Wejście do przestrzeni zamkniętych - Wejście do przestrzeni ograniczonych: stężenia gazów mierzone za pomocą Dräger X-pid 9000/9500 przed wejściem do przestrzeni zamkniętej

Wejście do przestrzeni zamkniętych

Zapytaj eksperta

Bezpieczne wchodzenie i wychodzenie z przestrzeni zamkniętych

Rozwiązania firmy Dräger w zakresie pracy w pomieszczeniach zamkniętych, począwszy od naszych urządzeń - takich jak detektory gazów czy środki ochrony indywidualnej - aż po nasze wsparcie i szkolenia, pomagają zapewnić Państwu bezpieczeństwo pracy. Współpracujemy z naszymi klientami w celu przeprowadzenia oceny ryzyka i określenia optymalnego asortymentu produktów bezpieczeństwa - i oferujemy regularną ich konserwację, aby zawsze działały sprawnie. Mogą Państwo również wziąć udział w naszych szkoleniach dotyczących wejścia do przestrzeni zamkniętych, istotnych dla pracowników z różnych branż. Na tych szkoleniach zdobędą Państwo wiedzę niezbędną do zachowania bezpieczeństwa i spokoju, niezależnie od tego, czy jest to normalny dzień pracy, czy akcja ratownicza.

Zagrożenia i ryzyko związane z wejściem do przestrzeni zamkniętych

Słaba widoczność, ograniczony dopływ powietrza, pozostałości po niebezpiecznych produktach: to tylko niektóre elementy sprawiające, że praca w zamkniętych przestrzeniach jest jednym z najbardziej ryzykownych działań.

Ratowanie ofiary ze zbiornika, przestrzeń zamknięta

Zagrożenia

  • Wybuchy: wywołane przez iskry, wysokie temperatury lub niestabilne zachowanie się substancji
  • Uszkodzenia ciała: kontakt z toksycznymi gazami, parami, cieczami lub substancjami żrącymi
  • Długotrwałe uszkodzenie ciała: działanie rakotwórcze lub szkodliwe dla zdrowia ludzi działanie substancji toksycznych
  • Niekontrolowane reakcje substancji chemicznych: kontakt z niektórymi katalizatorami
Kontrola gazów przed wejściem do przestrzeni zamkniętej

Ryzyko

  • Gazy i opary palne
  • Toksyczne ciecze i gazy: jak chlor (Cl2), amoniak (NH3), kwas solny (HCl)
  • Toksyczne substancje organiczne: w szczególności benzen, metan, etylen, butadien
  • Cząsteczki stałe: szczególnie wdychane
  • Dodatkowe zagrożenia i ryzyka: wynikające z określonych procesów pracy

Ocena i zarządzanie ryzykiem związanym z przestrzenią zamkniętą

Jaki jest cel oceny ryzyka?

Oceny ryzyka są nieodzownym sposobem na stworzenie kompleksowego przeglądu wszystkich zagrożeń występujących w danym miejscu pracy, tak aby można je było właściwie ocenić. Następnie można wprowadzić środki pomagające w zapobieganiu, ograniczaniu lub kontrolowaniu niebezpieczeństw - można też zdefiniować scenariusze ratunkowe. Ważne jest, aby krok po kroku przeanalizować, kto może być narażony na konkretne czynniki i jakie metody oraz środki ochrony indywidualnej zapewnią bezpieczne wejście i wyjście.

Jak można ocenić konkretne zagrożenia?

Po pierwsze, potrzebny jest przegląd konkretnej sytuacji. Do czego służy ten obszar? Jakie substancje niebezpieczne mogą tu wystąpić i jakie są ich skutki? Czy jest to obszar bardzo gorący czy zimny? Czy istnieje niebezpieczeństwo wybuchu? Czy istnieją zagrożenia mechaniczne? I tak dalej. Następnie ocenia się zagrożenia i ryzyko, aby w razie potrzeby można było sprawdzić skuteczność mechanizmów kontrolnych i rozbudować je.

Procedury wejścia do przestrzeni zamkniętej

Które urządzenia pomiarowe firmy Dräger są używane do pomiarów przecieków? Jakie jest główne zadanie analityka gazowego? Co dzieje się w przypadku wykrycia krytycznych wartości środowiskowych? Jak działa monitoring obszaru za pomocą Dräger X-zone? Jaka jest dokładna funkcja inspektora bezpieczeństwa? Ten film wideo odpowiada na te i inne pytania.

Czy zadbano o wszystko? Porady ekspertów na temat: przestrzeń zamknięta

Porady ekspertów na temat bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych

Wejście do przestrzeni zamkniętej jest jednym z najbardziej niebezpiecznych działań w wielu branżach. W artykule zawarliśmy porady ekspertów na temat bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych.

Pobierz artykuł

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeni zamkniętej

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy, nic nie jest w stanie przygotować Państwa lepiej niż sprawdzone i kompleksowe szkolenia firmy Dräger.

Pracownik w kanale

Bezpieczne wejście do przestrzeni zamkniętych

Praktyczne szkolenie symulacyjne przygotowuje pracowników do przebywania w ograniczonych przestrzeniach czy zbiornikach. Uczestnicy zdobywają całą wiedzę niezbędną do bezpiecznego i wydajnego wykonywania prac w takich miejscach. Szczególną uwagę zwraca się na pomiary gazów, osobiste

wyposażenie ochronne i procedury awaryjne.

Pracowni używa detektora gazów Dräger Pac® 5500

Detekcja gazu przed wejściem do przestrzeni zamkniętych

Kurs ten uczy, jak w wystarczającym stopniu przeprowadzać pomiary gazów przed wejściem i podczas pracy w przestrzeni zamkniętej. Uczestnicy dowiadują się więcej na temat różnych gazów i ich właściwości oraz nauczą się, jak przeprowadzać testy atmosfery w miejscu pracy za pomocą przenośnych urządzeń do wykrywania gazów firmy Dräger.

Offshore rig

Prace na platformie morskiej

Szkolenie przygotowuje do wejścia i pracy w przestrzeni zamkniętej na platformach morskich. Podczas tego kursu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego prowadzenia odpowiednich prac związanych z wejściem do przestrzeni zamkniętych, nauczą się zasad bezpieczeństwa oraz zrozumieją i poznają środki ratunkowe i ewakuacyjne stosowane w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie CSE

Większe bezpieczeństwo ratowników: optymalne podejścia dla ratownictwa z przestrzeni zamkniętych

Ratowanie poszkodowanych z przestrzeni zamkniętych czy zbiorników jest zadaniem, które może wystawiać niedoświadczonych ratowników na ekstremalne ryzyko.

Zagrożenia te można jednak znacznie ograniczyć przez wdrożenie profesjonalnych i sprawdzonych koncepcji ratownictwa.

Pobierz artykuł

Akademia Dräger: Szkolenie z wejścia do przestrzeni zamkniętych

Trenażer do szkoleń z wejścia do przestrzeni zamkniętych może być szybko przygotowanych do użytku - zarówno w jednej z lokalizacji firmy Dräger jako kurs szkoleniowy dla szerszego grona lub w Państwa siedzibie w celu zapewnienia wysoko wyspecjalizowanego wsparcia szkoleniowego wyłączenie dla Państwa. Przyjrzyjcie się Państwo, w jaki sposób takie szkolenia są organizowane.

Dräger pomaga Państwu zachować bezpieczeństwo - dzięki komplementarnym systemom produktów

Wejście do przestrzeni zamkniętej jest szczególnym zadaniem w wielu branżach i musi być wykonywane z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo pracowników. W tym celu Dräger oferuje kompletne rozwiązania systemowe wraz z odpowiednimi produktami i niezbędnym oprogramowaniem (np. GDC - Gas Detection Connect), które płynnie ze sobą współpracują.

Pracownik stosuje detektor gazu Dräger X-am 3500

Przenośna detekcja gazów

Lekka ochrona dróg oddechowych od Draeger

Wyposażenie ochrony układu oddechowego

Strażacy używają aparatu powietrznego Dräger PSS 7000

Niezależne aparaty oddechowe

Skontaktuj się z nami

Contact us

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20