Informacje o ochronie prywatności

Firma Dräger jest zobowiązana do ochrony prawa do prywatności wszystkich osób, których dane osobowe są przetwarzane przez firmę Dräger. Dlatego w niniejszej informacji o prywatności odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące charakteru, zakresu i celu przetwarzania Twoich danych.

Niniejsze oświadczenie dotyczy stron internetowych firmy Dräger oraz stron internetowych wszystkich firm powiązanych z firmą Dräger, które na swoich stronach internetowych odsyłają do niniejszego oświadczenia. Nie ma ono zastosowania do stron internetowych, ofert i funkcji firmy Dräger, które odsyłają do własnej Polityki Prywatności. 

Informacje o administratorze danych ("Dräger" lub "my") w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych (dla użytkowników z Unii Europejskiej: Artykuł 4 (7) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych). 

Niezależnie od powyższego, spółka Dräger odpowiedzialna za dostawę towarów lub świadczenie usług to spółka Dräger, która jest Państwa kontrahentem dostarczającym towary lub świadczącym usługi w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych. Informacje o właściwej spółce Dräger można znaleźć w odpowiednich warunkach dostawy towarów lub świadczenia usług.

Z kim w Dräger mogą się kontaktować użytkownicy w przypadku pytań dotyczących ochrony danych?

Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wnioski o udzielenie informacji, korektę lub usunięcie danych mogą Państwo kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych w Grupie na adres e-mail: dataprivacy@draeger.com  

lub pocztą:

Drägerwerk AG &Co. KGaA
Group Data Protection Officer
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeka
Niemcy

W jaki sposób Dräger przetwarza moje dane?

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przetwarzamy dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Dane te (tzw. pliki dziennika) są technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony internetowej oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. W plikach logów zapisywane są następujące dane:

W plikach logów zapisywane są następujące dane:

 • Adres IP
 • Data i czas żądania
 • Różnica czasu w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT) 
 • Treść żądania (konkretna strona) 
 • Status dostępu / kod statusu HTTP 
 • Ilość danych przesyłanych w każdym przypadku 
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie 
 • Przeglądarka internetowa 
 • System operacyjny i jego interfejs 
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki 

Dla użytkowników z Unii Europejskiej: Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f) RODO w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu w zakresie bezproblemowego działania naszej strony internetowej. Dane są przechowywane przez okres do 30 dni, a następnie automatycznie usuwane lub anonimizowane.

Przetwarzamy również dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie udostępnia nam w ramach umowy, ankiety, przetwarzania zapytania, rejestracji lub logowania.

Gromadzimy i przetwarzamyTwoje dane wyłącznie do wcześniej określonych celów. Mogą one wynikać z wymogów technicznych, umownych lub wyraźnych żądań użytkownika. Ponadto wykorzystujemy Twoje dane tylko wtedy, jeśli wcześniej wyrazisz na to zgodę. Niektóre z naszych ofert internetowych znajdują się w strefach dostępnych tylko dla użytkowników, w przypadku których konieczna jest rejestracja z logowaniem – przykładem może być tu portal kariery. Dostęp i uprawnienia do poszczególnych funkcji są kontrolowane poprzez takie logowanie. W ramach danej oferty internetowej prosimy o podanie danych osobowych, które są gromadzone i zapisywane podczas logowania. 

Dalsze informacje na temat przechowywania, przetwarzania i celu danego gromadzenia danych znajdują się poniżej i ewentualnie dodatkowo w instrukcji obsługi poszczególnych ofert internetowych. 

Kiedy Dräger przetwarza moje dane osobowe?

Rejestracja

Niektóre z naszych ofert internetowych znajdują się w strefach dostępnych tylko dla użytkowników, w przypadku których konieczna jest rejestracja z logowaniem („konto użytkownika”). Użytkownik jest uwierzytelniany za pomocą loginu. Uprawnienia mogą być przypisane do konta użytkownika. W ten sposób kontrolowany jest dostęp do poszczególnych funkcji.

Aby utworzyć konto użytkownika, konieczne jest podanie określonych wymaganych informacji w celu utworzenia konta użytkownika w naszej internetowej administracji danymi użytkownika. Szczegóły są podane w formularzu rejestracyjnym danej aplikacji. Można także dobrowolnie podać dodatkowe informacje. O tym, które dane są obowiązkowe w każdym przypadku, informują odpowiednio oznaczone wymagane pola. Po przesłaniu nam wypełnionego formularza rejestracyjnego użytkownik otrzyma od nas wiadomość e-mail weryfikującą podany adres e-mail w celu dokończenia rejestracji i utworzenia konta użytkownika. 

W przypadku użytkowników z Unii Europejskiej: Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w związku z jego kontem użytkownika w celu świadczenia naszych usług i ochrony naszych uzasadnionych interesów w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest oferowanie usług naszym użytkownikom oraz zapobieganie zakłóceniom i próbom oszustw. 

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z konta użytkownika. Jeśli użytkownik usunie swoje konto użytkownika, usuniemy również nieodwołalnie wszystkie uprawnienia związane z kontem i usuniemy jego dane osobowe zgromadzone w związku z kontem użytkownika, chyba że istnieje prawny lub umowny obowiązek ich zachowania. W przypadku takiego obowiązku przechowywania danych, ograniczymy ich przetwarzanie w możliwym zakresie. W przypadku użytkowników z Unii Europejskiej: W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

W rejestracji i administrowaniu użytkownikami pomagają nam następujący dostawcy usług:

 • Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft Azure B2C”) z siedzibą w Irlandii.
 • Okta Inc („Okta ID”) z siedzibą w USA.

Dostarczanie towarów lub usług

Jeśli zamawiają Państwo towary lub usługi Dräger, wykorzystujemy podane nam dane osobowe do realizacji zamówienia lub dostarczenia zamówionych towarów. Możemy również wykorzystać dane osobowe podane przez użytkownika do przeprowadzenia niezbędnych kroków przed zawarciem umowy, udzielenia odpowiedzi na powiązane pytania, wysłania informacji dotyczących wysyłki i płatności oraz przetwarzania lub udzielania informacji zwrotnych i wsparcia klientom.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej: Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wykonanie umowy lub planowane zawarcie umowy w rozumieniu art. 6 (1) b) RODO.

W celu technicznego przetwarzania danych osobowych, Dräger korzysta z usług zewnętrznych dostawców usług i podmiotów przetwarzających dane w celu dostarczania towarów lub usług. Należą do nich na przykład operatorzy platform e-learningowych i sklepów internetowych. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednich warunkach użytkowania lub warunkach ogólnych.

W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybierzesz w procesie zamówienia, przekażemy dane dotyczące płatności zebrane w tym celu dostawcom usług płatniczych zleconych przez nas lub wybranej usłudze płatniczej w celu przetworzenia płatności. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych mogą również gromadzić te dane od samego użytkownika, jeśli otworzy on tam konto. W takim przypadku użytkownik musi zalogować się do dostawcy usług płatniczych za pomocą swoich danych dostępowych podczas procesu składania zamówienia. W tym zakresie zastosowanie ma oświadczenie o ochronie danych danego dostawcy usług płatniczych.

E-mail marketing

Czy zapisali się Państwo na jeden z naszych newsletterów lub wyrazili Państwo zainteresowanie informacjami od Dräger w innym kontekście (np. przy wypełnianiu formularza kontaktowego)? W takim przypadku będziemy mogli wykorzystać Państwa adres e-mail do przesyłania Państwu informacji (np. zaproszeń na wydarzenia, seminaria internetowe lub informacji o produktach) na podstawie Państwa zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych, jeśli nie jest już zainteresowany otrzymywaniem od nas informacji. W tym celu wystarczy kliknąć łącze „Anuluj” w odpowiednim newsletterze.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej: Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wyrażona przez Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Loterie

Czy bierzesz udział w jednej z naszych loterii? W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres) w celu umożliwienia Ci udziału w loterii. Przetwarzanie danych jest konieczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i wypełnienia stosunku umownego. 

W przypadku użytkowników z Unii Europejskiej: Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wykonanie lub realizacja umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

Kontaktowanie się z Państwem

Czy użyli Państwo jednego z naszych formularzy kontaktowych, aby uzyskać informacje na temat produktów i usług Dräger? Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy dane podane przez Państwa w formularzu do przetwarzania Państwa zapytania. Przed wysłaniem prośby o kontakt można również wyrazić odrębną zgodę, jeśli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami, takimi jak zaproszenia na imprezy, seminaria internetowe lub informacje o produktach.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej: Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest deklaracja zgody udzielonej przez Państwa w rozumieniu art. 6 (1) b) RODO.

Optymalizacja strony internetowej

Naszym celem jest dalsze ulepszanie naszej witryny internetowej dla użytkowników. W tym celu wykorzystujemy różne narzędzia do analizy stron internetowych, które dostarczają nam odpowiedzi na konkretne pytania, np: Które strony w ramach naszej witryny użytkownik odwiedził? W jakie linki klikał? Listę tych narzędzi można znaleźć tutaj: „Z jakich serwisów korzysta Dräger w witrynie internetowej?”. 

W zakresie, w jakim przetwarzane są dane osobowe, podstawą tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w przypadku użytkowników z Unii Europejskiej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z następujących celów gromadzenia danych: zapewnienie płynnej konfiguracji połączenia, zapewnienie wygodnego korzystania z naszej witryny internetowej i/lub aplikacji oraz analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu. 

Application Insights 

Korzystamy z usług automatycznej analizy. W tym celu korzystamy z Application Insights, usługi świadczonej przez Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą pod adresem South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall i Leopardstown, Dublin, D18 P521, Irlandia („Application Insights”). Ta usługa w chmurze, hostowana przez Microsoft Azure, analizuje zachowanie użytkowników w naszej witrynie internetowej. W tym celu gromadzimy różne techniczne informacje o użytkowniku, które są przekazywane podczas wywoływania witryny internetowej. Dotyczy to w szczególności daty, godziny i adresu (URL) żądania. Ponadto adres IP jest rejestrowany w celu lokalizacji, a następnie anonimizowany. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z Application Insights można uzyskać pod adresem https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/app-insights-overview?tabs=net and https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy

Doradca cyfrowy 

W naszej witrynie internetowej oferujemy możliwość skorzystania z interaktywnego doradcy cyfrowego, który pomaga znaleźć najbardziej odpowiednie produkty i usługi dla danego zastosowania. Oferujemy tę funkcjonalność pod naszą własną kontrolą. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim. 

W tym celu przetwarzamy następujące kategorie danych: 

 • Dane dotyczące użytkowania 
 • Używane urządzenie / system operacyjny / przeglądarka 
 • Źródło odniesienia 

Zebrane dane dotyczące użytkowania (przy użyciu identyfikatora pliku cookie) są wykorzystywane do poprawy doświadczeń związanych z doradcą cyfrowym ds. produktów, do celów technicznych oraz do poprawy usług. Nie ma możliwości ustalenia tożsamości użytkownika na podstawie używanego przez nas identyfikatora. Pliki cookie i dane osobowe zebrane w tym kontekście są usuwane lub anonimizowane po zakończeniu sesji. 

Ankiety dotyczące zadowolenia klienta

Czy ostatnio zakupili Państwo produkt firmy Dräger, wysłali do naprawy czy zgłosili zapotrzebowanie na usługę? Jesteśmy bardzo zainteresowani ustaleniem, czy byli Państwo zadowoleni z naszych usług i czy w przyszłości możemy coś zrobić inaczej. Dlatego wykorzystujemy dane kontaktowe udostępnione w tym kontekście, aby skontaktować się z grupą wybranych losowo klientów po naszej interakcji z nimi. W celu skontaktowania się z klientami firma Dräger może czasami korzystać z usług zewnętrznych usługodawców, z którymi zawarto odpowiednie umowy o ochronie danych osobowych.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej: Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) (f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z następujących celów gromadzenia danych: określenie zadowolenia obecnych klientów Dräger po zakupie lub naprawie produktu Dräger. Ponieważ są Państwo już wówczas klientem Dräger, zakładamy, że zgadzają się Państwo na kontakt z nami, abyśmy mogli dowiedzieć się, czy są Państwo zadowoleni.

W jaki sposób Dräger przetwarza dane kandydatów?

Zarządzanie kandydatami do pracy

Poniższa część dotyczy przetwarzania danych związanych z ofertami pracy na naszej stronie internetowej poświęconej karierze zawodowej.

Czy są Państwo zainteresowani zarejestrowaniem się jako kandydaci na stronie internetowej Dräger, poświęconej karierze zawodowej? W pierwszej kolejności należy utworzyć konto użytkownika. Konto użytkownika zawiera jako minimum następujące informacje:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail i numer telefonu,
 • nazwa użytkownika,
 • hasło.

Jesteśmy zobowiązani do zachowania dokumentacji dotyczącej konta użytkownika. Dokumentacja ta będzie przechowywana przez okres sześciu miesięcy, po upływie którego użytkownik zostanie ponownie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. Państwa konto będzie wówczas dostępne przez kolejne sześć miesięcy po wyrażeniu zgody. Jeśli okres utrzymywania konta ma wkrótce wygasnąć, a nadal są Państwo w trakcie ubiegania się o stanowisko w Dräger, okres ten zostanie przedłużony do czasu zakończenia procesu aplikacji.

Dane dotyczące aplikacji

Przechowujemy informacje przekazane nam w ramach aplikacji za pośrednictwem witryny internetowej dotyczącej kariery zawodowej wraz z imieniem i nazwiskiem przez okres do trzech miesięcy po zakończeniu procesu składania aplikacji.  Następnie wyniki będą przechowywane wyłącznie w formie anonimowej do celów analizy statystycznej. Na podstawie danych statystycznych nie jest możliwe wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków dotyczących Państwa tożsamości.

Identyfikacja odrzuconych kandydatów

Jeśli nie przejdą Państwo pomyślnie procesu rekrutacyjnego Dräger, zachowamy dane, aby zidentyfikować Państwa w przypadku ponownego ubiegania się o to samo stanowisko w Dräger. Jednak ten zestaw danych nie zawiera wszystkich Państwa kwalifikacji zawodowych.

Zestaw danych identyfikacyjnych zawiera następujące informacje:

 • nazwisko,
 • imię,
 • data urodzenia,
 • adres e-mail,
 • numer kandydata.

Zestaw danych identyfikacyjnych zostanie trwale usunięty nie później niż trzy miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji.

Aplikowanie do wielu spółek Grupy jednocześnie

Jeśli aplikowali Państwo na wiele stanowisk w różnych spółkach Dräger w tym samym czasie, odpowiednie działy kadr, do których bezpośrednio przesłali Państwo swoje zgłoszenie, mogą zostać poinformowane, że jednocześnie złożyli Państwo wiele zgłoszeń.

Dostępność danych kandydata

Jeśli zgłosili się Państwo na konkretne stanowisko (aplikacja bezpośrednia), Państwa dane zostaną udostępnione działowi publikującemu ofertę pracy oraz odpowiedniemu działowi kadr.

Pula talentów

Za Twoją zgodą włączymy Twoje dane aplikacyjne do puli talentów na okres 12 miesięcy.  W tej puli talentów przechowujemy Twoje dane kontaktowe i aplikacyjne, aby móc znaleźć potencjalnie odpowiednich kandydatów na zwalniające się stanowiska. W razie potrzeby firma Dräger dopasowuje oferty pracy do Twoich danych aplikacyjnych, aby móc proponować Ci oferty pracy odpowiadające Twojemu profilowi osobowemu. Jeśli na podstawie Twoich danych aplikacyjnych uznamy, że stanowisko jest dla Ciebie potencjalnie odpowiednie, skontaktujemy się z Tobą. W przypadku użytkowników z Unii Europejskiej: Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Twoje dane są automatycznie szyfrowane podczas transmisji. Nasze środki ostrożności w zakresie zabezpieczenia danych odpowiadają zawsze aktualnemu stanowi techniki.

Test online dla stażystów (Niemcy)

Aby ocenić Państwa kwalifikacje w ramach naszej procedury aplikacyjnej dla stażystów, Dräger w ramach testu online będzie przetwarzać następujące dane osobowe kandydatów:

 • podstawowe dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, data urodzenia),
 • dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu),
 • dane dotyczące struktury osobowościowej i zdolności poznawczych na podstawie odpowiedzi udzielonych w trakcie testu online.

Dane te zostaną usunięte po zakończeniu procesu aplikacji. Wyżej wymienione terminy usunięcia danych dotyczą również konta użytkownika kandydata.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej: Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest następująca deklaracja zgody udzielonej przez Państwa w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO:

Czy Dräger wykorzystuje pliki cookie?

Aby nasza oferta była jak najbardziej przyjazna dla użytkowników, podobnie jak wiele innych firm wykorzystujemy tzw. pliki cookie oraz podobne technologie.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. laptop) podczas odwiedzin w naszej witrynie internetowej. W plikach cookie znajdują się informacje charakterystyczne dla każdego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że umożliwiają bezpośredni wgląd w Twoją tożsamość. Korzystanie z plików cookie pozwala stale usprawniać nasze oferty i dopasowywać je do Twoich potrzeb. Przykładowo używamy plików cookie sesji do rozpoznawania wcześniejszych odwiedzin na poszczególnych stronach w naszej witrynie. Dzięki temu możemy np. umieścić produkty dostępne w witrynie w Twoim koszyku bez potrzeby tworzenia lub logowania się do konta klienta. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane, gdy opuszczasz naszą witrynę internetową.

Ponadto korzystamy z tzw. tymczasowych plików cookie do poprawy komfortu użytkowania witryny. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez określony czas. Dzięki nim przy ponownych odwiedzinach witryna automatycznie rozpoznaje wcześniejsze odwiedziny oraz poprzednie zapisy i ustawienia, aby nie trzeba było powtarzać czynności.

Zazwyczaj tymczasowe pliki cookie są usuwane po 30 dniach. Oprócz naszych własnych plików cookie używamy również plików cookie innych dostawców (tzw. third-party-cookies), aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej i oceniać ją w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa, a także wyświetlać informacje i reklamy dostosowane specjalnie dla Państwa.

Ustawienia plików cookie

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Jednak można również ustawić przeglądarkę tak, aby na urządzeniu końcowym nie były zapisywane żadne pliki cookie lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiał się komunikat. Ponadto mają Państwo możliwość samodzielnego decydowania o tym, które pliki cookie niebędące "technicznie wymagane" chcą Państwo akceptować, a których nie, poprzez link "Ustawienia plików cookie" umieszczony w stopce. 

Użytkownik może w każdej chwili zmienić te ustawienia, a także dezaktywować już aktywowane pliki cookie poprzez zaznaczanie lub odznaczanie poszczególnych grup plików cookie, np. "Funkcjonalne", "Statystyki" lub "Marketing", a tym samym cofnąć udzieloną zgodę. W ten sposób korzystanie z plików cookie staje się dla Państwa przejrzyste. Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja niektórych grup plików cookie lub dezaktywacja wszystkich plików cookie może oznaczać, że nie będą Państwo mogli bez ograniczeń korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Podstawa prawna korzystania z plików cookie

Dla użytkowników z Unii Europejskiej: Przetwarzanie danych osobowych zebranych za pomocą plików cookie, które są technicznie niezbędne do świadczenia naszych ofert, odbywa się na podstawie art. 6 (1) f) RODO w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu polegającego na bezproblemowym udostępnianiu naszych ofert na naszej stronie internetowej. Z drugiej strony przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z plikami cookie (w szczególności w celu udostępnienia określonych funkcji, w celach analitycznych i reklamowych oraz w związku z opisanymi poniżej dostawcami zewnętrznymi) tylko wtedy, gdy udzielili nam Państwo na to uprzedniej zgody zgodnie z art. 6 (1) a) RODO. Przetwarzanie służy do celów reklamowych, badania rynku i projektowania naszej strony internetowej w taki sposób, aby zaspokoić Państwa potrzeby w tym zakresie.

Z jakich usług korzysta Dräger na stronie internetowej?

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, automatycznie zbierane są informacje o jej użyciu. Informacje te są ważne dla Dräger, ponieważ tylko w ten sposób możemy dowiedzieć się, jakie treści na naszych stronach internetowych są dla Państwa interesujące i w jaki sposób możemy w przyszłości doskonalić świadczone usługi. W tym celu używamy opisanych poniżej narzędzi.

Analityka Adobe

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Adobe Analytics w celu oceny dostępu do niej przez użytkowników. W celach analitycznych na Państwa urządzeniu końcowym zapisywane są pliki cookie oraz gromadzone informacje na ich temat, które są również przechowywane na serwerach naszego kontraktora firmy Adobe Systems Software Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park 0000 Dublin 24, Irlandia ("Adobe").

Informacje przechowywane na serwerach Adobe nie mogą być bezpośrednio powiązane z konkretną osobą, ponieważ Adobe Analytics jest używany z ustawieniami "Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" oraz "Obfuscate IP-Removed". Ustawienie "Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" zapewnia anonimizację adresu IP poprzez zastąpienie ostatniego oktetu adresu IP zerami przed tzw. geolokalizacją. Do celów analizy statystycznej przybliżona lokalizacja użytkownika jest dodawana do pakietu śledzenia, który nadal zawiera pełny adres IP. Przed zapisaniem pakietu śledzącego, adres IP zostaje zastąpiony jednym stałym adresem IP (jest to tak zwany ogólny adres IP) jeśli skonfigurowano ustawienie "Obfuscate IP-Removed". Oznacza to, że adres IP nie jest już uwzględniany w zapisanym rekordzie.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej: W związku z Państwa danymi osobowymi z Adobe Analytics  korzystamy tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo na to wcześniej wyraźnej zgody. Państwa zgoda stanowi również podstawę prawną do korzystania z Adobe Analytics zgodnie z art. 6 (1) a) RODO. Mogą Państwo sami decydować o ustawieniu plików cookie, jak opisano powyżej, poprzez Państwa ustawienia plików cookie na naszej stronie internetowej, a w szczególności dezaktywować już aktywowane pliki cookie z Adobe Analytics poprzez odznaczenie grupy plików cookie "Statystyki" i tym samym cofnąć swoją zgodę. Ponadto w ustawieniach przeglądarki można również całkowicie wyłączyć obsługę plików cookie. Państwa dane osobowe zebrane w związku z Adobe zostaną usunięte lub zanonimizowane po upływie 24 miesięcy.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na gromadzenie i przechowywanie jego danych. W tym celu należy kliknąć następujące łącze: https://www.adobe.com/de/privacy/marketing-cloud.html

HubSpot

Do naszych działań marketingowych online używamy HubSpot, zintegrowanego oprogramowania firmy HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA lub HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Irlandia ("HupSpot"), które pozwala nam objąć szeroki zakres aspektów, w tym:

 • e-mail marketing (newsletter, banery i automatyczne e-maile, np. w celu udostępnienia plików do pobrania)
 • publikowanie i raportowanie w mediach społecznościowych
 • raportowanie (np. źródła ruchu, wejścia, itp.)
 • zarządzanie kontaktami (np. segmentacja użytkowników i zarządzanie relacjami z klientami)
 • strony docelowe, blogi i formularze kontaktowe
 • usługi (live-chat, chat-boty, system biletowy, ankiety, bazy wiedzy)

Ponadto za Państwa zgodą korzystamy z narzędzia HubSpot do śledzenia do naszych działań marketingowych online na naszej stronie internetowej. HubSpot wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. HubSpot ocenia zebrane informacje (np. adres IP, znacznik czasu, położenie geograficzne, typ przeglądarki, czas trwania wizyty i przeglądane strony) w naszym imieniu, abyśmy mogli generować raporty dotyczące wizyty i odwiedzanych stron. Informacje gromadzone przez HubSpot oraz zawartość naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach dostawców usług HubSpot. 

Ponadto korzystamy z funkcji spotkań w HubSpot, aby skutecznie i łatwo umawiać się z Tobą na spotkania. W tym celu pokazywane są Ci wolne terminy naszych pracowników biorących udział w procesie. Możesz wybrać preferowaną godzinę spotkania i umówić się z pracownikiem za pomocą opcji „Potwierdź spotkanie”. W tym celu przetwarzamy Twoje imię i nazwisko oraz służbowy adres e-mail. Po naciśnięciu przycisku „Kontynuuj” w opcji „Potwierdź spotkanie” otrzymasz od nas odpowiedni e-mail z potwierdzeniem. W przypadku użytkowników z Unii Europejskiej podstawą prawną jest realizacja działań poprzedzających zawarcie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany ze skutecznym planowaniem.     

Dla użytkowników z Unii Europejskiej: Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 (1) a) RODO, którą mogą Państwo w każdej chwili odwołać, odznaczając grupę plików cookie "Statystyki" ze skutkiem na przyszłość. Pliki cookie i dane osobowe zgromadzone w kontekście narzędzia śledzenia HubSpot zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej po 13 miesiącach. O ile w poszczególnych przypadkach dane są przekazywane do HubSpot Inc. to odbywa się to na podstawie wzorcowych klauzul UE zgodnie z art. 46 (2) lit. d) RODO, którym HubSpot Inc. się podporządkowuje.

Ponadto korzystamy z funkcji spotkań w HubSpot, aby skutecznie i łatwo umawiać się z Tobą na spotkania. W tym celu pokazywane są Ci wolne terminy naszych pracowników biorących udział w procesie. Możesz wybrać preferowaną godzinę spotkania i umówić się z pracownikiem za pomocą opcji „Potwierdź spotkanie”. W tym celu przetwarzamy Twoje imię i nazwisko oraz służbowy adres e-mail. Po naciśnięciu przycisku „Kontynuuj” w opcji „Potwierdź spotkanie” otrzymasz od nas odpowiedni e-mail z potwierdzeniem. W przypadku użytkowników z Unii Europejskiej podstawą prawną jest realizacja działań poprzedzających zawarcie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany ze skutecznym planowaniem.   

Więcej informacji na temat prywatności można znaleźć w Polityce prywatności danych HubSpot pod adresem https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy, Polityce plików cookie pod adresem https://legal.hubspot.com/de/cookie-policy oraz na stronach wiedzy HubSpot pod adresem https://knowledge.hubspot.com/de/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser#cookies-from-third-party-systems.

Reklamy Google

Korzystamy również z internetowego programu reklamowego Google Ads firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland ("Google Ads"). 

W tym kontekście, za Twoją zgodą, korzystamy z funkcji remarketingu Google. Dzięki temu możemy pokazywać Ci ukierunkowane reklamy na różnych urządzeniach i prezentować je zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Na innych stronach internetowych w sieci Google – również na różnych urządzeniach – na podstawie Twoich zachowań związanych z surfowaniem i korzystaniem z Internetu, będą Ci pokazywane produkty w witrynach, co do których stwierdzono zainteresowanie. 

Na potrzeby tej funkcji odczytywane są informacje techniczne (np. adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce) oraz ustawiane są pliki cookie. Dodatkowe przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, jeśli na swoim koncie Google użytkownik aktywował ustawienie „reklama spersonalizowana”. W tym przypadku, jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Google podczas odwiedzania naszej witryny internetowej, Google wykorzystuje dane użytkownika do tworzenia list grup docelowych do remarketingu między urządzeniami.  

Ponadto używamy funkcji śledzenia konwersji do pomiaru skuteczności poszczególnych reklam, ofert i funkcji. Śledzenie konwersji jest wspierane przez funkcję tagu łączącego konwersje Google. Tagi łączące konwersje są używane, aby pomóc tagom analizować dane dotyczące kliknięć, dzięki czemu konwersje mogą być skutecznie mierzone. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://support.google.com/tagmanager/answer/7549390?hl=en-AU.   

W celu pomiaru konwersji pliki cookie są instalowane na urządzeniu końcowym użytkownika, gdy tylko kliknie on reklamę Google. Te pliki cookie nie identyfikują Cię personalnie, ale mają na celu umożliwienie nam określenia, czy powrócisz na stronę internetową z konkretną ofertą w ciągu 30 dni okresu ważności plików cookie.  

Gdy klikasz w naszej witrynie jako odwiedzający, adres URL strony konwersji w Twojej witrynie zwykle zawiera informacje o kliknięciu. Gdy odwiedzający witrynę wykona działanie, które zostało oznaczone jako konwersja (na przykład, gdy zostanie wyzwolony tag konwersji Google Ads), informacje o kliknięciu są wykorzystywane do powiązania tej konwersji z kliknięciem, które sprowadziło odwiedzającego do Twojej witryny.  

Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia dla nas statystyk konwersji. Poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli w reklamę i zostali przekierowani do witryny oznaczonej tagiem śledzenia konwersji. Zebrane w ten sposób dane są przekazywane w zanonimizowanej formie na serwery Google w USA i tam przechowywane. 

Korzystamy z Google Ads w związku z Twoimi danymi osobowymi tylko wtedy, jeśli udzielisz nam wcześniej wyraźnej zgody. W przypadku użytkowników z Unii Europejskiej podstawą prawną korzystania z Google Ads jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. O ustawieniu plików cookie możesz decydować samodzielnie w ustawieniach plików cookie w naszej witrynie internetowej, jak opisano powyżej, w szczególności możesz dezaktywować wcześniej aktywowane pliki cookie i w ten sposób cofnąć swoją zgodę. Dodatkowo w ustawieniach przeglądarki można całkowicie wyłączyć instalację plików cookie. Twoje dane osobowe zebrane w związku z Google Ads zostaną usunięte lub zanonimizowane po upływie miesiąca (w odniesieniu do adresu IP) lub trzech miesięcy (w odniesieniu do informacji o plikach cookie).   

Informacje wykorzystywane przez Google do wyświetlania reklam można ustawić pod następującym linkiem https://adssettings.google.com/. Alternatywnie można wyłączyć pliki cookie na stronie Digital Advertising Alliance pod następującym linkiem https://optout.aboutads.info/ lub na stronie Your Online Choices pod adresem https://www.youronlinechoices.com/de/. Dalsze informacje na temat Twoich praw jako osoby, której dane dotyczą, w odniesieniu do Draeger, w tym prawo do cofnięcia zgody, można znaleźć poniżej w niniejszej informacji o ochronie danych. Ponadto dalsze informacje na temat możliwości ustawienia i cofnięcia zgody znajdują się w oświadczeniu Google o ochronie danych w zakresie reklam pod adresem https://policies.google.com/technologies/ads, a na temat ochrony danych w Google jako całości – w ogólnym oświadczeniu Google o ochronie danych pod adresem https://policies.google.com/privacy.  

Funkcje meta

Za Twoją zgodą w naszej witrynie używamy również Piksela Meta. Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Meta”) jest administratorem Twoich danych osobowych w ramach Meta. 

Za pomocą Piksela Meta śledzone są działania osoby odwiedzającej witrynę internetową. W tym celu za pośrednictwem tego Piksela nawiązywane jest połączenie z serwerami Meta przy użyciu Twojego adresu IP, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową. Piksel Meta wykorzystujemy do przyporządkowania użytkownika do grup docelowych (tzw. „website custom audiences – niestandardowi odbiorcy reklam”) w celach remarketingu oraz do odpowiedniego dostosowania dostarczania reklam w przestrzeniach reklamowych Meta (tzw. „reklamy na Facebooku” i „reklamy na Instagramie”, dalej „reklamy Meta”). Zgodnie z powyższym używamy Pikseli Meta do wyświetlania ustawionych przez nas reklam Meta użytkownikom, którzy są również zainteresowani naszymi witrynami internetowymi lub posiadają określone atrybuty (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzanych witryn internetowych), które przekazujemy do Meta. Za pomocą Piksela Meta chcemy również zapewnić, że nasze reklamy Meta są zgodne z potencjalnymi zainteresowaniami użytkowników i nie są odbierane jako nękanie. 

Ponadto zebrane dane są przetwarzane statystycznie w celu pomiaru, oceny i optymalizacji skuteczności reklam Meta poprzez sprawdzenie, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszej witryny internetowej po kliknięciu reklamy Meta i jakie działania tam wykonali (np. pobieranie materiałów) (tzw. „konwersja”). Otrzymujemy raporty od Meta w formie zanonimizowanej. Meta przypisuje te informacje, przekazywane w zakodowanej formie, do konta Meta, jeśli użytkownik je posiada.  

Meta jest administratorem, tak samo jak my, w zakresie wykorzystania Twoich danych osobowych do celów targetowania na Meta. W związku z tym zawarliśmy umowę o wspólnym administrowaniu z Meta Platforms Ireland Ltd., która jest dostępna tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

W niniejszej umowie podzieliliśmy obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych w następujący sposób:  

Na nas spoczywa obowiązek przekazania użytkownikowi wszystkich informacji zgodnie z art. 13 i 14 RODO dotyczących wspólnego przetwarzania danych osobowych; 

Meta Platforms Ireland Ltd. odpowiada za zapewnienie użytkownikowi praw określonych w art. 15 do 20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Meta po wspólnym przetwarzaniu. 

Meta ponosi wyłączną odpowiedzialność za późniejsze przetwarzanie przekazanych danych.  

Pliki cookie mogą być instalowane na urządzeniu końcowym za pośrednictwem Piksela Meta. Przetwarzanie wspomnianych informacji przez Piksel Meta oraz instalowanie, jak również odczytywanie plików cookie Meta odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą. Twoja zgoda jest również podstawą prawną do wykorzystania Piksela Meta, w przypadku użytkowników z Unii Europejskiej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

Możesz samodzielnie podjąć decyzję dotyczącą gromadzenia przez Piksel Meta i wykorzystywania Twoich danych do wyświetlania reklam Meta w sposób opisany powyżej w ustawieniach plików cookie w naszej witrynie, a w szczególności dezaktywować wcześniej aktywowane pliki cookie i w ten sposób wycofać swoją zgodę. Możesz również całkowicie wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jak opisano powyżej. Ponadto możesz odwiedzić następującą stronę utworzoną przez Meta i postępować zgodnie z zawartymi tam instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na użytkowaniu („Twoje preferencje reklamowe”), aby określić, jakie rodzaje reklam będą Ci wyświetlane w ramach Meta: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są wprowadzane w sposób niezależny od platformy, tzn. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia mobilne. Twoje dane osobowe zebrane w związku z Pikselem Meta zostaną usunięte lub zanonimizowane po 420 dniach. 

Więcej informacji na temat ochrony danych – w szczególności dane kontaktowe Meta i inspektora ochrony danych Meta – a także prawa użytkownika i możliwości ustawień można znaleźć w Warunkach korzystania z narzędzi biznesowych Meta, w tym w Dodatku dotyczącym podmiotów odpowiedzialnych, a także w Zasadach dotyczących danych i plików cookie Meta pod adresami https://www.facebook.com/policy i https://www.facebook.com/policies/cookies/

LinkedIn (Insights-Tag)

Ponadto na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. śledzenie konwersji za pomocą LinkedIn Insights Tag, narzędzia LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. W tym celu LinkedIn Insight Tag jest zintegrowany na naszych stronach, a na Państwa urządzeniu końcowym LinkedIn ustawia plik cookie. Informuje to LinkedIn, że odwiedzili Państwo nasze strony internetowe, przy czym zbierany jest również Państwa adres IP. Ponadto zapisywane są znaczniki czasu i zdarzenia, takie jak odsłony stron. Umożliwia nam to statystyczną ocenę korzystania z naszej strony internetowej w celu jej ciągłej optymalizacji. Dowiadujemy się na przykład, przez którą reklamę LinkedIn lub interakcję na LinkedIn trafili Państwo na naszą stronę internetową. Dzięki temu możemy lepiej kontrolować wyświetlanie naszych reklam.

Ponadto możemy używać kodu LinkedIn Insight Tag do tworzenia tak zwanych „odbiorców stron internetowych” i w ten sposób wyświetlać reklamy naszej witryny internetowej członkom LinkedIn, którzy odwiedzili naszą witrynę. W ten sposób informacje z plików cookie są dopasowywane do danych członków LinkedIn w celu zbudowania grupy odbiorców. Elementy umożliwiające bezpośrednią identyfikację są usuwane z tych danych w ciągu siedmiu dni, a pozostałe dane są usuwane najpóźniej po 180 dniach.  

Aby uzyskać więcej informacji na temat śledzenia konwersji, proszę odwiedzić stronę https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a420536/linkedin-conversion-trackingubersicht. Należy pamiętać, że dane mogą być przechowywane i przetwarzane przez LinkedIn, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a LinkedIn może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy? Analizę zachowań użytkowników przez LinkedIn oraz wyświetlanie rekomendacji opartych na zainteresowaniach można uniemożliwić za pośrednictwem strony https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

YouTube

W naszej witrynie internetowej umieściliśmy filmy z serwisu wideo YouTube firmy YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, spółki zależnej Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, przy czym usługi wideo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii są świadczone przez europejską spółkę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („YouTube”). 

Wykorzystujemy osadzone filmy z YouTube tylko w tzw. rozszerzonym trybie ochrony danych. Oznacza to, że serwis YouTube nie zapisuje plików cookie dla użytkowników, którzy tylko odwiedzają witrynę zawierającą osadzony klip wideo z serwisu YouTube, nie klikając wideo w celu odtworzenia klipu z serwisu YouTube. Jeśli klikniesz odtwarzacz osadzonego klipu wideo z serwisu YouTube w naszej witrynie internetowej, serwis YouTube może zapisywać pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym i może otrzymywać od Ciebie dane osobowe. Jeśli dodatkowo jesteś zalogowany(-a) w serwisie YouTube, YouTube może przypisywać wszelkie gromadzone dane do Twojego konta YouTube.

Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie korzystaj z tej funkcji ani nie odtwarzaj klipów wideo z serwisu YouTube. 

Przetwarzanie danych osobowych zebranych w kontekście korzystania z serwisu YouTube odbywa się na podstawie art. 6 (1) a) RODO ze względu na złożoną przez Państwa deklarację zgody na odtwarzanie danego filmu. 

Więcej informacji na temat serwisu YouTube można znaleźć pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/pl/.

Informacje na temat przetwarzania danych oraz uwagi dotyczące ochrony danych w serwisie YouTube można znaleźć w ogólnej deklaracji dotyczącej ochrony danych Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Instagram

W naszej witrynie wykorzystujemy strumień danych z serwisu Instagram. Instagram to audiowizualna platforma mediów społecznościowych, która pozwala użytkownikom dzielić się zdjęciami i filmami oraz udostępniać takie dane w innych portalach społecznościowych („Instagram”). Podmiotem prowadzącym serwisy Instagram dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. 

Strumień Instagram jest zintegrowany z naszą witryną internetową za pośrednictwem elementu iFrame i umożliwia prezentowanie treści z serwisu Instagram (np. zdjęcia i filmy) w naszej witrynie. Strumień jest domyślnie wyłączony (wyszarzony). Dopiero po naciśnięciu przycisku „Zgadzam się” przeglądarka internetowa wysyła żądanie do serwera multimediów serwisu Instagram, jednocześnie przekazując Twój adres IP, aby element iFrame mógł wyświetlić Ci nasze treści z serwisu Instagram. Czynność ta jest wymagana z przyczyn technicznych. 

Dla użytkowników z Unii Europejskiej: Podstawą prawną do tego jest art. 6 (1) a) RODO. Nasze witryny internetowe zawierają również łącza do naszego konta w serwisie Instagram. Dzięki nim możesz śledzić nas w serwisie Instagram.

Na marginesie, nasze witryny internetowe zawierają linki do naszego konta na Instagramie, dzięki czemu możesz śledzić nas na tym portalu. 

Dalsze informacje na temat ochrony danych oraz praw i możliwości ustawień w tym zakresie są dostępne w polityce prywatności Instagrama pod adresem https://help.instagram.com/155833707900388/

Twilio SendGrid

Witryna internetowa oraz poszczególne strony produktów korzystają z usług poczty elektronicznej Twilio SendGrid („Twilio SendGrid”) dostawcy Twilio Inc z siedzibą pod adresem 101 Spear St FL 5 San Francisco, CA, 94105-1554 Stany Zjednoczone w celu komunikacji z użytkownikiem w kontekście świadczenia naszych usług. W tym celu przetwarzamy dane niezbędne do komunikacji (takie jak adres odbiorcy, temat, data i metoda komunikacji). 

W przypadku użytkowników z Unii Europejskiej: podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wykonanie umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w Twilio SendGrid można znaleźć na stronie https://sendgrid.com/resource/general-data-protection-regulation-2/

W jaki sposób Dräger przetwarza moje dane w serwisach społecznościowych firmy?

Oprócz zamieszczania treści w swojej witrynie internetowej, firma Dräger jest obecna w sieciach i na platformach społecznościowych.  

Odwiedzanie strony firmowej w mediach społecznościowych

Poprzez nasze strony firmowe komunikujemy się z naszymi klientami, zainteresowanymi osobami i odwiedzającymi naszą witrynę internetową („użytkownicy”), którzy są tam aktywni. W tym kontekście dane użytkowników mogą być przetwarzane również poza Unią Europejską. Może to oznaczać ryzyko dla użytkowników wynikające z trudniejszego egzekwowania praw użytkownika. Często dane użytkowników są przetwarzane w celach badania rynku i reklamy, a na podstawie zachowań użytkowników i wynikających z nich zainteresowań mogą być tworzone profile użytkowników. Na podstawie tych profili użytkowników możliwe jest umieszczanie reklam na platformach i poza nimi, które z założenia mają odpowiadać zainteresowaniom użytkowników. Dane są również przechowywane w profilach użytkowania niezależnie od urządzeń, z których korzystają użytkownicy. 

Interakcja na stronie firmy w mediach społecznościowych

Wchodząc z nami w interakcję na naszych stronach firmowych w mediach społecznościowych, ujawniasz nam dane osobowe. Takie dane mogą obejmować np. Twoje dane kontaktowe, nazwę użytkownika lub treść wiadomości, którą do nas wysyłasz. Przetwarzamy te informacje w oparciu o nasz uzasadniony interes polegający na interakcji i nawiązaniu kontaktu z użytkownikami. W przypadku użytkowników z Unii Europejskiej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto przetwarzanie danych osobowych użytkowników z Unii Europejskiej może odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile udzielili nam odpowiedniej zgody. Zgoda wymagana jest w szczególności, jeśli w naszych witrynach internetowych umieszczamy treści pochodzące od odpowiednich dostawców platform (np. poprzez iFrame, plug-in itp.)."

Jeśli łączy nas z Tobą prawny stosunek umowny lub taki stosunek ma zostać wkrótce nawiązany, art. 6 ust. 1 lit. b RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku użytkowników z Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności udziału w loteriach. W przypadku loterii przetwarzamy dane jedynie w celu kontaktu z Tobą i możliwości wysłania nagrody. Po dostarczeniu nagrody lub w przypadku braku wygranej usuniemy Twoje dane. 

Przetwarzanie danych na Facebooku i Instagramie

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Meta”), dostarcza nam anonimowe statystyki i spostrzeżenia dotyczące interakcji użytkowników z naszą stroną firmową w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie (tzw. statystyki Page Insights”). Jednak te statystyki Page Insights nie mogą być przypisane do poszczególnych profili użytkowników. Przetwarzanie wynika z naszego uzasadnionego interesu polegającego na potrzebie oceny rodzaju interakcji i tym samym optymalizacji naszej strony firmowej. W związku z tym, podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku użytkowników z Unii Europejskiej stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przygotowania statystyk Page Insights wykonywane jest przez Meta i przez nas jako współadministratorów. W związku z tym zawarliśmy z Meta Platforms Ireland Ltd umowę o przetwarzaniu danych jako współadministratorzy. Reguluje ona podział obowiązków w zakresie ochrony danych między nami a Meta. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum   

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami o ochronie danych, Meta dane są również przekazywane do USA lub innych państw trzecich na podstawie standardowych klauzul umownych między podmiotami przetwarzającymi lub innej odpowiedniej podstawy prawnej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update 

W niniejszej umowie podzieliliśmy obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych w następujący sposób: 

Na nas spoczywa obowiązek przekazania użytkownikowi wszystkich informacji zgodnie z art. 13 i 14 RODO dotyczących wspólnego przetwarzania danych osobowych; 

Meta Platforms Ireland Ltd. odpowiada za zapewnienie użytkownikowi praw określonych w art. 15 do 20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Meta po wspólnym przetwarzaniu. 

Meta jest wyłącznym administratorem procesów przetwarzania przekazanych danych po ich przekazaniu.  

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami o ochronie danych, Meta dane są również przekazywane do USA lub innych państw trzecich na podstawie standardowych klauzul umownych między podmiotami przetwarzającymi lub innej odpowiedniej podstawy prawnej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update 

Przetwarzanie danych na LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”) jest zasadniczo administratorem danych osobowych użytkowników odwiedzających naszą stronę firmową LinkedIn. Jednak w przypadku interakcji użytkownika z naszą stroną firmową LinkedIn, LinkedIn analizuje te interakcje w celu dostarczenia nam statystyk w formie zanonimizowanej (tzw. statystyki Page Insights). Dotyczy to w szczególności interakcji osób obserwujących, odwiedzających, pracowników i konkurentów. W szczególności analizowane są takie informacje jak stanowisko pracy, kraj, branża, staż pracy, wielkość firmy i status zatrudnienia. Otrzymujemy statystyki Page Insights tylko w formie zanonimizowanej. Na podstawie informacji zawartych w statystykach Page Insights nie jest możliwe wyciąganie wniosków na temat poszczególnych użytkowników. Więcej informacji na temat analizy danych można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a547077/linkedin-page-analytics-overview?lang=de

Przetwarzanie danych osobowych na naszej stronie firmowej w celu przygotowania statystyk Page Insights wykonywane jest przez LinkedIn i przez nas jako współadministratorów. W przypadku użytkowników z Unii Europejskiej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes polegający na ocenie i ulepszeniu naszej strony firmowej LinkedIn na tej podstawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zawarliśmy z LinkedIn umowę o przetwarzaniu danych jako współadministratorzy, w której określony jest podział obowiązków w zakresie ochrony danych między nami a LinkedIn. Umowa dostępna jest pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum 

LinkedIn Sales Navigator

Korzystamy z usługi LinkedIn Sales Navigator firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”) w celu aktywnego wyszukiwania, nawiązywania, komunikowania lub inicjowania kontaktów biznesowych.  

W tym celu przetwarzamy dane przekazywane nam przez LinkedIn. Są to zazwyczaj informacje dotyczące profilu, w szczególności imię i nazwisko, firma, stanowisko w firmie, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, jak również działalność i inne kontakty danego użytkownika. Jeśli komunikacja następuje po aktywnym nawiązaniu kontaktu, treść tej komunikacji jest przez nas przetwarzana. Możliwe jest również, że przeniesiemy te dane do naszego systemu CRM i połączymy je lub powiążemy z danymi już tam dostępnymi.  

Podstawą prawną zwracania się do kontaktów biznesowych i komunikowania się z nimi za pośrednictwem funkcji InMail w serwisie LinkedIn jest zgoda użytkownika LinkedIn, w przypadku użytkowników z Unii Europejskiej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, pod warunkiem jej wyrażenia w procesie rejestracji na LinkedIn. Każdy użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, dostosowując odpowiednio ustawienia komunikacji w ustawieniach prywatności na stronie https://www.linkedin.com/psettings/data-sharing lub korzystając z linku w każdej wiadomości InMail służącego do wycofania zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych dotyczących profilu w wyszukiwaniu zaawansowanym i dopasowywaniu do naszych danych CRM oraz eksportu danych dotyczących profilu LinkedIn do naszego CRM jest nasz uzasadniony interes – w przypadku użytkowników z Unii Europejskiej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – polegający na skutecznym wyszukiwaniu interesujących użytkowników jako potencjalnych kontaktów biznesowych, jak również na prowadzeniu systemu CRM w oparciu o prawidłowe i kompletne rekordy danych. W przypadku przesłania nam przez użytkownika zapytania lub w przypadku już istniejących relacji biznesowych, podstawą prawną w przypadku użytkowników z Unii Europejskiej może być również art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Więcej informacji na temat ochrony danych w LinkedIn można znaleźć na stronie https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy. Informacje o Twoich prawach znajdziesz w naszej polityce prywatności w punkcie „Jakie prawa przysługują mi jako osobie, której dane dotyczą?”. 

Czy firma Dräger udostępnia dane użytkowników innym osobom?

Dräger zastrzega sobie prawo do udostępniania danych, które nam Państwo przekazują, naszym spółkom zależnym i specjalistycznym sprzedawcom detalicznym (dealerom) na całym świecie. Udostępniamy je jednak tylko wtedy, gdy jest to konieczne do przetwarzania danych użytkownika zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dräger czasami korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu technicznego przetwarzania danych. Możemy przekazywać i przetwarzać Państwa dane poza krajem, w którym Państwo mieszkają lub w jednym z krajów, w których firma Dräger, jej spółki zależne, wyspecjalizowani sprzedawcy detaliczni (dealerzy) lub usługodawcy i dostawcy prowadzą działalność. Podmioty te mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W firmie i w naszych kontaktach z naszymi wyspecjalizowanymi detalistami (dealerami), usługodawcami i dostawcami obowiązują umowne zobowiązania do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Czy dane są przekazywane do krajów spoza UE lub EOG?

Zasadniczo przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się wyłącznie na terenie UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W indywidualnych przypadkach może być jednak konieczne, abyśmy przekazywali informacje do odbiorców w tzw. "krajach trzecich". "Kraje trzecie" to kraje spoza Unii Europejskiej lub Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w których nie można bez dalszych rozważań założyć, że poziom ochrony danych jest porównywalny z poziomem w Unii Europejskiej. Jeżeli przekazywane informacje zawierają również dane osobowe, to przed ich przekazaniem upewnimy się, że w danym kraju trzecim lub u odbiorcy w kraju trzecim zagwarantowany jest wymagany odpowiedni poziom ochrony danych. Może to wynikać w szczególności z tak zwanej "decyzji o odpowiedniej ochronie danych" Komisji Europejskiej, która ustanawia odpowiedni poziom ochrony danych dla określonego kraju trzeciego jako całości. Alternatywnie możemy również oprzeć przekazywanie danych na tzw. standardowych klauzulach umownych UE uzgodnionych z odbiorcą lub na złożonym przez Państwa oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

Na życzenie chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji na temat odpowiednich i adekwatnych zabezpieczeń w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Więcej informacji na temat tzw. standardowych klauzul umownych UE można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en, a informacje na temat decyzji stwierdzających odpowiedni poziom ochrony danych pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Zasadniczo przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów przetwarzania lub jak długo mamy uzasadniony interes w ich przechowywaniu, a Państwa interesy nie przeważają nad interesami związanymi z dalszym przechowywaniem lub przetwarzaniem. Oznacza to, że z reguły przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do udostępnienia naszej strony internetowej i związanych z nią usług lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych. Ponadto usuwamy dane osobowe bez żadnych działań ze strony danej osoby, której dane dotyczą, gdy tylko nie są one już potrzebne do celu przetwarzania lub przechowywanie jest w inny sposób prawnie niedopuszczalne.

Co do zasady:

 • - dane są usuwane lub anonimizowane po upływie czasu określonego powyżej dla danej funkcji przetwarzania danych lub strony internetowej opisanej bardziej szczegółowo
 • - dane przetwarzane w związku ze stosunkiem handlowym (w szczególności w związku z zamówionymi u nas produktami) są usuwane po upływie ustawowych okresów przechowywania; oraz
 • - dane przetwarzane w związku z kontem klienta zostaną usunięte po usunięciu danego konta klienta, chyba że dalsze przechowywanie jest wymagane w celu przestrzegania ustawowych lub umownych okresów przechowywania w związku z danym stosunkiem handlowym.

Te dane osobowe, które musimy przechowywać w celu spełnienia obowiązku przechowywania, będą przechowywane do końca danego obowiązku przechowywania. O ile przechowujemy dane osobowe wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku retencji, przetwarzanie w tym zakresie jest zasadniczo ograniczone, tak że dostęp do nich jest możliwy tylko wtedy, gdy jest to konieczne w odniesieniu do celu obowiązku retencji.

Jakie prawa przysługują mi jako osobie, której dane dotyczą?

Przepisy o ochronie danych obowiązujące w jurysdykcji, w której zamieszkuje użytkownik, mogą uprawniać użytkownika do określonych praw w odniesieniu do jego danych osobowych. Jeśli spełnione są wymogi prawne, to jako osoba, której dane dotyczą w zakresie art. 4 ust. 1 RODO masz wobec nas różne prawa, o których chcielibyśmy Cię poniżej szczegółowo poinformować. Szczegóły na ten temat znajdziesz również bezpośrednio w art. 15 do 21 RODO.  

Aby skorzystać z tych praw, wystarczy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w ramach Grupy, którego dane kontaktowe znajdują się powyżej, lub wygodnie skorzystać z udostępnionych przez nas środków technicznych.  

Prawo dostępu, art. 15 RODO

Masz prawo otrzymać od nas informację, czy i jakie dane o Tobie przetwarzamy. Obejmuje to m.in. informacje o tym, jak długo i w jakim celu przetwarzamy dane, skąd pochodzą i do jakich odbiorców lub kategorii odbiorców je przekazujemy. Ponadto możemy przekazać Ci kopię tych danych. 

Prawo do sprostowania, art. 16 RODO

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo zażądać, abyśmy bez zbędnej zwłoki sprostowali informacje o Tobie, które nie są lub przestały być dokładne. Ponadto możesz zażądać, abyśmy uzupełnili Twoje niekompletne dane osobowe. Jeśli wymaga tego prawo, poinformujemy również osoby trzecie o tej korekcie w przypadku, gdy przekazaliśmy im Twoje dane.  

Prawo do usunięcia danych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"), art. 17 RODO

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z następujących przyczyn:  

Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone, lub cel ten został osiągnięty;  

Wycofujesz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania;  

Wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione powody przetwarzania; w przypadku wykorzystania danych osobowych do marketingu bezpośredniego wystarczy sam sprzeciw użytkownika wobec przetwarzania;  

Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;  

Usunięcie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlegamy.  

Należy pamiętać, że prawo do usunięcia danych może być ograniczone przez przepisy prawne. Należą do nich w szczególności ograniczenia wymienione w art. 17 RODO.  

Prawo do ograniczenia przetwarzania (blokowania), art. 18 RODO

Jako osoba, której dane dotyczą, masz również prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:  

Kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych przez okres umożliwiający nam weryfikację poprawności danych osobowych;  

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i żądasz w zamian ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych;  

Nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub  

Wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania, dopóki nie zostanie ustalone, czy nasze uzasadnione podstawy przeważają nad Twoimi.  

Jeśli uda Ci się uzyskać ograniczenie przetwarzania zgodnie z powyższą listą, poinformujemy Cię o tym przed uchyleniem ograniczenia.  

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, art. 7 (3) RODO

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną nam zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie to może nastąpić w formie nieformalnego komunikatu na powyższe adresy kontaktowe lub za pomocą udostępnionych przez nas w tym celu środków technicznych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do tego momentu.  

Prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do otrzymania dotyczących Cię danych osobowych, które nam przekazujesz, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania tych danych innym podmiotom. Informacje szczegółowe i ograniczenia znajdują się w art. 20 RODO. Skorzystanie z tego prawa nie wpływa na Twoje prawo do usunięcia danych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, art. 77 RODO

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza obowiązujące prawo ochrony danych, masz prawo złożyć skargę do jednego z właściwych organów nadzorczych, tj. w szczególności do Niezależnego Centrum Ochrony Danych Schleswig-Holstein, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie członkowskim Twojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia ochrony danych.  

Prawo do sprzeciwu, art. 21 RODO

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust.  1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku takiego sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać dotyczących Cię danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności jako osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.  

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, masz prawo jako osoba, której dane dotyczą, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych w celu takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.  

Jeśli jako osoba, której dane dotyczą, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, których to dotyczy, w tych celach.  

Zmiany w naszej Polityce ochrony danych

Obecnie czytasz politykę prywatności w wersji 6.3 z października 2023 r.  

Dräger może w każdej chwili zaktualizować politykę prywatności, jeśli...  

... wprowadzimy nowe produkty lub usługi   

... zmienią się procedury dotyczące korzystania z internetu   

... dojdzie do postępu w zakresie technologii bezpieczeństwa Internetu i IT   

... pojawią się nowe wymogi prawne.   

Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia oświadczenia o ochronie danych w zależności od potrzeb. Poprawioną wersję opublikujemy tutaj. Będzie ona wówczas obowiązywać przy przyszłym korzystaniu z naszej witryny internetowej. Należy regularnie sprawdzać oświadczenie o ochronie danych w celu zapoznania się z aktualnym stanem. Nie oznacza to zmiany celu wykorzystania już zapisanych danych.   

Wszystkie informacje podane w naszej witrynie internetowej zostały starannie sprawdzone, jednakże nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że treści jakie zamieszczamy na naszych stronach internetowych będą zawsze poprawne, kompletne i aktualne.