Dräger PointGard 3700

Dräger PointGard 3700 to kompletny 1-kanałowy system detekcji gazów do monitorowania palnych gazów lub par w powietrzu otoczenia. Solidna, a zarazem kompaktowa obudowa o stopniu ochrony IP66 zawiera wszystkie niezbędne urządzenia alarmowe.

Wszystko w jednym

PointGard 3700 to optymalne rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują systemu detekcji gazu, ale nie chcą zajmować się montażem wszystkich niezbędnych elementów. Zawiera funkcję pomiarową przetwornika, funkcję oceny kontrolera i niezbędny sprzęt alarmowy, taki jak lampki sygnalizacyjne i syrena. Wersje AC urządzenia PointGard 3700 mogą być zasilane za pomocą opcjonalnej wtyczki z dowolnego standardowego gniazda elektrycznego. W celu zapewnienia optymalnego umiejscowienia, urządzenie PointGard 3700 i czujnik można zamontować oddzielnie. Pozwala to na zamontowanie urządzenia PointGard 3700 z urządzeniami alarmowymi i wyświetlaczem na wysokości oczu, podczas gdy czujnik może być umieszczony jak najbliżej miejsca pomiaru. Maksymalna długość kabla pomiędzy PointGard 3700 i czujnikiem wynosi 30 m. Urządzenie PointGard 3700 jest dostarczane z czujnikiem Dräger PIR 7000, który nadaje się idealnie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Ponadto dostępne są również odpowiednie akcesoria do stosowania w rurach i szybach wentylacyjnych.

Zastosowanie

Urządzenie PointGard 3700 może być używane tam, gdzie stężenie gazu musi być monitorowane lokalnie. Typowym zastosowaniem jest pomiar łatwopalnych gazów i par w niewentylowanych lub zamkniętych pomieszczeniach. W tym celu PointGard 3700 jest instalowany na zewnątrz pomieszczenia przy wejściu, a czujnik w monitorowanym pomieszczeniu. W ten sposób użytkownik jest informowany o stężeniu gazu przed wejściem do środka. Jeśli ustawione granice alarmowe zostaną przekroczone, PointGard ostrzega użytkownika za pomocą zintegrowanych urządzeń alarmowych. Urządzenie może również automatycznie uruchamiać wentylację, dzięki czemu stężenie zostanie obniżone, a do pomieszczenia będzie można wejść bez ryzyka.

Technika pomiarowa

W systemie PointGard 3700 zastosowano sprawdzoną elektronikę znaną z urządzenia Dräger Polytron 8700. Ponadto czujnik Dräger PIR 7000 spełnia wymagania SIL2 i został dokładnie przetestowany pod kątem funkcjonalności. Przetwornik podczerwieni z podwójnie kompensowaną 4-wiązkową optyką charakteryzuje się doskonałą jakością pomiaru i wyjątkową, długoterminową stabilnością. Wykrywa zanieczyszczenie układu optycznego i ostrzega w odpowiednim czasie przed wystąpieniem błędu pomiaru, aby operator mógł w porę usunąć zabrudzenie. Zastosowanie krzywych absorpcji specyficznych dla gazu pozwala na zmianę substancji docelowej bez konieczności późniejszej ponownej kalibracji. W zależności od lokalnych warunków, okres między kalibracjami może wynosić do jednego roku. Za pomocą tego czujnika PointGard 3700 umożliwia pomiar szerokiej gamy wybuchowych gazów i par węglowodorowych w zakresie od 0 do 100% DGW (dolna granica wybuchowości). Dräger PIR 7000 umożliwia ciągły pomiar w warunkach atmosferycznych w zakresie temperatury od -40°C do +77°C.

Zintegrowane urządzenia alarmowe

PointGard 3700 posiada alarmy wizualne i dźwiękowe. Dobrze widoczne i trwałe diody ostrzegają o niebezpieczeństwie z dużej odległości w kolorze pomarańczowym (alarm wstępny) i czerwonym (alarm główny). W przypadku rozróżnienia między bezpiecznymi i niebezpiecznymi warunkami dostępne są kombinacje w kolorze zielonym (stan bezpieczny) i czerwonym (stan zagrożenia) lub zielonym (stan bezpieczny) i niebieskim (stan zagrożenia). Zintegrowana syrena emituje dźwięk o natężeniu 85–100 dB i jest przeznaczona do użytku przemysłowego w hałaśliwym otoczeniu. Głośność można zmniejszyć w mniej hałaśliwych środowiskach, na przykład w laboratorium.

Zasilanie elektryczne

System PointGard 3700 zawiera zasilacz 120 ... 230 V AC/24 V DC. Opcjonalnie można go zamówić z kablem zasilającym i wtyczką odpowiednią do użytku w danym kraju. Jeśli lokalne zasilanie 24 V DC jest już dostępne, można zamówić wariant bez zasilacza.

Obsługa

Wartość pomiarowa, nazwa gazu i jednostka pomiarowa są stale widoczne na wyświetlaczu. W razie potrzeby można również wyświetlić historię stężeń z ostatnich 15 minut. Wyświetlacz posiada podświetlenie w kolorze czerwonym lub zielonym, aby zapewnić czytelność nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Kolory można ustawić za pomocą przełącznika suwakowego wewnątrz urządzenia. Poniżej wyświetlacza znajdują się trzy diody LED stanu w kolorze zielonym (gotowość do pracy), żółtym (błąd) i czerwonym (alarm). Wszystkie ustawienia w PointGard 3700 są dokonywane z poziomu menu chronionego hasłem. Sterowanie trzema przyciskami umożliwia szybką nawigację po pozycjach menu. Zakres pomiarowy i progi alarmowe są fabrycznie ustawione na standardowe wartości. Można je dostosować w dowolnym momencie.

Interfejsy

Oprócz zintegrowanych funkcji alarmowych, PointGard 3700 jest również wyposażony w bezpotencjałowe styki przekaźnikowe. Umożliwia to dodatkowe zautomatyzowane opcje przełączania. Dostępne są przekaźniki dla A1, A2 i usterek. Ponadto dostępna jest opcja wykrywania stanu zewnętrznego styku przełączającego, na przykład styku usterki urządzeń w pobliżu. Efektem jest wyłączenie w razie potrzeby zielonego podświetlenia (stan bezpieczny) na PointGard 3700. Do integracji z systemami wyższego poziomu (systemy wizualizacji, systemy akwizycji danych, sterowniki PLC, centralne systemy ostrzegania przed gazem) można użyć analogowego interfejsu prądowego 4–20 mA zgodnie z NE 43. Komunikacja HART® umożliwia synchronizację ustawień z podłączonym urządzeniem Dräger REGARD 3000 lub Dräger REGARD 7000. Ponadto możliwy jest zdalny dostęp przez HART® przy użyciu oprogramowania Dräger PolySoft lub innego zestawu HART® HHT.

Do pobrania

PointGard 3700 Product Information, pl
PointGard 3700 Product Information, pl

Dräger PointGard ­3700 to kompletny 1-kanałowy system detekcji gazów do monitorowania palnych gazów lub par w powietrzu otoczenia. Solidna, a zarazem kompaktowa obudowa o stopniu ochrony IP66 zawiera wszystkie niezbędne urządzenia alarmowe.

Pobierz

More than the sum Brochure, pl
More than the sum Brochure, pl

Pobierz

EU-DoC SE23829-05 PointGard 2xx0/ 3xx0
EU-DoC SE23829-05 PointGard 2xx0/ 3xx0

Pobierz

UK-DoC 11225981-00 PointGard 2xx0/ 3xx0

Skontaktuj się z Dräger

Man with blue shirt

Dräger Polska Sp. z o.o.

​ul.​ ​Posag​ ​7​ ​Panien​ ​1
02-495​ ​Warszawa
e-mail:​ ​info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

​Zadzwoń​ ​do​ ​nas​ ​od​ ​poniedziałku​ ​do​ ​piątku
w​ ​godzinach​ ​od​ ​8:00​ ​do​ ​16:00

Centrum Serwisowe

​e-mail:​ ​serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20