Ustabilizuj pacjenta i chroń jego płuca - Wentylacja mechaniczna – Stabilizacja

Ustabilizuj pacjenta i chroń jego płuca

Skontaktuj się z nami

Ochrona płuc na pierwszym miejscu

Jako Twój Specjalista w Intensywnej Terapii dobrze wiemy, że jeśli intubacja jest konieczna, głównym celem musi być poprawa wymiany gazowej i mechaniki płuc. Wdrożenie strategii wentylacji chroniącej płuca i optymalizacja ustawień respiratora to kluczowe elementy na tym etapie. To respirator musi dostosować się do pacjenta – nie na odwrót.

Stabilizacja jako drugi etap terapii oddechowej

Stabilize-Pathway-3-2-pl.jpg

Ustabilizuj pacjenta i chroń jego płuca, ponieważ ...

  • u pacjentów może dojść do respiratorowego uszkodzenia płuc (VALI) 
  • VALI może wywołać ostre uszkodzenie płuc (ALI) lub zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) 
  • ALI lub ARDS może spowodować wzrost śmiertelności i ryzyka niewydolności wielonarządowej

Wentylacja mechaniczna a ryzyko VILI

Wielokrotna rekrutacja i derekrutacja oddechowa może prowadzić do respiratorowego uszkodzenia płuc (VILI) (dolne ilustracje). Jeśli pęcherzyki płucne są ustabilizowane przez wystarczające dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP), wentylacja mechaniczna ma mniejsze szanse na wywołanie negatywnych skutków ubocznych (górne ilustracje).

Tidal-Ventilation-3-2-pl.jpg
Zdjęcie pokazujące wentylację APRV

Czy APRV może zapobiec ARDS?

Wentylacja z uwalnianiem ciśnienia (APRV) utrzymuje dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, umożliwiając oddychanie spontaniczne. Chcą Państwo dowiedzieć się więcej?

Ochrona płuc pod kontrolą obrazu – Evita 800 Infinity

Ochrona płuc pod kontrolą obrazu

Spersonalizowana wentylacja, ocena zdolności do rekrutacji płuc oraz zindywidualizowany PEEP to główne czynniki mające wpływ na ochronę płuc w intensywnej terapii.

Aparat PulmoVista 500 zapewnia wizualizację rozkładu regionalnego wentylacji w płucach

Dräger PulmoVista® 500 – wentylacja widoczna gołym okiem

Aparat PulmoVista 500 pozwala ustawić optymalne parametry wentylacji bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Na bieżąco i w sposób dynamiczny pokazuje też wszystkie niezbędne informacje.

Nasz zestaw narzędzi terapeutycznych do ochrony płuc

Aby ustabilizować oddech pacjenta, niezbędne jest posiadanie dokładnych i aktualnych informacji na temat stanu płuc. Pomoże w tym zestaw sprawdzonych narzędzi.

Etapy terapii oddechowej Draeger – Procedura pętli PV przy niskim poziomie przepływu

Procedura pętli PV przy niskim przepływie pomaga zidentyfikować punkty przegięcia dla płuc w celu określenia optymalnych ustawień PEEP, objętości oddechowej i/lub ciśnienia wdechowego.

Etapy terapii oddechowej – funkcje PressureLink i QuickSet Draeger

Funkcje QuickSet i PressureLink usprawniają pracę, aby umożliwić zastosowanie wybranej procedury rekrutacyjnej.

Etapy terapii oddechowej Draeger – Trendy rekrutacyjne

Trendy rekrutacyjne ułatwiają analizę procedur rekrutacyjnych i konfigurację strategii wentylacji oszczędzającej płuca.

Etapy terapii oddechowej Draeger – PC AC II

Pressure Control - Assist Control (PC-AC) sprawia, że to pacjent decyduje o charakterystyce i liczbie oddechów wymuszonych.

Etapy terapii oddechowej Draeger – VC SIMV AutoFlow

AutoFlow dostosowuje automatycznie najmniejszy niezbędny poziom ciśnienia w celu zagwarantowania ustawionej objętości oddechowej i poprawia synchronizację pacjent-respirator.

Etapy terapii oddechowej Draeger – PC SIMV (rurka CO2)

Zintegrowany pomiar CO2 ułatwia analizę skuteczności wentylacji i wymiany gazowej pacjenta.

Etapy terapii oddechowej Draeger – Smart Pulmonary View III

Smart Pulmonary View zapewnia wizualizację w czasie rzeczywistym i przekształca dane w przydatne informacje usprawniające analizę parametrów dynamicznych płuc.

Do pobrania

Broszura „Wentylacja oszczędzająca płuca”
Broszura dotycząca ochrony płuc

Dowiedz się więcej na temat wentylacji chroniącej płuca

Pobierz broszurę (eng)

Kieszonkowy podręcznik wentylacji
Kieszonkowy podręcznik wentylacji

Dowiedz się więcej o wentylacji z kieszonkowego podręcznika

Pobierz broszurę

DYK C20.jpg
Czy wiesz, że... (C20/C)

Wskaźnik C20/C

Pobierz PDF

APRV did you know pl 9 11.jpg
Czy wiesz, że... (APRV)

Wentylacja z uwolnieniem ciśnienia w drogach oddechowych

Pobierz PDF

Infografika przedstawiająca wymuszoną wentylację minutową (MMV)
Czy wiesz, że... (MMV)

Wymuszona wentylacja minutowa (MMV)

Pobierz PDF

Infografika przedstawiająca funkcję AutoFlow
Czy wiesz, że... (AutoFlow), pl

AutoFlow: co to za funkcja, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia?

Pobierz PDF

Infografika przedstawiająca funkcję QuickSet
Czy wiesz, że... (QuickSet)

QuickSet: co to za funkcja, jak jej używać, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia?

Pobierz PDF

Autorelease Infographic
Czy wiesz, że... (Autorelease)

Autorelease: co to za funkcja, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia?

Pobierz PDF (eng)

Volume Guarantee Infographic
Czy wiesz, że... (Volume Guarantee)

Volume Guarantee: co to za funkcja, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia? 

Pobierz PDF (eng)

Time Constant Infographic
Czy wiesz, że... (Time Constant)

Time Constant: co to za funkcja, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia?

Pobierz PDF (eng)

Infografika przedstawiająca funkcję PressureLink
Czy wiesz, że... (PressureLink)

PressureLink: co to za funkcja, jak jej używać, dlaczego jest ważna i dlaczego jest pomocna w poprawie rezultatów leczenia?

Pobierz PDF

Infografika CO2 did you know
Czy wiesz, że... (Produkcja CO2 (VCO2)

Produkcja CO2 (VCO2): co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to pomocne w poprawie wyników?

Pobierz PDF

Infografika VDS did you know
Czy wiesz, że... (Objętość przestrzeni martwej VDS)

Objętość przestrzeni martwej: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Pobierz PDF

Infografika PEEPi did you know
Czy wiesz, że... (PEEPi)

PEEPi: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to pomocne w poprawie wyników?

Pobierz PDF

Infografika Smart pulmonary view did you know
Czy wiesz, że... (Smart Pulmonary View)

Smart Pulmonary View: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Pobierz PDF

Infografika Etco2 did you know
Czy wiesz, że... (Monitorowanie ETCO2 w respiratorach)

Monitorowanie ETCO2 w respiratorach: co to jest, jak się to mierzy i dlaczego jest to ważne?

Pobierz PDF

H220125_P433324_Did_you_know_Incremental_PEEP_and_Pinsp_9-11-en
Czy wiesz, że... (Incremental PEEP and Pinsp)

Pobierz PDF (eng)

H220126_P433325_Did_you_know_40_by_40_9-11-en
Czy wiesz, że... (40 by 40)

Pobierz PDF (eng)

H220127_P433327_Did_you_know_Sustained_inflation_9-11-en
Czy wiesz, że... (Continuous distending pressure)

Pobierz PDF (eng)

DYK_Intermittent_sighs-illuph-D-777-2021-en-master-21070_9-11-en
Czy wiesz, że... (Intermittent Sighs)

Pobierz PDF (eng)

Etapy terapii oddechowej

Draeger-Prevent-Respiratory-Pathway-PL-3-2.jpg

Etap 1 – Zapobieganie

Draeger-Wean-Respiratory-Pathway-PL-3-2.jpg

Etap 3 – Odzwyczajanie

Draeger-Recover-Respiratory-Pathway-PL-3-2.jpg

Etap 4 – Rekonwalescencja

ventilation-story-detailed-respiratory-pathway-pl-3-2.jpg

Doskonały wybór na każdym etapie leczenia

Chcesz dowiedzieć się więcej o zestawie narzędzi terapeutycznych wspierających indywidualną terapię oddechową na poszczególnych etapach procedury?

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20