Czujniki do przenośnych detektorów gazu

Dostępne są różne typy czujników, w zależności od używanego detektora gazu i rodzajów gazu do pomiaru. Wszystkie nasze czujniki DrägerSensor produkujemy we własnym zakładzie. Czujniki XS i XXS wykrywają wiele różnych gazów i oparów w % obj. oraz ppm. W przypadku częstego występowania gazów wybuchowych oferujemy czujniki podczerwieni, a w przypadku konieczności radzenia sobie z mieszaninami wybuchowymi najlepszym rozwiązaniem mogą być czujniki katalityczne ex o dużej odporności na zatrucie. Dodatkowo dostępne są detektory gazu z czujnikiem PID do wykrywania lotnych związków organicznych w ...