Jednostka sterująca

W przypadku detekcji gazów kluczową rolę odgrywa system sterujący. Co dzieje się podczas zagrożenia bezpieczeństwa lub fałszywego alarmu? Centrala detekcji gazu bada sygnał i aktywuje alarm, co może skutkować zatrzymaniem produkcji lub zarządzeniem ewakuacji zakładu. Nasze panele kontrolne gazu wyznaczają nowe standardy w zakresie niezawodności i łatwości użytkowania. Oferujemy elementy sterujące o różnych rozmiarach, a także o różnym stopniu złożoności, uzupełniające centrale detekcji gazu dostosowane do potrzeb klienta.