Dräger SSK 5000

Dräger SSK 5000 służy do potwierdzenia możliwej obecności narkotyku na danej powierzchni. Jest on szybki i łatwy w użyciu. W przypadku użycia w połączeniu z Dräger DrugTest® 5000 próbkę można przenieść do kasety testowej i sprawdzić pod kątem zanieczyszczenia narkotykami. Próbkę można także zachować i przetransportować na potrzeby dalszego testowania.

​Badanie powierzchniowe

Dräger SSK 5000 składa się z fiolki z roztworem buforowym oraz zintegrowanego z nakrętką patyczka z wacikiem do pobierania próbek. Wacikiem przeciera się powierzchnie, a następnie bada pobrany materiał pod kątem obecności narkotyków za pomocą systemu Dräger DrugTest® 5000.

Badanie potwierdzające

Substancje zebrane z powierzchni i nieznane preparaty, które trafiają do roztworu buforowego za pomocą SSK 5000, można przechować i transportować bezpiecznie w pojemniku na próbkę. Dzięki specjalnej zakrętce gwintowanej pojemnik na próbkę można przerobić na butelkę z zakraplaczem, aby dozować płyn. Za pomocą tego zakraplacza badany płyn można następnie oddzielić lub zmniejszyć jego ilość na potrzeby kolejnej analizy.

Substancje nieznane

Za pomocą wacika SSK 5000 należy zebrać małą ilość, na przykład, nieznanego preparatu granulowanego, przenieść ją do roztworu buforowego, a następnie zbadać na zawartość narkotyków za pomocą systemu Dräger DrugTest® 5000.

Do pobrania

SSK 5000 Product Information, pl
SSK 5000 Product Information, pl

Pobierz

Skontaktuj się z Dräger

Contact Us Image Safety Products

Dräger Polska Sp. z o.o.

​ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

​Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe

​e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20