Czujniki PID

Czujniki PID są idealnym wyborem do detekcji niskich stężeń lotnych związków organicznych. Detektory fotojonizacyjne (PID) służą do pomiarów grup substancji niebezpiecznych lub po odpowiednim skonfigurowaniu do detekcji poszczególnych substancji.

Wykrywanie lotnych związków organicznych w zakresach ppm i ppb

Detektor fotojonizacyjny (PID) to nowy czujnik z serii DrägerSensor, umożliwiający dokonywanie pomiarów lotnych związków organicznych (LZO) w zakresach ppm i ppb. Czujniki pozwalają uzupełnić pomiary prowadzone w miejscu pracy z użyciem detektorów wielogazowych.

Różnorodne zastosowania

Ze względu na wszechstronność działania czujniki PID można wykorzystać m.in. do pomiarów w trakcie przestojów pracy w zakładach chemicznych i petrochemicznych, monitorowania jakości powietrza w szybach i przestrzeniach zamkniętych, wykrywania nieszczelności itd.

Pomiary benzenu

Selektywne pomiary benzenu mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu Dräger X-am® 8000 z zastosowaniem rurki wskaźnikowej. Rurka ta odfiltrowuje wszystkie węglowodory poza benzenem.

Wytrzymała konstrukcja

Detektory PID Dräger są wyposażone w hydrofobowe membrany, które chronią wbudowany czujnik PID w otoczeniach przemysłowych. Ze względu na krótkie czasy reakcji czujniki szybko ostrzegają o niebezpieczeństwie.

Regulacja i współczynniki reakcji

Regulacja czujników PID przebiega szybko i łatwo z użyciem izobutylenu. Izobutylen to nieszkodliwy gaz dostępny w praktycznych, jednorazowych butlach gazowych do testów. Czułość na monitorowaną substancję można ustawić za pomocą współczynników reakcji. Dzięki temu czujnik można wyregulować na miejscu, w dowolnym czasie.

Optymalizacja pod kątem zadania

​Czujniki PID zostały zoptymalizowane pod kątem kompatybilności z detektorami gazu Dräger, dzięki czemu można w pełni wykorzystać oferowane przez nie możliwości.

Do pobrania

Product Information: DrägerSensor PID
Product Information: DrägerSensor PID

Pobierz

Portable Gas Detection Portfolio, Brochure, pl
Portable Gas Detection Portfolio, Brochure, pl

Pobierz

Czujniki i substancje

Czujniki Dräger dla przenośnych detektorów gazu służą do pomiarów wielu różnych substancji niebezpiecznych. Odpowiedni czujnik dobierzesz, wyszukując daną substancję. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać więcej informacji.

Wyszukaj substancję

Wprowadź nazwę substancji

Konfiguracje produktów

Stosowane dla 76 substancji

3 dopasowane do Czujnik(i)

Skontaktuj się z Dräger

Man with blue shirt

Dräger Polska Sp. z o.o.

​ul.​ ​Posag​ ​7​ ​Panien​ ​1
02-495​ ​Warszawa
e-mail:​ ​info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

​Zadzwoń​ ​do​ ​nas​ ​od​ ​poniedziałku​ ​do​ ​piątku
w​ ​godzinach​ ​od​ ​8:00​ ​do​ ​16:00

Centrum Serwisowe

​e-mail:​ ​serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20