Dräger FireGround

Dowódca akcji musi mieć dostęp do informacji w czasie rzeczywistym od wszystkich użytkowników aparatów oddechowych we wszystkich punktach wejścia, aby mieć nad nimi pełną kontrolę w każdej sytuacji. System monitorowania Dräger FireGround pozwala szybko przystąpić do akcji, minimalizuje potrzebę komunikacji głosowej przez radio oraz umożliwia zdalne monitorowanie i zgłaszanie incydentów.

Precyzyjne monitorowanie z niezależną transmisją danych w czasie rzeczywistym

​System monitorowania Dräger FireGround został zaprojektowany do przekazywania istotnych informacji w czasie rzeczywistym, dając dowódcy zdarzenia więcej czasu na podejmowanie decyzji taktycznych. Dzięki temu znacząco wzrasta poziom bezpieczeństwa, a zespół podczas akcji ma pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Dräger FireGround tworzy własną sieć niezależną od dostępnej infrastruktury sieciowej i energetycznej. Dodatkowo nasze rozwiązanie udostępnia również usługi w chmurze do tworzenia raportów dostosowanych do potrzeb klienta i zdalnego monitorowania.

BEZPIECZEŃSTWO+

Automatyczna aktywacja i logowanie
Bezpieczne i szybkie wejście do akcji: zaprojektowaliśmy system Dräger PSS® AirBoss Connect tak, aby transmisja radiowa aktywowała się automatycznie po otwarciu zaworu butli. Wszystkie istotne parametry życiowe i alarmy z aktywnego aparatu oddechowego możesz teraz łatwo przeglądać na urządzeniu przenośnym. Nie wyklucza to jednak możliwości osobistego kontaktu ze strażakiem, jeśli wymaga tego standardowa procedura operacyjna (SOP), co czyni cały proces monitorowania bardziej wiarygodnym i bezpieczniejszym dla zespołu uczestniczącego w akcji.

Transmisja w czasie rzeczywistym z szerokim zestawem alarmów
Dysponowanie wszystkimi informacjami od ręki to podstawa w sytuacjach krytycznych. Dräger PSS AirBoss Connect odznacza się szerokim zestawem alarmów takich jak:

  • Ciśnienie butli, alarm niskiego poziomu powietrza, czas do wycofania
  • Ręczny sygnał o zagrożeniu, alarm bezruchu i alarm wysokiej temperatury
  • Alarmy i potwierdzenia komunikacyjne, np. ogólne wezwanie do ewakuacji

W sytuacjach krytycznych zawsze otrzymujesz niezbędne informacje. Przekazywane w czasie rzeczywistym alarmy umożliwiają niezawodną identyfikację strażaka potrzebującego pomocy i natychmiastowy kontakt z nim.

Komunikacja niewerbalna ogranicza konieczność korzystania z radia
System monitorowania Dräger FireGround usprawnia ciągłą wymianę danych, redukując potrzebę ustnego przekazywania informacji o statusie. Pozwala to w znacznym stopniu wyeliminować korzystanie z lądowej radiokomunikacji ruchomej (LMR) do przesyłania komunikatów taktycznych, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie lepiej skoncentrować się na podstawowym zadaniu. Alarmy komunikacyjne, np. ogólne wezwanie do ewakuacji, są odbierane przez elektroniczną jednostkę sterującą i towarzyszy im sygnał dźwiękowy. Widać dokładnie, kto potwierdził alarm, a kto tego nie zrobił i trzeba się z nim skontaktować bezpośrednio przez radio.

FUNKCJONALNOŚĆ

Szybkie wejście zespołu do akcji
Aplikacja Dräger FireGround została zaprojektowana z myślą o potrzebach strażaków i płynnie łączy się ze standardowymi procedurami operacyjnymi. Aplikacja wyświetla wszystkie aktywne aparaty oddechowe, przypisując im indywidualny identyfikator sprzętu lub nazwisko użytkownika. Aparaty oddechowe lub strażaków można następnie dodać do zespołu za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”. W ten sposób można łatwo tworzyć i automatycznie dodawać wcześniej zdefiniowane zespoły, np. wóz 26, oddział 1.

Śledzenie wydarzeń
Oprócz możliwości monitorowania strażaków na miejscu zdarzenia, aplikacja FireGround pomaga również śledzić rozwój wypadków. Funkcję tę można wykorzystać do sporządzania mapek sytuacyjnych, tworzenia nagrań głosowych i dodawania zdjęć. Każdy wpis opatrzony jest stemplem czasowym, co pomaga w sporządzaniu raportów. W aplikacji internetowej FireGround Web dostępny jest podgląd punktów wejścia, dzięki czemu w przypadku sytuacji krytycznych można niezwłocznie powiadomić osoby na wyższych szczeblach dowodzenia.

Intuicyjny interfejs
Na ekranie systemu FireGround widoczny jest szczegółowy podgląd każdego użytkownika aparatu oddechowego – wystarczy jeden rzut oka. Użytkownicy aparatów o krytycznie niskim poziomie ciśnienia i ci, do których przypisane są określone alarmy, wyświetlani są na górze ekranu. Nasz system daje możliwość ciągłego monitorowania zespołu w miejscu zdarzenia i wszelkich napotykanych problemów.

Łatwa konfiguracja
Do korzystania z Dräger FireGround Web potrzebne jest tylko urządzenie i przeglądarka internetowa. Stosowany przez firmę Dräger proces rejestracji i konfiguracji oparty na kodzie QR sprawia, że rejestracja w FireGround Web oraz konfiguracja wszystkich aplikacji FireGround i HUB-ów przebiega wyjątkowo sprawnie i bezproblemowo.

ŁĄCZNOŚĆ

Zdalne monitorowanie
Opcjonalna aplikacja internetowa Dräger FireGround Web umożliwia dowódcom oraz personelowi warsztatowemu i zarządzającemu korzystanie z danych pochodzących z miejsca zdarzenia, w dowolnym miejscu. Wystarczy podłączyć FireGround HUB do chmury Dräger Cloud za pośrednictwem sieci LTE. Użytkownik może zdalnie monitorować wiele zdarzeń w dowolnym czasie i uzyskać pełny dziennik zdarzeń, co zwiększa bezpieczeństwo w przypadku rozległych i złożonych scenariuszy. Dostępne są te same informacje, co na miejscu zdarzenia, takie jak odczyty ciśnienia, alarmy oraz wszelkie inne dane udostępnione przez użytkownika aplikacji FireGround. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do notatek lub zdjęć centralne dowództwo może zawsze precyzyjnie ustalić, jak wygląda sytuacja w danej chwili.

Dostosowane do potrzeb raportowanie zdarzeń i kompleksowa analiza
Dodatkową zaletą jest możliwość łatwego dostosowania raportów pod kątem różnych celów – od analizy historii użytkownika lub urządzenia po zsynchronizowane przeglądy całych interwencji. Możliwość tworzenia raportów dotyczących zdarzeń na poziomie dowodowym i taktycznym umożliwia przeprowadzanie kompleksowych i wartościowych analiz. Dräger oferuje wielopoziomowy system rejestracji danych – w elektronicznej jednostce sterującej aparatu oddechowego, w aplikacji FireGround i w chmurze Dräger Cloud – zapewniając dostępność danych w każdej sytuacji i w dowolnym czasie.

Doskonała jakość sygnału w budynkach
System monitorowania Dräger FireGround jest wyposażony w niezawodny system łączności bezprzewodowej, który umożliwia utrzymywanie kontaktu w zasięgu do 1,5 km, co znacznie poprawia linię komunikacji, nawet gdy przebywasz z dala od miejsca zdarzenia. Na zasięg ten wpływa jednak rodzaj konstrukcji i budynku (np. standardowej wielkości budynki mieszkalne, magazyny lub tunele). Wspólnie z naszym klientem przeprowadziliśmy testy dotyczące zasięgu pomiędzy użytkownikiem aparatu oddechowego a FireGround HUB i uzyskaliśmy znakomite wyniki. Co ważne, im więcej użytkowników aparatów oddechowych wchodzi na teren obiektu, tym lepiej rozkłada się sygnał z urządzeń FireGround na poszczególne elementy sieci. Każde urządzenie PSS AirBoss Connect i każdy FireGround HUB działa wówczas automatycznie jak wzmacniacz sygnału, poprawiając jego rozchodzenie się w całym obiekcie.

Do pobrania

FireGround Product Inoformation, pl
FireGround Product Inoformation, pl

System monitorowania Dräger FireGround pozwala szybko przystąpić do akcji i minimalizuje potrzebę komunikacji głosowej przez radio.

Pobierz

FireGround Brochure, pl
FireGround Brochure, pl

Pobierz

Katalog produktów do zastosowań w straży pożarnej
Katalog produktów do zastosowań w straży pożarnej

Pobierz

Skontaktuj się z Dräger

Man with blue shirt

Dräger Polska Sp. z o.o.

​ul.​ ​Posag​ ​7​ ​Panien​ ​1
02-495​ ​Warszawa
e-mail:​ ​info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

​Zadzwoń​ ​do​ ​nas​ ​od​ ​poniedziałku​ ​do​ ​piątku
w​ ​godzinach​ ​od​ ​8:00​ ​do​ ​16:00

Centrum Serwisowe

​e-mail:​ ​serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20