Zrównoważony rozwój - Zrównoważony rozwój

Nasze rozumienie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój oraz ciągły rozwój firmy Dräger są ważną częścią jej DNA jak i historii.

Nasza filozofia przewodnia „Technika dla Życia" oznacza przejęcie odpowiedzialności. Nasze produkty na wiele sposobów pozytywnie wpływają na ludzi i środowisko. Opracowując nasze systemy i procesy dbamy o to, aby oszczędzać zasoby oraz zapobiegać potencjalnym zagrożeniom wynikającym z naszej działalności biznesowej. W firmie Dräger postrzegamy zrównoważony rozwój jako istotny element naszego sukcesu ekonomicznego. Jeśli chcemy przetrwać, musimy działać w sposób odpowiedzialny we wszystkich naszych międzynarodowych lokalizacjach oraz w całym łańcuchu dostaw. Jesteśmy przekonani, że zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, jak również wolna i uczciwa konkurencja, muszą być podstawą wszelkiej działalności biznesowej - a także, że musimy zwalczać korupcję i chronić prawa człowieka.

Centralne kwestie dla zrównoważonych działań

Celem naszej pracy jest długotrwałe funkcjonowanie firmy. Można to osiągnąć jedynie poprzez zrównoważone działania i trwały sukces ekonomiczny, przy stałym zadowoleniu klientów, dostawców, sponsorów finansowych oraz sąsiadów w społecznościach i krajach, w których żyjemy. Na tej podstawie zidentyfikowaliśmy cztery centralne kwestie dla zrównoważonych działań. Wyznaczyliśmy zarówno cele strategiczne, jak i szczegółowe, które zamierzamy dalej rozwijać w nadchodzących latach. Przywiązujemy wagę nie tylko do usprawnień wewnątrz firmy, ale także do naszej zdolności do wnoszenia wymiernego wkładu w bieżące wyzwania społeczne:

1. Poprawiamy opiekę zdrowotną na całym świecie.

Obszar intensywnej terapii

W nadchodzących dziesięcioleciach zarówno liczba, jak i średni wiek pacjentów oddziałów intensywnej terapii będą nadal rosły, co będzie stanowiło kolejne wyzwanie dla intensywnej opieki medycznej w szpitalach. Postawiliśmy sobie za cel zmniejszenie fizycznego i psychicznego obciążenia lekarzy oraz personelu pielęgniarskiego w ramach intensywnej opieki medycznej poprzez automatyzację rutynowych czynności i procesów terapeutycznych, a także zapewnienie wsparcia w podejmowaniu decyzji klinicznych. Osiągamy to dzięki rozwiązaniom opartym na łączeniu w sieć i inteligentnej interakcji technologii medycznych w intensywnej opiece medycznej.

Cel: Do roku 2030 wszystkie istotne urządzenia medyczne z naszej oferty mają być wyposażone w interfejs sieciowy pod kątem nowego standardu interoperacyjności ISO/IEEE 11073 SDC.

Jednocześnie w firmie Dräger zatrudnionych jest około 15 000 pracowników, których zdrowie i dobre samopoczucie są bliskie naszemu sercu. W związku z tym określiliśmy kolejne cele, które będą realizowane za pomocą odpowiednich działań w 2021 roku. Głównym celem jest wspieranie i utrzymanie zdrowia naszych pracowników oraz zapewnienie jak najlepszych warunków pracy i form organizacyjnych.

Cel: Obniżamy wskaźnik zachorowalności naszych pracowników w Niemczech, a naszym stałym celem jest osiągnięcie poziomu o 1% niższego od poziomu referencyjnego stowarzyszenia pracodawców Nordmetall.

2. Dążymy do przyszłości, w której każdy będzie miał zagwarantowane bezpieczeństwo i higienę pracy.

Przyszłość

Każdego dnia nasze produkty i usługi chronią setki tysięcy ludzi w miejscu pracy. Dzięki Smart Safety - połączeniu w sieć naszych urządzeń do ostrzegania przed gazami i ochrony dróg oddechowych oraz uzyskanej na tej podstawie analizie danych - umożliwimy naszym klientom wcześniejsze wykrywanie niebezpiecznych sytuacji i skuteczniejsze zarządzanie nimi. Właśnie z tego powodu już teraz pracujemy bez przerwy nad sieciowymi rozwiązaniami jutra.

Cel: Celem jest, aby do 2025 roku ponad 80% naszego portfolio urządzeń ostrzegających przed gazami i chroniących drogi oddechowe oferowało inteligentną, opartą na danych wartość dodaną.

Zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich naszych pracowników jest sprawą bliską naszemu sercu. Wierzymy, że każdemu wypadkowi przy pracy można zapobiec. Stale rozwijamy naszą kulturę bezpieczeństwa, aby osiągnąć nasz cel Vision Zero - świat bez wypadków przy pracy.

Cel: Chcemy zredukować wskaźnik wypadków (LTIR3) w Grupie Dräger z 5,6 w roku 2019 do poniżej 4,0 w 2025 roku.

3. Nie tylko chronimy środowisko, ale także pomagamy naszym klientom chronić ich środowisko.

Środowisko

Dzięki naszym produktom i usługom z zakresu technologii bezpieczeństwa pomagamy zapobiegać emisji zanieczyszczeń i szkodliwym zdarzeniom. W przyszłości chcemy również pozycjonować się jako kompetentny partner w zakresie ochrony klimatu. Aby to umożliwić, będziemy rozszerzać nasze portfolio o produkty i usługi do pomiaru np. emisji metanu, który jest bardzo szkodliwy dla klimatu. W przyszłości widzimy również kolejne obszary działalności w przyszłej gospodarce wodorowej.

Istnieją również istotne rozwiązania umożliwiające pracę w szpitalach w sposób przyjazny dla środowiska. Chcemy wspierać naszych klientów we wdrażaniu strategii Green Hospital®. Aby to zapewnić, opracowujemy produkty i rozwiązania cyfrowe, które na przykład zminimalizują emisję szkodliwych dla klimatu gazów anestetycznych. Pracujemy również nad budową partnerstwa, które umożliwi nam realizację tego strategicznego celu. Ochrona klimatu znajduje się na szczycie listy wewnętrznych celów strategicznych Grupy w zakresie zarządzania środowiskiem. Firma Dräger podejmuje się zadania długoterminowej dekarbonizacji zgodnie z celami ochrony klimatu Organizacji Narodów Zjednoczonych, stawiając sobie następujący cel:

Cel: Redukcja emisji CO2 o 33% do 2025 roku w porównaniu z rokiem bazowym 2015. Cel ten ma zostać osiągnięty bez zakupu certyfikatów.

4. Starannie wybieramy naszych dostawców i współpracujemy z nimi w celu realizacji naszej wizji w całym łańcuchu dostaw

Dostawcy

Współpracujemy z ponad 2 500 dostawcami i starannie ich dobieramy, aby wnieść cenny wkład w zrównoważoną działalność. Przywiązujemy przy tym dużą wagę do wysokich standardów jakości w zakresie Technologii dla Życia. W przyszłości wybór nowych dostawców i udzielanie nowych zamówień będzie się odbywało pod większą kontrolą różnych kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Cel: Począwszy od 2022 roku będziemy sprawdzać wszystkich nowych dostawców za pomocą oceny zrównoważonego rozwoju przed ich zatwierdzeniem.

Nasz łańcuch dostaw odgrywa istotną rolę w procesie wytwarzania naszych produktów. W związku z tym zapewniamy, że nasi dostawcy również uwzględniają kryteria zrównoważonego rozwoju.

Cel: Naszym celem na rok 2022 jest zwiększenie z 81% do 83% wskaźnika objęcia kodeksem postępowania dostawców materiałów pochodzących z zakupów bezpośrednich.

Zewnętrzne uznanie dla naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dräger podlega ewaluacji przez renomowane agencje ratingowe. W związku z tym w ratingu ISS ESG Corporate Rating utrzymujemy status ›Prime‹. Przyznana nam ocena zapewnia czołową pozycję w sektorze ›Health Care Equipment & Supplies‹. W roku 2023 firma Dräger otrzymała ocenę A w ratingu MSCI ESG. Ocena ta przyznawana jest na skali sięgającej od AAA (lider) do CCC (firma opóźniona), w zależności od podatności na właściwe dla sektora ryzyka ESG oraz od zdolności zarządzania tym ryzykiem w porównaniu z innymi. MSCI ESG Research oferuje ratingi dla globalnych spółek publicznych jak i dla wybranych przedsiębiorstw prywatnych. W roku 2023 Instytut EcoVadis w ramach oceny CSR-Assessment zaliczył nas do stanowiącej 1% całego sektora czołówki najlepszych przedsiębiorstw i nadał nam status ›Gold‹, tym samym wyróżniając nas jako dostawcę działającego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

EcoVadis2023
MSCI-Rating-2023
QualityScore-Badge_Environmental-Logo_3-2-2021.png
Prime-Label-ISS-logo-3-2-2021.png
sustainability-report.jpg

Raport o zrównoważonym rozwoju 2023

Pobierz raport o zrównoważonym rozwoju

sustainability-report.jpg

Raport o zrównoważonym rozwoju 2022

Pobierz raport o zrównoważonym rozwoju

sustainability-report-2021-mb4AW8QnP8-4-3.png

Raport o zrównoważonym rozwoju 2021

Pobierz raport o zrównoważonym rozwoju

Raport zrównoważonego rozwoju firmy Dräger 2020

Raport o zrównoważonym rozwoju 2020

Pobierz raport o zrównoważonym rozwoju

Raport o zrównoważonym rozwoju 2019

Raport o zrównoważonym rozwoju 2019

Pobierz raport o zrównoważonym rozwoju

Raport o zrównoważonym rozwoju 2018

Raport o zrównoważonym rozwoju 2018

Pobierz raport o zrównoważonym rozwoju

Raport o zrównoważonym rozwoju 2017

Raport o zrównoważonym rozwoju 2017

Pobierz raport o zrównoważonym rozwoju

Certyfikaty

Podstawę naszego wizerunku stanowią doskonała jakość produktów i dbałość o środowisko naturalne. Dlatego poprzez nasze systemy zarządzania jakością i środowiskiem zapewniamy ciągłe doskonalenie naszych procesów. O naszym sukcesie świadczą następujące certyfikaty:

Argentyna

Australia

Brazylia

Bułgaria

Finlandia

Indonezja

Irlandia

Kolumbia

Chorwacja

Nowa Zelandia

Norwegia

Portugalia

Słowenia

Arabia Saudyjska

Szwajcaria

Słowacja

Hiszpania

Republika Południowej Afryki

Stany Zjednoczone

Wielka Brytania

Dowiedz się więcej

corporate-compliance-inken-3-2

Zasady zgodności

Zgodność oznacza znacznie więcej niż tylko przestrzeganie zasad. Zgodność jest podstawą wszystkiego, co robimy. Nasz system zarządzania zgodnością (CMS) w zakresie przeciwdziałania korupcji, prawa antymonopolowego, zapobiegania oszustwom i radzenia sobie z potencjalnymi konfliktami interesów jest podzielony na trzy obszary.

draeger-corporate-company-profile-3-2

Profil firmy

Dräger produkuje wyroby medyczne i z zakresu technologii bezpieczeństwa. W ten sposób chronimy, podtrzymujemy i ratujemy życie ludzi w szpitalach, straży pożarnej, służbach ratowniczych, agencjach rządowych, górnictwie i przemyśle na całym świecie.

unternehmensgeschichte-3-2-FOTO-1_6_ak-1

Historia firmy

Każde życie jest unikalne. Należy je chronić, podtrzymywać i ratować. Ta myśl leży u podstaw historii firmy Dräger. Johann Heinrich Dräger napisał w 1889 roku pierwszy rozdział naszej historii. W przyszłości nadal będziemy kierować się ideą przekształcania technologii w "Technikę dla Życia."

Dane kontaktowe Dräger

Koperta

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

+49 451 882 0

Jesteśmy dostępni 24 /7.