Connected Technologies - Lekarz obsługujący połączone urządzenie medyczne przy łóżku pacjenta i korzystający z bezpiecznej automatyzacji terapii

Connected Technologies

Skontaktuj się z nami

Przyszłość połączonych urządzeń medycznych

Jako Specjaliści w Intensywnej Terapii uważnie obserwujemy przyszłość technologii stosowanych w opiece zdrowotnej.
Oto nasza wizja, którą chcemy podzielić się z Tobą - urządzenia medyczne, które potrafią komunikować się ze sobą w bezpieczny i ustandaryzowany sposób. Wymiana informacji i praca w synchronizacji w celu osiągnięcia większej wydajności, poprawy bezpieczeństwa, obniżenia kosztów i co najważniejsze, najlepszych możliwych wyników leczenia.

Udoskonalenia na stanowisku pacjenta

Rozwiązania Connected Technologies pozwalają płynnie łączyć dane pacjenta i dane pochodzące z różnych urządzeń medycznych, takich jak monitory i urządzenia terapeutyczne, dane z klinicznych systemów informatycznych i z innych źródeł, umożliwiając podejmowanie bardziej świadomych decyzji, w oparciu o szerszą wiedzę na temat stanu pacjenta.

Doskonalenie terapii dzięki lepszej dostępności danych

W naszej wizji rozwiązań Connected Technologies urządzenia terapeutyczne, monitory pacjenta oraz kliniczne systemy informatyczne płynnie komunikują się ze sobą, w celu lepszego wykorzystania zintegrowanych danych.

Korzyści:
 Poprawa wyników klinicznych dzięki informacjom pochodzącym z wielu źródeł, ułatwiającym podejmowanie właściwych decyzji.
 Większa efektywność dzięki dostępowi do wszystkich istotnych informacji bezpośrednio na stanowisku pacjenta. 

Kolejne koncepcje
• Informacje o stanie pacjenta, w oparciu o aktualne parametry i trendy, dostępne w ciągu kilku sekund na przenośnych urządzeniach, takich tablety i smartfony.
• Aplikacje kliniczne podłączone do sieci, integrujące i przetwarzające dane z systemów medycznych, dostarczające informacji ułatwiających podejmowanie decyzji.
• Automatyczne, precyzyjne wypełnianie dokumentacji medycznej pacjenta, przy ograniczonym udziale lub bez konieczności udziału personelu.

Osiąganie celów terapeutycznych za pomocą zautomatyzowanych manewrów

Przewidujemy również, że rozwiązania Connected Technologies umożliwią ścisłą współpracę różnych urządzeń, co pozwoli na optymalizację czasu i skuteczności leczenia. Manewry terapeutyczne, wykonywane przez urządzenia, można zautomatyzować zgodnie z medycyną opartą na dowodach i protokołami klinicznymi - zmniejszając obciążenie personelu medycznego, jednocześnie optymalizując czas i skuteczność zabiegów.

Korzyści:
Wyższa jakość opieki nad pacjentem dzięki sugestiom dotyczącym terapii.
Obniżenie kosztów i zmniejszenie obciążenia personelu poprzez automatyzację manewrów terapeutycznych. 

Kolejne koncepcje 
• Pomoc technologii w zastosowaniu i dokumentowaniu wytycznych terapeutycznych oraz protokołów opieki w oparciu o międzynarodowe standardy.
• Przetwarzanie danych przez urządzenia na stanowisku pacjenta, udostępnianych dzięki rozwiązaniom Connected Technologies, w celu zautomatyzowania procedur terapeutycznych oraz uzyskania maksymalnej skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Poznaj naszą aktualną ofertę

Dräger Evita® V800

Dräger Evita® V800

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Dräger SmartPilot® View

Dräger SmartPilot® View

Udoskonalenia na poziomie oddziału

Rozwiązania Connected Technologies pomagają tworzyć ciche, niestresujące środowisko, sprzyjające leczeniu i poprawie komfortu pacjenta. Usprawnione przepływy pracy pozwalają zmniejszyć dystans między personelem medycznym, a pacjentami.

Ograniczenie i inteligentna dystrybucja alarmów

W naszej wizji rozwiązań Connected Technologies monitory przyłóżkowe i urządzenia terapeutyczne przesyłają do siebie dane kliniczne pacjenta w czasie rzeczywistym, w celu potwierdzenia przyczyny alarmu, pomagając jednocześnie ustalić priorytety i zainicjować szybką, starannie przygotowaną reakcję na alarm.

Korzyści:
 Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta dzięki zmniejszeniu liczby alarmów i zmęczenia personelu, wywołanego ich nadmiarem.
 Zwiększenie satysfakcji personelu medycznego dzięki odpowiedniemu przekierowaniu ostrzeżeń i powiadomień kontekstowych.

Kolejne koncepcje
• Alarmy z odpowiednim priorytetem i szczegółami dotyczącymi kontekstu mogą pomóc w poprawie koordynacji pracy personelu i wykorzystania zasobów, w celu zwiększenia skuteczności interwencji.
• Baza danych historii alarmów, wyposażona w odpowiednie narzędzia analityczne, może pomóc w doskonaleniu procedur reagowania na alarm i zmniejszeniu średniej liczby alarmów przypadających na łóżko.

Poprawa przepływu pracy klinicznej poprzez interoperacyjność

W naszej wizji rozwiązania Connected Technologies pomagają również usprawnić przepływy pracy klinicznej i administracyjnej, zmniejszając dystans między personelem medycznym a pacjentami.

Korzyści:
Uproszczone przepływy pracy klinicznej, dzięki możliwości zdalnego dostępu do urządzeń i zdalnego sterowania nimi.
 Podnoszenie komfortu pacjenta dzięki ograniczeniu liczby czynności zakłócających proces powrotu do zdrowia.

Kolejne koncepcje
• Możliwość rozpoczęcia, dostrojenia i zakończenia terapii za pomocą innego urządzenia, połączonego z urządzeniem realizującym terapię, na którym zdalnie można przeglądać zagregowane dane pacjenta w celu ułatwienia podejmowania decyzji.
• Możliwość dostępu do wymaganych danych pacjenta z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, bez zakłócania jego spokoju.
• Zmniejszenie liczby uciążliwych wizyt może umożliwić pacjentowi dłuższy wypoczynek między koniecznymi interwencjami, pomagając w powrocie do zdrowia i poprawiając jego komfort.

Poznaj nasze obecne możliwości

Zarządzanie alarmami klinicznymi i zdalne sterowanie są nie tylko przyszłościową wizją. Już dzisiaj możemy zaoferować takie rozwiązania.

Ręka opiekuna spoczywająca na wcześniaku na OITN

Znaczenie hałasu w neonatologii

Dowiedz się więcej o naszych rozważaniach i o narzędziach pozwalających ograniczyć hałas na OITN.

Dowiedz się więcej o znaczeniu hałasu oraz o narzędziach pozwalających ograniczyć go na OITN.

Udoskonalenia na poziomie szpitala

Rozwiązania Connected Technologies umożliwiają prowadzenie serwisu za pośrednictwem sieci informatycznej szpitala, pozwalając utrzymać maksymalną wydajność urządzeń i systemów przez cały czas. Dodatkowo pomagają szpitalowi w zakresie działań dotyczących cyberbezpieczeństwa, dzięki szyfrowaniu komunikacji, zwiększając ochronę pacjentów i technologii medycznych.

Możliwość analizy danych i łatwiejsze zarządzanie flotą urządzeń

W naszej wizji, rozwiązania Connected Technologies umożliwiają wykorzystanie usług opartych na sieci informatycznej, pozwalających utrzymać wydajność urządzeń na maksymalnym poziomie, ograniczających czas przestojów i pozwalających na dokonywanie wszechstronnych analiz przydatnych do optymalizacji procesów klinicznych i określania najlepszego wykorzystania zasobów.

Korzyści:
Poprawa wydajności operacyjnej dzięki pełnej informacji na temat floty urządzeń.
Ograniczenie kosztów dzięki zdalnemu zarządzaniu usługami opartymi na danych.

Kolejne koncepcje
• Zdalna weryfikacja, konserwacja i, jeśli to możliwe, naprawa urządzeń medycznych na stanowisku pacjenta, za pośrednictwem sieci informatycznej szpitala.
• Możliwość wykorzystania zintegrowanych danych wyjściowych o wysokiej jakości w aplikacjach pracujących na dużych zbiorach danych i w aplikacjach wykorzystujących sztuczną inteligencję.
• Zbieranie i analiza danych dotyczących pacjentów i urządzeń w celu tworzenia raportów ułatwiających rozwiązywanie problemów handlowych, technicznych i klinicznych.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych w medycznej sieci informatycznej

Wyobrażamy sobie również, że rozwiązania Connected Technologies ułatwiają utrzymanie integralności  danych i sieci, dzięki szyfrowanej komunikacji, co pomaga chronić dane pacjentów i technologie medyczne przed nieautoryzowanym dostępem i manipulacją.

Korzyści:
Poprawa jakości opieki nad pacjentem dzięki wiarygodnym danym dostępnym w czasie rzeczywistym.
• Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez wdrożenie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa.

Kolejne koncepcje
• Ochrona poufności danych dzięki weryfikacji dostępu do danych i ich szyfrowaniu w krytycznych zasobach medycznych sieci informatycznych.
• Przesyłanie danych klinicznych, w sposób wolny od błędów transmisji, między urządzeniami na stanowisku pacjenta i dalej – do klinicznych systemów informatycznych.
• Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego w całym szpitalu i usuwanie potencjalnych zagrożeń dzięki pomocy zespołu ekspertów.

Poznaj naszą aktualną ofertę

Logo MEDIBUS.X

Zapoznaj się z protokołem komunikacji wykorzystywanym przez urządzenia medyczne Dräger

Przejdź do strony internetowej

Członek personelu medycznego na tle ekranu

Cyberbezpieczeństwo w opiece zdrowotnej

Dowiedz się więcej na temat cyberbezpieczeństwa w opiece zdrowotnej.

interoperability 4 3.jpg

Interoperacyjność urządzeń medycznych dzięki rozwiązaniom Connected Technologies

Dowiedz się więcej z naszego opracowania na temat możliwości poprawy opieki nad pacjentem poprzez zwiększenie możliwości człowieka, dzięki rozwiązaniom opartym na łączeniu systemów medycznych.

Pobierz opracowanie

Ikona newslettera

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera.

Otrzymuj od Dräger najnowsze informacje między innymi materiały edukacyjne, informacje o innowacjach oraz powiadomienia o wydarzeniach - zgodne z obszarem Twoich zainteresowań. 

Skontaktuj się z nami

contact-us-safety-us-16-9.jpg

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20