Model przywództwa w firmie Dräger

Bądź liderem, za którym sam chciałbyś podążać

Model przywództwa WeLEAD firmy Dräger, prezentuje obowiązujące zasady przywództwa i współpracy. Model ten został opracowany z myślą o pracownikach. U jego podstaw leży myśl przewodnia "Buduję zaufanie". W firmie Dräger traktujemy siebie nawzajem z szacunkiem. O zaufaniu możemy mówić, gdy konsekwentnie robimy to, co mówimy. WeLEAD podsumowuje oczekiwania naszych menedżerów i pozwala nam na bardziej udaną współpracę, umożliwiając sobie i innym osiąganie wyników, które tworzą wartość dla naszych klientów. A wszystko to przy jednoczesnym uznaniu naszej różnorodności.

Kierownictwo Dräger

Ludzie pracujący w firmie Dräger cechuje różnorodność, zarówno w kontekście pełnionych obowiązków, jak i indywidualnych predyspozycji. Każdy może się tu rozwijać - zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym. Tworzenie wartości dla klienta, zorientowanie na wyniki, zaufanie i różnorodność - w firmie Dräger są to tematy, które dotyczą wszystkich pracowników, nie tylko kierownictwa.

Dlatego też przeprowadziliśmy dogłębny dialog z naszymi pracownikami na całym świecie, aby stworzyć naszą misję zarządzania i pracy zespołowej:

'WeLEAD'.

Buduję zaufanie 3 2.png

Zaufanie i szacunek

Zaufanie jest naszą podstawową wartością. Charakteryzuje ono nasz styl zarządzania i sposób, w jaki pracujemy razem jako zespół - z otwartością i szacunkiem. Dla nas zarządzanie oznacza tworzenie takiego środowiska pracy dla naszych pracowników, w którym mogą oni osiągać jak najlepsze wyniki. Obejmuje to zapewnienie im swobody działania, jak również przekazanie jasnej informacji o strategiach i celach.

Przy wyborze kadry kierowniczej zwracamy uwagę na jej otwartość i umiejętność pracy z innymi na równych prawach. Poszukujemy menedżerów, którzy umożliwią swoim pracownikom wnoszenie pełnego potencjału do firmy Dräger. Uważamy, że dobre zarządzanie jest niezbędne dla zapewnienia wspólnego sukcesu i tworzenia wartości dla naszych klientów.

Te obszary aktywnie dotyczą nas wszystkich, ponieważ zarządzanie i praca zespołowa nie powstają na papierze - one wyłaniają się z naszych codziennych interakcji.

Z radością witamy nowych współpracowników, którzy identyfikują się z tą zasadą i chętnie przyjmują odpowiedzialność.

Kontakt z nami:

Kontakt z nami:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck

+49 451 882 0

+49 451 882 2080