Dräger PSS® Merlin®

Telemetryczny system monitorowania Dräger PSS Merlin zapewnia precyzyjny wgląd w status sytuacji użytkowników wyposażenia oddechowego. Status kluczowych informacji podawany jest bezpośrednio pomiędzy stanowiskiem kontroli wejścia, a użytkownikiem. Technologia, która pomaga w sytuacji zagrożenia, znacznie zwiększa bezpieczeństwo i przyczynia się do ochrony życia użytkowników aparatów oddechowych.

Telemetria – monitorowanie użytkowników aparatów oddechowych

System Dräger PSS Merlin umożliwia wybór pomiędzy zastosowaniem dwóch wszechstronnych wersji. W pierwszej może wykorzystać PSS Merlin panel nadzoru wejść, elektroniczną jednostkę monitoringu Dräger Bodyguard 7000 lub Bodyguard II oraz modem PSS Merlin, z atestem ATEX.

W drugiej system może być użytkowany wraz z oprogramowaniem Dräger PSS Merlin, w przeciwieństwie do panelu nadzoru wejść. Jeśli oprogramowanie jest użytkowane wraz z modemem PSS Merlin, oferuje dodatkowe korzyści.

Za pomocą modemu PSS Merlin, najnowsze informacje mogą być przesyłane z urządzenia Bodyguard 7000 lub Bodyguard II do oprogramowania PSS Merlin lub do panelu nadzoru wejść, co oznacza, że dowódca akcji uzyskuje informacje na temat użytkowników aparatów oddechowych w czasie rzeczywistym. Umożliwia to podjęcie natychmiastowych działań w przypadku sytuacji zagrożenia. czasie rzeczywistym. Umożliwia to podjęcie natychmiastowych działań w przypadku sytuacji zagrożenia.

Automatyczna aktywacja i logowanie

Do wszechstronnych zastosowań: po otwarciu zaworu butli, system włącza urządzenie Bodyguard 7000 i modem PSS Merlin. Panel nadzoru wejść PSS Merlin jest uruchamiany przez włożenie wszystkich kluczy identyfikacyjnych. Uwierzytelnienie modemu PSS Merlin zostaje odczytane i następuje ustanowienie unikalnego połączenia pomiędzy radiem i panelem. System ciągle monitoruje status połączenia. W trakcie użytkowania wraz z oprogramowaniem Dräger PSS Merlin i modemem PSS Merlin PC możliwe jest automatyczne logowanie do aparatu oddechowego – bez konieczności wkładania wszystkich kluczy identyfikacyjnych.

Jednak w razie konieczności, nadal możliwe jest ustanowienie połączenia przez klucze. Można również przeprowadzić personalizację aparatu oddechowego, która umożliwi łatwą dokumentację i przejrzystość śledzenia jego użytkowania. okumentację i przejrzystość śledzenia jego użytkowania.

Wszystkie informacje na jedno spojrzenie

Urządzenie Dräger Bodyguard 7000 łączy aktualizacje na temat krytycznych dla życia parametrów. Umożliwia wyświetlenie: ciśnienia butli, czasu do sygnału rezerwy i optycznych sygnałów ostrzegawczych, automatycznych sygnałów o zagrożeniu, ręcznych sygnałów o zagrożeniu. Przy stosowaniu wraz z systemem telemetrycznym Merlin PSS, urządzenie Bodyguard 7000 wyświetla status sygnałów radiowych. Wszystkie dane są przechowywane w urządzeniu i mogą zostać udokumentowane lub łatwo uzyskane w celu przeprowadzenia optymalnego szkolenia.

Zwiększona skuteczność ładowania – nawet w samochodzie

W celu zaoszczędzenia cennego czasu na ładowanie akumulatorów, dostępne są ładowarki samochodowe do modemu PSS Merlin i panelu nadzoru wejść PSS Merlin. Akumulatory ładuje się w sposób łatwy i skuteczny, nawet w wozie strażackim.

W celu zaoszczędzenia cennego czasu na ładowanie akumulatorów, dostępne są ładowarki samochodowe do modemu PSS Merlin i panelu nadzoru wejść PSS Merlin. Akumulatory ładuje się w sposób łatwy i skuteczny, nawet w wozie strażackim.

Parametry krytyczne dla życia w czasie rzeczywistym

Istnieją dwa sposoby komunikacji pomiędzy użytkownikiem i dowódcą akcji. Z aparatu oddechowego użytkownika przekazywane są następujące dane:

  • ręczny sygnał o zagrożeniu,
  • automatyczny sygnał o zagrożeniu,
  • ciśnienie butli,– czas do sygnału rezerwy,
  • upływający czas,
  • sygnał wycofania i ewakuacji,
  • potwierdzenie ogólnego i indywidualnego sygnału ewakuacji.


Dzięki oprogramowaniu lub panelowi nadzoru wejść dowódca akcji może:
  • wysyłać sygnał o indywidualnej lub zespołowej ewakuacji,
  • potwierdzić sygnały o zagrożeniu użytkownika aparatu oddechowego, automatyczne sygnały o zagrożeniu i sygnały wycofania.

Bezpieczne sterowanie akcją - intuicyjne oprogramowanie

Podczas użytkowania oprogramowania PSS Merlin, nie jest wymagany panel nadzoru wejść PSS Merlin. Modem PSS Merlin PC komunikuje się bezpośrednio z użytkownikami modemów PSS Merlin. Nawet użytkownicy, którzy nie korzystają z telemetrii, mogą pojawić się na wyświetlaczu, jeśli wejdą w czas odliczania do sygnału rezerwy w oprogramowaniu. Dzięki wodoodpornemu portowi USB, trwały modem PSS Merlin PC o klasie IP 65 nie wymaga dodatkowego źródła zasilania. Aby nie dopuścić do utraty danych, system oferuje tworzenie kopii na trzy sposoby: Modem PC, oprogramowanie oraz opcjonalna zewnętrzna pamięć, w której następuje zapisanie ostatniego statusu zalogowanych osób – nie zostaną utracone żadne dane. W trybie wglądu, dowódca akcji może zbierać informacje z kilku niezależnych punktów nadzoru wejść. Analiza tych danych daje pełny obraz, pomocny do podjęcia dalszej decyzji. Tryb szkoleniowy umożliwia użytkownikom trening w zakresie działania oprogramowania i przeprowadzania symulacji realistycznych akcji. Po akcji, zebrane dane mogą być zawarte w raporcie, który następnie można również wczytać do oprogramowania administrującego strażą pożarną Drägerware.ZMS/fire.

Zwiększony komfort użytkownika, maksymalna swoboda ruchu

Modem PSS Merlin jest zaprojektowany po to, aby mógł być dokładnie wpasowany w stelaż aparatów oddechowych serii Dräger PSS 5000 i PSS 7000. Znajduje się on centralnie pomiędzy stelażem i butlą, co umożliwia bezproblemową integrację w ergonomicznym systemie noszenia. Kompaktowa konstrukcja zmniejsza ryzyko zaczepienia; regulowany pas biodrowy umożliwia większą swobodę ruchu. Modem PSS Merlin jest połączony bezpośrednio z centralnym układem elektronicznym urządzenia Bodyguard 7000, niezbędne jest tylko założenie pojedynczego akumulatora wielokrotnego ładowania w celu zasilania urządzenia Bodyguard 7000 i modemu PSS Merlin. Ułatwia to eksploatację akumulatorów i proces ładowania.

Do pobrania

System PSS Merlin Product Information, pl
System PSS Merlin Product Information, pl

Pobierz

Fire Fighting Catalogue Poland, pl
Fire Fighting Catalogue Poland, pl

Pobierz

Declaration of Conformity to R&TTE
Declaration of Conformity to R&TTE

Pobierz

Merlin EG-Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity
Merlin Modem EG-Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity
PSS Merlin Modem R and TTE EG-Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity

Skontaktuj się z Dräger

Contact Us Image Safety Products

Dräger Polska Sp. z o.o.

​ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

​Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe

​e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20