Czujniki do stacjonarnych detektorów gazu

Czujnik jest najważniejszym elementem detektora gazu. Czujnik detekcji gazu przekształca zmierzoną zmienną, np. stężenie gazu, na sygnał elektryczny. Uzyskuje się to w wyniku procesu chemicznego lub fizycznego, w zależności od typu czujnika. Dräger oferuje szeroką gamę różnego rodzaju sensorów detekcji gazu dla stacjonarnych systemów ostrzegania przed gazem.