Kamera MetCam do detekcji gazu

Kamera MetCam w sposób ciągły monitoruje duże obszary pod kątem wycieku metanu. Pokazuje ona zarówno źródło, jak i rozmiar wykrytego wycieku. Urządzenie wykrywa nawet niewielkie emisje.​

Wizualizacja wycieków gazu

W zakładach przemysłu naftowo-gazowego spotyka się rozległe lub przypominające labirynt obszary, do których trudno się dostać lub w których rurociągi gazowe są wielokrotnie połączone.​ W takich miejscach standardowe systemy detekcji gazu zwykle sobie nie radzą. Optyczna kamera detekcyjna potrafi jednak wykryć źródło i intensywność wycieku gazu nawet w takich warunkach.​ Stanowi idealne dopełnienie systemu detekcji gazu pozwalające szybciej i dokładniej ocenić potencjalne zagrożenie.​

Większa wydajność i większe bezpieczeństwo

Kamera MetCam automatycznie monitoruje zakład przez całą dobę. W przeciwieństwie do detektorów punktowych wykrywa też źródła gazu znajdujące się w większej odległości. Wystarczy, że takie źródło znajdzie się w polu widzenia kamery. Dlatego na skuteczność wykrywania nie wpływa wiatr ani podobne czynniki. Kamera MetCam wykrywa wycieki gazu na wczesnym etapie i szybko o nich informuje. Dzięki temu można szybko podjąć środki zaradcze. A to przekłada się na większe bezpieczeństwo i większą wydajność zakładu.​

Łatwa interpretacja zdarzenia i wielofunkcyjność

Kamera dokonuje wizualizacji chmury gazu w postaci kolorowej nakładki na czarno-biały obraz wideo oraz dodatkowo określa stężenie. Dlatego zdarzenie można zinterpretować z bezpiecznej odległości, np. ze sterowni. Kamery można używać zarówno to pomiaru ilości gazu, jak i jako kolorowej kamery monitoringu.​

Mniej fałszywych alarmów i bardzo niska ilość prac konserwacyjnych

Kamera rozpoznaje, że jej układ optyczny jest brudny lub zasłonięty i informuje o tym użytkownika w specjalny sposób. Zmniejsza to liczbę fałszywych alarmów i sprawia, że system detekcji zawsze pozostaje w gotowości. Kamera MetCam dokonuje regularnej samokalibracji, aby dostosować się do zmian parametrów otoczenia. Żadna specjalna konserwacja ani kalibracja nie jest wymagana, a ilość prac konserwacyjnych jest niewielka.​

Różne opcje komunikacji

MetCam dysponuje różnymi interfejsami komunikacyjnymi oraz obsługuje powiązane z nimi protokoły przesyłania danych i nagrań wideo. Analogowa pętla 4–20 mA w połączeniu z protokołem HART® służy do przekazywania alarmów i statusu urządzenia. Nagrania wideo przesyłane są przez LAN za pomocą interfejsu Ethernet. Jednocześnie dostępne są dwa tryby pracy. W pierwszym trybie przesyłany jest czarno-biały obraz, na którym w przypadku wycieku pojawia się kolorowa nakładka obrazująca chmurę wykrytego gazu. W drugim trybie transmitowany jest kolorowy obraz z monitorowania obszaru bez pokazywania stężenia gazu.​

Udokumentowane bezpieczeństwo

Wszystkie zdarzenia i wyniki pomiarów są automatycznie zapisywane, dzięki czemu można później je na spokojnie ocenić i przeanalizować. W wygodny sposób można też tworzyć rejestry wycieków.​

Do pobrania

MetCam Gas Camera Product Information, pl
MetCam Gas Camera Product Information, pl

Pobierz

More than the sum Brochure, pl
More than the sum Brochure, pl

Pobierz

Skontaktuj się z Dräger

Man with blue shirt

Dräger Polska Sp. z o.o.

​ul.​ ​Posag​ ​7​ ​Panien​ ​1
02-495​ ​Warszawa
e-mail:​ ​info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

​Zadzwoń​ ​do​ ​nas​ ​od​ ​poniedziałku​ ​do​ ​piątku
w​ ​godzinach​ ​od​ ​8:00​ ​do​ ​16:00

Centrum Serwisowe

​e-mail:​ ​serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20