Ochrona płuc podczas operacji bariatrycznej - Ochrona płuc podczas operacji bariatrycznej – dopasowane metody znieczulania

Ochrona płuc podczas operacji bariatrycznej

Pobierz opracowanie

Wprowadzenie

Otyłość stała się poważnym, globalnym problemem zdrowotnym, który według przewidywań będzie się nadal pogłębiał1. Liczba osób z nadwagą i otyłością wzrosła na całym świecie z 857 milionów w roku 1980 do 2,1 miliarda w roku 20132. Pacjenci otyli ze względu na wyższe ryzyko powikłań wymagają odpowiedniej opieki okołooperacyjnej. Ponadto podatność oddechowa takich pacjentów zmniejsza się w pozycji leżącej na plecach. Z tego względu zalecane jest inne pozycjonowanie i dobranie metody wentylacji poprawiające preoksygenację, indukcję i wybudzenie pacjenta. Przedstawiamy sposoby zmniejszania ryzyka wystąpienia komplikacji u otyłych pacjentów, opracowane w oparciu o najnowsze publikacje.

Wentylacja protekcyjna podczas znieczulania ogólnego pacjentów otyłych

Ponieważ problem otyłości staje się na świecie coraz bardziej powszechny, otyli pacjenci poddawani operacjom chirurgicznym są coraz większym wyzwaniem dla personelu na blokach operacyjnych. Otyłość, a w szczególności otyłość olbrzymia (BMI > 40 kg/m2), powoduje zmniejszenie objętości płuc, znaczącą niedodmę w zależnych częściach płuc oraz brak równowagi między wentylacją a perfuzją. Jednocześnie rośnie wysiłek oddechowy i występuje zwiększone zapotrzebowanie na tlen³. Potęguje to ryzyko związane ze stosowaniem znieczulania ogólnego i naraża pacjentów otyłych na ciężkie powikłania okołooperacyjne³. Ponieważ w płucach otyłych pacjentów występuje szybka desaturacja, a utrzymanie drożności dróg oddechowych może być trudne, warto rozważyć inną strategię preoksygenacji i indukcji znieczulania.

Pacjenci otyli w fazie indukcji znieczulania

Standardowa indukcja znieczulania obejmuje krótką preoksygenację, po której następuje podaż anestetyków, próba wentylacji ręcznej oraz intubacja dotchawicza lub założenie maski krtaniowej. Ta standardowa procedura okazuje się wystarczająca dla większości pacjentów. Otyłość, która jest często wymieniana jako jeden z czynników ryzyka utrudniających wentylację przez maskę i/lub intubację dotchawiczą4, może skomplikować okołooperacyjną oksygenację i wentylację pacjentów chirurgicznych. Zmniejszona objętość płuc, brak równowagi między wentylacją a perfuzją, współistniejące choroby układu oddechowego oraz wyzwania natury technicznej sprawiają, że podczas indukcji znieczulania i udrażniania dróg oddechowych występuje wysokie ryzyko hipoksemii oraz innych powikłań płucnych5. Z tych względów pacjenci otyli mogą wymagać opieki dostosowanej do ich fizjologii przed, w trakcie i po zakończeniu operacji.

effective-pre-oxygenation-and-induction-for-obese-patients-whitepaper-4-3-pl.png

Skuteczna preoksygenacja i indukcja znieczulania u otyłych pacjentów

Dowiedz się, jakie wyzwania stawiają przed anestezjologami pacjenci otyli, poznaj dostępne strategie pozwalające bezpiecznie i skutecznie leczyć w takich przypadkach oraz zalecenia dotyczące preoksygenacji i indukcji znieczulania.

Pobierz opracowanie

Więcej propozycji materiałów do pobrania

technology-insights-induction-in-obese-patients-report-9-11-pl.png
Biuletyn Techniczny - indukcja u otyłych pacjentów

Dowiedz się, jak odpowiednia technologia wspiera proces znieczulania ogólnego pacjentów otyłych.

Pobierz raport

obesity-in-general-anaesthesia-infographic-9-11-pl.png
Znieczulanie ogólne otyłych – infografika

Środowisko lekarskie utwierdza się w przekonaniu, że otyli pacjenci wymagają specjalnej opieki podczas zabiegów chirurgicznych. Zapoznaj się z podsumowaniem dotyczącym postępowania przed- i pooperacyjnego z pacjentami otyłymi.

Pobierz infografikę

Wentylacja śródoperacyjna otyłych pacjentów - minimalizacja ryzyka wystąpienia pooperacyjnych powikłań oddechowych

Anatomiczne i fizjologiczne cechy otyłości wpływają na cały proces znieczulania ogólnego. Dotyczy to szczególnie pacjentów leżących na wznak lub w pozycji Trendelenburga. Czynnościowa pojemność zalegająca (FRC) i końcowo-wydechowa objętość płuc (EELV) mogą ulec znacznemu zmniejszeniu w wyniku postępowania niedodmy. Może to skutkować ciężkimi pooperacyjnymi powikłaniami oddechowymi.

Kluczową rolę w zapobieganiu takim komplikacjom odgrywa śródoperacyjna wentylacja chroniąca płuca. Aby uniknąć niedodmy i zapewnić wystarczającą wentylację (zwłaszcza przy stosowaniu niskich ciśnień), konieczny może być manewr rekrutacyjny, który pozwala zwiększyć, a nawet znormalizować podatność płuc. Prawidłowo przeprowadzony manewr pozwala zwiększyć FRC dzięki otwarciu niedodmowych obszarów płuc, zapobiegając tym samym hipoksemii, poprawiając saturację i podatność dróg oddechowych.

intraoperative-ventilation-of-obese-patients-whitepaper-4-3r-4-3-pl.png

Wentylacja śródoperacyjna u otyłych pacjentów

Opracowanie to koncentruje się na wentylacji w fazie podtrzymania znieczulenia. Zapoznaj się z ważnymi aspektami klinicznymi dotyczącymi minimalizacji ryzyka u otyłych pacjentów podczas wentylacji śródoperacyjnej oraz opiniami ekspertów i praktycznymi wskazówkami na temat ochronnej wentylacji płuc takich pacjentów na sali operacyjnej.

Pobierz opracowanie

Wybudzenie ze znieczulenia oraz faza pooperacyjna u pacjentów otyłych

Otyli pacjenci wymagają nie tylko dostosowanych działań podczas preoksygenacji, indukcji oraz podtrzymania znieczulenia ogólnego – ważnym elementem zapobiegania pooperacyjnym powikłaniom oddechowym jest również stosowanie zmodyfikowanych technik terapii oddechowej tuż po operacji.

Anestezjolodzy wentylują otyłego pacjenta w pozycji uniesionej

Rodzaje ryzyka

Na podwyższone ryzyko pooperacyjnych powikłań płucnych (PPC) narażeni są szczególnie pacjenci otyli cierpiący na obturacyjny bezdech senny (OSA) lub zespół hipowentylacji otyłych (OHS), jako że wrażliwość na opiaty zwiększa hipoksję nocną6.

Otyli pacjenci są bardziej narażeni na ostrą pooperacyjną niewydolność oddechową i częściej zapadają na zapalenie płuc. Niedodma przedoperacyjna u pacjentów z otyłością olbrzymią występuje znacznie częściej i utrzymuje się dłużej niż w przypadku pacjentów nieotyłych7. To dodatkowo zwiększa wysiłek oddechowy, ponieważ pacjent oddycha przy pomniejszonej pojemności płuc. To z kolei związane jest z wczesnym zamknięciem dróg oddechowych oraz ograniczeniem przepływu wydechowego, co przekłada się na wystąpienie wewnętrznego ciśnienia PEEP (PEEPi). Czynniki te pogarszają się, gdy pacjent znajduje się w pozycji na wznak – stanowi to potencjalne wyzwanie na sali pooperacyjnej6.

Anestezjolog kontroluje parametry życiowe pacjenta podczas operacji

Zalecenia

Ze względu na te czynniki pacjenci otyli powinni być utrzymywani w pozycji uniesionej, np. odwróconej pozycji Trendelenburga lub z uniesionymi głową i tułowiem. Ogranicza to wpływ ciśnienia śródbrzusznego na płuca oraz poprawia oksygenację i podatność płuc. Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) oraz wentylacja nieinwazyjna (NIV) także mogą być korzystne, gdyż pomagają przywrócić i utrzymać objętość płuc, szczególnie u pacjentów z otyłością olbrzymią. Zastosowanie CPAP bezpośrednio po ekstubacji może pomóc w osiągnięciu lepszego wyniku badania spirometrycznego w opozycji do odroczenia CPAP do momentu przeniesienia pacjenta do sali wybudzeń. Wykazano również, że wentylacja nieinwazyjna (NIV) jest bezpieczna i możliwa do stosowania. W pewnym badaniu wykazano 16% zmniejszenie ryzyka wystąpienia niewydolności oddechowej dzięki zastosowaniu NIV zaraz po ekstubacji u pacjentów z BMI >35. Oprócz tego zaleca się szybką pooperacyjną mobilizację i rozpoczęcie rehabilitacji oddechowej.6

technology-insight-recovery-of-obese-patients-report-4-3-pl.png

Biuletyn Techniczny - wybudzanie otyłych pacjentów ze znieczulenia

Zobacz, jak najnowsze technologie stosowane w naszych stanowiskach do znieczulania umożliwiają prowadzenie skutecznej wentylacji chroniącej płuca i wspierają przechodzenie pacjentów otyłych do oddychania spontanicznego w fazie wybudzania.

Pobierz raport

Ikona newslettera

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera.

Otrzymuj od Dräger najnowsze informacje między innymi materiały edukacyjne, informacje o innowacjach oraz powiadomienia o wydarzeniach - zgodne z obszarem Twoich zainteresowań. 

Powiązane produkty

Draeger Perseus A500

Perseus® A500

Draeger SmartPilot View

Dräger SmartPilot® View

Bezpieczeństwo pacjenta na sali operacyjnej: aparat do znieczulania Dräger Atlan

Dräger Atlan®

Bezpieczeństwo pacjenta na sali operacyjnej

Powiązane tematy

Lekarz obsługujący połączone urządzenia medyczne przy łóżku pacjenta

Connected Technologies

Indukcja znieczulenia dziecka na sali operacyjnej

Wentylacja protekcyjna w anestezjologii pediatrycznej

illustration-of-a-lung-protected-in-an-orb-3-2-dgt-601-2017

Wentylacja protekcyjna

Skontaktuj się z nami

contact-us-safety-us-16-9.jpg

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20

Źródła

1 Candiotti K, Sharma S, Shankar R. Obesity, obstructive sleep apnoea, and diabetes mellitus: anaesthetic implications. Br J Anaesth 2009;103 (Dod. 1):i23–30.

2 Ng M, Fleming T, Robinson M et al: Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 2014;384:766-781.

3 Pelosi P, Croci M, Ravagnan I et al. The effects of body mass on lung volumes, respiratory mechanics, and gas exchange during general anesthesia. Anesth Analg 1998;87:654–60.

4 Pelosi P, Gregoretti C. Perioperative management of obese patients. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2010;24(2):211–225.

5 Santesson J. Oxygen transport and venous admixture in the extremely obese. Influence of anaesthesia and artificial ventilation with and without positive end-expiratory pressure. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 1976; 20: 387-94.