Punkty poboru gazów medycznych

Punkty poboru – wszędzie tam, gdzie są konieczne. Szerokie możliwości instalacji pozwalają na lokalizację punktów poboru gazów dokładnie tam, gdzie są potrzebne, gwarantując ergonomiczne i odpowiednie rozmieszczenie urządzeń.

Duże zróżnicowanie opcji instalacyjnych

Do uniwersalnego montażu jednostek końcowych – np. w i na ścianach, w kanałach mediów lub w jednostkach zasilających – stworzono specjalne zespoły bazowe. Dzięki temu wymagane gazy i próżnia mogą być niezawodnie i w dowolnym czasie dostarczane do wszystkich obszarów opieki, takich jak sale przygotowania pacjenta, sale operacyjne, oddziały intensywnej terapii i oddziały podstawowej opieki medycznej.

Jednolita kolorystyka i wygląd

Zaleca się, by przy zakupie nowego wyposażenia, lub podczas serwisowania istniejącego, zadbać o jego jednolity kolor i wygląd, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Ma to pozytywny wpływ na odwiedzających i pacjentów oraz przyczynia się do stworzenia przyjemnego i harmonijnego otoczenia. W ten sposób można uniknąć nieplanowanej, kosztownej kompleksowej modernizacji, ponieważ w trakcie prac serwisowych i konserwacyjnych poszczególne jednostki są stopniowo wyposażane w nowe tuleje zwalniające.

Przegląd cech produktu

 • Nowoczesny, atrakcyjny wygląd
 • Wypukła konstrukcja tulei zwalniającej, umożliwiająca optymalną dezynfekcję poprzez przetarcie jej powierzchni
 • Skuteczna i bezpieczna konserwacja, a także wymiana przyłączy bez zakłócania funkcjonowania szpitala
 • Zastosowanie kodów kolorystycznych na wszystkich istotnych komponentach dla poszczególnych typów gazów w celu zapewnienia bezpiecznego połączenia
 • Dostępne są wersje do montażu ściennego (podtynkowego/natynkowego) i dla jednostek zasilających (sufitowych i ściennych)
 • Brak korozji dzięki sprawdzonej kompatybilności materiałowej
 • Wstępnie zmontowane moduły do szybkiej i bezpiecznej instalacji na miejscu
 • Zmienna kompensacja głębokości osadzenia do 20 mm z opcją zwiększenia do 40 mm
 • Elastyczny montaż w pozycjach co 60 stopni
 • Spełnia wymagania normy DIN EN ISO 9170. Wersje dla poszczególnych krajów spełniają wymogi norm DIN 13260-2, BS 5682, SS 8752430 lub CarbaMed.
 • Punkty poboru sklasyfikowane zgodnie z MDR (2017/745) klasa IIA
Dodatkowe właściwości punktów poboru zgodnie z DIN 13260:
 • Nowa generacja tulei zwalniających jest wstecznie kompatybilna z pierwszą generacją bezpiecznych przyłączy​
 • Wybór systemu kolorystyki neutralnej lub ISO 32
 • Pozycja spoczynkowa do bezpiecznego przechowywania wtyku
 • Opcja: kompatybilność z systemami do badań MRI o natężeniu pola magnetycznego do 3 tesli

webshop

Serwis Dräger

Sprzęt medyczny osiąga największą wydajność pod warunkiem, że jest prawidłowo skalibrowany i poddawany regularnym przeglądom przez certyfikowanych inżynierów serwisowych. Zapewnij zachowanie ciągłości operacyjnej aparatury medycznej oraz bezpieczeństwo w procesie terapeutycznym.

Skontaktuj się z Dräger

Smiling woman with blonde hair

Dräger Polska Sp. z o.o.

​ul.​ ​Posag​ ​7​ ​Panien​ ​1
02-495​ ​Warszawa
e-mail:​ ​info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

​Zadzwoń​ ​do​ ​nas​ ​od​ ​poniedziałku​ ​do​ ​piątku
w​ ​godzinach​ ​od​ ​8:00​ ​do​ ​16:00

Centrum Serwisowe

​e-mail:​ ​serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20