Dräger X-pid® 9500

Selektywny miernik gazu PID sprawdza się idealnie w przypadku użytkowników często badających poziom niebezpiecznych toksycznych substancji. Benzen, butadien i inne lotne związki organiczne są rakotwórcze nawet w minimalnych stężeniach. Selektywny pomiar jest konieczny, ponieważ w środowisku często znajdują się też inne gazy i pary. Urządzenie pomiarowe charakteryzuje się szybkim czasem działania i jakością wyników odpowiadającą testom laboratoryjnym.

Detektor wielogazowy

  • ​selektywne wykrywanie gazów LZO
  • do częstego sprawdzania obecności substancji toksycznych i rakotwórczych
  • laboratoryjna jakość wyników pomiaru nawet przy niskich stężeniach
  • pomiar benzenu już od 50 ppb
  • pomiary nie wymagają materiałów eksploatacyjnych

Dwa tryby pozwalające wybrać właściwą strategię pomiaru

Tryb „Detekcja” pozwala wstępnie i w szerokim zakresie przebadać dany obszar, aby wskazać punkty pomiaru. Umożliwia on ciągły i bezpośredni pomiar całkowitego stężenia wszystkich lotnych związków organicznych. Tryb „Detekcja” jest w użyciu podobny do urządzenia pomiarowego z jednym czujnikiem fotojonizacyjnym.

Tryb „Analiza” pozwala prowadzić selektywny pomiar pod kątem określonych związków toksycznych. Precyzyjny pomiar fabrycznie ustawionych związków zajmuje tylko kilka sekund. Tryb „Analiza” przypomina analizy chromatografii gazowej prowadzone w laboratoriach.

Nawet 90% szybciej

Urządzenie Dräger X-pid 9500 nie wymaga żadnych przygotowań i można z niego skorzystać po zakończeniu krótkiej fazy rozruchu. Selektywne pomiary w trybie „Analiza” zajmują tylko kilka sekund. Pomiar stężenia benzenu rozpoczyna się po wciśnięciu przycisku, a wynik jest znany po 30 sekundach. Po upływie następnych 60 sekund urządzenie może rozpocząć kolejny pomiar benzenu. W porównaniu z innymi systemami detekcyjnymi Dräger X-pid 9500 oszczędza bardzo dużo czasu i umożliwia szybkie wykonanie kolejnych czynności monitorujących. Jednoczesny pomiar różnych związków, np. benzenu i butadienu, przekłada się na dodatkową oszczędność czasu.

Niższe koszty

Do wykonywania pomiarów nie są używane żadne materiały eksploatacyjne, co pozwala zmniejszyć koszty operacyjne. W przypadku wykonywania dużej liczby pomiarów koszt zakupu Dräger X-pid 9500 bardzo szybko się zwraca. Urządzenie nie wymaga na przykład żadnych rurek, co zapobiega popełnieniu błędu przez użytkownika oraz zwiększa prostotę obsługi. Przy 200 pomiarach na rok urządzenie Dräger X-pid 9500 jest zasadniczo bardziej oszczędne niż podobne systemy.

Większe bezpieczeństwo dzięki wysokiej selektywności

Tryb selektywnego pomiaru „Analiza” opiera się na technologii wyodrębniającej poszczególne elementy w mieszance gazowej. Pozwala ona przeprowadzić pomiar wyłącznie benzenu, nawet, gdy jednocześnie występują wysokie stężenia innych lotnych związków organicznych, jak toluen czy ksylen. Zjawisko czułości skrośnej dla benzenu jest ograniczone do minimum. Pozwala to zmniejszyć liczbę fałszywie dodatnich testów i fałszywych alarmów.

Niezawodne działanie w trudnych warunkach

Wpływ czynników środowiskowych, jak zmienna temperatura otoczenia czy wysoka wilgotność na wyniki pomiarów jest ograniczony do minimum. Jednostka czujnika utrzymuje stałą temperaturę przekraczającą temperaturę powietrza otoczenia i oddziela parę wodną od związków mierzonych. Pozwala to uzyskać rzetelne wyniki pomiarów nawet w wymagających warunkach.

Niskie granice wykrywalności

Stężenia toksycznych związków w powietrzu w miejscu pracy nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych stężeń. Średnie ważone w czasie w niskich zakresach ppb i ppm należy ustalać obowiązkowo w przypadku rakotwórczych par takich jak benzen. Urządzenie Dräger X-pid 9500 zostało zoptymalizowane pod kątem pracy w tym zakresie stężeń i wykrywa benzen już w stężeniu 50 ppb.

Intuicyjna obsługa za pomocą aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna jest zainstalowana na smartfonie w wykonaniu przeciwwybuchowym i to ona odpowiada za kontrolowanie jednostki czujnika i przetwarzanie danych pomiarowych. Smartfon i aplikacja wchodzą w skład standardowego zestawu. Duży ekran dotykowy i intuicyjny interfejs ułatwiają obsługę. Dzięki temu zaawansowana technologia staje się dostępna dla szerokiej grupy użytkowników. Skomplikowane szkolenie ani specjalistyczna wiedza nie są wymagane.

Laboratoryjna jakość wyników pomiaru

Pomiar gazu odbywa się przy użyciu technologii chromatografii gazowej i detekcji fotojonizacynej. Technologie te są powszechnie wykorzystywane w laboratoriach i cieszą się dużym zaufaniem ze względu na ich skuteczność. Dräger X-pid 9500 sprawia, że można z nich korzystać bezpośrednio w niebezpiecznych obszarach zakładów produkcyjnych.

Proste testy funkcjonalne i kalibracja

Test funkcjonalny przeprowadzany jest przy użyciu izobutylenu i toluenu. Zajmuje on dwie minuty, po których Dräger X-pid 9500 jest gotowy do użycia. Interfejs krok po kroku prowadzi użytkownika przez cały proces testu. Kalibracja zajmuje około czterech minut.

Interfejsy programowe

Oprogramowanie GasVision 7 jest oparte na systemie Windows i umożliwia profesjonalną wizualizację i ocenę rejestratora danych w urządzeniu Dräger X-pid. Istnieje również możliwość utworzenia eksportu do programu Excel na potrzeby dalszych analiz.

Do pobrania

Portable Gas Detection Portfolio, Brochure, pl
Portable Gas Detection Portfolio, Brochure, pl

Pobierz

Application portable devices, Poster, pl
Application portable devices, Poster, pl

Pobierz

X-pid 9500 Product Information, pl
X-pid 9500 Product Information, pl

Selektywny miernik gazu PID sprawdza się idealnie w przypadku użytkowników często badających poziom niebezpiecznych toksycznych substancji. Benzen, butadien i inne lotne związki organiczne są rakotwórcze nawet w minimalnych stężeniach. Selektywny pomiar jest konieczny, ponieważ w środowisku często znajdują się też inne gazy i pary. Urządzenie pomiarowe charakteryzuje się szybkim czasem działania i jakością wyników odpowiadającą testom laboratoryjnym.

Pobierz

Czujniki i substancje

Czujniki Dräger dla przenośnych detektorów gazu służą do pomiarów wielu różnych substancji niebezpiecznych. Odpowiedni czujnik dobierzesz, wyszukując daną substancję. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać więcej informacji.

Wyszukaj substancję

Wprowadź nazwę substancji

Konfiguracje produktów

Stosowane dla 46 substancji

1 dopasowane do Czujnik(i)

Skontaktuj się z Dräger

Contact Us Image Safety Products

Dräger Polska Sp. z o.o.

​ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

​Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe

​e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20