracowników.  

🕵 Wykrywanie

np. kanały komunikacji, takie jak kanał integralności Dräger, które ułatwiają bezpieczne i anonimowe zgłaszanie naruszeń.

👉 Reagowanie

np. wewnętrzne dochodzenia w sprawie ewentualnego niewłaściwego postępowania, po których wyciągane są konkretne konsekwencje. Obiektywne, sprawiedliwe i transparentne.

Przestrzegamy zasad zgodności.

Zasady zgodności z przepisami są integralną częścią kultury naszej firmy. Kierują się nimi nasi kierownicy, dyrektorzy i pracownicy. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa i podejmujemy odpowiednie działania. Naszym obowiązkiem jest postępować właściwie, niezależnie od tego, czy dzieje się to za zamkniętymi drzwiami, czy na widoku.

Zasady zgodności - corporate-compliance-inken-3-2.jpg
Inken Brand, dyrektorka biura ds. zgodności w Lubece, Niemcy:

Zapewnienie zgodności idzie w parze z transparentnym i konsekwentnym działaniem, a to często wymaga odwagi. Myślenie perspektywiczne, które obejmuje wiele pokoleń, jest cechą charakterystyczną firm rodzinnych, takich jak nasza. Takie myślenie jest również cennym „sprzymierzeńcem”, który pomaga nam pracować zgodnie z naszymi wartościami. Dla mnie to potężna motywacja. Nasza zasada przewodnia, „Technika dla Życia”, łączy nas wszystkich, niezależnie od tego, w jakim dziale lub kraju pracujemy.

Zasady zgodności - corporate-compliance-olga-3-2.jpg
Olga Maletz, kierowniczka ds. zgodności na region Afryki, Azji i Australii:

Dla mnie zgodność oznacza partnerskie traktowanie moich współpracowników, jeśli chodzi o wszelkie kwestie lub tematy związane ze zgodnością. Partnerstwo opiera się na zaufaniu, wsparciu i zrozumieniu, że zapewnienie zgodności jest obowiązkiem każdego, bez względu na zajmowane stanowisko lub kraj, w którym pracujemy. Wszyscy przyczyniamy się do zapewnienia zgodności i to od nas zależy sukces w tym obszarze.

Zasady zgodności - corporate-compliance-alan-3-2.jpg
Alan Hernandez, kierownik ds. prawnych, zgodności i ochrony danych w Meksyku:

Moim zdaniem zgodność z przepisami to przede wszystkim integralność. Integralność można rozumieć jako uczciwość, szacunek dla innych, właściwe postępowanie, odpowiedzialność, panowanie nad emocjami, szacunek dla samego siebie, lojalność, dyscyplinę, konsekwencję i sprawiedliwe traktowanie innych. Osoba uczciwa to taka, której można zaufać.

Zasady zgodności - corporate-compliance-sumiti-3-2.jpg
Sumiti Multani, specjalistka ds. zgodności na region Afryki, Azji i Australii:

Kiedy mówimy o zgodności, dla mnie najważniejszą kwestią jest ochrona. Ochrona ta ma trzy różne formy – to ochrona wartości marki Dräger, ochrona naszych pracowników i ochrona naszych klientów. Zapobieganie i wczesne wykrywanie mają duże znaczenie. Ochrona interesów naszych partnerów i wartości marki Dräger jest naszym najwyższym priorytetem i tym właśnie zajmuje się Zespół ds. Zgodności. Ochrona oznacza również mądre inwestowanie naszych zasobów w celu ochrony interesów naszych partnerów. Pomaga nam to zdobyć i utrzymać zaufanie ludzi do naszej firmy i naszej integralności, co jest najwyższą wartością.

Zasady zgodności - corporate-compliance-ildiko-3-2.jpg
Ildiko Szabados, kierowniczka ds. finansów i zgodności na Węgrzech:

Dla mnie zgodność oznacza zaufanie oparte na moich wartościach. Zaufanie odgrywa ważną rolę we wszystkich obszarach naszego życia. Ma również kluczowe znaczenie dla budowania i utrzymywania dobrych relacji z klientami. Kiedy postępujemy zgodnie z zasadami, zyskujemy zaufanie otoczenia. Znaczenia zaufania nie sposób więc przecenić.

Zasady zgodności - corporate-compliance-carolina-3-2.jpg
Carolina Siniscalchi, kierowniczka ds. prawnych, zgodności, ochrony danych i kwestii regulacyjnych w Brazylii:

Dla mnie zgodność oznacza właściwe postępowanie, nawet jeśli nikt nie patrzy. Dlatego właśnie wybrałam słowo „integralność”.

Zasady zgodności - corporate-compliance-chayakot-3-2.jpg
Chayakot Sirigul, kierowniczka ds. jakości i kwestii regulacyjnych, pełnomocniczka ds. zgodności, Urząd Ochrony Danych Osobowych w Tajlandii:

Dla mnie zgodność oznacza przede wszystkim właściwe postępowanie. To pozwala budować zaufanie. Dlatego właśnie zgodność jest dla mnie synonimem wiarygodności.

Zasady zgodności - draegerheft-409-story-interview-DSC9200-3-2-2021.jpg
Stefan Dräger, prezes zarządu

Nie odwracanie wzroku, ale zajmowanie się problemami i ich rozwiązywanie. Do tego właśnie dążymy.

Bezpieczne, niezawodne kanały komunikacji

Otwarta komunikacja na temat tego, jak radzimy sobie z niedociągnięciami i błędami, jest dla nas bardzo ważna. Tylko w ten sposób możemy podjąć odpowiednie działania i sprawdzić procesy w naszej firmie. Aby zasady zgodności były skuteczne, niezbędne są bezpieczne i niezawodne kanały komunikacji – dla pracowników i partnerów biznesowych, ale także dla wszystkich interesariuszy. Nawet najlepsze zasady zgodności działają tylko wtedy, gdy każdy jest świadomy swojej indywidualnej odpowiedzialności za uczciwe postępowanie.  

Wszyscy pracownicy mogą kierować pytania do swoich przełożonych i zespołów odpowiedzialnych za nadzór nad zgodnością, takich jak Biuro ds. Zgodności i inne osoby wyznaczone do kontaktów w ramach naszej ogólnofirmowej sieci ds. zgodności. To samo dotyczy sytuacji, gdy ktoś z nas odkryje słaby punkt lub sytuację, która mogłaby doprowadzić do niezgodnego z prawem zachowania.

Zgłaszanie wątpliwości

Kanał integralności Dräger

Zdajemy sobie sprawę, że mogą pojawić się sytuacje, w których bezpośrednia, otwarta rozmowa może nie być właściwym sposobem działania lub dana osoba woli pozostać anonimowa. W takich przypadkach Dräger Integrity Channel oferuje możliwość zgłaszania podejrzeń dotyczących naruszenia zasad zgodności – anonimowo lub imiennie. Kanał integralności Dräger to internetowy kanał komunikacji dostępny przez całą dobę i na całym świecie. Umożliwia on zgłaszanie ewentualnych naruszeń Kodeksu postępowania firmy Dräger, wewnętrznych wytycznych firmy lub obowiązujących przepisów prawa, a także zasięgnięcie porady, co należy zrobić.

Kanał integralności Dräger

Kontakt z Biurem ds. Zgodności za pośrednictwem poczty elektronicznej

Chcesz skontaktować się z naszym Biurem ds. Zgodności? Możesz zadawać pytania i dzielić się wątpliwościami bezpośrednio z nami. Nasz adres e-mail: compliance(at)draeger.com.

Punkt kontaktu dla pracowników firmy Dräger

Jeśli jesteś pracownikiem Dräger i masz obawy dotyczące potencjalnego naruszenia zasad dotyczących zgodności, zalecamy skontaktowanie się w pierwszej kolejności ze swoim bezpośrednim przełożonym. Jeśli jednak takie rozwiązanie nie jest odpowiednie w Twojej sytuacji, zawsze możesz zgłosić problem za pośrednictwem jednego z naszych kanałów zgłoszeniowych.

Zabierz głos! Zależy nam na tym.

corporate-integrity-poster-1-3-2

Odpowiedzialność wymaga charakteru.

Nie zawsze łatwo jest mówić o potencjalnych błędach i niedociągnięciach. Jest to coś, co musimy przezwyciężyć. Miej odwagę reagować na potencjalne naruszenia zasad handlowych i reguł postępowania firmy Dräger lub obowiązującego prawa. To część Twojej odpowiedzialności za uczciwe postępowanie. Porozmawiaj o tym ze swoim przełożonym lub kierownikiem ds. zgodności. Można również skorzystać z kanału integralności Dräger. Możesz uzyskać do niego dostęp z dowolnego miejsca (anonimowo, jeśli tak wolisz).

corporate-integrity-poster-2-EN-3-2

Obserwuj. Pytaj. Zabierz głos.

Nikt nie wie lepiej od Ciebie, co dzieje się w Twoim miejscu pracy. Właśnie dlatego firma Dräger Cię potrzebuje. Tylko dlatego, że „zawsze tak się robiło”, nie oznacza, że jest to właściwy sposób. Czy jest coś, co potencjalnie narusza zasady handlowe i reguły postępowania firmy Dräger lub obowiązujące prawo? Jeśli coś zauważysz, porozmawiaj o tym ze swoim przełożonym lub kierownikiem ds. zgodności. Możesz również skorzystać z kanału integralności Dräger, uzyskując do niego dostęp z dowolnego miejsca (anonimowo, jeśli tak wolisz).

corporate-integrity-poster-3-EN-3-2

Nigdy nie jest za późno.

Wszystko zależy od Ciebie. Bez względu na to, jak poważna może wydawać się dana sytuacja, należy zgłaszać wszelkie podejrzenia naruszenia zasad handlowych i reguł postępowania firmy Dräger lub obowiązującego prawa. W ten sposób pomożesz wykryć potencjalne zagrożenia dla reputacji i dobrej kondycji firmy Dräger. Być może uda się im zapobiec, zanim będzie za późno. Jeśli podejrzewasz jakiekolwiek naruszenia, udaj się bezpośrednio do swojego przełożonego lub kierownika ds. zgodności. Możesz również skorzystać z kanału integralności Dräger, uzyskując do niego dostęp z dowolnego miejsca (anonimowo, jeśli tak wolisz). 

corporate-integrity-poster-4-EN-3-2

Dostępny zawsze i wszędzie.

Firma Dräger dokłada wszelkich starań, aby uczyć się na błędach, ponieważ to również jest częścią zapewnienia odpowiedniej zgodności. Firma Dräger oferuje bezpieczne i niezawodne narzędzia komunikacji, dzięki którym zgłoszenia trafiają we właściwe miejsce. W przypadku zaobserwowania potencjalnych naruszeń zasad handlowych i reguł postępowania firmy Dräger lub obowiązującego prawa możesz zawsze zwrócić się do swojego przełożonego lub osoby wyznaczonej do kontaktu w firmie Dräger. Kanał integralności Dräger to internetowy kanał komunikacji, poprzez który każdy – niezależnie od tego, czy jest pracownikiem Dräger, klientem, partnerem dystrybucyjnym czy dostawcą – może przez całą dobę zgłaszać podejrzane działania. Możesz uzyskać dostęp do bezpiecznej skrzynki pocztowej i komunikować się ze specjalistami ds. zgodności, anonimowo lub pod swoim imieniem i nazwiskiem, bez względu na to, gdzie się znajdujesz. 

corporate-integrity-poster-5-EN-3-2

Realna opcja.

Jeśli podejrzewasz niewłaściwe postępowanie, służymy wsparciem. Jeśli zauważysz jakiekolwiek potencjalne przypadki naruszenia zasad handlowych i reguł postępowania firmy Dräger lub obowiązującego prawa, poinformuj nas o tym. Wybierz najlepszą dla siebie metodę kontaktu. Chcemy przede wszystkim umożliwić Ci otwartą rozmowę z Twoim przełożonym lub osobą wyznaczoną do kontaktu w firmie Dräger. Jeśli uważasz, że taka rozmowa byłaby nie na miejscu, skorzystaj z naszego internetowego kanału zgłoszeniowego, czyli kanału integralności Dräger. Ta metoda jest dostępna przez całą dobę dla każdego, niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem firmy Dräger, klientem, partnerem dystrybucyjnym czy dostawcą. Możesz uzyskać dostęp do bezpiecznej skrzynki pocztowej i komunikować się ze specjalistami ds. zgodności, anonimowo lub pod swoim imieniem i nazwiskiem, bez względu na to, gdzie się znajdujesz.  

Często zadawane pytania

1. Jak zgłosić potencjalne naruszenie zasad zgodności? Jakie kanały zgłoszeniowe są dostępne?

Możesz wybrać preferowany kanał komunikacji, niezależnie od relacji z firmą Dräger. Jeśli jesteś pracownikiem Dräger i masz obawy dotyczące potencjalnego naruszenia zasad zgodności, zalecamy skontaktowanie się w pierwszej kolejności z bezpośrednim przełożonym lub kierownikiem ds. zgodności.

2. Jakie kwestie dotyczące zgodności mogę zgłaszać?

Możesz przekazać informacje na temat potencjalnych naruszeń Kodeksu postępowania firmy Dräger, wewnętrznych wytycznych firmy lub obowiązujących przepisów prawa.

3. Czy mogę skontaktować się z działem ds. zgodności w razie pytań?

Zachęcamy do zasięgnięcia porady, jeśli nie masz pewności co do danej sytuacji, ponieważ pomaga to chronić firmę Dräger i jej pracowników oraz zapobiegać nieprawidłowościom, niezgodnościom lub naruszeniom oraz ograniczać ich skutki. Jeśli masz pytania, prześlij je na adres compliance(at)draeger.com.

4. Jakie informacje należy podać podczas zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości w zakresie zgodności?

Im więcej informacji nam przekażesz, tym lepiej będziemy mogli zareagować i podjąć dalsze działania. Tych pięć pytań to dobry punkt wyjścia (zwłaszcza w przypadku zgłaszania naruszeń lub podejrzeń dotyczących incydentów): Kto? Co? Kiedy? Dlaczego? Gdzie? Zachęcamy do kontaktu z nami, nawet jeśli nie możesz podać wszystkich szczegółów.

5. Jak wygląda proces przesyłania zgłoszenia za pośrednictwem kanału integralności Dräger?

Procedura jest szczegółowo opisana na stronie internetowej kanału integralności Dräger w sekcji Często zadawanych pytań, numer 4: Kanał integralności Dräger

6. Chcę zachować anonimowość, ale otrzymać informację zwrotną na temat przesłanego zgłoszenia. Czy jest to możliwe?

Skorzystaj z naszego kanału integralności Dräger i skonfiguruj chronioną elektroniczną skrzynkę pocztową po przesłaniu zgłoszenia. Umożliwi to osobie prowadzącej dochodzenie przekazanie Ci informacji zwrotnej i zadanie wszelkich dodatkowych pytań, które mogą pojawić się w trakcie rozpatrywania sprawy.

7. Dlaczego mam skonfigurować skrzynkę pocztową w przypadku anonimowego zgłoszenia i jak to zrobić?

Chcielibyśmy pozostać z Tobą w kontakcie w przypadku jakichkolwiek pytań, które mogą pomóc nam wyjaśnić zgłoszoną przez Ciebie sprawę. Jeśli chcesz zachować anonimowość, ta bezpieczna komunikacja odbywa się za pośrednictwem chronionej skrzynki pocztowej. Jesteśmy przekonani, że leży to również w Twoim interesie i zalecamy korzystanie ze skrzynki pocztowej. W przeciwnym razie może brakować nam informacji i nie będziemy w stanie rozpatrzyć zgłoszenia, jeśli nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą w celu zadania dalszych pytań. 

Chronioną elektroniczną skrzynkę pocztową zakłada się po przesłaniu wszystkich informacji w ramach zgłoszenia. Jeśli masz już chronioną elektroniczną skrzynkę pocztową, możesz uzyskać do niej dostęp za pomocą przycisku „Zaloguj się”. Aby się zalogować, musisz najpierw odpowiedzieć na własne pytanie bezpieczeństwa. 

Dopóki nie podasz żadnych danych, które mogłyby ujawnić Twoją tożsamość, Twoja anonimowość jest chroniona w kanale integralności przez system BKMS®. System BKMS® to internetowy kanał zgłoszeniowy, który sprawdził się w wielu dużych firmach i organizacjach, a także w organach ścigania. Oferuje on najwyższe standardy bezpieczeństwa. Uniemożliwia ustalenie tożsamości zgłaszającego lub pochodzenia anonimowego zgłoszenia. Aby dowiedzieć się więcej o założeniach systemu BKMS®, odwiedź stronę: https://www.business-keeper.com/en/

8. Obawiam się działań odwetowych lub kary w związku z dokonaniem zgłoszenia. Czy mam zapewnioną ochronę przed takimi konsekwencjami?

Każde zgłoszenie jest traktowane jako ściśle poufne. Ponadto nie tolerujemy działań odwetowych wobec osób, które w sposób odpowiedzialny i w dobrej wierze zgłaszają nam potencjalne naruszenia zasad zgodności. Podczas badania zgłoszenia dbamy również o ochronę uzasadnionych interesów osób, których ono dotyczy.

„W dobrej wierze” oznacza, że zgłaszający uważa, że jego opis sytuacji jest prawdziwy lub wysoce prawdopodobny, niezależnie od tego, czy jego podejrzenia zostaną później potwierdzone. Kategorycznie zabrania się wykorzystywania kanału integralności Dräger do celowego dostarczania fałszywych lub zniesławiających sugestii lub informacji.

9. Kto obsługuje wiadomości wysyłane na adres compliance(at)draeger.com lub za pośrednictwem kanału integralności firmy Dräger?

Kierownik ds. zgodności odpowiedzialny za Biuro ds. Zgodności (CCO) w Niemczech zapoznaje się ze zgłoszeniem, aby zrozumieć sytuację i ocenić jej znaczenie. Jeśli zgłoszenie dotyczy sprawy wykraczającej poza kompetencje CCO w Niemczech lub kierowników ds. zgodności w regionach, CCO przekazuje zgłoszenie do właściwego działu (na przykład działu kadr lub działu ds. ceł i eksportu).

Jeśli zgłoszenie dotyczy sprawy, która jest istotna tylko na poziomie lokalnym, jest ono rozpatrywane lokalnie lub przez odpowiednich specjalistów w regionie, o ile zostanie to uznane za najwłaściwszy sposób postępowania. Rozpatrywanie zgłoszenia bezpośrednio przez CCO jest uzasadnione na przykład w przypadku możliwego konfliktu interesów.

CCO rozpatruje zgłoszenie osobiście w przypadku wiadomości, które dotyczą niemieckich spółek Dräger i wiadomości, które są klasyfikowane jako istotne dla grupy zgodnie z wewnętrznymi standardami.

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem kanału integralności Dräger zostanie przeanalizowane przez nasz zespół ekspertów. Za pośrednictwem kanału integralności kontaktować się z Tobą będzie wyłącznie członek zespołu ekspertów. W przypadkach, w których konieczne jest przekazanie zgłoszenia dalej (patrz wyżej), odbywa się to – w miarę możliwości – w porozumieniu z Tobą. Jeśli nie ma takiej możliwości, zgłoszenie zostanie przekazane w dopuszczalnym zakresie i oczywiście z zastrzeżeniem, że wszelkie informacje dotyczące Twojej tożsamości będą traktowane jako ściśle poufne. 

Nasze zasady

menschenrechte-3-2-IMG_4608n_sibirienlinie.jpg

Nasz Kodeks postępowania

W naszym Kodeksie postępowania (Zasady handlowe i reguły postępowania) przedstawiamy nasze wartości i naszą odpowiedzialność w roli członków społeczności, partnerów biznesowych oraz w miejscu pracy. Każda osoba w firmie Dräger – od pracownika, przez kierownika, po członka zarządu – musi znać nasz Kodeks postępowania (Zasady handlowe i reguły postępowania) i posługiwać się nim przy planowaniu swoich działań, aby podejmować właściwe decyzje.

D-6568-2021_Website-3-2-780-x-520px.jpg

Nasz Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych

To dla nas bardzo ważne, aby nasi partnerzy biznesowi wyznawali te same wartości i działali według tych samych zasad co my. Nasz Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych opisuje, czego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

compliance-3-2-D-23262-2017

Deklaracja zasad poszanowania praw człowieka

Nasza "Deklaracja zasad poszanowania praw człowieka" wyjaśnia nasze oczekiwania wobec pracowników i partnerów biznesowych. Chcemy nie tylko formułować nasze wartości, ale także zapewnić ich realizację w naszej codziennej pracy. Opisujemy, w jaki sposób identyfikujemy zagrożenia i jakie środki podejmujemy, aby przede wszystkim zapobiegać naruszeniom praw człowieka".

Dowiedz się więcej

nachhaltigkeit-3-2-D-11012-2009.jpg

Nasza wizja zrównoważonego rozwoju

Dla nas nasza przewodnia zasada „Technika dla Życia” oznacza wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Nasze produkty w wielu dziedzinach wywierają pozytywny wpływ na ludzi i środowisko, a dzięki naszym systemom i procesom zapewniamy ochronę zasobów i ograniczamy potencjalne negatywne konsekwencje naszej działalności. W firmie Dräger wierzymy, że zrównoważony rozwój jest podstawą naszego sukcesu.

draeger-corporate-company-profile-3-2

Profil firmy

Dräger produkuje wyroby medyczne i z zakresu technologii bezpieczeństwa. W ten sposób chronimy, podtrzymujemy i ratujemy życie ludzi w szpitalach, straży pożarnej, służbach ratowniczych, agencjach rządowych, górnictwie i przemyśle na całym świecie.

unternehmensgeschichte-3-2-FOTO-1_6_ak-1

Historia firmy

Każde życie jest unikalne. Należy je chronić, podtrzymywać i ratować. Ta myśl leży u podstaw historii firmy Dräger. Johann Heinrich Dräger napisał w 1889 roku pierwszy rozdział naszej historii. W przyszłości nadal będziemy kierować się ideą przekształcania technologii w "Technikę dla Życia."

Skontaktuj się z Dräger

Koperta

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55

23558 Lubeka, Niemcy

+49 451 882 0

Jesteśmy do Twojej dyspozycji codziennie, przez całą dobę.