Identyfikacja dostawcy

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck

Niemcy


Phone: +49 451-882 0
Fax:+49 451-882 2080
E-Mail: info@draeger.com


Zarząd:

Stefan Dräger (Chairman),

Gert-Hartwig Lescow,

Anton Schrofner,

Rainer Klug,

Dr Reiner Piske


Spółka jest zarejestrowana w Sądzie rejonowym w Lubece.

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców: HRB 7903 HLNumer identyfikacji podatkowe, zgodnie z § 27a

Ustawa o podatku obrotowym od przedsiębiorstw: DE 135082211


Partner spółki jawnej:

Drägerwerk Verwaltungs AG

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie rejonowym w Lubece.

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców: HRB 7395 HL