Zapobieganie intubacji tak długo, jak to możliwe - Wentylacja mechaniczna – Zapobieganie

Zapobieganie intubacji tak długo, jak to możliwe

Skontaktuj się z nami

Jak zapobiec intubacji

Jako Twój Specjalista w Intensywnej Terapii doskonale rozumiemy, że wentylację nieinwazyjną można często prowadzić, zanim konieczna będzie intubacja. Pozwala to uniknąć potencjalnych powikłań związanych z wentylacją przy użyciu rurki intubacyjnej, skrócić pobyt na OIT oraz zmniejszyć śmiertelność wśród pacjentów,

Zapobieganie intubacji pierwszym etapem terapii oddechowej

Prevent-Intubation-3-2-pl.jpg

Należy zapobiegać intubacji tak długo, jak tylko to możliwe, ponieważ…

  • u pacjentów wentylowanych mechanicznie może wystąpić respiratorowe zapalenie płuc (VAP)
  • czas pobytu pacjentów z VAP na OIT lub w szpitalu może być znacznie dłuższy
  • leczenie VAP może pochłaniać prawie połowę wszystkich antybiotyków podawanych na OIT

Optymalna wymiana gazowa

Pulmonary-Gas-Exchange-Graphic-3-2-pl.jpg

Model ten ilustruje wymianę gazową w warunkach idealnych oraz dwie ekstremalne sytuacje patologiczne. W stanie idealnym wentylacja i krążenie w pęcherzykach płucnych są optymalne, a stosunek wentylacji do perfuzji V/Q wynosi 0,8.

Pielęgniarka zakłada pacjentowi kaniulę HI-Flow Star do prowadzenia wysokoprzepływowej terapii tlenowej

Wysokoprzepływowa terapia tlenowa

Wysokoprzepływowa terapia tlenowa – prowadzona z użyciem specjalnego zestawu, umożliwiającego wysoki przepływ nawilżonego tlenu (generatora przepływu, nawilżacza, kaniuli nosowej i układu oddechowego z podgrzewanym ramieniem wdechowym) – zapewnia komfortowe, nieinwazyjne wspomaganie oddechowe pacjentom wymagającym intensywnego dostarczania tlenu.

Pielęgniarka poprawia pacjentowi pełnotwarzową maskę ClassicStar NIV do prowadzenia wentylacji

Wentylacja nieinwazyjna i jej rodzaje

Wentylacja nieinwazyjna (NIV) to metoda wspomagania oddechu pacjenta, która nie wymaga stosowania rurki intubacyjnej.

Komplet narzędzi terapeutycznych pozwalających zapobiec intubacji

Na możliwość uniknięcia intubacji składa się szereg narzędzi terapeutycznych, decyzje personelu medycznego oraz ich wiedza i doświadczenie w zakresie intensywnej terapii.

Zdjęcie pokazujące wentylację

Funkcja Anti Air Shower poprawia komfort pacjenta poprzez unikanie nadmiernego przepływu powietrza, na przykład podczas zakładania maski lub procedury odsysania.

Etapy terapii oddechowej Draeger – SPN-CPAP NIV

Nieinwazyjna wentylacja dostępna we wszystkich trybach wentylacji zapewnia płynne przejście z jednego trybu do drugiego, minimalizując inwazyjność.

Etapy terapii oddechowej Draeger – terapia O2

Terapia wysokoprzepływowa O2 zapewnia dostarczanie tlenu z właściwym, optymalnym FiO2, ustawionym przez operatora.

Do pobrania

Broszura „Wentylacja nieinwazyjna – sto lat doświadczenia”
Broszura na temat wentylacji nieinwazyjnej

Dowiedz się więcej na temat wentylacji nieinwazyjnej z naszej broszury

Pobierz broszurę (eng)

Kieszonkowy-podr-went-9-11-pl.png
Kieszonkowy podręcznik wentylacji

Dowiedz się więcej o wentylacji z kieszonkowego podręcznika

Pobierz broszurę

Infografika przedstawiająca trigger wdechu i wydechu
Czy wiesz, że... (Trigger)

Trigger wdechowy i trigger wydechowy

Pobierz PDF

Time Constant Infographic
Czy wiesz, że... (Time Constant)

Time Constant: co to za funkcja, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia? 

Pobierz PDF (eng)

Infografika CO2 did you know
Czy wiesz, że... (Produkcja CO2 (VCO2))

Produkcja CO2 (VCO2): co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to pomocne w poprawie wyników?

Pobierz PDF

Infografika VDS did you know
Czy wiesz, że... (Objętość przestrzeni martwej VDS)

Objętość przestrzeni martwej: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Pobierz PDF

Infografika Smart pulmonary view did you know
Czy wiesz, że... (Smart Pulmonary View)

Smart Pulmonary View: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Pobierz PDF

Infografika Etco2 did you know
Czy wiesz, że... (Monitorowanie ETCO2 w respiratorach)

Monitorowanie ETCO2 w respiratorach: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Pobierz PDF

Aparat PulmoVista 500 zapewnia wizualizację rozkładu regionalnego wentylacji w płucach

Dräger PulmoVista® 500 – wentylacja widoczna gołym okiem

Aktualne i nieinwazyjnie dostępne dane dotyczące regionalnego rozkładu wentylacji. Może to pomóc w takim dopasowaniu parametrów respiratora, by zapewnić pacjentowi optymalną wentylację.

Etapy terapii oddechowej

Draeger-Stabilize-Respiratory-Pathway-PL-3-2.jpg

Etap 2 – Stabilizacja

Draeger-Wean-Respiratory-Pathway-PL-3-2.jpg

Etap 3 – Odzwyczajanie

Draeger-Recover-Respiratory-Pathway-PL-3-2.jpg

Etap 4 – Rekonwalescencja

ventilation-story-detailed-respiratory-pathway-pl-3-2.jpg

Doskonały wybór na każdym etapie leczenia

Chcesz dowiedzieć się więcej o zestawie narzędzi terapeutycznych wspierających indywidualną terapię oddechową na poszczególnych etapach procedury?

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20