Szkolenia produktowe i broszury - Akademia Drager edukacja, szkolenia i materiały do pobrania

Szkolenia produktowe i broszury

Wsparcie poprzez udostępnianie wiedzy klinicznej

Jako Twój Specjalista w Intensywnej Terapii dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Udostępniamy szeroki wybór materiałów edukacyjnych, które pomagają w codziennej pracy, między innymi interaktywne szkolenia, filmy dotyczące obsługi, broszury informacyjne, studia przypadków oraz infografiki.

Broszura Draeger na temat funkcji AutoFlow
AutoFlow®

Respirator Oxylog 3000 Plus łączy w sobie zalety wentylacji kontrolowanej ciśnieniem oraz wentylacji kontrolowanej objętością.

Pobierz PDF (eng)

Broszura Draeger na temat oddychania
Podręcznik oddychania

Oddychanie spontaniczne w trakcie wentylacji mechanicznej


Pobierz PDF (eng)

Broszura Draeger na temat elektrycznej tomografii impedancyjnej
Elektryczna tomografia impedancyjna

Realizacja miejscowego monitorowania wentylacji 

Autorzy: Eckhard Teschner, Michael Imhoff, Steffen Leonhardt

Pobierz PDF (eng)

Broszura Draeger na temat wentylacji oscylacyjnej wysokiej częstotliwości
Wentylacja oscylacyjna wysokiej częstotliwości

Teoria i zastosowania praktyczne 

Autor: Jane Pillow

Pobierz PDF (eng)

Broszura Draeger na temat historii wentylacji mechanicznej
Wszystko zaczęło się od Pulmotora

Historia wentylacji mechanicznej 

Autor: Ernst Bahns 

Pobierz PDF (eng)

Broszura Draeger na temat trybów wentylacji
Nowe tryby wentylacji w intensywnej opiece medycznej

Autor: Karin Deden 


Pobierz PDF (eng)

Broszura Draeger na temat anestezjologii pediatrycznej
Anestezjologia pediatryczna

Autorzy: dr K. Rupp, dr J. Holzki, dr T. Fischer, dr C. Keller 


Pobierz PDF (eng)

Broszura Draeger na temat historii anestezjologii
Historia anestezjologii w Dräger

Tom I 


Pobierz PDF (eng)

PPV.jpg
Wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym

Nowy wyzwalany tryb wentylacji noworodków 

Autorzy: Jean Christophe Rozé, Thomas Krüger 

Pobierz PDF (eng)

Broszura Draeger na temat wentylacji oszczędzającej płuca
Wentylacja oszczędzająca płuca

Autor: Frank Ralfs 


Pobierz PDF (eng)

Broszura Draeger na temat protokołu SmartCare®/PS
SmartCare®/PS

Automatyczny protokół odzwyczajania 

Autorzy: Andreas Neumann, Hartmut Schmidt 


Pobierz PDF

Broszura Draeger na temat wentylacji w trybie Volume Guarantee
Wentylacja w trybie Volume Guarantee

Nowe podejścia do kontrolowanej objętością wentylacji noworodków 

Autorzy: Jag Ahluwalia, Colin Morley, Hans Georg Wahle 

Pobierz PDF (eng)

Broszura Draeger na temat znieczulenia z niskim i minimalnym przepływem
Znieczulenie z niskim, minimalnym i metabolicznym przepływem

Techniki kliniczne stosowane w układach z oddechem zwrotnym

Autorzy: Christian Hönemann, Bert Mierke

Pobierz PDF (eng)

APRV podr okł pl 9 11.jpg
Przewodnik Dräger - szybka konfiguracja APRV

Podręcznik szybkiej konfiguracji APRV

Pobierz PDF

Poznaj nowe, istotne informacje dotyczące podejść terapeutycznych na podstawie praktycznych przykładów. W tej części zebraliśmy studia przypadków o najróżniejszej tematyce, odnoszące się między innymi do znieczulania, wentylacji dwukierunkowej, zaworów wydechowych jednorazowego użytku oraz zastosowań protokołu SmartCare®. Przewiń w dół, aby pobrać cały artykuł.

Studium przypadku szpitala miejskiego w Nottingham
Szpital miejski w Nottingham – innowacyjna koncepcja stanowiska

W szpitalu miejskim w Nottingham postawiono na system Dräger Movita® zapewniający swobodny dostęp do pacjenta, umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego i ukrycie wszystkich przewodów oraz zwalniający miejsce na podłodze. Zintegrowany podnośnik i rozwiązania ułatwiające mobilizację pacjenta usprawniły przebieg leczenia, zwiększyły komfort i bezpieczeństwo pacjenta, a także ułatwiły pracę personelu.

Pobierz PDF (eng)

Studium przypadku szpitali miejskich w Sunderland
TCA w szpitalach miejskich w Sunderland

W lutym 2012 roku wszystkie sale operacyjne w szpitalach miejskich w Sunderland wyposażono w aparaty do znieczulania Dräger Zeus® Infinity Empowered (IE) umożliwiające stosowanie kontrolowanej anestezji docelowej.Pobierz PDF (eng)

Studium przypadku szpitala w Glenfield
Terapia tlenowa z użyciem respiratora Dräger Evita

W 2013 roku szpital w Glenfield, będący częścią Szpitala Uniwersyteckiego w Leicester, zmienił wcześniejsze podejście do stosowania respiratora Dräger Evita. Zmiana ta pozwoliła zoptymalizować ponoszone koszty, zwiększyć komfort pacjentów i ułatwić pracę personelu, w efekcie usprawniając prowadzoną opiekę.


Pobierz PDF (eng)

Studium przypadku – stosowanie wentylacji niskoprzepływowej
Jak niski może być przepływ?

Choć znieczulenie niskoprzepływowe i znieczulenie o minimalnym przepływie zapewniają wiele korzyści, do tej pory ich skuteczne wdrożenie utrudniał brak nieskomplikowanych metod, które ułatwiłyby anestezjologom sprawne dozowanie lotnych środków znieczulających. Udoskonalone oprogramowanie monitorowania gazów i pomiar rzeczywistego zużycia środka znieczulającego w zestawieniu z jego absorpcją przyczynią się do zmiany tej sytuacji.

Pobierz PDF

Studium przypadku – odzwyczajanie oparte na wiedzy
Odzwyczajanie oparte na wiedzy 1

Zastosowanie protokołów opieki w procesie odzwyczajania.


Pobierz PDF (eng)

Studium przypadku – odzwyczajanie oparte na wiedzy 2
Odzwyczajanie oparte na wiedzy 2

Oparte na wiedzy systemy do automatycznego zarządzania wentylacją

Pobierz PDF (eng)

Studium przypadku – stosowanie elektrycznej tomografii impedancyjnej
Elektryczna tomografia impedancyjna

Chcemy kierować codzienną terapię oddechową na właściwe tory i pomagać w zapobieganiu uszkodzeniom płuc. Elektryczna tomografia impedancyjna (EIT) zdobywa w ostatnich 20 latach rosnące uznanie środowisk naukowych. Jej udowodniony wkład w monitorowanie, kwantyfikację i ocenę skuteczności podejmowanych środków terapeutycznych doskonale uzupełnia pozostałe narzędzia stosowane do nadzoru przebiegu wentylacji mechanicznej.

Pobierz PDF (eng)

Smartcareps Case Study.jpg
Ewolucja odzwyczajania z protokołem SmartCare®/PS

Poprawę skuteczności leczenia na oddziale intensywnej terapii (OIT), poprzez zmniejszenie liczby komplikacji związanych z użyciem respiratora i skrócenie czasu wentylacji mechanicznej, można osiągnąć w wyniku przemyślenia od nowa procedury odzwyczajania 1.Pobierz PDF

Studium przypadku szpitala w Norwalk
Szpital w Norwalk

Lekarze pracujący w szpitalu w Norwalk korzystają z zalet wielopoziomowej platformy dostępnej jako pojedyncze, przyjazne w obsłudze rozwiązanie.


Pobierz PDF (eng)

Studium przypadku – stosowanie protokołu SmartCare/PS
SmartCare®/PS

Opis przypadku pacjentki trudnej do odzwyczajenia od respiratora.


Pobierz PDF

Studium przypadku – stosowanie protokołu SmartCare/PS – opartego na wiedzy systemu odzwyczajania
Studium przypadku: „nieustępliwy” protokół SmartCare®

Terapeuta oddechowy Philip Thaut tłumaczy w wywiadzie, dlaczego protokół SmartCare®/PS stał się obowiązkowym elementem strategii wentylacji mechanicznej w szpitalu Utah Valley w Provo w stanie Utah.Pobierz PDF

Studium przypadku – stosowanie zaworów wydechowych jednorazowego użytku
Zawory wydechowe jednorazowego użytku

W 2009 roku londyński szpital St Mary’s Hospital zastąpił stosowane wcześniej na OIT zawory wydechowe wielokrotnego użytku ich jednorazowymi odpowiednikami. Decyzja ta, którą podjęto w oparciu o kilka czynników, między innymi spodziewaną poprawę skuteczności zapobiegania infekcjom i łatwość obsługi, przyniosła także dodatkowe korzyści w postaci niższych kosztów i natychmiastowej dostępności.


Pobierz PDF (eng)

Studium przypadku szpitala w Derriford
Szpital w Derriford

Wybierając monitory pacjenta dla nowego oddziału kardiologicznego, dyrekcja szpitala w Derriford wyszła myślami poza pojedynczy oddział i zdecydowała się na rozwiązanie obejmujące cały szpital. Monitor towarzyszy pacjentowi na każdym etapie leczenia, nieprzerwanie gromadząc zapisy parametrów życiowych i udostępniając dane kliniczne w obrębie szpitalnej sieci komputerowej.

Pobierz PDF (eng)

Studium przypadku – stosowanie trybu Volume Guarantee
Wentylacja w trybie Volume Guarantee

Rozpoczęcie terapii i dalsze postępowanie kliniczne z noworodkiem wspieranym oddechowo w trybie Volume Guarantee – studium przypadku 
Pobierz PDF (eng)

Infografika przedstawiająca wskaźnik NIF
Czy wiesz, że... (NIF)

Wskaźnik ujemnego wysiłku wdechowego (NIF)

Pobierz PDF

DYK C20.jpg
Czy wiesz, że... (C20/C)

Wskaźnik C20/C

Pobierz PDF

Infografika przedstawiająca P0.1
Czy wiesz, że... (P0.1)

Co to jest? Jak się to mierzy? Dlaczego jest to ważne? Dlaczego jest to pomocne w poprawie rezultatów?

Pobierz PDF

Infografika przedstawiająca proporcjonalne wspomaganie ciśnieniowe
Czy wiesz, że... (PPS)

Proporcjonalne wspomaganie ciśnieniowe


Pobierz PDF

Infografika przedstawiająca trigger wdechu i wydechu
Czy wiesz, że... (Trigger)

Trigger wdechowy i trigger wydechowy

Pobierz PDF

APRV did you know pl 9 11.jpg
Czy wiesz, że... (APRV)

Wentylacja z uwolnieniem ciśnienia w drogach oddechowych

Pobierz PDF

Infografika przedstawiająca wymuszoną wentylację minutową (MMV)
Czy wiesz, że... (MMV)

Wymuszona wentylacja minutowa (MMV)

Pobierz PDF

Infografika przedstawiająca funkcję AutoFlow
Czy wiesz, że... (AutoFlow)

AutoFlow: co to za funkcja, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia?

Pobierz PDF

Infografika przedstawiająca funkcję QuickSet
Czy wiesz, że... (Szybkie ustawienia)

QuickSet: co to za funkcja, jak jej używać, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia?

Pobierz PDF

Infografika przedstawiająca funkcję PressureLink
Czy wiesz, że... (PressureLink)

PressureLink: co to za funkcja, jak jej używać, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia?

Pobierz PDF

Infografika przedstawiająca zapobieganie odleżynom przy wentylacji nieinwazyjnej
Czy wiesz, że... (Zapobieganie odleżynom przy wentylacji nieinwazyjnej)

Zapobieganie odleżynom przy wentylacji nieinwazyjnej: czym są odleżyny, dlaczego zapobieganie ich powstawaniu jest pomocne w poprawie rezultatów leczenia i jak ich unikać?

Pobierz PDF

Infografika przedstawiająca wentylację ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym
Czy wiesz, że... (Wentylacja ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym)

Wentylacja ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym: co to jest, jakie są ustawienia i dlaczego jest to pomocne w poprawie wyników?

Pobierz PDF

Time Constant Infographic
Czy wiesz, że... (Time Constant)

Time Constant: co to za funkcja, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia?

Pobierz PDF

Volume Guarantee Infographic
Czy wiesz, że... (Volume Guarantee)

Volume Guarantee: co to za funkcja, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia? 

Pobierz PDF (eng)

Autorelease Infographic
Czy wiesz, że... (Autorelease)

Autorelease: co to za funkcja, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia?

Pobierz PDF

Infografika CO2 did you know
Czy wiesz, że... (Produkcja CO2 (VCO2))

Produkcja CO2 (VCO2): co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to pomocne w poprawie wyników?

Pobierz PDF

Infografika VDS did you know
Czy wiesz, że... (Objętość przestrzeni martwej VDS)

Objętość przestrzeni martwej: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Pobierz PDF

Infografika PEEPi did you know
Czy wiesz, że... (PEEPi)

PEEPi: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to pomocne w poprawie wyników?

Pobierz PDF

Infografika Smart pulmonary view did you know
Czy wiesz, że... (Smart Pulmonary View)

Smart Pulmonary View: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Pobierz PDF

Infografika Etco2 did you know
Czy wiesz, że... (Monitorowanie ETCO2 w respiratorach)

Monitorowanie ETCO2 w respiratorach: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Pobierz PDF

H220125_P433324_Did_you_know_Incremental_PEEP_and_Pinsp_9-11-en
Czy wiesz, że... (Incremental PEEP and Pinsp)

Pobierz PDF

H220126_P433325_Did_you_know_40_by_40_9-11-en
Czy wiesz, że... (40 by 40)

Pobierz PDF (eng)

H220127_P433327_Did_you_know_Sustained_inflation_9-11-en
Czy wiesz, że... (Continuous distending pressure)

Pobierz PDF

DYK_Intermittent_sighs-illuph-D-777-2021-en-master-21070_9-11-en
Czy wiesz, że... (Intermittent Sighs)

Pobierz PDF (eng)

Dräger Original Sample Lines Infografik
Dlaczego warto wybierać oryginalne linie próbkujące Dräger?

Dräger Original Sample Lines: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Pobierz PDF

Ventstar Oxylog Infografika
Dlaczego warto używać oryginalnych akcesoriów Dräger – Ventstar® Oxylog®

Ventstar® Oxylog®: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Pobierz PDF

Why-use-Dräger-Flow-Sensor-illuph-DGT-2937-2020-pl-pl-2012-1-9-11.jpg
Dlaczego warto używać oryginalnych akcesoriów Dräger – czujnik przepływu

Czujnik przepływu: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Pobierz PDF

filters-in-anaesthesia-illuph-d-38100-2021-pl-pl-2103-1-9-11.jpg
Wykorzystanie filtrów pacjenta w anestezjologii

Porównanie filtrów mechanicznych i elektrostatycznych

Pobierz PDF

IPS-Smarter-Anaesthesia_Dosing-illuph-DGT-3564-2021-pl-pl-2104-1-9-11.jpg
Inteligentniejsze dawkowanie znieczulenia

Utrzymanie właściwej równowagi jest trudne podczas łączenia środków anestetycznych.

Pobierz PDF

W przeszłości w tym miejscu znajdowały się interaktywne szkolenia produktowe, jednak szkolenia te były oparte na Adobe Flash, co stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa i jako takie, od 1 stycznia 2021 r. nie są już obsługiwane przez Adobe (więcej informacji na stronie https://www.adobe.com/pl/products/flashplayer/end-of-life.html).

Obecnie pracujemy nad rozwiązaniem, które umożliwi ponowne udostępnienie interaktywnych szkoleń produktowych. W międzyczasie, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktów, prosimy o kontakt.

Nadal możesz uzyskać dostęp do materiałów dotyczących naszych produktów:
Aktualności Dräger dotyczące pandemii koronawirusa (COVID-19 / nCoV)

Układ oddechowy człowieka

Kieszonkowy podręcznik wentylacji mechanicznej

Decyzję w zakresie wyboru trybu wentylacji należy podejmować indywidualnie, uwzględniając szereg czynników. Kieszonkowy podręcznik z krótkim omówieniem trybów wentylacji i wybranych funkcji respiratorów Dräger pomaga wybrać właściwą strategię wspomagania oddechowego.

Najważniejsze tematy

Zebraliśmy w jednym miejscu informacje uzyskane od ekspertów i opracowane na podstawie publikacji naukowych, aby pomóc Ci w poszerzaniu wiedzy i doskonaleniu Intensywnej Terapii.

pielegniarka-zaklada-pacjentowi-kaniule-hi-flow-star-do-prowadzenia-wysokoprzeplywowej-terapii-tlenowej

Wysokoprzepływowa terapia tlenowa

pielegniarka-poprawia-pacjentowi-pelnotwarzowa-maske-classicstar-niv-do-prowadzenia-wentylacji

Wentylacja nieinwazyjna

reka-opiekuna-spoczywajaca-na-wczesniaku-na-oitn

Hałas na OITN

anestezjolodzy-staraja-sie-nie-popelnic-bledu-w-sali-operacyjnej-3-2-d-1399-2019

Zapobieganie błędom medycznym w anestezjologii

Ikona newslettera

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera.

Otrzymuj od Dräger najnowsze informacje między innymi materiały edukacyjne, informacje o innowacjach oraz powiadomienia o wydarzeniach - zgodne z obszarem Twoich zainteresowań. 

Skontaktuj się z nami

contact-us-safety-us-16-9.jpg

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20