Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

I wentylacja staje się widoczna. Wykorzystaj moc elektrycznej tomografii impedancyjnej (EIT) z korzyścią dla siebie i swoich pacjentów. Aparat PulmoVista® 500 umożliwia obrazowanie strefowej dystrybucji wentylacji w płucach w sposób nieinwazyjny, w czasie rzeczywistym i bezpośrednio przy łóżku pacjenta.

Obrazowanie całego cyklu wentylacji w czasie rzeczywistym

Strategia wentylacji oszczędzającej płuca wymaga optymalnych ustawień PEEP i objętości oddechowej. Znalezienie i utrzymanie tych kluczowych ustawień w trakcie terapii jest wyzwaniem – nawet dla doświadczonych lekarzy. Parametry globalne, które odzwierciedlają stan płuc jako całości, nie zapewniają ciągłego obrazu czynności płucnej pacjenta. Bez ciągłej informacji o strefowej dystrybucji ocena tego, jak różne strefy płuca reagują na terapię na przestrzeni czasu, ogranicza się do spekulacji. Elektryczny tomograf impedancyjny PulmoVista 500 umożliwia ciągłą i bezpośrednią obserwację wentylacji w różnych strefach płuca, ułatwiając opracowanie zindywidualizowanej terapii.

Bezpośrednia obserwacja i monitorowanie czynności terapeutycznych

Urządzenie PulmoVista 500 pozwala na ocenę strefowej dystrybucji wentylacji, a także zmian w końcowowydechowej objętości płuc. Umożliwia także obserwowanie efektów czynności terapeutycznych i monitorowanie wyników w miarę upływu czasu. Dzięki tym danym PulmoVista 500 pomaga utrzymać najlepszą możliwą dystrybucję powietrza w płucach i na bieżąco informuje o skutkach, które takie czynniki jak niedodma, rozdęcie płuc, pułapka powietrzna, wysięk opłucnowy lub odma opłucnowa mogą mieć na wentylację.

Ciągłe, nieinwazyjne obrazowanie przy łóżku pacjenta

Funkcję płuc można monitorować jednocześnie do 24 godzin, bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Elastyczny silikonowy pas z 16 wbudowanymi elektrodami łatwo się zakłada wokół klatki piersiowej pacjenta i podłącza do urządzenia PulmoVista 500. Bez inwazyjnych lub stresujących czynności. Bez promieniowania jonizującego. Bez transportu pacjenta.

Cenne informacje w zasięgu ręki

Oprócz obrazów tomograf impedancyjny PulmoVista 500 w czasie rzeczywistym generuje globalne i strefowe krzywe i parametry. Dostarcza również widoki trendów w zakresie dystrybucji wentylacji i zmian końcowowydechowej objętości płuc, co pozwala na porównanie aktualnego stanu płuc z poprzednimi. Ponadto widok „Diagnostyka” umożliwia wygodną analizę dystrybucji wentylacji, zmian zgodności regionalnej (CW, CL) oraz opóźnień w wentylacji regionalnej (RVD) i dlatego jest szczególnie przydatny w ocenie interwencji terapeutycznych, takich jak próby PEEP. Informacje te zapewniają bardziej kompleksowy obraz i pomagają we wdrażaniu strategii wentylacji oszczędzającej płuca w czasie leczenia.

PulmoVista® jest znakiem towarowym firmy Dräger.

Ocena elastancji płuc i ściany klatki piersiowej za pomocą urządzenia PressurePod

Znajomość ciśnienia przezpłucnego (Ptp) i ciśnienia w przełyku (Pes) pozwala na rozróżnienie elastycznego zachowania płuc i ściany klatki piersiowej, oszacowanie stopnia oddechu spontanicznego i określenie maksymalnego obciążenia płuc. Urządzenie Dräger PressurePod można podłączyć do PulmoVista 500 i uzyskać informacje o ciśnieniu w drogach oddechowych, w przełyku i w żołądku pacjenta. Otrzymane parametry można analizować i np. na podstawie przezpłucnego ciśnienia napędowego ocenić mechanikę płuc.

PulmoVista® jest znakiem towarowym firmy Dräger.

Do pobrania

Informacje o produkcie: PulmoVista® 500 (PDF)
Informacje o produkcie: PulmoVista® 500 (PDF)

Pobierz

Neonatal and pediatric accessories catalogue, en
Neonatal and pediatric accessories catalogue, en

Suitable for a wide range of clinical applications, we supply you with over 2,000 accessory item solutions. From breathing masks to flow sensors to disposable and reusable breathing circuits, we design and develop all our products according to your specific requirements.

Pobierz

Option Advanced Data Analysis Package (ADAP), en
Option Advanced Data Analysis Package (ADAP), en

Extends the funtionallity of PulmoVista 500 for use in advanced clinical and research settings.

Pobierz

EIT Booklet, en
PulmoVista 500 sw 1.30 PI, pl
webshop

Serwis Dräger

Sprzęt medyczny osiąga największą wydajność pod warunkiem, że jest prawidłowo skalibrowany i poddawany regularnym przeglądom przez certyfikowanych inżynierów serwisowych. Zapewnij zachowanie ciągłości operacyjnej aparatury medycznej oraz bezpieczeństwo w procesie terapeutycznym.

Skontaktuj się z Dräger

Smiling woman with blonde hair

Dräger Polska Sp. z o.o.

​ul.​ ​Posag​ ​7​ ​Panien​ ​1
02-495​ ​Warszawa
e-mail:​ ​info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

​Zadzwoń​ ​do​ ​nas​ ​od​ ​poniedziałku​ ​do​ ​piątku
w​ ​godzinach​ ​od​ ​8:00​ ​do​ ​16:00

Centrum Serwisowe

​e-mail:​ ​serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20