Regulacje ATEX  - Pracownik przemysłowy korzysta z certyfikowanego aparatu w nawiewem Dräger X-plore 8700

Regulacje ATEX

Zapytaj eksperta

Wskazówki dotyczące stref niebezpiecznych: ATEX

W wielu gałęziach przemysłu pracownicy narażeni są na szereg zagrożeń, takich jak gazy palne, niebezpieczeństwa związane z wejściem do przestrzeni zamkniętych, uwolnienie toksycznych gazów czy narażenie na działanie agresywnych chemikaliów. Ponadto często dochodzi do bezpośredniego kontaktu z substancjami chemicznymi, takimi jak związki chloru, kwas siarkowy, amoniak i wodorotlenek potasu. Istnieje kilka dyrektyw i przepisów, które zawierają wytyczne w tej niebezpiecznej dziedzinie - przede wszystkim przepisy ATEX.

Dyrektywa ATEX

Dyrektywa ATEX opisuje, jakie urządzenia i miejsca pracy są dozwolone w środowiskach o atmosferze wybuchowej. Nazwa ATEX pochodzi od francuskiego tytułu dyrektywy 94/9/WE: Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosives.

Industrial setting where gases and vapours are present

Strefy ATEX dla gazów i par

Strefa 0

Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje stale, często lub przez długie okresy.

Strefa 1

Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania.

Strefa 2

Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

Worker protects himself with Dräger X-plore 1320 mask in dusty environment

Strefy ATEX dla pyłów, proszków i włókien

Strefa 20

Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy.

Strefa 21

Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania.

Strefa 22

Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres. 

Plakat ATEX

ATEX w skrócie

Ochrona przeciwwybuchowa i detekcja gazów: oznakowanie Ex i jego znaczenie

Pobierz plakat

Wybrane tematy

Worker checks Dräger Polytron 3000 fixed gas detector on industrial plant

Stacjonarna detekcja gazów

Industrial worker checks Dräger X-am 3500 portable gas detector screen

Przenośna detekcja gazów

The Dräger X-plore 8700 is a powered air purifying respirator

Wyposażenie ochrony dróg oddechowych

Skontaktuj się z nami

Contact us

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20