Wejście do przestrzeni zamkniętych lub ograniczonych - Wejście do przestrzeni ograniczonych: stężenia gazów mierzone za pomocą Dräger X-pid 9000/9500 przed wejściem do przestrzeni zamkniętej

Wejście do przestrzeni zamkniętych lub ograniczonych

Zapytaj eksperta

Bezpieczne wchodzenie i wychodzenie z przestrzeni zamkniętych lub ograniczonych

Rozwiązania firmy Dräger w zakresie pracy w pomieszczeniach zamkniętych czy przestrzeniach ograniczonych, począwszy od naszych urządzeń - takich jak detektory gazów czy środki ochrony indywidualnej - aż po nasze wsparcie i szkolenia, pomagają zapewnić Państwu bezpieczeństwo pracy. Współpracujemy z naszymi klientami w celu przeprowadzenia oceny ryzyka i określenia optymalnego asortymentu produktów bezpieczeństwa - i oferujemy regularną ich konserwację, aby zawsze działały sprawnie. Mogą Państwo również wziąć udział w naszych szkoleniach dotyczących wejścia do przestrzeni zamkniętych, istotnych dla pracowników z różnych branż. Na tych szkoleniach zdobędą Państwo wiedzę niezbędną do zachowania bezpieczeństwa i spokoju, niezależnie od tego, czy jest to normalny dzień pracy, czy akcja ratownicza.

Zagrożenia i ryzyko związane z wejściem do przestrzeni zamkniętych lub ograniczonych

Słaba widoczność, ograniczony dopływ powietrza, pozostałości po niebezpiecznych produktach: to tylko niektóre elementy sprawiające, że praca w zamkniętych przestrzeniach jest jednym z najbardziej ryzykownych działań.

Rescue worker helps victim wearing Dräger Saver CF emergency device

Zagrożenia

  • Wybuchy: wywołane przez iskry, wysokie temperatury lub niestabilne zachowanie się substancji
  • Uszkodzenia ciała: kontakt z toksycznymi gazami, parami, cieczami lub substancjami żrącymi
  • Długotrwałe uszkodzenie ciała: działanie rakotwórcze lub szkodliwe dla zdrowia ludzi działanie substancji toksycznych
  • Niekontrolowane reakcje substancji chemicznych: kontakt z niektórymi katalizatorami
Worker checks gas levels at confined space entryway

Ryzyko

  • Gazy i opary palne
  • Toksyczne ciecze i gazy: jak chlor (Cl2), amoniak (NH3), kwas solny (HCl)
  • Toksyczne substancje organiczne: w szczególności benzen, metan, etylen, butadien
  • Cząsteczki stałe: szczególnie wdychane
  • Dodatkowe zagrożenia i ryzyka: wynikające z określonych procesów pracy

Ocena i zarządzanie ryzykiem związanym z przestrzenią zamkniętą lub ograniczoną

Jaki jest cel oceny ryzyka?

Oceny ryzyka są nieodzownym sposobem na stworzenie kompleksowego przeglądu wszystkich zagrożeń występujących w danym miejscu pracy, tak aby można je było właściwie ocenić. Następnie można wprowadzić środki pomagające w zapobieganiu, ograniczaniu lub kontrolowaniu niebezpieczeństw - można też zdefiniować scenariusze ratunkowe. Ważne jest, aby krok po kroku przeanalizować, kto może być narażony na konkretne czynniki i jakie metody oraz środki ochrony indywidualnej zapewnią bezpieczne wejście i wyjście.

Jak można ocenić konkretne zagrożenia?

Po pierwsze, potrzebny jest przegląd konkretnej sytuacji. Do czego służy ten obszar? Jakie substancje niebezpieczne mogą tu wystąpić i jakie są ich skutki? Czy jest to obszar bardzo gorący czy zimny? Czy istnieje niebezpieczeństwo wybuchu? Czy istnieją zagrożenia mechaniczne? I tak dalej. Następnie ocenia się zagrożenia i ryzyko, aby w razie potrzeby można było sprawdzić skuteczność mechanizmów kontrolnych i rozbudować je.

Procedury wejścia do przestrzeni ograniczonej

Które urządzenia pomiarowe firmy Dräger są używane do pomiarów przecieków? Jakie jest główne zadanie analityka gazowego? Co dzieje się w przypadku wykrycia krytycznych wartości środowiskowych? Jak działa monitoring obszaru za pomocą Dräger X-zone? Jaka jest dokładna funkcja inspektora bezpieczeństwa? Ten film wideo odpowiada na te i inne pytania.

Czy zadbano o wszystko? Porady ekspertów na temat pracy w ograniczonych przestrzeniach

Porady ekspertów na temat bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych lub ograniczonych

Wejście do przestrzeni zamkniętej jest jednym z najbardziej niebezpiecznych działań w wielu branżach. W artykule zawarliśmy porady ekspertów na temat bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych.

Pobierz artykuł

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeni zamkniętej lub ograniczonej

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy, nic nie jest w stanie przygotować Państwa lepiej niż sprawdzone i kompleksowe szkolenia firmy Dräger.

Worker descends into confined space

Bezpieczne wejście do przestrzeni zamkniętych lub ograniczonych

Praktyczne szkolenie symulacyjne przygotowuje pracowników do przebywania w ograniczonych przestrzeniach czy zbiornikach. Uczestnicy zdobywają całą wiedzę niezbędną do bezpiecznego i wydajnego wykonywania prac w takich miejscach. Szczególną uwagę zwraca się na pomiary gazów, osobiste

wyposażenie ochronne i procedury awaryjne.

Worker wears portable Dräger Pac® 5500 gas monitor

Detekcja gazu przed wejściem do przestrzeni zamkniętych lub ograniczonych

Kurs ten uczy, jak w wystarczającym stopniu przeprowadzać pomiary gazów przed wejściem i podczas pracy w przestrzeni zamkniętej. Uczestnicy dowiadują się więcej na temat różnych gazów i ich właściwości oraz nauczą się, jak przeprowadzać testy atmosfery w miejscu pracy za pomocą przenośnych urządzeń do wykrywania gazów firmy Dräger.

Offshore rig

Prace na platformie morskiej

Szkolenie przygotowuje do wejścia i pracy w przestrzeni zamkniętej na platformach morskich. Podczas tego kursu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego prowadzenia odpowiednich prac związanych z wejściem do przestrzeni zamkniętych, nauczą się zasad bezpieczeństwa oraz zrozumieją i poznają środki ratunkowe i ewakuacyjne stosowane w sytuacjach awaryjnych.

Case-Study-Farge-Training-CSE-4-3-ST-15158-2008.jpg

Większe bezpieczeństwo ratowników: optymalne podejścia dla ratownictwa z przestrzeni ograniczonych

Ratowanie poszkodowanych z przestrzeni ograniczonych i zbiorników jest zadaniem, które może wystawiać niedoświadczonych ratowników na ekstremalne ryzyko.

Zagrożenia te można jednak znacznie ograniczyć przez wdrożenie profesjonalnych i sprawdzonych koncepcji ratownictwa.

Pobierz artykuł

Akademia Dräger: Szkolenie z wejścia do przestrzeni zamkniętych

Trenażer do szkoleń z wejścia do przestrzeni zamkniętych może być szybko przygotowanych do użytku - zarówno w jednej z lokalizacji firmy Dräger jako kurs szkoleniowy dla szerszego grona lub w Państwa siedzibie w celu zapewnienia wysoko wyspecjalizowanego wsparcia szkoleniowego wyłączenie dla Państwa. Przyjrzyjcie się Państwo, w jaki sposób takie szkolenia są organizowane.

Dräger pomaga Państwu zachować bezpieczeństwo - dzięki komplementarnym systemom produktów

Wejście do przestrzeni ograniczonej jest szczególnym zadaniem w wielu branżach i musi być wykonywane z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo pracowników. W tym celu Dräger oferuje kompletne rozwiązania systemowe wraz z odpowiednimi produktami i niezbędnym oprogramowaniem (np. CSE Connect), które płynnie ze sobą współpracują.

Industrial worker checks Dräger X-am 3500 portable gas detector screen

Przenośna detekcja gazów

People wearing respiratory protective equipment masks

Wyposażenie ochrony dróg oddechowych

Firefighters at the scene use Dräger PSS 7000 breathing apparatus

Niezależne aparaty oddechowe

Skontaktuj się z nami

Contact us

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20