Szkolenia produktowe i broszury - Akademia Drager edukacja, szkolenia i materiały do pobrania

Szkolenia produktowe i broszury

Wsparcie poprzez udostępnianie wiedzy klinicznej

Jako specjaliści w obszarach intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Udostępniamy szeroki wybór materiałów edukacyjnych, które pomagają w codziennej pracy, między innymi interaktywne szkolenia, filmy dotyczące obsługi, broszury informacyjne, studia przypadków oraz infografiki.

AutoFlow®
Broszura Draeger na temat funkcji AutoFlow

Respirator Oxylog 3000 Plus łączy w sobie zalety wentylacji kontrolowanej ciśnieniem oraz wentylacji kontrolowanej objętością.

Podręcznik oddychania
Broszura Draeger na temat oddychania

Oddychanie spontaniczne w trakcie wentylacji mechanicznej


Elektryczna tomografia impedancyjna
Broszura Draeger na temat elektrycznej tomografii impedancyjnej

Realizacja miejscowego monitorowania wentylacji 

Autorzy: Eckhard Teschner, Michael Imhoff, Steffen Leonhardt

Wentylacja oscylacyjna wysokiej częstotliwości
Broszura Draeger na temat wentylacji oscylacyjnej wysokiej częstotliwości

Teoria i zastosowania praktyczne 

Autor: Jane Pillow

Wszystko zaczęło się od Pulmotora
Broszura Draeger na temat historii wentylacji mechanicznej

Historia wentylacji mechanicznej 

Autor: Ernst Bahns 

Nowe tryby wentylacji w intensywnej opiece medycznej
Broszura Draeger na temat trybów wentylacji

Autor: Karin Deden 


Anestezjologia pediatryczna
Broszura Draeger na temat anestezjologii pediatrycznej

Autorzy: dr K. Rupp, dr J. Holzki, dr T. Fischer, dr C. Keller 


Historia anestezjologii w Dräger
Wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym
PPV.jpg

Nowy wyzwalany tryb wentylacji noworodków 

Autorzy: Jean Christophe Rozé, Thomas Krüger 

Wentylacja oszczędzająca płuca
Broszura Draeger na temat wentylacji oszczędzającej płuca

Autor: Frank Ralfs 


SmartCare®/PS
Broszura Draeger na temat protokołu SmartCare®/PS

Automatyczny protokół odzwyczajania 

Autorzy: Andreas Neumann, Hartmut Schmidt 


Wentylacja w trybie Volume Guarantee
Broszura Draeger na temat wentylacji w trybie Volume Guarantee

Nowe podejścia do kontrolowanej objętością wentylacji noworodków 

Autorzy: Jag Ahluwalia, Colin Morley, Hans Georg Wahle 

Znieczulenie z niskim, minimalnym i metabolicznym przepływem
Broszura Draeger na temat znieczulenia z niskim i minimalnym przepływem

Techniki kliniczne stosowane w układach z oddechem zwrotnym

Autorzy: Christian Hönemann, Bert Mierke

Przewodnik Dräger - szybka konfiguracja APRV
APRV podr okł pl 9 11.jpg

Podręcznik szybkiej konfiguracji APRV

Poznaj nowe, istotne informacje dotyczące podejść terapeutycznych na podstawie praktycznych przykładów. W tej części zebraliśmy studia przypadków o najróżniejszej tematyce, odnoszące się między innymi do znieczulania, wentylacji dwukierunkowej, zaworów wydechowych jednorazowego użytku oraz zastosowań protokołu SmartCare®. Przewiń w dół, aby pobrać cały artykuł.

Szpital miejski w Nottingham – innowacyjna koncepcja stanowiska
Studium przypadku szpitala miejskiego w Nottingham

W szpitalu miejskim w Nottingham postawiono na system Dräger Movita® zapewniający swobodny dostęp do pacjenta, umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego i ukrycie wszystkich przewodów oraz zwalniający miejsce na podłodze. Zintegrowany podnośnik i rozwiązania ułatwiające mobilizację pacjenta usprawniły przebieg leczenia, zwiększyły komfort i bezpieczeństwo pacjenta, a także ułatwiły pracę personelu.

TCA w szpitalach miejskich w Sunderland
Studium przypadku szpitali miejskich w Sunderland

W lutym 2012 roku wszystkie sale operacyjne w szpitalach miejskich w Sunderland wyposażono w aparaty do znieczulania Dräger Zeus® Infinity Empowered (IE) umożliwiające stosowanie kontrolowanej anestezji docelowej.Terapia tlenowa z użyciem respiratora Dräger Evita
Studium przypadku szpitala w Glenfield

W 2013 roku szpital w Glenfield, będący częścią Szpitala Uniwersyteckiego w Leicester, zmienił wcześniejsze podejście do stosowania respiratora Dräger Evita. Zmiana ta pozwoliła zoptymalizować ponoszone koszty, zwiększyć komfort pacjentów i ułatwić pracę personelu, w efekcie usprawniając prowadzoną opiekę.


Jak niski może być przepływ?
Studium przypadku – stosowanie wentylacji niskoprzepływowej

Choć znieczulenie niskoprzepływowe i znieczulenie o minimalnym przepływie zapewniają wiele korzyści, do tej pory ich skuteczne wdrożenie utrudniał brak nieskomplikowanych metod, które ułatwiłyby anestezjologom sprawne dozowanie lotnych środków znieczulających. Udoskonalone oprogramowanie monitorowania gazów i pomiar rzeczywistego zużycia środka znieczulającego w zestawieniu z jego absorpcją przyczynią się do zmiany tej sytuacji.

Odzwyczajanie oparte na wiedzy 1
Studium przypadku – odzwyczajanie oparte na wiedzy

Zastosowanie protokołów opieki w procesie odzwyczajania.


Odzwyczajanie oparte na wiedzy 2
Studium przypadku – odzwyczajanie oparte na wiedzy 2

Oparte na wiedzy systemy do automatycznego zarządzania wentylacją

Elektryczna tomografia impedancyjna
Studium przypadku – stosowanie elektrycznej tomografii impedancyjnej

Chcemy kierować codzienną terapię oddechową na właściwe tory i pomagać w zapobieganiu uszkodzeniom płuc. Elektryczna tomografia impedancyjna (EIT) zdobywa w ostatnich 20 latach rosnące uznanie środowisk naukowych. Jej udowodniony wkład w monitorowanie, kwantyfikację i ocenę skuteczności podejmowanych środków terapeutycznych doskonale uzupełnia pozostałe narzędzia stosowane do nadzoru przebiegu wentylacji mechanicznej.

Ewolucja odzwyczajania z protokołem SmartCare®/PS
Smartcareps Case Study.jpg

Poprawę skuteczności leczenia na oddziale intensywnej terapii (OIT), poprzez zmniejszenie liczby komplikacji związanych z użyciem respiratora i skrócenie czasu wentylacji mechanicznej, można osiągnąć w wyniku przemyślenia od nowa procedury odzwyczajania 1.Szpital w Norwalk
Studium przypadku szpitala w Norwalk

Lekarze pracujący w szpitalu w Norwalk korzystają z zalet wielopoziomowej platformy dostępnej jako pojedyncze, przyjazne w obsłudze rozwiązanie.


SmartCare®/PS
Studium przypadku – stosowanie protokołu SmartCare/PS

Opis przypadku pacjentki trudnej do odzwyczajenia od respiratora.


Studium przypadku: „nieustępliwy” protokół SmartCare®
Studium przypadku – stosowanie protokołu SmartCare/PS – opartego na wiedzy systemu odzwyczajania

Terapeuta oddechowy Philip Thaut tłumaczy w wywiadzie, dlaczego protokół SmartCare®/PS stał się obowiązkowym elementem strategii wentylacji mechanicznej w szpitalu Utah Valley w Provo w stanie Utah.Zawory wydechowe jednorazowego użytku
Studium przypadku – stosowanie zaworów wydechowych jednorazowego użytku

W 2009 roku londyński szpital St Mary’s Hospital zastąpił stosowane wcześniej na OIT zawory wydechowe wielokrotnego użytku ich jednorazowymi odpowiednikami. Decyzja ta, którą podjęto w oparciu o kilka czynników, między innymi spodziewaną poprawę skuteczności zapobiegania infekcjom i łatwość obsługi, przyniosła także dodatkowe korzyści w postaci niższych kosztów i natychmiastowej dostępności.


Szpital w Derriford
Studium przypadku szpitala w Derriford

Wybierając monitory pacjenta dla nowego oddziału kardiologicznego, dyrekcja szpitala w Derriford wyszła myślami poza pojedynczy oddział i zdecydowała się na rozwiązanie obejmujące cały szpital. Monitor towarzyszy pacjentowi na każdym etapie leczenia, nieprzerwanie gromadząc zapisy parametrów życiowych i udostępniając dane kliniczne w obrębie szpitalnej sieci komputerowej.

Wentylacja w trybie Volume Guarantee
Studium przypadku – stosowanie trybu Volume Guarantee

Rozpoczęcie terapii i dalsze postępowanie kliniczne z noworodkiem wspieranym oddechowo w trybie Volume Guarantee – studium przypadku 
Czy wiesz, że... (NIF)
Infografika przedstawiająca wskaźnik NIF

Wskaźnik ujemnego wysiłku wdechowego (NIF)

Czy wiesz, że... (C20/C)
DYK C20.jpg

Wskaźnik C20/C

Czy wiesz, że... (P0.1)
Infografika przedstawiająca P0.1

Co to jest? Jak się to mierzy? Dlaczego jest to ważne? Dlaczego jest to pomocne w poprawie rezultatów?

Czy wiesz, że... (PPS)
Infografika przedstawiająca proporcjonalne wspomaganie ciśnieniowe

Proporcjonalne wspomaganie ciśnieniowe


Czy wiesz, że... (Trigger)
Infografika przedstawiająca trigger wdechu i wydechu

Trigger wdechowy i trigger wydechowy

Czy wiesz, że... (APRV)
APRV did you know pl 9 11.jpg

Wentylacja z uwolnieniem ciśnienia w drogach oddechowych

Czy wiesz, że... (MMV)
Infografika przedstawiająca wymuszoną wentylację minutową (MMV)

Wymuszona wentylacja minutowa (MMV)

Czy wiesz, że... (AutoFlow)
Infografika przedstawiająca funkcję AutoFlow

AutoFlow: co to za funkcja, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia?

Czy wiesz, że... (Szybkie ustawienia)
Infografika przedstawiająca funkcję QuickSet

QuickSet: co to za funkcja, jak jej używać, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia?

Czy wiesz, że... (PressureLink)
Infografika przedstawiająca funkcję PressureLink

PressureLink: co to za funkcja, jak jej używać, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia?

Czy wiesz, że... (Zapobieganie odleżynom przy wentylacji nieinwazyjnej)
Infografika przedstawiająca zapobieganie odleżynom przy wentylacji nieinwazyjnej

Zapobieganie odleżynom przy wentylacji nieinwazyjnej: czym są odleżyny, dlaczego zapobieganie ich powstawaniu jest pomocne w poprawie rezultatów leczenia i jak ich unikać?

Czy wiesz, że... (Wentylacja ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym)
Infografika przedstawiająca wentylację ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym

Wentylacja ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym: co to jest, jakie są ustawienia i dlaczego jest to pomocne w poprawie wyników?

Czy wiesz, że... (Time Constant)
Time Constant Infographic

Time Constant: co to za funkcja, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia?

Czy wiesz, że... (Volume Guarantee)
Volume Guarantee Infographic

Volume Guarantee: co to za funkcja, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia? 

Czy wiesz, że... (Autorelease)
Autorelease Infographic

Autorelease: co to za funkcja, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia?

Czy wiesz, że... (Produkcja CO2 (VCO2))
Infografika CO2 did you know

Produkcja CO2 (VCO2): co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to pomocne w poprawie wyników?

Czy wiesz, że... (Objętość przestrzeni martwej VDS)
Infografika VDS did you know

Objętość przestrzeni martwej: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Czy wiesz, że... (PEEPi)
Infografika PEEPi did you know

PEEPi: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to pomocne w poprawie wyników?

Czy wiesz, że... (Smart Pulmonary View)
Infografika Smart pulmonary view did you know

Smart Pulmonary View: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Czy wiesz, że... (Monitorowanie ETCO2 w respiratorach)
Infografika Etco2 did you know

Monitorowanie ETCO2 w respiratorach: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Czy wiesz, że... (Incremental PEEP and Pinsp)
Czy wiesz, że... (40 by 40)
Czy wiesz, że... (Continuous distending pressure)
Czy wiesz, że... (Intermittent Sighs)
Dlaczego warto wybierać oryginalne linie próbkujące Dräger?
Dräger Original Sample Lines Infografik

Dräger Original Sample Lines: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Dlaczego warto używać oryginalnych akcesoriów Dräger – Ventstar® Oxylog®
Ventstar Oxylog Infografika

Ventstar® Oxylog®: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Dlaczego warto używać oryginalnych akcesoriów Dräger – czujnik przepływu
Why-use-Dräger-Flow-Sensor-illuph-DGT-2937-2020-pl-pl-2012-1-9-11.jpg

Czujnik przepływu: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Wykorzystanie filtrów pacjenta w anestezjologii
filters-in-anaesthesia-illuph-d-38100-2021-pl-pl-2103-1-9-11.jpg

Porównanie filtrów mechanicznych i elektrostatycznych

Inteligentniejsze dawkowanie znieczulenia
IPS-Smarter-Anaesthesia_Dosing-illuph-DGT-3564-2021-pl-pl-2104-1-9-11.jpg

Utrzymanie właściwej równowagi jest trudne podczas łączenia środków anestetycznych.

Układ oddechowy człowieka

Kieszonkowy podręcznik wentylacji mechanicznej

Decyzję w zakresie wyboru trybu wentylacji należy podejmować indywidualnie, uwzględniając szereg czynników. Kieszonkowy podręcznik z krótkim omówieniem trybów wentylacji i wybranych funkcji respiratorów Dräger pomaga wybrać właściwą strategię wspomagania oddechowego.

Najważniejsze tematy

Zebraliśmy w jednym miejscu informacje uzyskane od ekspertów i opracowane na podstawie publikacji naukowych, aby pomóc Ci w poszerzaniu wiedzy i doskonaleniu Intensywnej Terapii.

pielegniarka-zaklada-pacjentowi-kaniule-hi-flow-star-do-prowadzenia-wysokoprzeplywowej-terapii-tlenowej

Wentylacja mechaniczna

illustration-of-a-lung-protected-in-an-orb-3-2-dgt-601-2017

Wentylacja protekcyjna

reka-opiekuna-spoczywajaca-na-wczesniaku-na-oitn

Hałas na OITN

anestezjolodzy-staraja-sie-nie-popelnic-bledu-w-sali-operacyjnej-3-2-d-1399-2019

Zapobieganie błędom medycznym w anestezjologii

Ikona newslettera

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera.

Otrzymuj od Dräger najnowsze informacje między innymi materiały edukacyjne, informacje o innowacjach oraz powiadomienia o wydarzeniach - zgodne z obszarem Twoich zainteresowań. 

Skontaktuj się z nami

contact-us-safety-us-16-9.jpg

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20