Elektryczna tomografia impedancyjna - Monitorowanie czynności płuc z PulmoVista 500 tomografia elektroimpedancyjna - electrical impedance tomography

Elektryczna tomografia impedancyjna

Skontaktuj się z nami

PulmoVista 500, system tomografii elektroimpedancyjnej (EIT) opracowany przez firmę Dräger, wizualizuje funkcjonowanie układu oddechowego bezpośrednio przy łóżku pacjenta, zapewniając stałą informację na temat rozkładu regionalnej wentylacji płuc. To otwiera drogę do całkowicie nowych strategii wentylacji dla specjalistów intensywnej terapii. Za pomocą monitora płuc wykorzystującego technologię tomografii EIT można indywidualnie dobierać parametry wentylacji i środki terapeutyczne do potrzeb pacjenta, zapewniając jeszcze bardziej protekcyjną wentylację płuc. PulmoVista 500 może przyczynić się do znacznego zmniejszenia ryzyka respiratorowego uszkodzenia płuc (VILI).

Podstawowe informacje o PulmoVista 500

Jak otrzymać relację na żywo prosto z płuc

Jak dostrzec oznaki VILI w czasie rzeczywistym, aby uniknąć ARDS? Obejrzyj film i zobacz, jak PulmoVista 500 pomaga dobrać odpowiednią terapię oddechową dla Twojego pacjenta.

Poznaj monitorowanie czynności płuc w zaledwie 150 sekund.

Monitorowanie oddechu przy łóżku pacjenta: PulmoVista 500

Monitorowanie czynności oddechowych bezpośrednio przy łóżku pacjenta PulmoVista 500

Pobierz

Constantin JM et al., 2019


„Personalizacja wentylacji mechanicznej nie zmniejszyła śmiertelności wśród pacjentów z ARDS prawdopodobnie ze względu na błędną klasyfikację 21% pacjentów. Strategia wspomagania respiratorowego dobrana nieodpowiednio do morfologii płuc znacząco zwiększa śmiertelność¹”.

Bellani G, Teggia-Droghi M, 2020


„Aby wykryć powietrze wahadłowe oraz asynchronię, niezbędne są zaawansowane narzędzia monitorujące, takie jak elektryczna tomografia impedancyjna, pomiar ciśnienia w przełyku czy pomiar aktywności elektrycznej przepony²”.

Bellani G et al., 2016


„Ułożenie pacjentów na brzuchu znacząco ograniczyło nadmierne rozszerzanie się pęcherzyków płucnych oraz zapadanie płuc i zwiększyło rekrutowalną objętość płuc³”.

Urządzenie PulmoVista 500 wspiera szereg zastosowań klinicznych powiązanych z terapią oddechową. Dzięki prezentowanym w czasie rzeczywistym informacjom na temat regionalnego rozkładu wentylacji w płucach zyskujesz rzetelną i zawsze aktualną podstawę dla podejmowanych decyzji terapeutycznych. Zamiast wyciągania wniosków z informacji o charakterze ogólnym możesz wykorzystać tomografię EIT, aby niezwłocznie ocenić, czy podjęta interwencja terapeutyczna przynosi pożądane efekty, a następnie odpowiednio dostosować leczenie. PulmoVista 500 stanowi nieocenioną pomoc w procesach decyzyjnych na wszystkich etapach terapii oddechowej, takich jak:

Ułatwienie intubacji

PulmoVista 500 pomaga rozpoznać i poprawić nieprawidłowe ułożenie rurki intubacyjnej. Na monitorze wyraźnie widać, że tylko jedna strona płuc jest wentylowana, ponieważ rurka została wprowadzona zbyt głęboko.

Identyfikacja potencjału rekrutacji

PulmoVista 500 sprawia, że ocena czy i w jakim stopniu pacjent reaguje na manewr rekrutacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Zestawienie obrazów EIT wykonanych przed rekrutacją i po jej wykonaniu może na przykład wykazać, że pęcherzyki płucne w części grzbietowej, wcześniej w większości zamknięte, otworzyły się. Taką interpretację potwierdzają obrazy oddechowe oraz porównawcze.

Miareczkowanie ciśnienia PEEP - zapobieganie zapadnięciu płuc

Właściwe ustawienie dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP) ma kluczowe znaczenie w ochronnej wentylacji płuc. Jeśli będzie za niskie, skutkiem może być zapadanie się płuca. Z kolei zbyt wysokie ciśnienie może spowodować nadmierne rozdęcie pęcherzyków płucnych. PulmoVista 500 pomaga określić optymalne ciśnienie PEEP dla indywidualnego pacjenta.

Miareczkowanie ciśnienia PEEP - nadmierne rozszerzenie pęcherzyków płucnych

Wzrost ciśnienia PEEP może prowadzić do osłabienia wentylacji regionu płuc w części brzusznej, co będzie widoczne na obrazie porównawczym. Sugeruje to potencjalne nadmierne rozdęcie pęcherzyków płucnych spowodowane zbyt wysokim poziomem ciśnienia PEEP, co widać na obrazie upowietrznienia. W rezultacie następuje utrata podatności regionalnej płuc.

Ułożenie pacjenta

PulmoVista 500 to również doskonałe narzędzie do oceny, jak ułożenie pacjenta wpływa na wentylację. Przykładowo, jeśli pacjent reaguje dobrze na ułożenie na brzuchu (prone position), obrazy EIT pokażą wyraźne powiększenie wentylowanych obszarów płuc. Uzyskane w ten sposób informacje mogą pomóc w określeniu, czy zmiana ułożenia pacjenta przyniosła oczekiwany efekt i czy tym samym należy utrzymać daną pozycję ciała.

Bronchoskopia i odsysanie dróg oddechowych

W trakcie bronchoskopii możliwość „zajrzenia do wnętrza płuc” jest wręcz nieoceniona. Pozwala to niezwłocznie rozpoznać, które obszary płuc są rekrutowalne poprzez usunięcie z nich wydzieliny. Urządzenie umożliwia także lepszą ocenę derekrutacji spowodowanej odsysaniem wydzieliny z płuc oraz stałe monitorowanie procesu przywracania płucom pierwotnej objętości.

Możliwe ograniczenie liczby prześwietleń rentgenowskich i skanów CT

W zależności od szpitalnego protokołu postępowania tomografię CT i/lub prześwietlenie rentgenowskie wykonuje się na różnych etapach leczenia. Jeśli pozwala na to stan pacjenta, możliwe jest wykorzystanie w zamian tomografii EIT do przeprowadzania okresowych kontroli. Może to prowadzić do zmniejszenia liczby prześwietleń rentgenowskich i badań tomografem komputerowym, a tym samym ograniczenia promieniowania, jakiemu poddawany jest pacjent. Ponadto pozwala to ograniczyć lub wyeliminować konieczność transportowania pacjentów w ciężkim stanie.

Dowiedz się, jak rozpocząć użytkowanie PulmoVista 500 i poznaj jego zastosowania kliniczne opisane w skróconej instrukcji obsługi

Elektryczna tomografia impedancyjna (EIT)

Elektryczna tomografia impedancyjna (EIT)

Obsługa urządzenia, praktyczne wskazówki i przykładowe zastosowania

Pobierz broszurę (eng)

Ekran wentylacji i tryb pełnoekranowy

Wykorzystujący technologię EIT monitor PulmoVista 500 jako pierwszy umożliwia dynamiczne, regionalne i nieinwazyjne monitorowanie czynności płuc bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Rozkład objętości oddechowej w klatce piersiowej widoczny jest w postaci przekroju aktualizowanego w czasie rzeczywistym. Ilustracja pokazuje wentylowane i niewentylowane obszary płuc, a także ich zmiany w czasie. 

Do pomiaru impedancji płuc niezbędny jest interfejs pacjenta. W tym celu wokół klatki piersiowej pacjenta zakładany jest elastyczny silikonowy pas z 16 elektrodami. Pasy wielokrotnego użytku dostępne są w dziewięciu rozmiarach, dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych.

PulmoVista 500 rejestruje do 50 obrazów na sekundę, ukazując oddech niemal jak na animowanym filmie. Regionalny rozkład wentylacji przedstawiony jest za pomocą czytelnych oznaczeń kolorystycznych: od czarnego (brak wentylacji), przez ciemnoniebieski (minimalna wentylacja), po biały (maksymalna wentylacja).

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Wentylacja i monitorowanie oddychania

I wentylacja staje się widoczna. Wykorzystaj moc elektrycznej tomografii impedancyjnej (EIT) z korzyścią dla siebie i swoich pacjentów. Aparat PulmoVista® 500 umożliwia obrazowanie strefowej dystrybucji wentylacji w płucach w sposób nieinwazyjny, w czasie rzeczywistym i bezpośrednio przy łóżku pacjenta.

Szczegóły produktu

Ekran diagnostyczny w PulmoVista 500

Jak to działa?

Obejrzyj film pokrótce przedstawiający sposób przygotowania, przeprowadzenia i odczytu wyników analizy próby PEEP za pośrednictwem ekranu diagnostycznego.

Ekran diagnostyczny w PulmoVista 500

Ocena wyniku próby PEEP w ciągu paru sekund

Ekran diagnostyczny to wygodne narzędzie, które po naciśnięciu zaledwie jednego przycisku automatycznie ocenia rezultat próby PEEP. Wykrywa próby PEEP w zarejestrowanych trendach, po czym bezpośrednio wyświetla i oblicza wskaźniki zapadnięcia i nadmiernego rozdęcia pęcherzyków płucnych oraz rekrutacji oddechowej na jednym ekranie.

Oprócz automatycznej analizy próby PEEP przeprowadzana jest też analiza rekrutowalności, która umożliwia ocenę podatności płuc na manewr rekrutacyjny, a analiza ręczna pozwala ocenić inne interwencje terapeutyczne.

PulmoVista 500 wskazuje utratę podatności i opóźnienie w wentylacji regionalnej

Utrata podatności i opóźnienie w wentylacji regionalnej

Ekran diagnostyczny wyświetla nowe parametry pozwalające oszacować stopień rozdęcia i zapadania pęcherzyków płucnych. Utrata podatności regionalnej przy wyższych poziomach ciśnienia PEEP („C loss HP”, pomarańczowy) oznacza nadmierne rozdęcie płuc. Z kolei utrata podatności przy niższych poziomach ciśnienia PEEP („C loss LP”, biały) zwykle wywoływana jest przez zapadnięcie płuca.

Opóźnienie w wentylacji regionalnej (RVD) wskazuje na niehomogeniczne napełnianie danego regionu płuc podczas wdechu. Piksele oznaczające opóźniony wdech (w odniesieniu do średniej wartości) są oznaczone żółtym kolorem. 

PulmoVista 500 umożliwia analizę opóźnienia w wentylacji regionalnej

Opóźnienie w wentylacji regionalnej

Dotknięcie obrazu przepływów na ekranie diagnostycznym powoduje otwarcie nowego okna z mapą RVD, gdzie kolorem żółtym oznaczone są regiony z opóźnionym napełnianiem, a zielonym regiony, które napełniają się szybciej od średniej. Indeks RVD może wskazywać na cykliczne otwieranie i zamykanie pęcherzyków lub różnice w stałych czasowych pomiędzy regionami.

Oznaki cyklicznego otwierania i zamykania pęcherzyków: 

 • Opóźnione regiony są stosunkowo nieduże
 • Opóźnione regiony znajdują się między prawidłowo wentylowanymi i niewentylowanymi obszarami
 • Krzywa regionalna (żółta) wskazuje na późne otwieranie i wczesne zamykanie pęcherzyków (E) w odniesieniu do krzywej globalnej (biała)

Oznaki wysokich stałych czasowych: 

 • Opóźnione regiony są stosunkowo duże
 • Opóźnione regiony nie znajdują się w części grzbietowej, obok miejsca zapadniętego
 • Opóźnione są wdech ORAZ wydech w danym regionie

Pomiar ciśnienia przełykowego i monitorowanie ciśnienia przezpłucnego

Aby możliwe było prawidłowe dobranie indywidualnej strategii wentylowania pacjenta, potrzebny jest dostęp do pełnego obrazu klinicznego budowanego w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł.

Obejrzyj film i zobacz, jak zrobić krok w stronę pełnych danych za pomocą urządzenia PressurePod firmy Dräger i monitorowania ciśnienia przezpłucnego.

Ważnym elementem na drodze do skutecznej, indywidualnej terapii oddechowej jest prawidłowe oszacowanie elastancji płuc i tym samym odróżnianie mechaniki płuc mechaniki ścian klatki piersiowej.

Dzięki pomiarowi ciśnienia w drogach oddechowych i przełyku możliwe jest obliczenie ciśnienia przezpłucnego. W zależności od spontanicznej aktywności oddechowej wentylowanego pacjenta możliwa jest także poprawna ocena poszczególnych parametrów klinicznych, takich jak:

Nagłówek ekranu PTP

U pacjentów nieoddychających spontanicznie:

 • oddechowe naprężenia mechaniczne
 • zapadanie pęcherzyków płucnych
 • całkowite naprężenia mechaniczne tkanki płucnej

U pacjentów oddychających spontanicznie krzywa ciśnienia w przełyku pozwala wykryć:

 • odwrócone wyzwalanie
 • napęd oddechowy
 • asynchronie
 • gotowość do ekstubacji

Chcesz zapoznać się z publikacjami na temat tego zastosowania klinicznego?

Pobierz listę publikacji poświęconych ciśnieniu przełykowemu i ciśnieniu przezpłucnemu:

Lista publikacji 2020: Ciśnienie w przełyku i ciśnienie przezpłucne (Pes/Ptp)

Lista publikacji 2020

Ciśnienie przełykowe i ciśnienie przezpłucne (Pes/Ptp)

Pobierz (eng)

pressure-pod-3-2-DGT-3347-2021-pl.jpg

Po podłączeniu PressurePod do monitora PulmoVista można mierzyć i wyświetlać:

 • Ciśnienie w drogach oddechowych (Paw),
 • Ciśnienie w przełyku (Pes),
 • Ciśnienie przezpłucne (Ptp) – obliczane jako różnica między Paw i Pes,
 • Ciśnienie w żołądku (Pga).

Otrzymane parametry można analizować, np. oceniając mechanikę płuca na podstawie przezpłucnego ciśnienia napędowego.

Opinie i referencje

Elektryczna tomografia impedancyjna (EIT) z użyciem PulmoVista 500 stała się częścią codziennej pracy klinicznej na wielu wiodących oddziałach intensywnej terapii na całym świecie. Dowiedz się, dlaczego użytkownicy postawili na tę innowacyjną technologię i poznaj ich dotychczasowe doświadczenia. Kiedy należy zastosować PulmoVista 500? W jakich scenariuszach klinicznych urządzenie jest najbardziej przydatne? W przypadku jakich pacjentów, zaburzeń oddechowych lub powikłań wskazane jest stosowanie tomografii EIT? Czy tomografia EIT rzeczywiście jest skuteczna? Wszystkie te pytania zadaliśmy osobom pracującym z monitorem PulmoVista 500 na co dzień, a ich odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Czynniki decyzyjne dla PulmoVista 500

Dowiedz się, dlaczego kanadyjski ekspert ds. wentylacji wybrał PulmoVista 500.

Praca z wykorzystaniem PulmoVista 500 – Szpital St. Joseph’s

„Dzięki PulmoVista 500 otrzymujemy bezpośrednio informacje z poszczególnych regionów płuc. To pomaga nam decydować, w jaki sposób leczyć pacjenta, żeby osiągnąć optymalne rezultaty” – wyjaśnia terapeuta układu oddechowego Thomas Piraino. Dowiedz się więcej na temat codziennej pracy klinicznej z wykorzystaniem EIT.

Edukacja z zastosowaniem PulmoVista 500

Dostępność aktualizowanych w czasie rzeczywistym informacji na temat dystrybucji wentylacji zapewnia również doskonałe możliwości szkoleniowe. Zobacz, jak wykorzystują tę możliwość kanadyjscy lekarze.

Czynniki decyzyjne dla PulmoVista 500

„Im sprawniejsze monitorowanie pracy respiratora, tym lepsze efekty dla pacjenta”. Według profesora Sergio Pintaudiego to jeden z powodów, dla których wybrano EIT. Poznaj pozostałe czynniki decyzyjne.

Praca z wykorzystaniem PulmoVista 500

Regionalny monitoring płuc za pomocą aparatu PulmoVista 500 stał się w Szpitalu Garibaldi integralnym elementem strategii terapeutycznej. Zobacz jak i kiedy.

Bronchoskopia pod nadzorem PulmoVista 500

Chcesz dowiedzieć się, jak PulmoVista wspiera bronchoskopię? Obejrzyj film ze szpitala Garibaldi w Katanii we Włoszech.

Pobierz pełny raport dotyczący stosowania monitorowania regionalnej czynności płuc w Szpitalu Garibaldi:

Referencje klientów: PulmoVista® 500 w codziennej pracy klinicznej

PulmoVista® 500 w codziennej pracy klinicznej

Pobierz

Serge J.H. Heines

Serge J.H. Heines

Serge Heines, terapeuta oddechowy na oddziale intensywnej terapii w
Szpitalu Uniwersyteckim w Maastricht,

stosuje technologię EIT w praktyce klinicznej od 2013 roku, a zatem ma spore doświadczenie w zakresie interpretowania obrazów, parametrów i analiz bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Więcej dowiesz się z krótkiego wywiadu.

Z jakiego powodu zdecydował się Pan sięgnąć po innowacyjną technologię w postaci tomografii EIT?

Serge Heines: Na naszym Oddziale Intensywnej Terapii znajduje się łącznie 27 łóżek, a 6 kolejnych mamy na stanowisku obserwacyjnym. Z uwagi na liczbę łóżek często trafiają do nas pacjenci z poważnymi zaburzeniami oddechowymi. Znalezienie właściwych ustawień respiratora dla każdego pacjenta nadal stanowi jedno z najtrudniejszych zadań. Uważamy, że technologia EIT pomaga określić prawidłowe parametry i zmniejszyć ryzyko respiratorowego uszkodzenia płuc (VALI). Co więcej, zastosowanie tomografii EIT może skrócić czas wentylacji i poprawić rezultaty leczenia.

Do opieki nad jakimi pacjentami stosujecie obecnie urządzenie PulmoVista 500?

W przeszłości używaliśmy monitora PulmoVista 500 głównie w przypadkach zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) lub problemów jednostronnych, jak płatowe zapalenie płuc, a także stłuczeń płuca. Stosowaliśmy go również wtedy, gdy po prostu nie mieliśmy zielonego pojęcia, co dzieje się w płucach. W ostatnim czasie zaczęliśmy stosować tomografię EIT u pacjentów z mniejszą liczbą powikłań oraz pacjentów po zabiegach chirurgicznych.

Jakie spostrzeżenia przyniosło stosowanie tomografii EIT w porównaniu z wcześniejszymi urządzeniami monitorującymi i w jaki sposób wpłynęło to na Pana strategię terapeutyczną?

Regionalny rozkład wentylacji w płucach, oddech po oddechu, to najważniejsza i najciekawsza informacja, jakiej dostarcza PulmoVista 500. Możemy także bezpośrednio monitorować efekty zmian wprowadzanych w ustawieniach respiratora. Zanim zaczęliśmy korzystać z tomografii EIT, terapię oddechową opieraliśmy na informacjach ogólnych odczytywanych bezpośrednio z respiratora lub wyników analizy zawartości tlenu w krwi tętniczej. Teraz możemy naprawdę zobaczyć, czy udało nam się osiągnąć zamierzony efekt oraz czy ustawienia respiratora sprawdziły się w praktyce. Przykładowo, zdarzały się sytuacje, gdy byliśmy przekonani, że udało nam się przeprowadzić rekrutację, ale w rzeczywistości do pewnych regionów płuc nawet nie dotarliśmy. Albo ciśnienie PEEP okazywało się zbyt wysokie lub zbyt niskie. Teraz posiadamy przejrzyste informacje na temat tych regionów.

Czy monitor PulmoVista500 odmienił terapię oddechową w Pana szpitalu?

Kierujemy się tomografią EIT zawsze, gdy zmieniamy ustawienia respiratora. Czas pokaże, czy doprowadzi to do lepszych rezultatów terapii, jak choćby wyższej jakości opieki nad pacjentem, skrócenia czasu leczenia oraz niższej śmiertelności.

Jak opisałby Pan własnymi słowami zalety tej metody kolegom i koleżankom po fachu?

PulmoVista 500 wizualizuje wentylację i wpływ wprowadzonych ustawień na stan pacjenta. To niezwykle przydatne narzędzie, nie tylko do wybierania właściwych ustawień ciśnienia PEEP, ale także zapobiegania nadmiernemu rozdęciu płuc. Ponadto monitor PulmoVista 500 świetnie sprawdza się podczas instruktażu przy łóżku, pomagając wyjaśnić mechanikę wentylacji i zmiany zachodzące w płucach.

Oto przykładowe placówki, w których PulmoVista i technologia EIT są wykorzystywane w codziennej praktyce klinicznej już od kilku lat:

Szpital St. Thomas‘ w Londynie

Wielka Brytania

Szpital Uniwersytecki w Maastricht

Holandia

Szpital Garibaldi w Katanii na Sycylii

Włochy

Szpital Kliniczny Drugiego Uniwersytetu Neapolitańskiego

Włochy

Szpital Uniwersytecki Henares w Madrycie

Hiszpania

Szpital St. Joseph’s w Hamilton (Ontario)

Kanada

Szpital Zhongda Uniwersytetu Nankińskiego

Chiny

Szpital Uniwersytecki Knappschafts w Bochum

Niemcy

Dowody kliniczne

Istnieje wiele opracowań naukowych i obserwacji klinicznych potwierdzających, że elektryczna tomografia impedancyjna (EIT) w znacznym stopniu umożliwia zindywidualizowaną ochronną wentylację pacjentów w intensywnej terapii. Coraz większa liczba specjalistów na całym świecie stosuje tę innowacyjną technologię z doskonałym rezultatem i dzieli się swoimi doświadczeniami z rosnącą społecznością użytkowników tomografii EIT.

Lepsze wyniki leczenia z PulmoVista

Dalla Corte F et al., 2020


„EIT umożliwia dynamiczną ocenę efektów fizjologicznych ułożenia pacjenta na brzuchu i może wspierać wczesne rozpoznanie pacjentów z ARDS podatnych na ułożenie w takiej pozycji⁴”.

Liu K et al., 2019


„Wartości ciśnienia PEEP określone dzięki EIT skutecznie poprawiają oksygenację i mechanikę płuc⁵”.

Zhao Z et al., 2019


„[...] kierowane obrazem EIT miareczkowanie ciśnienia PEEP może wiązać się z poprawą natlenienia, podatności, ciśnienia napędowego i skutecznego odzwyczajania od respiratora⁶”.

Kotani T et al., 2016


„PulmoVista 500 pomaga obniżyć ryzyko wystąpienia VILI⁷”.

Elektryczna tomografia impedancyjna: na drodze do złotego standardu?

Elektryczna tomografia impedancyjna: na drodze do złotego standardu?

Pobierz

 1. Constantin JM et al.; Personalised mechanical ventilation tailored to lung morphology versus low positive end-expiratory pressure for patients with acute respiratory distress syndrome in France (the LIVE study): a multicentre, single-blind, randomised controlled trial; Lancet Respir Med. Październik 2019;7(10):870-880.
 2. Bellani G., Teggia-Droghi M.; Assessment of VILI Risk During Spontaneous Breathing and Assisted Mechanical Ventilation. W: Vincent JL. (red.) Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2020. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine. Springer, Cham
 3. Bellani et al., „Epidemiology, Patterns of Care and Mortality for Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome in Intensive Care Units in 50 Countries”, JAMA, tom 315, luty 2016.
 4. Dalla Corte et al.; Dynamic bedside assessment of the physiologic effects of prone position in acute respiratory distress syndrome patients by electrical impedance tomography; Minerva Anestesiol. 2020; 10.23736/S0375-9393.20.14130-0
 5. Liu et al.; PEEP guided by electrical impedance tomography during one-lung ventilation in elderly patients undergoing thoracoscopic surgery; Ann Transl Med 2019;7(23):757
 6. Zhao et al.; Positive end expiratory pressure titration with electrical impedance tomography and pressure–volume curve in severe acute respiratory distress syndrome; Ann. Intensive Care (2019) 9:7
 7. Kotani et al., „Electrical impedance tomography-guided prone positioning in a patient with acute cor pulmonale associated with severe acute respiratory distress syndrome”, J. Anesth., tom 30, luty 2016.

Publikacje naukowe na temat tomografii EIT

Co nowego wśród opracowań naukowych dotyczących elektrycznej tomografii impedancyjnej? Stale obserwujemy ukazujące się publikacje i przedstawiamy najnowsze informacje na ten temat.

Lista publikacji na temat EIT 2022
Lista publikacji 2022
PDF 545 KB

Pobierz (eng)

Lista publikacji na temat EIT 2021
Lista publikacji 2021
PDF 456 KB

Pobierz (eng)

Lista publikacji na temat EIT 2020
Lista publikacji 2020
PDF 161 KB

Pobierz (eng)

Lista publikacji na temat EIT 2019
Lista publikacji 2019
PDF 456 KB

Pobierz (eng)

Broszura na temat EIT
Broszura na temat EIT
PDF 5,57 MB

Pobierz (eng)

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Wentylacja i monitorowanie oddychania

I wentylacja staje się widoczna. Wykorzystaj moc elektrycznej tomografii impedancyjnej (EIT) z korzyścią dla siebie i swoich pacjentów. Aparat PulmoVista® 500 umożliwia obrazowanie strefowej dystrybucji wentylacji w płucach w sposób nieinwazyjny, w czasie rzeczywistym i bezpośrednio przy łóżku pacjenta.

Szczegóły produktu

Wizualizowanie efektów wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem urządzeń Evita® V800 i PulmoVista® 500

Ochrona płuc pod kontrolą obrazu

Skontaktuj się z nami

contact-us-safety-us-16-9.jpg

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20